430 prosentin kasvu liidien määrässä | Jamkics x Folcan 

Jamkicks Oy on vuonna 2009 perustettu yritys, joka järjestää kahden musiikkikoulun toimintaa. Jamkids on varhaisisiän musiikinopetukseen keskittynyt musiikkikoulu, joka järjestää muskareita alle kouluikäisille lapsille. Musiikkikoulu Demo puolestaan järjestää soiton- ja laulunopetusta koululaisille, nuorille ja aikuisille. Jamkicksin tahtotilana on tarjota musiikin iloa mahdollisimman monelle. 

Folcanin ja Jamkicsin yhteistyö alkoi loppukesästä 2021, kun Jamkicsin markkinointivastaava koki tarpeelliseksi ulkoistaa osan markkinoinnista ulkopuoliselle toimistolle. Kokonaisvaltainen yhteistyö koostuu some- ja Google-mainonnasta, hakukoneoptimoinnista, blogien kirjoittamisesta, digimarkkinoinnin seurannasta sekä muusta kehitystyöstä. Uusimpana lisäyksenä yhteistyöhön on tullut Google-mainonnan oheen sovellusmainonta AppStoressa, jolla markkinoidaan Jamkidsin Musiikkimaailma –sovellusta. 

Koko blogitoiminta on saatu ihan toiselle tasolle ja homma toimii myös mainonnan ja sen seurannan suhteen. Se on minun mielestäni se onnistuminen, jota haettiin

Folcanilaiset soittamassa Jamkicksin kanssa.

Muutaman ensimmäisen kuukauden aikana sovellusmainonta sai yli miljoona näyttökertaa ja tuhansia latauksia

Sovellusmainonta sai ensimmäisten kuukausien aikana erinomaisella konversiohinnalla tuhansia latauksia ja yli miljoona impressiota. Tulokset ovat erityisen hyviä ottaen huomioon, että se pystyttiin aluksi kohdentamaan vain Android-käyttäjille Googlessa. Google-mainonnan oheen aloitettiin sovellusmainonta myös AppStoressa, minkä avulla laajennettiin edelleen tavoitettavaa kohderyhmää. 

Musiikkikoulu Demon puolella 430 prosentin kasvu liidien määrässä

Googlesta tulleiden liidien määrä Musiikkikoulu Demossa kasvoi yli 430 prosentilla ja viimeisteltyjen ilmoittautumisten määrä 400 prosentilla jo ensimmäisen yhteistyökevään aikana. Myös Jamkidsin puolella konversioiden määrä on saatu moninkertaistettua. 

Google-mainontaa on onnistuttu kehittämään monella muullakin tavalla. Hakukampanjoiden klikkiprosentti on kasvanut Jamkidsin puolella yhteistyön aikana jopa 130 prosenttia. Klikkiprosentin nousu kertoo siitä, että mainonta on aiempaa kohdennetumpaa ja se tavoittaa oikeat ihmiset – mainonta on siis aiempaa tehokkaampaa.  

Musiikkikoulu Demossa kaikkien kampanjoiden klikkiprosentti on kasvanut yhteensä 108 prosenttia ja mainontaa on kehitetty aiempaa laaja-alaisemmaksi, etenkin kesäleirimainonnan osalta. Laajempi mainonta tässä tapauksessa tarkoittaa muun muassa useiden kymmenien uusien hakusanojen lisäämistä, erilaisten mainosmuotojen hyödyntämistä ja paikkakuntakohtaista kampanjajakoa.  

Ilmoittautumiset Metassa kasvaneet räjähdysmäisesti

Metan mainonta on isossa roolissa osana Jamkicksin mainospalettia. Siellä ilmoittautumisten määrä on moninkertaistunut yhteistyön aikana. Tarkkaa prosenttilukua on vaikea sanoa, sillä konversioseurantaa on systemaattisesti tarkennettu yhteistyön aikana vastaamaan paremmin Jamkicksin tavoitteita.  

Metassa mainontaa on kohdennettu useilla eri tavoilla hyödyntäen sekä demograafisia tietoja että mielenkiinnon kohteita. Mainonta on hyvin kausipainotteista, mikä ohjaa mainontaa hyvin vahvasti: messujen, lukukauden alkamisen ja tapahtumien aikana mainostetaan aktiivisemmin ja hiljaisempina aikoina keskitytään brändimainontaan.   

Teidän porukan kanssa asiat pystyy hoitamaan hyvin

Yhteistyö Folcanin ja Jamkicksin välillä jatkuu kokonaisvaltaisena digimarkkinoinnin kumppanuutena.

Tutustu muihin referensseihimme