Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanervalle yli 230%:n kasvu Googlesta tuodussa liikenteessä

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy on Suomen johtava kiinteistöalan juridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, joka tukee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, kiinteistöalan yrityksiä, yhteisöjä ja säätiöitä sekä yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa. Heidän toimistonsa sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella, mutta asiakkaita on koko maan laajuisesti. 

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy on yksi Folcanin ensimmäisistä asiakkaista ja yhteistyö on syventynyt vuosien varrella. Yhteistyö alkoi verkkosivukehityksestä ja on kehittynyt kokonaisvaltaiseksi digimarkkinoinnin kumppanuudeksi. 

Me olemme olleet todella tyytyväisiä kokonaisuuteen enkä oikein osaa antaa mitään huonoa palautetta. Meillä oli esimerkiksi vuosi sitten verkkohyökkäys, jossa sivut kaatuivat. Kaikki kuitenkin saatiin Folcanin avustuksella melko hyvin pelastettua ja hoidettua. Heidän kanssa toimi kriisitilanteessakin yhteistyö todella hyvin.

237,04 %:n kasvu Googlesta tuodussa liikenteessä

Yhteistyössä on alusta asti huomioitu hakukoneoptimointi ja jatkuva näkyvyyden kehittäminen Googlessa. Kun vertaamme ensimmäistä yhteistyövuottamme toiseen yhteistyövuoteen, on Googlen kautta tuotu liikenne 2,5-kertaistunut. Sen jälkeen kasvu on jatkunut ja lähtötilanteeseen verrattuna Googlesta tuotu käyttäjämäärä on yli 3,3-kertaistunut. Tämä on myös vaikuttanut suoraan orgaanisesti saatujen yhteydenottojen määrään.  

Yli 40 prosentin kasvu sivun katseluissa

Folcanin ja Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n yhteistyö on alusta asti keskittynyt erityisesti verkkosivuihin. Vuosien saatossa niitä on kehitetty monipuolisesti ja keväällä 2021 sivuston ilme uusittiin. Kehitystoimenpiteet ja sivuston uusiminen kasvattivat sivun katseluita 41,17 prosentilla. Myös käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti ja vierailijoiden laatu parantunut. 

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n verkkosivut, joita Folcan on kehittänyt

Verkkosivujen käytettävyyttä on parannettu ihan huikeasti ja kävijämäärää on saatu lisättyä.

5500 prosentin kasvu Instagramin kattavuudessa

Yhteistyö syventyi 2022 keväällä koko sosiaalisen median ulkoistamiseen Folcanille. Viestintään panostaminen sosiaalisen median kautta on ollut Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:lle hyvä tapa erottua kilpailijoistaan ja sitouttaa asiakkaita, ja sitä kautta onkin saatu hyviä tuloksia. 

Instagramin, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n sosiaalisen median pääkanavan, kattavuus on kasvanut 5500 prosentilla ja profiilin vierailut ovat kasvaneet 359 prosentilla Folcanin aloitettua säännöllinen ja suunnitelmallinen sisällöntuotanto. Facebookin kattavuus puolestaan kasvoi 4200 prosentilla ja Facebook-sivun vierailut kasvoivat 15,5 prosentilla 

Olemme onnistuneet kehittämään myös somepuolta ja somestrategiaa. Meillä satsataan aika paljon verkkoviestintään, mikä on melko harvinaista (asianajotoimistolle). Ja mikä parasta, olemme myös saaneet paljon tuloksia aikaiseksi.

Yhteistyö jatkuu monipuolisena digimarkkinoinnin kumppanuutena, keskittyen erityisesti verkkosivujen jatkokehitykseen ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon. 

Tutustu muihin referensseihimme