Avainsanojen käyttö nettisivuilla — Löydä parhaat hakusanat yrityksellesi

Avainsanat vaihtelevat yksittäisistä sanoista pidempiin lauseisiin ja ne määrittelevät, mistä sisällössäsi on kyse. Hakukoneoptimoinnin kannalta ne ovat sanoja ja lauseita, joita käyttäjät syöttävät hakukoneisiin. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, miten käytät avainsanoja nettisivuilla järkevästi.

Mitä avainsanat ovat?

Avainsanat ovat verkkosivustollasi olevia sanoja ja sanayhdistelmiä, joita käyttäjät kirjoittavat hakukoneisiin löytääkseen tietoa tietystä aiheesta. Oppimalla, mitä avainsanoja tai lauseita kohdeyleisösi käyttää etsiessään tuotettasi tai palveluasi, voit luoda ja optimoida sisältöäsi vastaamaan heidän tarpeitaan. Yrityksesi kannalta on elintärkeää sijoittua hakukoneissa oleellisten termien mukaan, jotta käyttäjät löytävät sivustollesi etsimänsä tuotteen tai palvelun perässä.

Avainsanaksi määritellään mikä tahansa hakukoneessa käytetty termi, yksittäinen sana tai pitkä lause. Esimerkiksi “ravintola” on avainsana, mutta myös pidempi lause, kuten “hampurilaisravintolat Helsingin keskustassa” katsotaan avainsanaksi.

Tilaa uutiskirjeemme!

Miksi avainsanat ovat tärkeitä?

Avainsanat ovat yksi hakukoneoptimoinnin (SEO) ja Google-mainonnan peruspilareista. Hakukoneoptimoinnin kannalta sijoittuminen Googlen kärkeen kohdeavainsanallasi voi tuoda tulvan laadukasta liikennettä. Mainontabudjetin avulla voit käyttää Google-mainontaa saadaksesi sivustosi orgaanisten hakutulosten yläpuolelle.

Käyttäjän hakiessa tuotetta tai palvelua Googlesta on hän yleensä jo valmis ostamaan. Löytäessäsi avainsanat, jotka sopivat asiakkaiden tarpeisiin ostopolun eri vaiheissa, voit kohdistaa sisältösi tehokkaasti. Ne ovat verkkosivusi optimoinnin lähtökohta ja yksi keskeisistä mittareista, joilla voit mitata menestystä.

Avainsanojen avulla voit:

 • Tunnistaa ja puhua kohdemarkkinoiden kieltä
 • Luoda hyödyllistä sisältöä kohdeyleisöllesi
 • Kertoa Googlelle, että verkkosivusi on osuva haku kyselylle
 • Parantaa sijoitusta hakukoneessa auttamalla Googlea ymmärtämään, mistä verkkosivusi sisällöstä on kyse
 • Tuoda sisältöäsi esille oikeille ihmisille oikeaan aikaan
 • Ohjata laadukkaampaa liikennettä verkkosivuillesi
 • Lisätä sivustollasi vietettyä aikaa
 • Lisätä konversioita auttamalla kuluttajia löytämään juuri sinut kilpailijoidesi sijaan

Kuinka löytää oikeat avainsanat?

Useimmilla on jo jonkinlainen käsitys avaisanoista, joilla he haluavat sijoittua Googlessa. On kuitenkin mahdotonta tietää tarkasti kaikkea, mitä ihmiset etsivät ja millä avainsanoilla. Tästä syystä on hyvä tehdä tutkimusta saadaksesi lisää avainsanaideoita. Helpoin tapa on käyttää apuna avainsanatutkimustyökalua. Useilla näistä on sama toimintaperiaate: syötät työkaluun muutamia alaasi liittyviä laajoja avainsanoja ja työkalu palauttaa niihin perustuvia avainsanaideoita. Työkalu näyttää avainsanaideoiden kuukausittaiset hakumäärät, maksettujen mainosten keskimääräisen klikkikohtaisen hinnan (CPC) ja monia muita hakukoneoptimointitietoja.

Yksi tärkeimmistä asioista hakusanoja valitessa on tarkistaa niiden tämänhetkinen kilpailutilanne. Jos hakusanat ovat todella kilpailtuja niiden hakuvolyymiin nähden, voi olla parempi idea olla kilpailematta niistä. On tärkeä muistaa, että vaikka kilpailijallasi jokin hakusana toimisi hyvin, se ei välttämättä ole yrityksellesi sopiva. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sinun kannattaisi pyrkiä vahvistamaan asemaasi tärkeiden hakusanojen joukossa, joita myös kilpailijasi käyttävät osana omaa SEO-strategiaansa.

Verkkosivustosi sisällössä käytettävien avainsanojen määrittäminen edellyttää myös avainsanatutkimusta. Avainsanatutkimus on kaikessa yksinkertaisuudessaan prosessi, jolla etsitään ja analysoidaan hakutermejä, joita ihmiset syöttävät hakukoneisiin. Avainsanatutkimuksen ideana on ymmärtää, mitkä aihealueet kiinnostavat kohderyhmääsi ja selvittää, kuinka suosittuja nämä aihealueet ovat yleisesti. Tutkimalla avainsanoja, jotka saavat paljon hakuja tietyllä aikavälillä, voit tunnistaa ja lajitella sisältösi aiheisiin, joiden ympärille haluat rakentaa sisältöä.

Lue lisää avainsanatutkimuksen tekemisestä blogistamme, joka löytyy täältä!

Kuinka sitten valita oikeat avainsanat? Valintaan vaikuttaa seuraavat asiat:

 • Hakumäärä (search volume)
 • Hakutarkoitus (search intent)
 • Arvo (value)
 • Avainsanan vaikeus (keyword difficulty)

Hakumäärä

Avainsanojen suosio vaihtelee aika ajoittain ja hakumäärällä tarkoitetaan, kuinka monta kertaa avainsanaa haetaan Googlessa kuukausittain. Investoimalla avainsanaan, jolla on paljon hakutuloksia, voit houkutella lisää kävijöitä verkkosivustollesi. Kuitenkin avainsanat, joilla on paljon hakuja ovat yleensä myös kilpaillumpia. Uudempien sivustojen tulisikin pyrkiä optimoimaan sisältöjä pienempien hakuvolyymien avainsanoille. Tällöin kilpailu on pienempää ja sijoittuminen Googlessa helpompaa.

Hakutarkoitus

Hakutarkoitus määrittää, missä vaiheessa käyttäjä on ostopolullaan. Onko heidän aikomuksenaan ostaa jotain vai etsivätkö he vain määritelmää hakemalleen avainsanalle? Keräävätkö he tietoja nähdäkseen vaihtoehtonsa, mutta eivät ole vielä valmiita ostamaan? Onko käyttäjän tarkoituksena siirtyä heille jo entuudestaan tutulle verkkosivustolle?

Hakutarkoitus eli intentti jakautuu yleensä neljään pääluokkaan:

 • Transaktio (hakusanoina esimerkiksi: “osta tuuletin” tai “autovakuutustarjoukset”)
 • Kaupallinen (hakusanoina esimerkiksi: “paras tuuletin” tai “mistä halpa autovakuutus”)
 • Navigointi (hakusanoina esimerkiksi: “Folcan materiaalipankki” tai “Danske Bank kirjautuminen”)
 • Informatiivinen (hakusanoina esimerkiksi: “mitä tarkoittaa hakukoneoptimointi” tai “kuinka monta asukasta Helsingissä”)

 

Transaktio eli tapahtumakyselyt edustavat vahvaa aikomusta ostotapahtumalle verkkosivustolla tai -kaupassa. Kaupallinen tarkoitus tarkoittaa yleensä sitä, että käyttäjät tutkivat tuotteita, palveluita tai brändejä ennen ostopäätöksen tekemistä. He eivät siis ole vielä valmiita ostamaan, mutta ovat todennäköisesti lähellä ostopäätöstä. Navigointikyselyt osoittavat aikomusta navigoida tietylle verkkosivustolle. Informatiiviset eli tietokyselyt ovat hakuja, jolloin käyttäjä etsii ohjeita tai tietoa, mutta ei osoita aikomusta tehdä hakuun liittyvää transaktiota.

Arvo

Jos analysoit avainsanoja joukkona avainsanatyökalussa, voit tarkastella klikkikohtaista hintaa karkean “arvon” käsityksen saamiseksi. Tämä osoittaa, kuinka paljon mainostajat ovat keskimäärin valmiita maksamaan avainsanan klikkauksesta. Ajatuksena on, että jos ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmänkin rahaa klikkauksista, kyseisen avainsanan liikenteellä on siis oltava jonkin verran arvoa. Se, että avainsanalla on arvoa yhdelle henkilölle, ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että sillä on arvoa sinulle.

Avainsanan vaikeus

Avainsanan vaikeus mittaa vaivaa, joka vaaditaan sisältösi sijoittumiseen Google ensimmäiselle sivulle tietyllä avainsanalla. Toisin sanoen, jos avainsanasi on vaikea, tulosten näkeminen vaatii sinulta paljon aikaa ja huomiota. Avainsanojen vaikeuteen vaikuttaa mm. kilpailijat, sisällön laatu, hakutarkoitus, tukilinkit sekä verkkotunnuksen (eli domainin) auktoriteetti.

Avainsanojen valinta on siis keskeinen elementti hakukoneoptimoinnissa. Jos valitset liian kilpailukykyisiä avainsanoja, voi sijoittuminen Googlessa vaikeutua. Toisaalta jos optimoit sivustosi avainsanojen perusteella, joita asiakkaasi eivät varsinaisesti etsi, voit saada sivustollesi paljon liikennettä, joka ei kuitenkaan tuota tuloksia. Yksi hyvä taktiikka avainsanojen valinnassa on keskittyä niin sanottuihin pitkähäntäisiin avainsanoisin. Pitkähäntäiset avainsanat ovat hakutermejä, joiden hakumäärä on suhteellisen pieni, mutta ne ovat yleensä hyvin tarkkoja. Ne konvertoivat yleensä myös nopeammin kuin suuren hakumäärän termit. Pitkähäntäisiä avainsanoja käyttävät ihmiset, jotka etsivät jotain erityistä ja ovat luultavammin pidemmällä ostopolullaan ja kovertoituvat todennäköisemmin. Esimerkki pitkähäntäisestä avainsanasta on esimerkiksi “Arabia jälleenmyyjä Helsingissä”.

Kuinka käyttää avainsanoja nettisivuilla?

Avainsanojen käytössä kannattaa muistaa seuraavat seikat:

 • Vältä avainsanojen käyttämistä liikaa
 • Käytä avainsanoja luonnollisesti
 • Keskity pitkähäntäisiin avainsanoihin kohtuullisella kilpailulla
 • Opi sijoittamaan avainsanoja oikein

Jos kirjoitat luonnollisesti, sinun ei mitä luultavammin tarvitse miettiä, käytätkö avainsanoja liikaa tai tungetko niitä joka lauseeseen. Avainsanoja ei ole tarkoitus käyttää sisällössäsi jokaisessa välissä, vaan on hyvä muistaa pitää teksti helppolukuisena käyttäjälle. Keskimäärin hyvä avainsanatiheys on noin 1-2%.

Avainsanoilla on olemassa tietynlainen hierarkia:

 • Ensisijainen avainsana
 • Toissijaiset avainsanat
 • Lisäavainsanat

Ensisijaisen avainsanasi tulee olla koko sisällön pääpaino, joten otsikon ja sitä seuraavan sisällön tulee heijastaa sitä. Hyvää sisältöä on vaikeaa kirjoittaa kahdesta erillisestä aiheesta, jonka vuoksi olisi hyvä käyttää vain yhtä ensisijaista avainsanaa. Toissijaiset avainsanat täydentävät ensisijaista avainsanaa ja lisäavainsanat ovat mitä tahansa muita aiheeseen liittyviä avainsanoja, jotka on ilmaistu tai kirjoitettu eri tavalla kuin kaksi ensimmäistä, mutta tarkoittavat samaa asiaa.

Miten avainsanoja tulisi sitten käyttää nettisivujen sisällöissä? On olemassa parhaita käytäntöjä avainsanojen käyttöön nettisivuilla, jotka tekevät hakukoneoptimoinnistasi kannattavampia.

Avainsanoja olisi hyvä lisätä sisältökirjoituksiin seuraavasti:

 • Metakuvauksessa
 • Otsikkotunnisteessa
 • Artikkelisi otsikossa
 • Ensimmäisten 200 sanan sisällä tai ensimmäisessä kappaleessa
 • Luonnollisesti läpi artikkelin
 • Luonnollisesti kirjoituksen väliotsikoissa (H2, H2, H3)
 • Ankkuritekstilinkeissä (anchor text links)
 • Kuvien vaihtioehtoisissa tunnisteissa (image alt text)
 • URL-osoitteessa

Avainsanoja olisi hyvä seurata, vaihtaa ja tarkentaa tarvittaessa. Voit aina käydä tarkistamassa, kuinka olet sijoittunut käyttämilläsi avainsanoilla ja optimoida niitä eteenpäin. Jos esimerkiksi toissijainen avainsanasi sijoittuu paremmin kuin ensisijainen avainsana, on ensisijainen avainsana hyvä vaihtaa.

Yhteenveto

Avainsanojen määrittäminen on välttämätöntä hakukoneoptimoinnin myöhemmissä toteutusvaiheissa. Ennen optimoinnin aloittamista sinun on kuitenkin tiedettävä sanat ja ilmaukset, jotka ovat yrityksellesi tärkeimpiä. Avainsanat ovat tärkeitä, sillä ne muodostavat yhteyden ihmisten etsimän ja tarjoamasi sisällön välillä. Jos tavoitteenasi on ohjata hakukoneista orgaanista liikennettä sivustollesi, avainsanojen määrittäminen on elintärkeää yrityksesi kannalta.

Kaipaatko apua hakukoneoptimoinnissa tai avainsanatutkimuksessa?

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista