LinkedIn vs. Facebook:
Kumpi on parempi kanava b2b-markkinointiin?

Olet saattanut huomata, että Facebook on enemmän vapaa-aikaa varten ja LinkedIn taas bisnestä varten. B2B-markkinoijalle nämä ovat kuitenkin molemmat ihmiskeskeisiä sosiaalisen median kanavia, joissa on mahdollisuus tavoittaa paljon potentiaalisia asiakkaita.

Kumman kanavan sitten valitset näiden kahden välillä? 

Ensisilmäyksellä LinkedIn vaikuttaa lupaavalta vaihtoehdolta sen kohdennetun ammatillisen verkoston takia. Koko LinkedIninhän ideana on tuoda kaikki työhön ja ammatilliseen toimintaan liittyvät asiat yhden saman alustan päälle. Ei kuitenkaan poissuljeta Facebookkia B2B-markkinoinnista kokonaan pois vielä tässä vaiheessa.

Pystyäksemme päättämään, kumpi näistä alustoista on parempi vaihtoehto B2B-yrityksille mainontaa varten, on meidän vertailtava niitä keskenään aina teknologisista ominaisuuksista (mainosten monimuotoisuus ja joustavuus) kustannuksiin (liidien laatu ja klikkien hinta).  

Tässä ovat meidän mielestämme tärkeimmät kategoriat, joilla mainontaa kannattaa verrata keskenään: 

Maksetun mainonnan kustannukset

Aloitetaan vertailu Facebookin ja LinkedInin välillä mainonnan kustannuksista. Mainonnan kustannukset niin kuin klikkihinnat ovat asia, joihin moni mainonnan kanssa työskentelevä henkilö saattaa törmätä useasti yhden työpäivän aikana. Mainonnan päätarkoituksena brändin tunnettavuuden lisäksi on olla kannattavaa rahallisesti. 

Tästä syystä monet b2b-markkinointia tekevät henkilöt päätyvät valitsemaan Facebook-mainonnan eli Facebook Adsin (pyörittää sekä Facebook- että Instagram-mainonnan), koska sen konversion hinta on matalampi kuin muilla alustoilla. Matala hinta mainonnalle pohjautuu yksinkertaisesti Facebookin valtavaan käyttäjäkuntaan ja kykyyn saada käyttäjät viettämään paljon aikaa heidän alustallaan. Lisää aikaa vietettynä alustalla = halvemmat mainokset, koska Facebook voi näyttää suhteessa enemmän mainoksia yhtä käyttäjää kohden, pitämällä samanaikaisesti yllä järkevän suhteen mainonnan ja muiden postauksien välillä.

Vaikka kohdistaisit mainontasi samalle kohdeyleisölle Facebookissa ja LinkedInissä, niin lähes poikkeuksetta Facebookin klikkihinta (CPC = Cost Per Click) on pienempi. Klikkihinnan ja muiden kustannuksia kuvaavien mittareiden kautta kannattavuutta tarkasteltaessa on hyvä muistaa suhteuttaa luku myytävän tuotteen hintaan. Jos myyt jotain, joka tuo yritykselle yli 100 000€ per asiakas, niin et välttämättä pahastu, jos liidin hinta on 100€/kpl.  

Facebook on siis edullisempi vaihtoehto, jota kannattaa hyödyntää erityisesti edullisten tuotteiden B2B-markkinoinnissa. Näin Facebook voittaa tämän kategorian. 

Käyttäjäkunta

Kustannuksista siirrytään seuraavaksi käyttäjäkuntien vertailuun.  

Viimeisimmän Facebookista kerätyn datan mukaan Facebookissa on noin 2.41 miljardia aktiivista käyttäjää, kun taas LinkedInistä kerätyn datan kerätyn datan mukaan aktiivisa käyttäjiä on 303 miljoonaa 

Tätäkin mielenkiintoisempi datasta esiin noussut fakta on käyttäjän ajankäyttö kussakin alustassa. Facebookissa käyttäjien keskimääräinen alustalla vietetty aika on 38 minuuttia päivässä, kun taas LinkedInissä alustalla vietetty aika on keskimäärin 17 minuuttia kuukaudessa. 

LinkedIn vs. Facebook - mikä on ero b2b markkinoinnissa yritykselle? Kuvassa Facebook mobiilissa ja kannettavan tietokoneen kulma

B2B-markkinointi: Kohdentamisvaihtoehdot ja liidien laatu

Jokainen kokenut digimarkkinoinnin ammattilainen tietää, että edullisin kanava liidien generointia varten ei välttämättä ole aina se paras vaihtoehto markkinointikanavaksi. Jos tarkastelisimme mainontaa / markkinointia pelkästään kustannustehokkuuden näkökulmasta, miksi kukaan edes vaivautuisi markkinoimaan LinkedInissä? 

Facebook ja LinkedIn ovat molemmat tiettyyn pisteeseen saakka alustoja, jotka keskittyvät käyttäjän syöttämään tietoon. Alustojen käyttötarkoitus vaihtelee kuitenkin suuresti. On sanomattakin selvää, että työhön liittyvät asiat (työtitteli ja nykyinen työnantaja) ovat LinkedInissä enemmän ajan tasalla kuin Facebookissa mahdollistaen monipuolisemman B2B-markkinoinnin kohdentamisen LinkedInissä. Tästä syystä Facebookissa toteutettu B2B-markkinointi voi koitua haastavammaksi kuin LinkedInissä. Alustan käyttötarkoituksella on suuri merkitys mainosten klikkauksien määrään, koska mainostaessasi yritystäsi bisnes-painotteisella alustalla, tavoitat todennäköisesti myös enemmän kohderyhmääsi sopivia ihmisiä. Facebookin valtavan käyttäjäkunnan ansiosta nämä ihmiset löytyvät todennäköisesti myös heidän alustaltaan, mutta tarvitset heidän löytämisekseen erilaisen lähestymistavan ja strategian. 

LinkedIn vaikuttaa siis houkuttelevalta vaihtoehdolta B2B-markkinoijalle liidien laadun takia. 

Pyydä ilmainen arvio sosiaalisen median nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.

B2B-markkinointi: Tarjolla olevat mainostyypit ja mainosteknologiat

Mainostyyppejä vertailtaessa Facebookin laaja valikoima eri mainostyyppejä ja kahden eri sosiaalisen median kanavan tarjonta päihittää LinkedInin, ainakin toistaiseksi. LinkedIn on tästä huolimatta vienyt omaa toimintaansa maksullisen mainonnan saralla jatkuvasti eteenpäin vuosien 2018 ja 2019 aikana. 

Yksi LinkedInin merkittävimmistä kehityksistä on ollut mobiilioptimoitu liidimainos. LinkedInin käyttäjistä 80% on mobiilikäyttäjiä, jonka johdosta mainoksia on kehitetty myös enemmän mobiiliin sopiviksi. Näihin kehityskohtiin kuuluu mm. välivaiheiden väheneminen mainoksissa ja ostopolun selkeyttäminen matkalla kohti konversiota. Näiden ansiosta CTA-nappulat, kuten vieraile verkkosivuilla, helpottavat konversioiden saavuttamista ja parhaimmassa tapauksessa lisäävät niitä. 

Ei kannata kuitenkaan unohtaa, että Facebook on arvokas maksullisen mainonnan kanava, koska lähes poikkeuksetta kaikki käyttävät sitä. Niin kuin tässä tekstissä aikaisemmin mainittiin, LinkedInin käyttäjäkunta on paljon pienempi kuin Facebookin, mutta LinkedInin käyttäjäkunta on samaan aikaan paljon fokusoituneempi, joka mahdollistaa kohderyhmän tavoittamisen helpommin. 

LinkedIn on suunnattu bisneksen tekoon ja verkostointiin, jonka ansiosta LinkedIn on varteenotettava vaihtoehto. 

Yhtenä tärkeänä yksittäisenä nostona haluaisin vielä mainita, että ryhmien kohdentaminen on mahdollista suoraan LinkedInissä, mutta ryhmät eivät ole niin aktiivisia kuin Facebookissa.  

On siis markkinoijan päätös, kumman alustoista hän valitsee yritykselleen sopivammaksi tässä kategoriassa. 

Mainosteknologioita tarkasteltaessa Facebook on LinkedIniä askeleen edellä. Facebookin etulyöntiasema koostuu pääosin sen käyttäjäkunnan kerryttämästä valtavasta määrästä dataa, jota Facebook voi hyödyntää kehityksessään. Datan keruun lisäksi Facebook monitoroi jatkuvasti kiinnostuksesi kohteita kohdentaen feedisi sisällön niihin vastaaviksi. Käytännössä sinun ei siis tarvitse kertoa Facebookille olevasi kiinnostunut tietystä asiasta, koska he todennäköisesti tietävät sen jo. 

LinkedIn on tästä huolimatta kehittänyt omaa alustaansa tuoden paljon uusia toimintoja siihen 2018 lopulla ja 2019 alussa. Uusiin toimintoihin lukeutuivat mm. mielenkiinnon kohteiden mukainen mainosten kohdentaminen ja samankaltaisuuskohdennukset (hyödynnetään koneoppimista).  

Nämä uudet toiminnot tasaavat kilpailua alustojen välillä, mutta tämän mainosteknologioiden kategorian voitto menee Facebookille vielä tältä erää. 

Yhteenveto

Suosittelisin aluksi testaamaan molempia alustoja. Molemmilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Jos haluat valita halvemman, niin lähes poikkeuksetta Facebook on oikea valinta sinulle.  

Oikean kanavan valinta on kuitenkin vain osa liidin generoimisen prosessia. Konversion saaminen ja konvertoituminen riippuu myös mainoksen sisällöstä. Ilman oikein suunnattua ja kohderyhmälle arvoa tuovaa sisältöä on aivan sama, missä alustassa julkaiset ja jaat mainoksesi. Muista siis kiinnittää huomiota sekä kanavan valintaan että laadukkaaseen sisältöön mainoksessa. 

Loppujen lopuksi sosiaalinen media antaa meille työkalut, joiden avulla tavoittaa ihmiset juuri oikeassa vaiheessa ostopolkua, oikealla hetkellä. Vaikka toteutat B2B-markkinointia, targetoit pääasiassa aina yrityksien yksittäisiä ihmisiä. Näillä yksittäisillä yrityksen ihmisillä on myös kiinnostuksien kohteita töiden ulkopuolella, joita kannattaa hyödyntää heitä lähestyttäessä. 

Loppuvinkki: Ei ole pakollista valita vain yhtä kanavaa yrityksen markkinointikanavaksi. Facebook ja LinkedIn tukevat ja täydentävät myös toisiaan mainonnan saralla. 

You are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information
Rasmus Ranta kuva mustavalkoinen

Kysy minulta lisää!

Rasmus Ranta
Yrittäjä, CTO
rasmus.ranta@folcan.fi
+358 40 844 3327

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista