Brändikirja

Brändikirja kokoaa yhteen tärkeimmät rakennuspalikat, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään vahvaa, selkeää ja erottuvaa brändiä. 

Miksi brändikirja kannattaa tehdä?

Mieleenpainuva brändi ei synny yhdessä yössä, vaan sitä pitää rakentaa tietoisesti ja jatkuvasti. Yrityksen brändäämisessä tulee huomioida useita osa-alueita aina yrityksen arvoista visuaalisuuteen ja viestintään. Brändikirja on työkalu tämän kokonaisuuden hallitsemiseen. 

Jos sinusta tuntuu, että yrityksesi brändi on sekava, brändikirjan kokoaminen auttaa selkeyttämään brändin ytimen, luomaan yritykselle persoonan ja päättämään yhdenmukaisen visuaalisuuden. 

Jotta kaikki yrityksen parissa työskentelevät ihmiset osaavat työskennellä yhdenmukaisesti, on heillä oltava selkeä ja yhtenäinen ohjeistus. Kun kaikille oman alansa ammattilaisille on selvää, minkälaisen brändin kanssa työskennellään, ei heidän tarvitse arvuutella brändin identiteettiä, vaan he voivat keskittyä loistamaan työssään.  

Brändikirja helpottaa myös uusien työntekijöiden sekä yrityksen ulkopuolisten tekijöiden, kuten yhteistyökumppaneiden pääsemistä mukaan yrityksesi maailmaan. 

Mitä kaikkea brändikirja sisältää?

Brändikirja sisältää raamit ja rakennuspalikat yrityksesi brändin luomiseen. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi:

  • Arvot 
  • Missio 
  • Visio 
  • Brändin ominaisuudet 
  • Tone of Voice 
  • Ostajapersoonat/Kohderyhmät 
  • Graafinen ohjeistus 

Lisäksi brändikirja sisältää usein tietoa yrityksen perustamisesta ja historiasta, erityisesti, jos se tukee brändikirjan käyttötarkoitusta. Brändikirjan alussa voi myös olla saatesanat, jotka viestivät heti brändin persoonasta ja toivottavat tervetulleeksi tutustumaan yrityksen brändiin. 

Milloin brändikirja kannattaa hankkia?

Brändikirja toimii apuna kaikille yrityksen parissa työskenteleville henkilöille, minkä vuoksi se on hyvä olla aina tarjolla, etenkin silloin, kun tavoitellaan vahvaa ja erottuvaa brändiä. 

Brändikirjan tekemistä kannattaa miettiä ainakin näissä tilanteissa: 

  • Yritystä perustettaessa tai aivan alkutaipaleella. Näin voit lähteä rakentamaan yrityksesi brändiä heti varmasti, eikä alun tarvitse olla haparoivaa hakemista raamien, arvojen, vision ja mission ollessa kirkkaana mielessä. 
  • Jos yrityksesi on ollut olemassa jo jonkun aikaa, mutta se kaipaa brändin selkeyttämistä ja vahvistamista, jotta brändi puhuttelee paremmin haluttua kohderyhmää. 
  • Yritysten fuusiotuessa tai brändiuudistuksen yhteydessä. 

Keskustellaan ja kääritään hihat!