Mitä on Digitaalinen markkinointi?
Näillä keinoilla pääset alkuun

Liiketoiminnan ja palveluiden siirryttyä digitaaliseen muotoon on ostokäyttäytyminen jatkuvassa muutoksessa. Ne yritykset, jotka ymmärtävät muutoksen ja pysyvät sen mukana, saavat huomattavan etulyöntiaseman markkinoilla. Koska markkinoinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan tarpeet muuttuvassa tilanteessa, voi yritys ymmärtää ja hallita tätä muutosta hyödyntämällä digitaalisen markkinoinnin keinoja. 

Koska markkinoinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan tarpeet muuttuvassa tilanteessa, voi yritys ymmärtää ja hallita tätä muutosta hyödyntämällä erilaisia digitaalisia materiaaleja ja kohderyhmille räätälöityä viestintää eli digimarkkinointia. Hyvä digitaalinen markkinointi perustuu aina yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi on kommunikaatiota halutulle kohdeyleisölle digitaalisten kanavien välityksellä. Digitaalisella markkinoinnilla voidaan saavuttaa tuloksia myös pienellä budjetilla ja mahdollistaa tarkasti mitattavat tulokset. Lisäksi se auttaa ymmärtämään kohderyhmää paremmin.

Digimarkkinointi pohjautuu digitaalisen presenssin hallitsemiseen ja kasvattamiseen, minkä avulla yritys saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Toisin sanoen yrityksen on oltava digitaalisesti läsnä ja tarjottava kohderyhmälle, mitä he tarvitsevat ja jopa ylitettävä nämä oletukset. Yleisimmät digitaalisen markkinoinnin kanavat nykypäivänä ovat hakukoneet, sosiaalinen media, sähköposti ja verkkosivut
Lue lisää mitä on digimarkkinointi.

Digitaalisen markkinoinnin keinot

Kuvassa lueteltu digitaalisen markkinoinnin keinoja.

SEO eli hakukoneoptimointi

SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi on yksi tämän hetken kuumimmista digimarkkinoinnin keinoista. SEO on prosessi, joka tähtää yrityksen online-sisällön optimoimiseen niin, että sisältö sijoittuu parhaiden hakutulosten joukkoon hakukoneissa (erityisesti Googlessa). SEO:sta hyötyvät erityisesti verkkosivut. Esimerkiksi blogin päivittäminen säännöllisesti edistää sivuston sijoittumista hakukoneissa – erityisesti, kun blogin blogitekstin tueksi toteutetaan avainsanatutkimus

Mitä SEO vaatii?

 • Tarpeeksi verkkosivuston tekstisisältöä
 • Sivuston teknisen toteutuksen (mm. Latausnopeus ja responsiivisuus) täytyy olla kunnossa 
 • Sijoittuminen vaatii suunnitelman, avainsanatutkimuksen ja jatkuvaa kehitystyötä.
 • Yleisesti ensimmäiset tulokset saavutetaan 6-12 kuukauden kuluessa.

Miksi SEO? 

 • SEO on ilmaista eli et maksa sivustollesi tulevasta liikenteestä.  
 • Kun sisältö sijoittuu hakukoneissa ja sivustoa ylläpidetään aktiivisesti, sijoitus pystytään hyvin pitkälti säilyttämään ja kävijöitä ohjautuu sivustolle jatkuvasti. 
 • Googlesta sivustolle ohjautuvat liidit konvertoituvat todennäköisemmin kuin esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ohjautuvat liidit

Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

SEA eli Google-mainonta

SEM (Search Engine Marketing) eli hakukonemarkkinointi on digimarkkinoinnin keino, jonka avulla pyritään parantamaan yrityksen verkkosivujen näkyvyyttä ja lisäämään kauppaa hakukonenäkyvyyden avulla. Näkyvyys voi olla joko orgaanista (ei maksettua, vaan ansaittua) tai ostettua mainontaa eli SEA:a (Search Engine Advertising). Hakukonemarkkinointi pitää siis sisällänsä sekä hakukoneoptimoinnin, että hakukonemainonnan. Hakukonemainonnassa yritys ostaa mainostilaa hakukoneesta ja maksaa jokaisesta klikistä mainospaikan tarjoajalle esim. Googlelle. Puhekielessä kuulee usein käytettävän SEM-termiä, vaikka puhutaan SEA:sta.

Mitä SEA vaatii? 

 • Työkalun esim. Google Ads käyttöönoton 
 • Mainosten suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
 • Tarpeeksi suuren markkinointibudjetin. Klikkihinnat liikkuvat keskimäärin 1-2 dollarin välillä alasta ja hakutermistä riippuen. 
 • Hyvän laskeutumissivun, johon mainos ohjaa liikenteen, jotta maksettua klikkihintaa vastaan saadaan todellinen hyöty

Miksi SEA?

 • Hakukonemainonnan avulla yritys voi sijoittua Googlessa parhaille paikoille ilman orgaanista hakukonenäkyvyyttä.  
 • Tuloksia voi saavuttaa hyvinkin nopeasti, jopa samana päivänä.

Sisältömarkkinointi

Molemmat SEO ja SEM tarvitsevat hyvää sisältöä onnistuakseen. Sisältömarkkinointi tarkoittaa sisällön suunnittelua, luomista ja promoamista, mikä johtaa brändin vahvistumiseen, verkkosivuliikenteen lisääntymiseen ja myynnin kasvamiseen. 

Mitä sisältömarkkinointi vaatii? 

Miksi sisältömarkkinointi? 

 • Ostokäyttäytyminen on muuttunut ja ostopäätös tehdään pitkälti itsenäisesti materiaalien avustuksella. Tämän takia ostajat haluavat tietää tuotteesta, sen hyödyistä ja referensseistä jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. 
 • Lisäarvon luominen potentiaalisille asiakkaille.
 • Mahdollisuus saavuttaa asiantuntijastatus omalla alalla.

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on keino, jonka avulla pyritään parantamaan verkkosivukävijöiden ja konversioiden suhdelukua. Konversio voi olla esimerkiksi yhteydenotto, oppaan lataus tai tuotteen ostaminen. Hyvä taktiikka konversio-optimoinnin kehittämiseen on A/B-testaus

Mitä konversio-optimointi vaatii? 

 • Verkkosivuliikennettä
 • Jatkuvaa kehitystyötä
 • Vastuuhenkilön, joka seuraa tuloksia ja kehittää optimointia niiden pohjalta.

Miksi konversio-optimointi?

 • Konversioiden määrä kasvaa, mikä näkyy liikevaihdon kasvuna.
 • Asiakaskohtainen markkinointikustannus pienenee

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi tarkoittaa sisällön luomista ja jakamista sosiaalisen median kanavissa, minkä päämääränä on saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Sosiaalisen median markkinoinnin toimenpiteet sisältävät julkaisujen suunnittelua ja toteutusta kuva-, teksti- ja videomuodossa sekä vuorovaikutusta kohdeyleisön kanssa. Sosiaalisen median markkinointia tukee mainonta sosiaalisen median kanavissa. 

Mitä sosiaalisen median markkinointi vaatii?  

 • Kohderyhmien määrittämisen ja kanavien valitsemisen 
 • Sisältösuunnitelman ja aktiivista sisällöntuotantoa 
 • Kuva tai videomateriaalia (riippuen sosiaalisen median kanavasta) 
 • Aikaa vuorovaikutukselle kohdeyleisön kanssa

Miksi sosiaalisen median markkinointi? 

 • Yritys pääsee toimimaan asiakasrajapinnassa 
 • Potentiaali on suuri – sosiaalisen median kanavoihin on rekisteröitynyt yhteensä yli 2,5 miljardia käyttäjää
 • Liikenteen lisääntyminen verkkosivuilla ja brändin tunnettuuden paraneminen, minkä myötä yritys tekee enemmän kauppaa. 

Lue lisää sosiaalisen median markkinoinnista.

Sosiaalisen median mainonta

Yritys voi olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa täysin ilmaiseksi, mutta yrityksen näkyvyyttä on mahdollista kasvattaa sosiaalisessa mediassa maksullisen mainonnan avulla. Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Jo olemassa olevia julkaisuiden näkyvyyttä voidaan tehostaa tai voidaan luoda kokonaan uusia mainoksia. Esimerkiksi Facebookiin ja Instagramiin voidaan luoda helposti mainoksia samasta aineistosta ja niitä voidaan hallinnoida kätevästi yhdestä paikasta. Mainonta sosiaalisessa mediassa on hyvä keino tavoitella ja houkutella uusia asiakkaita.

Mitä sosiaalisen median mainonta vaatii?

 • Kohderyhmän tuntemusta
 • Kuvia, tekstiä, mahdollisesti myös videoita 
 • Mainosten suunnittelun, toteutuksen ja seurannan
 • Mahdollisuuden olla kohderyhmän kanssa vuorovaikutuksessa, kyseessä on sosiaalinen media, joten mainoksen nähneet voivat myös toisinaan kommentoida mainosta

Miksi sosiaalisen median mainonta? 

 • Mainostaiminen sosiaalisessa mediassa on hyvin toteutettuna kustannustehokas ratkaisu ja sen avulla voidaan saada tuloksia nopeastikin
 • Yksityiskohtaisen kohdennuksen avulla sosiaalisen median mainoksilla voidaan tavoittaa juuri haluttu kohderyhmä

Yrityksen omat verkkosivut

Yrityksen omat verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä asioista digitaalisessa markkinoinnissa. Verkkosivujen avulla yritys tuo esille palveluitaan ja tuotteitaan ja kerää liidejä ympäri vuorokauden. Verkkosivut lisäävät myös luotettavuutta, yritys on olemassa ja helposti löydettävissä verkosta. Verkkosivujesi etusivua tai mainosten laskeutumissivuja voidaan ajatella kivijalkakaupan näyteikkunana, jonka tarkoitus on vastata asiakkaan tarpeeseen ja ohjata liikkumaan sivulla.

Mitä yrityksen omat verkkosivut vaativat?  

 • Domainin
 • Laadukkaan teknisen toteutuksen
 • Toimivan rakenteen, joka ohjaa kävijää
 • Sisällöntuotantoa
 • Hakukoneoptimoinnin, jotta voidaan saavuttaa hyvä näkyvyys esimerkiksi Googlessa

Miksi yritykselle kannattaa olla omat verkkosivut? 

 • Ne ovat täysin yrityksen hallinnassa, toisin kuin esimerkiksi yrityksen Facebook- tai muu sosiaalisen median tili voidaan poistaa ja sen mukana menetetään kaikki sisällöt.
 • Yrityksen omilla verkkosivuilla voidaan mitata ja seurata tuloksia, miten verkkosivukävijät käyttäytyvät. Tämän avulla verkkosivujen sisältöjä voidaan kehittää toimivammiksi.
 • Verkkosivuilta saadaan myös arvokasta dataa kävijöistä, minkä avulla voidaan tarkastella asiakassegmenttejä.

Sähköpostimarkkinointi

Hyvin toteutettu sähköpostimarkkinointi on yritykselle tehokas digitaalisen markkinoinnin keino. Sähköpostilistalle liittyneet käyttäjät ovat yleensä joko uutiskirjeen tilaajia tai esimerkiksi yrityksen tarjoaman oppaan lataajia. Eli he ovat jo valmiiksi kiinnostuneita yrityksestä.

Mitä sähköpostimarkkinointi vaatii? 

 • Ohjelman, jolla sähköpostimarkkinointia toteutetaan
 • Sähköpostilistan, tietosuojaselosteen
 • Lomakkeen nettisivuille, jonka avulla verkkosivuvierailija voi tilata uutiskirjeen tai ladata oppaan
 • Mielenkiintoisia otsikoita ja sisältöä, joka tuottaa lukijalleen arvoa

Miksi sähköpostimarkkinointi? 

 • Sähköpostimarkkinointilistan jäsenet ovat lähtökohtaisesti jo kiinnostuneita yrityksestä
 • Voidaan automatisoida
 • Riippumaton evästeistä

Bannerimainonta eli Display-mainonta

Bannerimainonnasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä Google Network -yhteisöön kuuluvilla verkkosivuilla tapahtuvaa mainontaa. Mainokset voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videota. Display-mainonta on hyvä digitaalisen markkinoinnin keino, sillä sitä voidaan hyödyntää jokaisessa ostopolun vaiheessa.

Mitä bannerimainonta vaatii?

Miksi bannerimainonta? 

 • Display-mainonnan avulla voidaan saada suuri näkyvyys
 • Bannerimainontaa voidaan käyttää jokaiseen ostopolun vaiheeseen yrityksestä tietämättömistä henkilöistä jo ostaneisiin asiakkaisiin

Yhteenveto

Digitaalinen markkinointi on murroksessa ja sen keinot kehittyvät jatkuvasti. Tässä kirjoituksessa kävimme läpi tämän hetken yleisimmät digitaalisen markkinoinnin keinot, vaatimukset ja hyödyt.  

Digitaalinen markkinointi on jatkuvaa kehitystyötä, ja onnistuessaan se lisää yrityksen kauppaa ja kasvattaa liikevaihtoa.  

Jos et tiedä, mistä lähteä liikkeelle, varaa meiltä ilmainen tunnin konsultaatio. Käymme konsultaatiossa yhdessä läpi yrityksesi digitaalisen markkinoinnin nykytilan ja kehityskohteet.  

Kiitos, kun luit kirjoitukseni. Tsemppiä ja tuloksellisuutta yrityksesi digimarkkinointiin! 

Toivoen, 
Alina 

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi hakukoneoptimoinnin nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.
Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Varaa maksuton strategiapuhelu

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoimintanne tavoitteista ja autamme teitä määrittämään, miten voitte hyödyntää digimarkkinointia niiden saavuttamisessa. Otamme sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.