Digitaalisen markkinoinnin keinot

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa kaikkea digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa markkinointia ja mainontaa. Liiketoiminnan ja palveluiden siirryttyä digitaaliseen muotoon on ostokäyttäytyminen jatkuvassa murroksessa. Ne yritykset, jotka ymmärtävät muutoksen ja pysyvät sen mukana, saavat huomattavan etulyöntiaseman markkinoilla. Koska markkinoinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan tarpeet muuttuvassa tilanteessa, voi yritys ymmärtää ja hallita tätä muutosta hyödyntämällä digitaalisen markkinoinnin eri keinoja.

Folcanin myynti- ja markkinointipäällikkö Nea.

Mitä digitaalinen markkinointi tarkoittaa?

Digitaalinen markkinointi on kommunikointia halutulle kohdeyleisölle digitaalisten kanavien välityksellä. Se on joustava markkinoinnin muoto, jonka avulla voidaan saada aikaan tuloksia pienelläkin budjetilla, ja joka mahdollistaa tarkasti mitattavat tulokset. Lisäksi se auttaa ymmärtämään kohderyhmää paremmin. 

Digimarkkinointi pohjautuu digitaalisen presenssin hallitsemiseen ja kasvattamiseen, minkä avulla yritys saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Toisin sanoen yrityksen on oltava digitaalisesti läsnä ja tarjottava kohderyhmälle sitä mitä he tarvitsevat ja pyrkiä jopa ylittämään nämä oletukset. Yleisimmät digitaalisen markkinoinnin kanavat nykypäivänä ovat hakukoneet, sosiaalinen media, sähköposti ja verkkosivut.   

Lue lisää digimarkkinoinnista, sen hyödyistä ja sen tulosten mittaamisesta täältä!

Mitä on digitaalinen mainonta?

Digitaalinen mainonta on digitaalisen markkinoinnin osa-alue, jolla tarkoitetaan digitaalisissa kanavissa tehtävää mainontaa. Digitaalista mainontaa ovat esimerkiksi sosiaalisen median mainonta, Googlen hakusanamainonta ja natiivimainonta. Vaihtoehtoja ja kanavia on runsaasti, niihin perehdytään tarkemmin myöhemmin tässä blogikirjoituksessa. 

Digitaalisella mainonnalla on helppo tavoittaa haluttu ja melko tarkkakin kohderyhmä, esimerkiksi sijainnin, iän, sukupuolen tai kiinnostuksenkohteiden perusteella. Toisaalta mainontaa voi digitaalisesti tehdä myös hyvinkin laajasti; voit tavoittaa kotisohvaltasi Suomesta ihmisiä ympäri maailmaa.  

Haluatko keskustella lisää yrityksesi markkinoinnista?

Digitaalisen markkinoinnin hyödyt

Miksi digitaalinen markkinointi sitten kannattaa? Keräsimme alle muutamia yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin hyötyjä: 

 • Kohdentaminen: Voit tavoittaa samaan aikaan hyvin tarkkaan määritetyn, mutta toisaalta laajan osan kohderyhmästäsi, joka ei vielä tunne tuotetta tai palveluasi. Voit kohdentaa mainontaasi vaikkapa tietyille sijainnille, tietyille kiinnostuksenkohteille tai tietyn ikäisille henkilöille. 
 • Kustannustehokkuus. Digitaalisella mainonnalla on mahdollista päästä hyviin tuloksiin jo melko pienelläkin budjetilla. Voit myös muokata ja kohdistaa budjettiasi tehokkaammin pienellä vaivalla suhteessa tavanomaiseen mainontaan mainonnan tulosten perusteella. 
 • Mitattavuus. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa hyvin yksityiskohtaisen tiedonkeruun kohdeyleisöstä ja sen käyttäytymisestä. Tämän datan avulla voit kehittää markkinointiasi entisestään ja vaikuttaa kohdeyleisöön tiedolla mututuntuman sijaan. 
 • Henkilökohtaisuus. Digitaalisen markkinoinnin avulla voit toimittaa yksilöllisiä viestejä yleisöllesi sekä kohdentaa mainontaa henkilön kiinnostuksenkohteiden mukaan. Tämä mahdollistaa syvemmän asiakassuhteen rakentamisen alusta asti sekä tehostaa markkinointia. 
 • Ajankohtaisuus. Digitaalinen markkinointi on joustavaa ja sitä voi päivittää matalalla kynnyksellä ja nopealla aikataululla. On myös helppoa ja kustannustehokasta lähteä testaamaan erilaisia trendejä, kuten uusia sosiaalisen median kanavia.

Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Digitaalinen markkinointi sisältää useita eri strategioita, taktiikoita ja kanavia. Tässä kirjoituksessa keskitymme tällä hetkellä eniten käytettyihin digitaalisen markkinoinnin keinoihin. 

Digitaalisen markkinoinnin keinoja ovat: 

Digitaalisen markkinoinnin eri keinot lueteltuna.

Yrityksen omat verkkosivut

Yrityksen omat verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä asioista digitaalisessa markkinoinnissa. Verkkosivujen avulla yritys tuo esille palveluitaan ja tuotteitaan sekä kerää liidejä ympäri vuorokauden. Verkkosivut lisäävät luotettavuutta, koska yritys ja siihen liittyvää tietoa on helposti löydettävissä verkosta. Verkkosivujesi etusivua tai mainosten laskeutumissivuja voidaan ajatella kivijalkakaupan näyteikkunana, jonka tarkoitus on vastata asiakkaan tarpeeseen ja houkutella sisälle kauppaan ostoksille. 

Mitä yrityksen omat verkkosivut vaativat?   

 • Domainin
 • Laadukkaan teknisen toteutuksen 
 • Toimivan rakenteen, joka ohjaa kävijää eteenpäin ostopolulla 
 • Laadukasta, säännöllistä sisällöntuotantoa 
 • Hakukoneoptimointia näkyvyyden takaamiseksi esimerkiksi Googlessa 
 • Jatkuvaa ylläpitoa, jotta sivuston päivitykset, varmuuskopiot ja tietoturva pysyvät ajan tasalla 

Miksi yrityksellä kannattaa olla omat verkkosivut?  

 • Ne ovat täysin yrityksen hallinnassa, toisin kuin esimerkiksi yrityksen sosiaalisen median tilit, jotka voidaan poistaa ja sen mukana menetetään kaikki sisällöt
 • Yrityksen omilla verkkosivuilla voidaan mitata ja seurata verkkosivuvierailijoiden käyttäytymistä. Tämän avulla verkkosivujen sisältöjä voidaan kehittää toimivammiksi. 
 • Verkkosivuilta saadaan myös arvokasta dataa kävijöistä, minkä avulla voidaan tarkastella ja tarkentaa asiakassegmenttejä

SEM eli hakukonemarkkinointi

SEM (Search Engine Marketing) eli hakukonemarkkinointi on digimarkkinoinnin keino, jonka avulla pyritään parantamaan yrityksen verkkosivujen näkyvyyttä ja lisäämään kauppaa hakukonenäkyvyyden avulla. Näkyvyys voi olla joko orgaanista (ei maksettua, vaan ansaittua) tai ostettua mainontaa eli SEA:a (Search Engine Advertising). Hakukonemarkkinointi pitää siis sisällänsä sekä hakukoneoptimoinnin, että hakukonemainonnan. 

SEO eli hakukoneoptimointi

SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi on prosessi, joka tähtää yrityksen verkkosisällön kehittämiseen niin, että sisältö sijoittuu parhaiden hakutulosten joukkoon hakukoneissa (erityisesti Googlessa). SEO:sta hyötyvät erityisesti verkkosivut. Esimerkiksi blogin päivittäminen säännöllisesti edistää sivuston sijoittumista hakukoneissa – erityisesti, kun blogitekstin tueksi toteutetaan avainsanatutkimus 

Mitä SEO vaatii? 

 • Tarpeeksi verkkosivuston tekstisisältöä 
 • Sivuston teknisen toteutuksen (mm. latausnopeus ja responsiivisuus) täytyy olla kunnossa 
 • Sijoittuminen vaatii suunnitelman, avainsanatutkimuksen sekä jatkuvaa kehitystyötä 
 • Kärsivällisyyttä, yleisesti sivusto alkaa saamaan vähän kävijöitä 4-6 kuukauden aikana ja liikenteen kasvu kiihtyy selkeästi 9-12 kuukauden aikana.

Miksi SEO?  

 • SEO on käytännössä ilmaista eli et maksa sivustollesi tulevasta liikenteestä suoraan, SEO-puolestaan vie aikaa ja rahaa
 • Googlesta sivustolle ohjautuvat liidit konvertoituvat todennäköisemmin kuin esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ohjautuvat liidit 

Lue lisää hakukoneoptimoinnista. 

SEA eli hakukonemainonta

SEA:ssa (Search Engine Advertising) eli hakukonemainonnassa yritys ostaa mainostilaa hakukoneesta ja maksaa jokaisesta näyttökerrasta tai klikistä mainospaikan tarjoajalle esimerkiksi Googlelle. Puhekielessä kuulee usein käytettävän SEM-termiä, vaikka puhutaan SEA:sta. 

Mitä SEA vaatii?  

 • Työkalun esim. Google Ads käyttöönoton 
 • Mainosten suunnittelun, toteutuksen ja seurannan 
 • Tarpeeksi suuren markkinointibudjetin. Klikkihinnat liikkuvat keskimäärin 0,50€-3€ välillä alasta ja hakutermistä riippuen. Lisää Google-mainonnan hinnoista voit lukea täältä 
 • Hyvän laskeutumissivun, johon mainos ohjaa liikenteen, jotta maksettua klikkihintaa vastaan saadaan todellinen hyöty 

Miksi SEA? 

 • Hakukonemainonnan avulla yritys voi sijoittua Googlessa parhaille paikoille ilman orgaanista hakukonenäkyvyyttä 
 • Tuloksia voi saavuttaa hyvinkin nopeasti, jopa samana päivänä

Bannerimainonta eli Display-mainonta

Bannerimainonnasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä Google Network -yhteisöön kuuluvilla verkkosivuilla tapahtuvaa mainontaa. Mainokset voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videota. Display-mainonta on hyvä digitaalisen markkinoinnin keino, sillä sitä voidaan hyödyntää jokaisessa ostopolun eri vaiheessa. 

Mitä bannerimainonta vaatii? 

Miksi bannerimainonta?  

 • Display-mainonnan avulla voidaan saada suuri näkyvyys 
 • Bannerimainontaa voidaan käyttää jokaiseen ostopolun vaiheeseen yrityksestä tietämättömistä henkilöistä jo ostaneisiin asiakkaisiin 

Sisältömarkkinointi

Molemmat SEO ja SEM tarvitsevat hyvää sisältöä onnistuakseen. Sisältömarkkinointi tarkoittaa sisällön suunnittelua, luomista ja promoamista, mikä johtaa brändin vahvistumiseen, verkkosivuliikenteen lisääntymiseen ja myynnin kasvamiseen.  

Mitä sisältömarkkinointi vaatii?  

Miksi sisältömarkkinointi?  

 • Ostokäyttäytyminen on muuttunut ja ostopäätös tehdään pitkälti itsenäisesti olemassa olevien materiaalien avustuksella. Tämän takia ostajat haluavat tietää tuotteesta, sen hyödyistä ja referensseistä jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa
 • Lisäarvon luominen potentiaalisille asiakkaille
 • Mahdollisuus saavuttaa asiantuntijastatus omalla alalla.

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on keino, jonka avulla pyritään parantamaan verkkosivukävijöiden ja konversioiden suhdelukua. Konversio voi olla esimerkiksi yhteydenotto, oppaan lataus tai tuotteen ostaminen. Hyvä taktiikka konversio-optimoinnin kehittämiseen on A/B-testaus 

Mitä konversio-optimointi vaatii?  

 • Verkkosivuliikennettä 
 • Jatkuvaa kehitystyötä 
 • Vastuuhenkilön, joka seuraa tuloksia ja kehittää optimointia niiden pohjalta

Miksi konversio-optimointi? 

 • Konversioiden määrä kasvaa, mikä näkyy liikevaihdon kasvuna
 • Asiakaskohtainen markkinointikustannus pienenee

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi tarkoittaa sisällön luomista ja jakamista sosiaalisen median kanavissa, minkä päämääränä on saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Sosiaalisen median markkinoinnin toimenpiteet sisältävät julkaisujen suunnittelua ja toteutusta kuva-, teksti- ja videomuodossa sekä vuorovaikutusta kohdeyleisön kanssa. Sosiaalisen median markkinointia tukee mainonta sosiaalisen median kanavissa.  

Mitä sosiaalisen median markkinointi vaatii?   

 • Kohderyhmien määrittämisen ja kanavien valitsemisen  
 • Sisältösuunnitelman ja aktiivista sisällöntuotantoa  
 • Kuva tai videomateriaalia (riippuen sosiaalisen median kanavasta)  
 • Aikaa vuorovaikutukselle kohdeyleisön kanssa 

Miksi sosiaalisen median markkinointi?  

 • Yritys pääsee toimimaan asiakasrajapinnassa ja vuorovaikuttamaan asiakkaiden kanssa. 
 • Potentiaali on suuri – sosiaalisen median kanavoihin on rekisteröitynyt yhteensä lähes viisi miljardia käyttäjää
 • Liikenteen lisääntyminen verkkosivuilla ja brändin tunnettuuden paraneminen, minkä myötä yritys tekee enemmän kauppaa

Lue lisää sosiaalisen median markkinoinnista.

Sosiaalisen median mainonta

Yritys voi olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa täysin ilmaiseksi, mutta yrityksen näkyvyyttä on mahdollista kasvattaa sosiaalisessa mediassa maksullisen mainonnan avulla. Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Jo olemassa olevia julkaisuiden näkyvyyttä voidaan tehostaa tai voidaan luoda kokonaan uusia mainoksia. Esimerkiksi Facebookiin ja Instagramiin voidaan luoda helposti mainoksia samasta aineistosta ja niitä voidaan hallinnoida kätevästi yhdestä paikasta. Mainonta sosiaalisessa mediassa on hyvä keino tavoitella ja houkutella uusia asiakkaita. 

Mitä sosiaalisen median mainonta vaatii? 

 • Kohderyhmän tuntemusta 
 • Kuvia, tekstiä, mahdollisesti myös videoita  
 • Mainosten suunnittelun, toteutuksen ja seurannan 
 • Mahdollisuuden olla kohderyhmän kanssa vuorovaikutuksessa, kyseessä on sosiaalinen media, joten mainoksen nähneet voivat myös toisinaan kommentoida mainosta 

Miksi sosiaalisen median mainonta?  

 • Mainostaminen sosiaalisessa mediassa on hyvin toteutettuna kustannustehokas ratkaisu ja sen avulla voidaan saada tuloksia nopeastikin 
 • Yksityiskohtaisen kohdennuksen avulla sosiaalisen median mainoksilla voidaan tavoittaa juuri haluttu kohderyhmä

Sähköpostimarkkinointi

Hyvin toteutettu sähköpostimarkkinointi on yritykselle tehokas digitaalisen markkinoinnin keino. Sähköpostilistalle liittyneet käyttäjät ovat yleensä joko uutiskirjeen tilaajia tai esimerkiksi yrityksen tarjoaman oppaan lataajia. Eli he ovat jo valmiiksi kiinnostuneita yrityksestä. 

Mitä sähköpostimarkkinointi vaatii?  

 • Ohjelman, jolla sähköpostimarkkinointia toteutetaan 
 • Sähköpostilistan, tietosuojaselosteen 
 • Lomakkeen nettisivuille, jonka avulla verkkosivuvierailija voi tilata uutiskirjeen tai ladata oppaan 
 • Mielenkiintoisia otsikoita ja sisältöä, joka tuottaa lukijalleen arvoa 

Miksi sähköpostimarkkinointi?  

 • Sähköpostimarkkinointilistan jäsenet ovat lähtökohtaisesti jo kiinnostuneita yrityksestä 
 • Voidaan automatisoida 
 • Riippumaton evästeistä 

Yhteenveto

Digitaalinen markkinointi muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Ne yritykset, jotka ymmärtävät muutoksen ja pysyvät sen mukana, saavat huomattavan etulyöntiaseman markkinoilla ja kasvattavat liikevaihtoaan. Digitaalisen markkinoinnin keinoja onkin lukuisia ja on erityisen tärkeää löytää juuri sinun yrityksellesi ja kohderyhmällesi sopivat strategiat ja kanavat.  

Digitaalinen markkinointi on erityisen hyödyllistä seuraavista syistä: 

 • Kohdentaminen 
 • Kustannustehokkuus 
 • Mitattavuus 
 • Henkilökohtaisuus 
 • Ajankohtaisuus 

Digitaalisen markkinoinnin keinoja ovat puolestaan muun muassa seuraavat: 

 • Yrityksen omat verkkosivut 
 • SEM (Search Engine Marketing) eli hakukonemarkkinointi 
 • Bannerimainonta 
 • Sisältömarkkinointi 
 • Konversio-optimointi 
 • Sosiaalisen median markkinointi 
 • Sosiaalisen median mainonta 
 • Sähköpostimarkkinointi 

Oikein valituilla digimarkkinoinnin toimenpiteillä pyritään lisäämään yrityksen myyntiä ja parantamaan kannattavuutta. Jos et tiedä, mistä lähteä liikkeelle, tule keskustelemaan kanssamme maksuttomaan kasvutapaamiseen. Digimarkkinoinnin asiantuntijan tehtävänä on määrittää ja priorisoida ne toimenpiteet ja kanavat, jotka tuottavat juuri sinun yrityksellesi mitattavia tuloksia. 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Varaa maksuton strategiapuhelu

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoimintanne tavoitteista ja autamme teitä määrittämään, miten voitte hyödyntää digimarkkinointia niiden saavuttamisessa. Otamme sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.