Digitaalisen markkinoinnin trendit 2024 – Mitä huomioida?

Miltä näyttävät vuoden 2024 markkinoinnin ja erityisesti digitaalisen markkinoinnin trendit? 

Markkinointi- ja mainosmaailma kehittyvät jatkuvasti uusien innovaatioiden myötä. Digitaalisuus, tekoäly, big data, nopea datan siirto – uusia edistysaskeleita ja uusia teknologioita tuodaan ja otetaan jatkuvasti käyttöön, mikä vauhdittaa koko markkinoinnin toimialan nopeaa kehitystä. 

Ei ole mikään ihme, että markkinointi on vuosien varrella selvästi kehittynyt perinteisestä massamainonnasta kohdennetumpaan ja henkilökohtaisempaan lähestymistapaan, jota ohjaavat teknologia, data ja kuluttajien mieltymykset. Tänäkin päivänä markkinointi jatkaa edelleen nopeaa kehitystään toistuvasti uusiutuvien teknologioiden ja alustojen seuraksena, mikä mahdollistaa markkinoijien innovoinnin ja strategiansa mukauttamisen vastaamaan kuluttajien alati muuttuviin vaatimuksiin.  

Millainen on siis tuleva vuosi 2024 trendien osalta ja mitkä ovat ne trendit, jotka saavat eniten tuulta allensa? 

Markkinoinnin trendit vuonna 2024 pitävät sisällään: 

  • Reaaliaikainen viestintä ja henkilökohtainen asiakaskokemus 
  • Interaktiiviset chatbotit 
  • Tekoäly osana markkinointia 
  • Videosisällöt 
  • Datan käsittely ja tietosuoja 
  • Äänihaku ja sen optimointi 
  • Vaikuttajamarkkinointi 
  • Lisätty ja virtuaalinen todellisuus (AR & VR) 

Reaaliaikainen viestintä ja chatbotit

Kuluttajat arvostavat tänä päivänä yhä enemmän nopeutta. Ihmiset ovat malttamattomia ja kysymyksiin pitää löytyä vastaus nopeasti. Tarvitaan siis viestintää, joka tapahtuu reaaliajassa ja luo henkilökohtaisen asiakaskokemuksen kuluttajalle. 

Tähän tarpeeseen voidaan vastata chatbottien avulla, koska ne aktivoituvat heti käyttäjän tullessa sivuille ja pystyvät valinnoillaan kustomoimaan käyttäjän kokemuksesta ainutlaatuisen. Chatbotit toimivat myös loistavana kanavana kerätä arvokasta tietoa kuluttajista, heidän tarpeistaan ja käyttäytymisestään.  

Tekoäly oletetaan olevan myös keskeisessä roolissa reaaliaikaisen ja henkilökohtaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa vuonna 2024. Henkilökohtaisella viestinnällä on todennäköisempää saada asiakas vakuutettua puolelleen ja konvertoitumaan halutuksi tapahtumaksi. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon viestinnän (ja chatbotin) laatu. Jos laatu ei vastaa asiakkaan toivomaa tasoa tai personoitu viestiketju menee ohi aiheen syystä tai toisesta, on vaarana asiakkaan menettäminen.  

Asiakastyytyväisyys on siis keskiössä, kun puhutaan chattibottien hyödyntämisestä markkinoinnissa vuonna 2024. Muita keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutuksen automatisointi, usein kysyttyjen kysymysten vastaaminen ja asiakkaan ohjaaminen eteenpäin ostopolulla.

Tekoäly osana markkinointia

Tekoälyn (AI) rooli markkinoinnissa kasvoi selvästi vuonna 2023 tekijöiden, kuten ChatGPT ansiosta, ja roolin ennustetaan jatkavan kasvuaan entisestään vuonna 2024.  

Markkinoijan tehtävänä onkin tulevien vuosien aikana ottaa haltuun tekoälyn markkinalle tuomat työkalut sekä mahdollisuudet, ja löytää niille parhaat käyttötarkoitukset. Nämä käyttötarkoitukset pitävät sisällään mm. datan käsittelyn, käyttökelpoisten kehitystoimenpiteiden löytämisen ja toistuvien (helppojen) tehtävien automatisoinnin, mahdollistaen kustannustehokkaamman ja tuloksellisemman kampanjahallinnan. 

Muita keskeisiä rooleja ovat oletettavasti kohdistetun mainonnan ohjaaminen optimointi sekä markkinointistrategioiden optimointi korkeamman sitoutumisprosentin (engagement rate) ja konversioiden saamiseksi. Näin ollen, tekoälyllä on paljon saavuttamatonta potentiaalia markkinoijan työkalupakkia tarkasteltaessa. Parhaassa tapauksessa tekoäly pystyisi käyttämään vähemmän aikaan tuomalla samalla enemmän konversioita ja vähentäen inhimillisiä virheitä automatisoimalla toistuvia ja helppoja toimenpiteitä. 

Tarvitsetko apua digimarkkinoinnin aloittamisessa tai kehittämisessä?

Videomarkkinointi 2024

Vuoden 2023 digitaalisen markkinoinnin trendeistä tuttu videomarkkinointi löytyy listalta myös katsoessa vuoteen 2024. Videosisältö ja sen käyttö markkinoinnin työkaluna on lisääntynyt valtavasti. Videosisällön etu on siinä, että sillä tavoitetaan todennäköisemmin katsojia pidemmäksi aikaa kuin staattisilla, kuvaa ja tekstiä sisältävillä postauksilla, etenkin milleniaalinen ja Z-sukupolven tapauksessa. Synergiaetuina pidemmillä katsojan tavoitusajoilla ovat mm. Hakukonenäkyvyyden kasvaminen. 

Mikäli haluat lukea lisää hakukoneoptimoinnista ja hakukonenäkyvyydestä, niin katso artikkelimme siihen liittyen.

Voit myös lukea, mitä videomarkkinointi oli vuonna 2020, jos haluat lyhyen katsauksen vuosikymmenen alkuun. 

Viimeisimpänä trendinä on ollut lyhytvideoiden kasvanut suosio, jonka odotetaan jatkuvan myös tulevana vuonna. Lyhytvideomarkkinoinnilla saadaan HubSpotin selvityksen mukaan tehokkaimmin tulosta ja parhaiten tuottoa. Tämä näkyy esimerkiksi TikTokin, Instagramin ja YouTuben (Shorts) lyhytvideosisällön lisääntymisessä. 

Brändejä helpottaa myös uutinen, jonka mukaan sosiaalisen median alustoille on tulossa lyhytvideoille entistä parempia hallintavälineitä, jotka mahdollistavat esimerkiksi videoiden ajastuksen ja tarkemman käsittelyn. TikTok toimii tässä jo suunnannäyttäjänä, kun mahdollistaa videoklippien kevyen editoinnin mainosalustaltaan käsin. 

Lisää tietoa TikTok-markkinoinnista löydät täältä. 

Datan käsittely & tietosuoja

Tietosuojaan ja henkilödatan käsittelyyn liittyvien huolien lisääntyessä kuluttajat ovat entistä tietoisimpia siitä, miten heidän henkilökohtaista dataansa kerätään ja mihin sitä käytetään. 

Tästä syystä vuoden 2024 markkinoinnin trendinä oletetaan olevan datan läpinäkyvä käsittely ja tietosuojan huomioiminen osana luottamuksen rakentamista kohdeyleisön välillä. Tiukemmat rajoitukset ja aiemmin mainittu kehittyvä kuluttajakäyttäytyminen vaativat markkinoijilta kuluttajien suostumuksen hankkimista tietojen keräämiseen sekä käyttöön, huomioimalla samalla läpinäkyvät käytänteet asiakastietojen käsittelyssä. 

Tietosuojahuolien kasvaessa, markkinoijien rooli on siis omaksua avoimempia ja eettisempiä käytäntöjä kuluttajien luottamuksen ansaitsemiksesi ja sen ylläpitämiseksi. Erityisesti toimialat, kuten terveyteen ja terveystietoihin liittyvät toimialat, ovat kriittisiä henkilötietojen käsittelyä ja niiden käyttöä tarkasteltaessa. 

Äänihaku ja sen optimointi

Äänihaku (Voice Search) ja digitaaliset ääniavustajat kasvattivat asemaansa vuoden 2023 aikana. Saman trendin oletetaan jatkuvan myös vuonna 2024. Lähitulevaisuudessa uskotaankin, että noin puolet kaikista hauista tehdään ääniohjauksilla. Tästä syystä käyttäjän hakuaikomukseen (=mitä käyttäjä haluaa tehdessään hakua hakukoneessa) pitää tulevaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Voice Search vähentää vaivannäköä, mahdollistaen kuluttajille nopeamman ja helpomman tavan vastauksien ja lisätiedon löytämiselle hakukoneista käyttämällä puhetta.

Voice Search toimii automaattisen puheentunnistusjärjestelmän (ASR) avulla muuntamalla äänisignaalit tekstiksi. Tämä äänentunnistusteknologia mahdollistaa älylaitteiden käyttäjille hakemisen pelkästään äänellään. Äänihakuteknologia kääntää puhutut sanat tekstiksi, jonka jälkeen hakukone käyttää tekstiä kuin tavallista hakukyselyä ja tarjoaa asiaankuuluvat hakutulokset. 

Tämän yleistyessä, hakukoneoptimoinnin tärkeys korostuu entistä enemmän. Huolehdithan siis, että sivustosi on sekä teknisesti että sisällöllisesti hakukoneoptimoitu. Näin mahdollistat Voice Searchin näyttävän sivustoasi relevanttien äänihakujen yhteydessä. 

Lue lisää aiheesta englanniksi täältä.

Lisätty- ja virtuaalitodellisuus

AR- ja VR-ominaisuudet tuovat ostomahdollisuudet suoraan kotiin uudella tavalla. Esimerkiksi vaatteita, meikkejä ja somisteita pystyy jo nyt kokeilemaan virtuaalisesti ennen ostopäätöstä. Lisäksi lisätty todellisuus tarjoaa elämyksiä ja pystyy myymään tarinan entistä tehokkaammin. Ostotapahtumaan saadaan siis variaatioita mukaan, joilla kuluttajan kokemusta voidaan parantaa suhteessa kilpailuun. 

Tämä mahdollistaa entistä todenmukaisemman asiakaskokemuksen luomisen reaaliaikaisesti. Näin ollen vuoden 2024 trendeistä puhuttaessa ei voida olla ottamatta huomioon lisättyä todellisuutta (AR) ja virtuaalitodellisuutta (VR) 

Käytännöllisyyden lisäksi lisätty todellisuus tarjoaa elämyksiä. Ostotapahtumia voidaan esimerkiksi visualisoida käyttäjän tarpeisiin sopien, jolloin kuluttajan kiinnostus nousee uudelle tasolle. 

Vaikuttajamarkkinointi ja sen kehitys

Mikä ihmeen vaikuttajamarkkinointi ja miksi se on tärkeää vuonna 2024? 

Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan muoto, jossa yleisö tavoitetaan vaikuttajan kautta.  Vaikuttajamarkkinointi on ollut ja on vielä tälläkin hetkellä yksi tähän mennessä tehokkaimmista mainonnan muodoista. Sen sijaan että tuotetta, palvelua tai brändiä markkinoitaisiin suoraan kohderyhmälle tavoitellaan heitä kiertoteitse vaikuttajan yleisön avulla.    

Vuonna 2024 vaikuttajamarkkinoinnin uskotaan käyvän läpi muodonmuutos, jossa korostuvat autenttisuus, pitkäaikaiset kumppanuudet sekä mikrovaikuttajat. Kuluttajat puolestaan muuttuvat alati arvostelevimmiksi, etsivät aitoja yhteyksiä ja läpinäkyvyyttä ostopäätöstä tehdessään. 
 
Näin brändit, jotka luovat pitkäaikaisia ​​suhteita vaikuttajiin, keiden arvot ovat linjassa yhteistyökumppanin brändin kanssa ja keillä on aito yhteys yleisöönsä, kasvattavat uskottavuuttansa ja sitoumisprosenttiansa lähitulevaisuudessa. 
 
Vaikuttajamarkkinointi on jo kehittynyt viimeisimpien vuosien aikana ja jatkaa kehittymistään entisestään sisällyttämällä nano- ja mikrovaikuttajat osaksi vaikuttajamarkkinointia, mikä tarjoaa autenttisemman ja niche-lähestymistavan kohdeyleisön tavoittamiseen vaikuttajamarkkinointia harjottavalle taholle. 

Lisää vaikuttajamarkkinoinnista täältä.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinoinnin trendit vuonna 2024 näyttävät sisältävän reaaliaikaisen asiakaskokemuksen kehittämistä, tekoälyä osana markkinointia, interaktiivisia chattibotteja, videomarkkinoinnin hyödyntämistä, datan käsittelyä ja tietosuojaa, äänihakua ja sen optimointia, vaikuttajamarkkinointia ja lisättyä sekä virtuaalista todellisuutta.  

Paljon tuttuja asioita vuodelta 2023, mutta mukana on myös uusia tulokkaita. Markkinointi (ja erityisesti digimarkkinointi) ovat jatkuvasti kehittymässä kohti älykkäämpää, henkilökohtaisempaa ja kestävämpää suuntaan. Kuten aikaisemmin mainitsin, markkinoijan rooli on ottaa hyöty irti uusista työkaluista, joten menestymisen avain piilee siinä, miten tehokkaasti markkinoija pystyy hyödyntämään käytössä olevia työkaluja mahdollisimman tehokkaasti. 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista