Display-mainonta: mitä se on ja milloin se kannattaa?

Display-mainonta on mainontaa Googlen display-verkostossa, joka kattaa miljoonia eri verkkosivuja. Tässä kirjoituksessa käymme läpi tarkemmin, mitä Display-mainonta on ja miksi sitä kannattaa hyödyntää yrityksen markkinoinnissa.

Mitä on Googlen Display-mainonta?

Display-mainonnalla eli bannerimainonnalla tarkoitetaan hakutulossivujen ulkopuolella, Display-verkossa näkyviä mainoksia. Nämä mainokset koostuvat tekijän luomista kuva-, video- ja tekstiyhdistelmistä. Mainonta Display-verkossa tavoittaa yleisöjä esimerkiksi: 

  • Googlen omissa palveluissa kuten YouTubessa ja Gmailissa
  • Sivustoilla, joilla on Googlen kanssa kumppanuussopimus
  • Mobiilisovelluksissa 

Display-mainontaa on myös mahdollista kohdentaa halutessaan hyvinkin tarkasti. Tämä tekee siitä tehokkaan keinon brändinäkyvyyden kasvattamiseen uusille yleisöille ja uudelleenmarkkinointiin jo olemassa oleville yleisöille. 

Display-mainonnan kohdistaminen

Display-mainontaa pystytään kohdistamaan lämpimille ja kylmille yleisöille. Lämpimät yleisöt ovat niitä, joilla on jo jokin kontakti yrityksesi kanssa. He ovat esimerkiksi vierailleet sivustollasi tai lisänneet tuotteen ostoskoriin verkkokaupassasi. Display-mainonnan tavoitteena on aktivoida heitä uudestaan ja ohjata ostospolulla eteenpäin konvertoitumiseen. Kylmille yleisöille yrityksesi/brändisi ei ole vielä välttämättä tuttu. Heille mainonnan tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta yrityksestä. Tehdessäsi mainontaa on hyvä muistaa, että mainosviestinnän tulisi olla erilaista näiden kahden yleisön välillä.

Display-mainoksia luodaan ja hallinnoidaan Google Ads -palvelun kautta. Tämä tarjoaa erilaisia kohdistusvaihtoehtoja erittäin laajasti, yleisesti ottaen ne kuuluvat toiseen kahdesta eri alaryhmästä:

  • Käyttäjän ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvä kohdennus
  • Sivustojen sisältöön liittyvä kohdennus


Ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvää kohdennusta tehtäessä ei oteta niinkään kantaa sivustoihin, joilla mainokset näkyvät. Näitä kohdennuksia rakennettaessa kiinnitetään huomioita ominaisuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin, jonka perusteella Google valikoi kelle mainoksia näyttää. Kun taas mietitään sivuston sisältöön liittyvää kohdennusta, valitaan aiheita, hakusanoja tai jopa suoria verkkosivuosoitteita, joilla mainokset näkyvät. Tällöin mainokset näkyvät kaikille kohdesivustoilla käyneille eikä Google ote kantaa kohtaavatko heidän kiinnostuksensa kohteet tarjoamasi tuotteen tai palvelun kanssa. Yrityksellesi sopiva kohdennus saattaa myös olla yhdistelmä näistä kahdesta. 

Lämpimälle yleisölle mainostaessa puhutaan useimmiten uudelleenmarkkinoinnista. Uudelleenmarkkinointia voi verrata esimerkiksi yrityksen keräämään sähköpostituslistaan, jolle lähetetään ajankohtaisia tarjouksia ja tiedotuksia säännöllisesti. Display-mainonnassa tämä tarkoittaa kohderyhmien luomista sivustosi evästeiden keräämän datan kautta. Tällaisia kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi sivustolla vierailleet ja verkkokaupassa ostoskoriin tuotteen lisänneet. Etenkin jälkimmäisessä esimerkissä uudelleenmarkkinoinnin rooli on tärkeä, sillä jopa 65% (lähde:invespcrop) ostostapahtumista ei viedä loppuun asti silloin kun tuote lisätään ensimmäisen kerran ostoskoriin. 

Haluatko keskustella Display-mainonnan hyödyistä sinun yrityksesi näkökulmasta?

Voit varata kanssamme tapaamisen, jossa keskustelemme yrityksesi tarpeista ja teemme ehdotuksen tarpeisiisi sopivasta verkkomainonnasta.

Hyvät käytännöt Display-mainontaan

Oikea viesti oikealle yleisölle

Mainosta luodessa on hyvä miettiä, minkälaisella viestillä yrityksen kohderyhmä saadaan kiinnostumaan. Kylmälle yleisölle tämä voi olla esimerkiksi jokin yrityksesi arvolupaus, jonka avulla herätetään käyttäjän kiinnostus. Lämpimälle yleisölle sen sijaan on hyvä mainita jo suoraan tuotteesta tai palvelusta esimerkiksi tarjouksen muodossa. 

Visuaalit herättämään mielenkiintoa

Display-mainoksissa viestin lisäksi niiden visuaalisuus on erittäin tärkeässä roolissa kiinnostuksen herättämisessä. Värien, kuvien, animaatioiden ja videoiden käytössä tulee olla johdonmukainen, jotta mainoksen nähnyt osaa yhdistää vähintäänkin tulevaisuudessa mainoksesi brändiisi. 

Kutsu toimintaan

Call-to-action(CTA) eli toimintakehote kannattaa myös miettiä loogisena jatkumona mainoksen viestille. Jos puhutaan esimerkiksi uuden palvelun mainostamisesta, halutaan potentiaaliselle asiakkaalle viestiä, että tästä painamalla pääset tutustumaan palveluun lisää ”Lue lisää!”. Tarjouskampanjaa mainostaessa kehote voisi täten olla vaikka ”Tartu tarjoukseen”. 

Laskeutumissivun vastaavuus

 ​Laskeutumissivulla tarkoitetaan verkkosivuston yksittäistä sivua, jonne kävijä ohjataan mainosta klikattuaan. Jälleen kerran on tärkeää olla johdonmukainen niin, että laskeutumissivun sisältö vastaa mahdollisimman hyvin mainoksen lupausta. Jos mainostetaan yritystä tai brändiä yleisesti, niin silloin laskeutumissivu voi hyvin olla sivuston etusivu. Muussa tapauksessa on suositeltavaa käyttää mainostettavan palvelun tai tuotteen omaa sivua laskeutumissivuna. 

Optimointi A/B-testauksen avulla

Jotta saisit parhaita mahdollisia tuloksia mainonnassasi, ei voi Display-mainonnankaan saralla tyytyä valmiiseen ja jäädä odottelemaan tuloksia. A/B-testaus on hyvä tapa tehdä aktiivista vianmääritystä mainonnassa. Vaihda jokin yksittäinen asia mainoksessa, esimerkiksi kuva tai toimintakehote ja testaa kumpi mainosversioista tuottaa parempia tuloksia. A/B-testauksella voit saavuttaa yllättäviäkin parannuksia Display-mainoksien välillä. 

Yhteenveto

Display-mainonnan avulla saavutat isoja yleisöjä ja esittelet heille brändisi. Heille, joille brändi on jo tuttu, pystyt muistuttamaan yrityksesi olemassaolosta ja tarjoamastasi tuotteista tai palveluista. Display-mainonnasta on moneen tarkoitukseen ja monille yleisöille, minkä vuoksi kannattaa se pitää mukana markkinointisuunnitelman eri vaiheissa. Googlen laajan Display-verkoston avulla saavutat yleisöjä, joita et itse välttämättä osaisi lähteä edes etsimään. Kaiken tämän lisäksi se on hyvin toteutettuna kustannustehokas tapa tehdä mainontaa. Mitä tahansa mainosta lähdetkin rakentamaan, muista kohdentaa mainos ja olla johdonmukainen mainossisällöissä.

Tuloksekasta mainontaa!

Yrityksellesi toivoo,
Tuomas 

Haluatko keskustella Display-mainonnan hyödyistä sinun yrityksesi näkökulmasta?

Voit varata kanssamme tapaamisen, jossa keskustelemme yrityksesi tarpeista ja teemme ehdotuksen tarpeisiisi sopivasta verkkomainonnasta.

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista