Facebook-mainonta - mistä rakentuu hyvä ja tuloksellinen mainos? Opas 2020

Oikein toteutettuna Facebook-mainonta on oiva keino uusien asiakkaiden hankintaan ja myynnin kasvattamiseen. Lukemalla tämän kirjoituksen, ymmärrät paremmin, miten voit hyödyntää Facebookin mainosalustan potentiaalin ja rakennat toimivan mainoksen.

Oletko miettinyt, miten saisit somesta parempia tuloksia ja uusia asiakkaita? Tuntuuko sinusta, että Facebook nielee rahasi ja aikasi valuu hukkaan, sillä myynnit eivät mainostuksesta huolimatta parane? Tässä kirjoituksessa tarjoamme sinulle siis konkreettisia vinkkejä parempien Facebook-mainosten toteuttamiseen. Ennen kuin pääsemme asiaan, on tärkeää ymmärtää, miksi Facebook on tärkeä myyntikanava yrityksille. 

Sisällysluettelo

Miksi Facebook on tärkeä myyntiväylä yrityksille?

Facebook-mainonta kasvattaa asemaansa niin pienten kuin suurten yritysten markkinointikanavana ja myynnin väylänä. Facebook on edelleen suurin ja käytetyin sosiaalisen median alusta. Suomalaisia käyttäjiä sillä on noin 2,6 miljoonaa ja maailman laajuisesti aktiivisia käyttäjiä on suurin piirtein 2,7 miljardia kuukausittain. Tällaisten lukujen varjossa on käytännössä mahdotonta olla huomioimatta Facebookia tärkeänä osana yrityksen markkinointistrategiaa

Tästä huolimatta välillä kuulee sanottavan, että ”Facebook kuolee” tai että ”Eivät nuoret käytä enää Facebookia ollenkaan”. On totta, että osa nuorista on siirtynyt käyttämään muita alustoja. Toisaalta taas yli 45-vuotiaiden Facebookin käyttö on kasvussa. Yleisellä tasolla Facebookilla on vanhempi ikäjakauma kuin muilla sosiaalisen median alustoilla. Jos kohdeyleisönäsi on selkeästi nuoremmat käyttäjät, voit tavoittaa heidät esimerkiksi nopeasti kasvavassa Instagramissa. Seuraavaksi saatat kysyä:  

Miten mainostan Instagramissa? Entä, miten Instagram liittyy Facebookiin?

Voit mainostaa Instagramissa samalla alustalla ja mainostilin käyttäjällä, jota käytät Facebookissa mainostamiseen! Tämä johtuu siitä, että vuonna 2012 Facebook osti Instagramin. Kaupasta seurasi, että mainonta siirtyi saman työkalun, Facebook Business Managerin alle. Voit siis rakentaa mainoskampanjoita, jotka näkyvät kummallakin alustalla tai valita haluavasi kanavan.

Entä miten Facebook-mainonta eroaa Google-mainonnasta?  

Lyhyesti Facebookissa samalla summalla tavoitat suuremman yleisön kuin Googlessa. Facebook tarjoaa mainostajalle näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja on tästä syystä otollinen alusta brändin tunnettuuden kasvattamiselle sekä ostajien lämmittelemiselle ja siten myymiselle. Googlessa taas mainoksen näkijät ovat valikoituneempaa joukkoa ja todennäköisemmin jo itse etsivät kyseistä tuotetta tai palvelua. Näin myös todennäköisesti suurempi osa mainoksen näkijöistä päätyy ostamaan. Molemmissa mainosalustoissa kustannustehokkuus riippuu paljolti omasta tekemisestä ja optimoinnista, mutta yleisesti esimerkiksi klikkihinnalla (CPC = Cost Per Click) mitattuna Facebookissa mainostaminen on edullisempaa budjetin osalta.

Miten sitten teen tuloksellista Facebook-mainontaa ja vältän rahojen tuhlaamisen?

Avaamme seuraavaksi seitsemän kohtaa, joita noudattamalla voit luoda hyvän ja tuloksellisen Facebook-mainoksen. 

Tuloksellinen Facebook-mainonta onnistuu mainostyökalulla - ei “Mainostamalla julkaisua”

Facebookissa voi mainostaa kahdella tavalla:

 • Yksinkertaisesti ja automatisoidusti (Klikkaamalla suoraan ”Mainosta julkaisua”/”Boostaamalla”)
 • Käyttämällä mainostyökalua (Facebook Business Manager) mainoksen rakentamiseen itse.

Suosittelemme, ettet käytä helpompaa mainostustapaa siksi, että sen kohdentamismahdollisuudet ovat rajatut, kulut saattavat olla korkeammat sekä mainosten seuranta ja optimointi on käytännössä olematonta. Lisäksi mainoskuitit on helpompi tallettaa suoraan Business Managerista kirjanpitoa varten.

Tästä syystä suosittelemme käyttämään Facebookin omaa mainostyökalua, jossa mainoksen rakentamiseen ja kohdentamiseen on paremmat mahdollisuudet. Voit esimerkiksi tehdä tärkeää A/B–testausta erilaisten mainosten välillä  varmistaaksesi mahdollisimman tehokkaan mainoksen. Työkalua käyttämällä voit vaikuttaa mainoksen todelliseen tulokseen leikaten samalla pois tehotonta mainosrahaa. 

Mainostyypin valinta Facebook-mainonnassa

Facebook-mainonnassa erilaisia mainostyyppejä on useita. On esimerkiksi kuvia, videoita, diasarjoja, karuselleja, kokoelmia, liidejä generoivia, tarjouksia, tapahtumia, sivun tykkäyksiin kohdennettuja ja vuorovaikutukseen tähtääviä (tätä listaa voisi jatkaa vielä hyvän tovin). 

Miten sitten valitsen, millaista mainostyyppiä minun kannattaisi käyttää?

1. Määrittele mainoskampanjasi tavoite

On tärkeää, että tunnistat kampanjan tavoitteen ja rakennat mainoksen tämän tavoitteen pohjalta. Haluatko verkkosivuillesi liikennettä? Haluatko sähköpostilistallesi tilaajia? Tilaisuuteen osallistujia? Tai yksinkertaisesti vain lisää asiakkaita kivijalkaliikkeeseesi?

2. Valitse tavoitteeseen sopivat mainostyypit

Valitse sopivimmat mainostyypit niin, että ne palvelevat määrittämääsi tavoitetta mahdollisimman hyvin. Jos tasavahvoja vaihtoehtoja tuntuu olevan, voit hyvin A/B-testata eri mainostyyppien tuottamia tuloksia jakamalla budjetin kahteen mainostyyppien kesken ja tuloksien mukaan jatkaa paremmin pärjäävää mainostyyppiä. Yleisin mainostyyppi on kuvamainos, jossa kuva tai kuvat on yhdistetty mainostekstiin. 

Mainoksen kohdennus Business Managerissa

Oikean kohderyhmän valinta on äärimmäisen tärkeä osa mainoksen luontiprosessia. Ennen mainoksen tekemistä mieti siis, kenelle kyseinen mainos on kohdennettu. Ostajapersoonan määrittäminen voi auttaa Facebook-mainonnan kohdentamisessa. Facebookin mainostyökalu kehittyy jatkuvasti. Nykyään Facebook käyttää kohdentamisessa myös koneoppimista eli se pyrkii tuottamaan kampanjatavoitteen mukaisesti mahdollisimman hyviä tuloksia asetetun budjetin rajoissa. 

Eri tapoja kohdentaa ovat mm: 

 • Kiinnostuksen kohteet, joihin Facebook on profiloinut käyttäjän mm. Urheilu, teknologia… 
 • Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, parisuhde – tai perhetilanne) 
 • Maantieteellinen sijainti ja asuinpaikka
 • Äskettäiset elämäntapahtumat mm. Kihlautuminen 
 • Yrityksen oma asiakasrekisteri tai sähköpostilista 
 • Jo yrityksen kanssa vuorovaikuttaneet esim. tuotetta katsoneet tai tietyillä sivuilla vierailleet kävijät (udelleenmarkkinointi)
 • Ajankäyttö yrityksen verkkosivustolla 
 • Samankaltaisuuteen perustuvat eli niin sanotut Lookalike -yleisöt muista kohdennuksista.

Tarkkaan suunnitellulla kohdeyleisöllä tavoittelet sitä, että mainoksen näkevä henkilö kuuluu yrityksesi kohderyhmään ja parhaassa tapauksessa etsii jo kyseistä palvelua tai tuotetta. Jo valmiiksi asiasta kiinnostunut käyttäjä on paljon helpompi saada konvertoitumaan eli tekemään haluttu toimenpide (esim. klikkaamaan mainosta ja ostamaan mainostettu tuote).

Kerron sinulle pari esimerkkiä kohdentamisesta.  

Facebook-mainoksen kohdistaminen kiinnostuksen mukaan

Valitaan kiinnostuksen kohteeksi tässä esimerkissä villasukat. Facebook näyttää villasukkamainoksesi erilaisten villasukkasivujen tykkääjille, jolloin on tiedossa, että yleisösi pitää villasukista. Luonnollisesti tällainen yleisö on parempi kuin esimerkiksi satunnainen joukko suomalaisia henkilöitä. 

Facebook-mainoksen kohdistaminen verkkosivukävijöiden mukaan

Tässä tapauksessa valitsisimme kohdennukseksi verkkosivukävijät. Business Managerissa voit määrittää, kuinka pitkältä ajanjaksolta kävijät ovat esimerkiksi 2 kuukautta tai 6 kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Facebook kohdentaa mainoksen jo verkkosivuilla vierailuille henkilöille. Kohderyhmän henkilöt ovat siis jo olleet kosketuksissa brändisi kanssa, jolloin voit lähestyä heitä hieman suoraviivaisemmalla markkinoinnilla lämmittelevän markkinoinnin sijaan. On todennäköisempää, että sivustollasi jo kerran tai kaksi vieraillut henkilö konvertoituu mainoksesta kuin täysin kylmä prospekti eli asiakas, jolle yrityksesi ei vielä ole tuttu.

Lookalike yleisöt mainonnassa

Lookalike tarkoittaa yleisöä, joka perustuu samankaltaisuuteen. Se tarkoittaa sitä, että Facebook kohdistaa mainoksen henkilöille, joilla on samankaltainen profiili kuin esimerkiksi asiakaslistasi henkilöillä tai verkkosivukävijöilläsi. Voit myös valita, kuinka tarkasti kohderyhmän tulee noudattaa samankaltaisuutta – esimerkiksi 5, 10 tai 15 prosenttia. 

Hyvä mainoskuva kiinnittää potentiaalisen asiakkaan huomion

Mainosta tehtäessä kuvat kannattaa aina miettiä etukäteen huolella, sillä ovathan ne suuressa roolissa katsojan huomion vangitsemisessa. Eri kuvat toimivat luonnollisesti eri tavalla eri ihmisille. Kuvaa valittaessasi mieti, mitä kuva kertoo sen näkijälle ja puhutteleeko se kohderyhmääsi. Valitse kuva, joka erottuu edukseen ja luo asiakkaalle mielikuvan tarjoamastasi palvelusta tai tuotteesta. Esimerkiksi kuvapankkikuvat harvemmin tuottavat yhtä hyviä tuloksia kuin itse otetut kuvat tai muokatut grafiikat. Usein myös positiiviset kuvat toimivat paremmin kuin negatiiviset. Suosittelemme kiinnittämään huomiota myös kuvan laatuun.

Miten sitten valitsen oikean kuvan mainokseeni?

Saatat arvata jo vastauksen – kokeilemalla tietenkin. Kokeilemalla samalle mainokselle useampaa eri mainoskuvaa voidaan mainoksen analytiikasta tulkista, mikä kuvista pärjää parhaiten ja sitten panostaa siihen sen sijasta, että arvailtaisiin ja käytettäisiin mainosbudjettia testaamattomiin kuviin.

Toinen vaihtoehto on videomainos. Videomainonta on erityisen tehokasta, jos mainos on opettavainen ja kuvaa esimerkiksi tuotteen käyttöä. Mainosta suunniteltaessa kannattaa ehdottomasti harkita, että voisiko mainoksen toteuttaa videomuotoisena. 

Mainosteksti on kaiken A ja O!

Mainoksen tekstin tehtävä on konvertoida asiakas eli saada hänet suorittamaan haluttu toiminto, johon mainoksella pyritään. Jotta asiakas saadaan käyttäytymään halutulla tavalla, asiakas täytyy vakuuttaa. Vakuuttaminen tapahtuu pitkälti mainostekstin avulla. Tällöin puhutaan copywritingista eli tekstillä myymisestä.

Lyhyesti copywriting tarkoittaa siis asiakkaiden halujen ja tarpeiden kanavointia palveluun tai tuotteeseen tekstin välityksellä. Copywriting pyrkii ymmärtämään ostoskäyttäytymistä ja liittämään sen myynnin kanssa kirjoitettuun tekstisisältöön. Onnistuessaan copywriting tyydyttää asiakkaan tarpeet, ratkaisee heidän ongelmansa ja esimerkiksi ohjaa heitä kohti ostopäätöstä. Copywriting sisältää itse tekstin kirjoittamisen lisäksi myös taustatyön tekemisen.  
Copywriting on yksi tärkeimmistä osista tuloksellisessa Facebook-mainonnassa. Jos haluat lukea lisää aiheesta voin suositella sinulle esimerkiksi Victor O. Schwabin kirjaa. 

Kokonaisuuden onnistumisen kannalta laskeutumissivu ja sen sisältö ovat yhtä tärkeässä roolissa kuin mainoksen sisältö

Laskeutumissivu on verkkosivustosi yksittäinen sivu, jolle kävijä saapuu ensimmäisenä klikattuaan Facebook-mainostasi. Kun potentiaalinen asiakas kiinnostuu ja klikkaa mainostasi on tärkeää, että hänen odotuksensa täyttyvät tai jopa ylittyvät laskeutumissivulla.

Laskeutumissivun tulee siis vastata mainoksen sisältöä ja kävijälle tulee olla erittäin selvää, miksi hän laskeutui juuri kyseiselle sivulle. Hyvä laskeutumissivu sisältää selkeän kuvauksen tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta, sen hyödyistä ja helpon tavan edetä ostoprosessissa. Voit lukea lisää laskeutumissivun luomisesta Alinan kirjoittamasta blogista “Millainen on hyvä laskeutumissivu? 12 vinkkiä onnistumiseen” tai laskeutumissivun analytiikan tulkitsemisesta Rasmuksen blogista ”Miten tulkitset laskeutumissivujen tuloksia hakukoneissa?

Facebook-mainonnan seuranta ja optimointi

Seuranta ja optimointi ovat oleellinen osa hyvän mainoksen rakentamista. On vaikeaa, ellei jopa mahdotonta arvata, mitkä vaihtoehdot ja yhdistelmät tuottavat parhaan tuloksen. Testaamalla eri mainoskokonaisuuksia ja niistä saatuihin tuloksiin perustuvilla valinnoilla päästään todennäköisimmin parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan lopputulokseen.

Mainostyökalusta löytyy erilaisia mittareita, joita kannattaa seurata. Näitä ovat muun muassa:

 • Tulokset = kuinka monta kertaa määrittämäsi tavoite on saavutettu (esimerkiksi mainoksen klikkaus tai verkkosivuille siirtyminen)
 • Kattavuus = kuinka monta ihmistä on nähnyt mainoksesi ainakin kerran
 • Näyttökerrat = kuinka monta kertaa mainoksesi on ollut näytöllä
 • Tuloskohtainen hinta = keskimääräinen hinta klikkiä/tulosta kohden (käytetään myös muun muassa termiä CPC eli Cost Per Click, jos tavoitteena verkkosivuille siirtyminen) 
 • Käytetty summa = paljonko kyseiseen mainoskampanjaan on käytetty rahaa
 • Näyttötiheys = kuinka monta kertaa henkilö näkee mainoksesi keskimäärin
 • Linkin klikkaukset = kuinka monta kertaa mainoksen linkkiä on klikattu
 • Aloitussivun näytöt = ne kerrat, kun mainoksen nähnyt henkilö on avannut ja ladannut sivun, johon mainoksesta ohjataan liikennettä (tässä kohtaa sama kuin tuloskohtainen hinta)

Tilastollisesti keskimääräinen klikkihinta (CPC) on toimialasta riippuen 0-3 euroa. Siksi minun on hyvin vaikea kertoa sinulle, tuntematta liiketoimintaasi, mikä voisi olla sinun toimialallasi hyvä hinta yhdelle klikille tai konversiolle. Mainostaessasi Facebookissa sinun kannattaa miettiä, mikä on yrityksellesi hyvä konversiohinta esimerkiksi suhteuttamalla konversion hintaa tarjoamasi tuotteen tai palvelun hintaan. 

Nappaa myös nämä lisävinkit Facebook-mainontaan!

 • Muista noudattaa Facebookin sääntöjä, ettei mainostasi hylätä. Löydät säännöt täältä.
 • Ennen Facebook-mainoksen julkaisua, lueta mainoksesi kollegasi tai läheisesi kautta. Näin vältät turhat virheet. Muista myös tarkistaa, että mainoslinkki on oikein. 
 • Luo mukautetut asettelut mm. Story-mainoksille. 
 • Asenna verkkosivustollesi Facebook Pixel, jotta voit seurata konversioita. Näin saat tarkempaa dataa mainoksistasi ja parannat konversioseurantaa.
 • Anna mainoksellesi aikaa kehittyä, mutta pidä mielessä, että kaikki mainokset eivät toimi. Älä siis lannistu, vaan vaihda taktiikkaa 

Yhteenveto: Tuloksellinen Facebook-mainonta rakentuu monesta osasta

Facebook-mainonta on yksi verkkomainonnan muodoista. Hyvä ja tuloksellinen Facebook-mainos rakentuu useammasta eri osa-alueesta. Tässä listattuna vielä pähkinänkuoressa, mitä hyvä mainos sisältää. 

Hyvä mainos…

 • On luotu Facebookin mainostyökalulla eli Business Managerilla 
 • Sille on valittu sopiva mainostyyppi 
 • On kohdistettu oikealle kohderyhmälle
 • Sille on luotu informatiivinen ja visuaalisesti huomion herättävä ilme
 • Sen sisältö herättää mielenkiinnon, luo arvoa ja johdattelee lukijaa
 • Se johtaa käyttäjän mainoksen sisältöä vastaavalle laskeutumissivulle

Entä miten pääset toimivimpaan mainoskokonaisuuteen? Testaamalla eri vaihtoehtoja ja hyödyntämällä dataa mainosten optimoinnissa ja uusien mainosten luomisessa. Muista, että voit käyttää luomaasi mainosta samasta paikasta myös Instagramissa mainostamiseen. 

Aihe on laaja ja parasta mahdollista tulosta tehdäkseen opittavaa on. Muista kutenkin, että me kaikki olemme lähteneet liikkeelle nollasta. Sinäkin opit varmasti, jos investoit aikaasi Facebook-mainontaan. 

Antoisia mainoshetkiä Facebookin parissa! 

You are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista