Google Discovery Ads – Uusi ulottuvuus Google-mainonnassa

Google Discovery Ads on uusi Googlen lanseeraama mainostyyppi, joka on nyt keväällä julkaistu maailmanlaajuisesti mainostajien käytettäväksi. Ensimmäistä kertaa Discovery Ads:ista kuultiin viime vuonna keväällä, vuosittaisessa Google Marketing Live –tapahtumassa.

Discovery Ads:it on suunniteltu auttamaan mainostajaa saamaan tuotteensa näkyville ympäri suosittuja Googlen omistamia alustoja. Lisäksi Discovery-mainokset ovat automaattisesti mielenkiinnon perusteella kohdentuvia eli periaatteessa ne eivät juurikaan näy täysin vääränlaisille ihmisille, eli henkilöille, joita mainonnan aihe ei vähääkään kiinnosta. Tähän mennessä mainostyyppi on myös käytännön kokemusten perusteella vaikuttanut lupaavalta ja toimivalta lisältä mainoskanavien tarjonnassa (esimerkiksi Seerin mukaan). 

Mitä Google Discovery Ads:it ovat?

Discovery Ads:it eli mainokset näkyvät Googlen “Discover” aikajanalla (löydät tämän esimerkiksi avaamalla puhelimellasi Google-sovelluksen) ja merkittävillä sijainneilla YouTuben ja Gmailin sivujen yläosissa. Näillä sijoitteluilla mainosten tarkoitus on tavoittaa yleisöä jo ennen kuin nämä ehtivät tehdä haun. Huomionarvoista on se, että Googlen mukaan lähes 85% ihmisistä toimii 24 tunnin sisään tuotteen löytämisestä, joka tukee sitä, että nämä (kuten myös muut sopivasti sijoitellut ja ajoitetut) mainokset voivat merkittävästi vaikuttaa asiakkaan polun kulkuun kohti ostopäätöstä. 

Mainostyypille ominaista on pitkälle viety koneoppimisen hyödyntäminen. Mainostaja kontrolloi tässäkin mainostyypissä budjettia, tavoiteltavaa kohdeyleisöä ja rakentaa mainostekstejä sekä kuvia. Googlen robotit jatkavat tästä koostaen erilaisia kokonaisuuksia teksteistä ja kuvista, sekä näyttäen niitä “oman mielensä mukaan” eri yleisöille, eri sijainneissa.  

Discovery-mainoksilla on tähän menneessä näytetty saavutettavan hyviä mainosdatan arvoja esimerkiksi samankaltaiseen Googlen Display-mainontaan verrattunaEsimerkiksi keskimääräinen CPA (Cost Per Acquisition, konversion hinta) Discovery-mainoskampanjoille on vain noin 12 dollaria (9.6.2020, lähde) 

an example of google discovery ad in youtube main page
an example of google discovery ad in google discovery -page
an example of google discovery ad in youtube main page
an example of google discovery ad in youtube main page
an example of google discovery ad in google discovery -page
an example of google discovery ad in youtube main page

Google Discovery Ads:in mainosmuodot

Discovery-mainontaa varten Google tarjoaa kaksi mainosmuotoa, tavallisen yhden kuvan muodon ja karusellimuodon (karusellissa on useampi selattavissa oleva kuva). Edellä mainitusti Google rakentaa lopulta näytettävät mainokset itse mainostajan syöttämien mainoksen osien, kuten erilaisten tekstien ja kuvien pohjalta. Ideana on, että näin voidaan testata todella runsas määrä erilaisia mainoskokonaisuuksia sekä näyttää erilaisille asiakkaille erilaisia, kustomoituja mainoksia. 

Tavallinen Discovery-mainos

Discovery-mainos koostuu seuraavista osista:

  • Mainoksen määränpään URL (laskeutumissivu): Sivu, jonne mainoksen klikkaaja päätyy. Sivu kannattaa niin tässä kuin kaikessa muussakin mainonnassa valita ja rakentaa huolella, jotta maksimoidaan mainoksen potentiaali. Sivun tulisi olla laskeutumissivuna hyvä sekä ennen kaikkea mainoksen kuviin ja teksteihin sopiva. 
  • Kuvat: Discovery-mainosten tarkoituksena on inspiroida ja pysäyttää yleisö kesken selailun – tämä onnistuu tai epäonnistuu käytännössä aina juuri kuvan ansiosta tai sen takia. Varsinkin tässä mainostyypissä kannattaa olla rohkea ja luova joukosta ja aikajanoista erottuakseen. Kuvia voi ladata 15, niitä kannattaa ladata molemmissa kuvakoissa (neliö 1:1 ja maisema/banneri 1,91:1). 
  • Otsikot: Otsikko on tummennettu mainoksen “pääteksti”. Merkkiraja on 40 ja otsikkovaihtoehtoja voi syöttää 5 erilaista. Otsikkokin kannattaa kirjoittaa sillä näkökulmalla, että sillä on nimenomaan tarkoitus herättää selaajan mielenkiinto. 
  • Kuvaukset: Kuvaukset sijoittuvat otsikoiden alle ja niissä tavoitteenasi on entisestään houkutella kävijää klikkaamaan mainosta, esimerkiksi tarjoamalla yksityiskohtaisempaa lisätietoa mainostettavasta tuotteesta. Kuvauksiakin voi syöttää 5 ja niiden merkkiraja on 90.  
  • Yrityksen nimi: Yrityksen nimi näkyy mainoksessa. Nimi kannattaa pitää jatkuvasti samanmuotoisena, jotta ihmiset muistaisivat sen ja yhdistäisivät sen myös jatkossa aikaisempiin kohtaamisiin. 
  • CTA (Call to Action, toimintakehoitus): CTA on painike otsikon vieressä. Voit halutessasi valita CTA:n tekstin useista vaihtoehdoista tai jättää senkin Googlen testattavaksi ja optimoitavaksi. 

Karuselli-mainos

Karuselli-mainos on muuten hyvin samankaltainen kuin normaali yhden kuvan mainos, mutta se rakentuu useammasta kuvasta, joita käyttäjä voi selata. Kuvia valitaan kahdesta kymmeneen ja Google näyttää ne valitussa järjestyksessä.

Vaikka Discovery Ads:eihin tarjoaan kahta eri kuvakokoa (neliö ja maisema), niin karusellin kaikkien kuvien on oltava keskenään samaa muotoa. 

Google Discover Ads -nostot

Listasin muutamia huomionarvoisia ja mielenkiintoisia plus- ja miinuspuolia Discovery Ads:eihin liittyen.

Plussia:

+ Uusi mainoskanava, eli kilpailu on vielä vähäisempää, varsinkin Suomessa. Tämä johtaa edullisempiin hintoihin ja kasvattaa mainoksen potentiaalia herättää huomiota. 
+ Discovery-mainonnan avulla tavoitat kohderyhmäsi taas uusilta alustoilta ja kanavilta. Tämä tukee kokonaisvaltaista digimarkkinoinnin presenssiäsi. 
+ Mainostyyppi on tarkoitettu nimenomaan ensimmäisiksi kosketuspinnaksi brändiisi ja tuotteeseesi, jopa ennen kuin asiakas tajuaa tarvettaan tuotteellesi. 
+ Googlen koneoppimisen avulla voidaan testata satoja eri mainosversioita paljon helpommin, nopeammin ja edullisemmin kuin mihin manuaalisesti A/B-testauksella pystyttäisiin. 
+ Jos teet mainoksen hyvin, se saattaa sulautua uutisvirtaan siististi, jopa niin, että käyttäjä rekisteröi sen muiden artikkelien joukkoon. Kun mainos ei huuda olevansa mainos, on paljon todennäköisempää, että käyttäjä kiinnostuu lukaisemaan sen. 
+ Voit käyttää Google Ads:issä jo olemassa olevia (esimerkiksi In-Market) yleisöjäsi kohdennukseen. 
+ Kohdennus onnistuu laajasti, voit kohdentaa tarkasti yksityiskohtaisten demografisten tekijöiden, elämänvaiheiden tai esimerkiksi intressien perusteella tai vaihtoehtoisesti jättää Googlelle vapaat kädet näyttää mainostasi laajemmalle yleisölle ja siitä saadun datan perusteella optimoida sitä. 

Miinuksia:

Mainonnan hallinnointi itsessään on hyvin rajattua, sillä tekoäly päättää mainoksen lopullisen ulkoasun, ohjaa kohdennusta ja huolehtii klikkihintojen tarjouskilpailun bidauksesta. Tämä johtaa esimerkiksi siihen, että et voi esimerkiksi hakukonemainonnan tavoin hallita klikkihintaa, vaan se on täysin Googlen käsissä.  
Et voi vaikuttaa mainoksen näyttötiheyteen, eli siihen, kuinka usein mainosta näytetään tietylle henkilölle. 
Et voi päättää mainoksen sijoittelusta, vaan ne näkyvät Googlen päättämissä paikoissa ja kanavissa. Et saa sijoittelusta myöskään yksilöityä dataa, eli esimerkiksi tietoa siitä kuinka paljon mainosta näytetään nimenomaan Gmail:issa. 
Löytyykö Discoverille tarpeeksi aktiivisia käyttäjiä? Vaikka YouTube ja Gmail ovat hyvinkin käytettyjä kanavia niin itse Discover-kanavalle ei eteenkään Suomesta ei välttämättä löydy, jonka takia en suosittelisikaan mainostettavan pelkästään Discover-kampanjoilla.  

Yhteenveto Google Discovery Ads

  • Googlen Discovery Ads -kanava on mielenkiintoinen tulokas mainoskanavien joukossa ja täydentää ja laajentaa jo ennestään laajaa Google-mainonnan kattavuutta.
  • Discovery-mainosten voidaan ajatella olevan jotakin Googlen Display-mainosten ja Facebookin mainosten välistä. 
  • Mainontaa tehdessäsi lisää mahdollisimman monta vaihtoehtoa teksteille ja kuville, niin että ne myös selkeästi eroavat toisistaan, jotta annat algoritmeille mahdollisimman laajat mahdollisuudet onnistua.
  • Vaikka Discovery ei vielä mainostyyppinä kapuaisi tärkeimpien mainoskanavien joukkoon, voi olla viisasta vähintäänkin testata sitä osana omaa mainosarsenaalia. Eteenkin nyt, kun mainostyyppi on kohtuullisen tuore (varsinkin Suomessa), kannattaa ottaa etumatka markkinoihin ja valjastaa se mahdollisimman pian omaankin käyttöön.

Jos haluat keskustella mainonnan mahdollisuuksista yrityksellesi, ota rohkeasti yhteyttä!

Kiitos kun luit! 
Jaakko 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista