Google-mainonta – Perusteet mainonnasta ja mainonnan ominaispiirteistä

Google-mainonnan houkuttelevuuden pohjana on Googlen dominoiva asema hakukonemarkkinoilla. Google on selvästi eniten käytetty ja parhaiten tunnettu hakukone. Esimerkiksi nettisivuja Googlesta löytyy reilut 61 miljardia seuraavaksi suurimpaan Bingin noin 12,5 miljardiin verrattunaJokapäiväisistä keskusteluista Googlen valta-asema on havaittavissa esimerkiksi niin, että monesti keskusteluissa oletuksena hakukone tarkoittaa Googlea tai toisaalta niin, että asioita netistä etsittäessä niitä “googlataan”. Mitä sitten googlaaminen oikeastaan on? Tiedonhakua – sitä, kun joku haluaa tietää jostain asiasta lisää. 

Mitä Google-mainonta sitten on? 

Google-mainonnan perusteet selitettyvä SEM SEO ja SEA

Google-mainonta eli SEA (Search Engine Advertising) sisältyy hakukonemarkkinointiin eli SEM:iin (Search Engine Marketing) yhdessä hakukoneoptimoinnin (SEO = Search Engine Optimization) kanssa. Google-mainontaan taas sisältyy erilaisia mainostyyppejä, joita ovat teksti, “reagoiva” (responsive), kuva ja video. Lisäksi Google Ads –mainostilillä on mahdollista valita mainostyypiksi sovellus-, tuote-, esittely- (showcase) tai soittomainos. Käytetyimmät näistä ovat teksti- ja kuvamainokset. (Kuvamainoksesta kuulee joskus käytettävän termiä displayDisplay-ryhmään kuuluvat kaikki multimedialliset mainokset, jotka pohjautuvat käyttäjädataan, eli siihen, mitä henkilö selailee netissä.) 

Helsingin Sanomien etusivu, ympyröity mainokset

Esimerkki kuvamainoksesta

Kuvassa Googlen hakunäkymä, jossa ensimmäinen tulos on mainos, hakusanana on villasukka

Esimerkki tekstimainoksesta

Google-mainonnan vaiheet 

 1. Mainonnan tavoitteiden määrittäminen 
 2. Avainsanakartoitus 
 3. Avainsanatutkimus  
 4. Mainosten suunnittelu  
 5. Laskeutumissivun tekeminen / optimointi 
 6. Mainonnan käynnistäminen 
 7. Seuranta ja optimointi 

Ensiksi on olennaista määritellä, että mihin mainonnalla pyritään, mikä on mainostukseen käytettävän rahan tarkoitus – mitä sillä ostetaan? Kun tavoitteet ovat selvillätehdään avainsanakartoitus. Kartoituksessa kerätään sanoja, joilla potentiaalinen asiakas voisi hakea googlesta tuotetta tai palvelua. Tätä seuraa avainsanatutkimus, jossa selvitetään eri avainsanojen toimivuutta dataan pohjautuen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitäettä kuinka paljon sanaa haetaan ja kuinka kilpailtu kyseinen hakusana on. Nämä vaiheet ovat olennaisia eteenkin hakusanamainonnassa, sillä tulokset näkyvät vain valituille avainsanoille.  

Kun pohjatyö on tehty, voidaan aloittaa mainosten suunnittelu. Samalla, kun mainoksia suunnitellaan, on tärkeää, että huolehditaan myös laskeutumissivuista (englanniksi landing page), eli sivuista, jolle mainokset ohjaavat liikennettä. Yksittäisen laskeutumissivun laatu ja sen vastaavuus mainokseen ovat tärkeitä tekijöitä mainoksen tehokkuutta ja hintaa tarkasteltaessa. 

Kun mainosversiot ovat valmiita ja laskeutumissivut kunnossa, voidaan mainonta käynnistää. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, sillä ylläpito ja optimointi on olennainen osa tehokasta ja optimaalista mainoskampanjaa. Seuraavaksi syvennymme tähän hieman lisää. 

Mainoksen elinkaari

On lähes mahdotonta todellisuudessa tietää etukäteen mainosversioita suunnitellessaan, että mikä versio esimerkiksi mainosteksteistä toimii parhaiten. Siksi mainoksia kannattaa luoda useita ja eri versioita kokeilemalla selvittää tulosten perusteella, että mikä todella toimii ja mikä ei. Mainoksen elinkaari voisi näyttää esimerkiksi tältä: 

 1. Mainosten julkaisu 
 2. Kehitys 
 3. Jatkuva optimointi 

Kun ensimmäisen kohdan eri mainosversiot on julkaistu, siirrytään seuraavaan kohtaan eli kehitykseen. Kehitysvaiheessa useiden testimainosten keräämän datan perusteella mainosbudjettia ohjataan parhaiten toimiviin mainoksiin. Lopuksi, jatkuvan optimoinnin vaiheessa, kehitetään parhaiden mainosten kustannustehokkuutta, rakennetaan tarvittaessa uusia mainoksia käyttäen olemassa olevaa dataa pohjana ja toisaalta voidaan esimerkiksi suunnitella uudenlaisia näkökulmia mainontaan. 

Google-mainonnan hinta

Mitä Googlessa mainostaminen sitten maksaa? Googlessa mainostamisen hintaa mitataan klikkihinnalla, CPC (Cost Per Click). Et siis maksa mitään näkyvyydestä, ainoastaan siitä, kun asiakas klikkaa mainosta ja päätyy laskeutumissivulle. Tämä on yksi Googlessa mainostamisen hyviä puolia – koko budjetti allokoituu asiakkaiden saattamiseen sivullesi. Keskimääräinen klikkihinta on 1-2 dollaria, mutta kilpailluimmat hakusanat voivat maksaa jopa 50 dollaria klikiltä. Aloilla, kuten laki ja vakuutus, joilla asiakkaan elinkaariarvo on suuri, klikkihinnat ovat korkeampia. Pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät Google-mainontaan keskimäärin 9-10 tuhatta dollaria kuukaudessa, kun taas suuret jälleenmyyjät saattavat käyttää vuodessa jopa 50 miljoonaa dollaria. Mainonta display-verkostossa (kuva ymv. mainokset), on keskimäärin alle dollarin klikkihinnalla halvempaa.

Samalla tavalla, kuten Facebook-mainonnassa, Googlessa mainostaessasi voit tarkentaa kohderyhmääsi esimerkiksi rajaamalla mainosta maantieteellisesti tai käyttölaitteen mukaan. Näin mainoskampanja tehostuu, sillä esimerkiksi jos yrityksesi tarjoaa palveluitaan ainoastaan Helsingissä, voi mainosbudjetin käyttää vain Helsingissä oleviin käyttäjiin.  

Mainoksen kokonaishinta on monen tekijän summa, joka liittyy myös seuraavassa kappaleessa käsiteltävään sijoitukseen, Ad rankkiin eli mainoksen pisteytykseen. 

 

Mainoksen sijoitus hakutuloksissa

Google-mainontaa käyttävät useat samoja tuotteita tai palveluita tarjoavat yritykset. Miten mainoksesi sijoitus sitten tässä joukossa määräytyy? Monentenako se näkyy? Lyhyesti sanottuna Google palkitsee mainostajia, joilla on laadukkaat mainoskampanjat, pienemmillä kustannuksilla ja paremmalla mainoksen sijoituksella. Mainoksen sijoituksen määrittää Ad rank (= mainoksen pisteytys). Ad rank muodostuu seuraavasti: 

Ad Rank = CPC tarjous x Laatupisteet, kaava

Yhtälössä:

Ad Rank = Paras Ad Rank saa parhaan mainospaikan 

CPC tarjous = Klikkihinnalle tarjous. Mainoskampanjaa tehtäessä määritetään korkein summa, joka klikistä ollaan valmiita maksamaan.  

Laatupisteet = Laatupisteet määräytyvät seuraavien tekijöiden mukaan: 

 • CTR (Click Through Rate) eli klikkaussuhde. Kertoo, että kuinka monta prosenttia mainoksen nähneistä klikkaa sitä. 
 • Avainsanojen relevanssi mainosjoukossa 
 • Laskeutumissivun laatu ja relevanssi, eli se, miten hyvin sivu vastaa mainosta 
 • Mainostekstin relevanssi  
 • Google Ads -käyttäjän historiallinen suoriutuminen 

 

Ja lopulta klikkihinta muodostuu: 

CPC = (Mainoksesi alla olevan henkilön Ad Rank) / (Laatupisteesi) + $0,01 

Lisää laatupisteistä blogissamme.

Google Adwords Remarketing eli uudelleen-markkinointi

Googlen uudelleenmarkkinointikampanjassa mainostetaan henkilöille, jotka ovat jo nähneet tuotteesi tai käyneet verkkosivuillasi. Tämä on tärkeää siksi, että hyvin harva verkkosivuillesi saapuvista henkilöistä on valmis ostamaan tuotettasi tai palvelua heti. Kiinnostus tuotettasi kohtaan kasvaa, kun henkilö on pidemmällä aikavälillä useamman kerran kosketuksissa brändiisi ja tuotteeseesi. Näin yrityksesi on ostopäätöstä tehtäessä hänen mielessään ensimmäisenä. Googlen uudelleenmarkkinointikampanjan mainokset näkyvät display-verkossa.  

Uudelleenmarkkinointia varten sivustollesi on asennettava seurantakoodi. Jotta siis uudelleenmarkkinointi on ylipäätään mahdollista, tarvitaan kävijädataa, johon markkinointi voidaan pohjata. Lisäksi uudelleenmarkkinointikampanjaa rakennettaessa täytyy tarjoukset pohtia ja mainokset suunnitella nimenomaan tälle “tutummalle” yleisölle. 

Google-mainonnan yhteenveto

Google-mainonta auttaa sinua tavoittamaan yleisösi hakukoneessa ja netissä, siellä missä potentiaaliset asiakkaasi ovat jo. Hyviä puolia: 

 • Käyttäjät etsivät sinua jo valmiiksi kirjoittaessaan Googleen mainostasi vastaavan hakusanan. Et näin mainoksellasi häiritse, vaan enneminkin autat asiakasta. 
 • Mainosten kohdennusmahdollisuudet: mainokset näkyvät vain valitsemillasi hakusanoilla 
 • Klikkihintaan perustuvat kustannukset. Maksat vain käyttäjistä, jotka tulevat laskeutumissivullesi asti. 
 • Mainosbudjettia voidaan kohdentaa erilaisilla keinoilla, kuten maantieteellisellä rajauksella. 

Niin kuin muuallakin digitaalisen mainonnan maailmassa, Google-mainonnassakin optimointi ja seuranta on tärkeää. Raha kannattaa ohjata datan perusteella tehokkaimmiksi todettuihin mainoksiin ja menetelmiin. Hintaa ja sijoitustasi parantaaksesi keskity laatupisteidesi kasvattamiseen.

Kiittäen mielenkiinnostasi, 

Jaakko  

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista