Growth Hacking eli kasvuhakkerointi – mitä se oikein on?

Tiedätkö mitä Growth hacking eli kasvuhakkerointi tarkoittaa? Vaikka et olisikaan täysin varma, olet takuulla kuullut siitä. Growth hacking eli kasvuhakkerointi on terminä vielä suhteellisen tuore, joten ei hätää, jos se kuulostaa vielä vieraalta.

Growth hacking eli kasvuhakkerointi on ollut paljon esillä digimarkkinoinnissa lähivuosina, ja termistä on muodostunut tietynlainen muotisana. Tässä artikkelissa kerromme sinulle, mitä kasvuhakkerointi on ja miten kasvuhakkerointia hyödynnetään markkinoinnissa. 

Mitä growth hacking eli kasvuhakkerointi on?

Growth tarkoittaa suoraan suomennettuna kasvua ja hack puolestaan viittaa hakkeroimiseenTästä juontaa siis myös termin suomennos kasvuhakkerointi. Tässä yhteydessä hakkeroimisella ei kuitenkaan tarkoiteta mitään laittomuuksiin viittaavaa, vaan si, että hakkeroinnilla pyritään pääsemään toivottuun tavoitteeseen nopeasti, kustannustehokkaasti ja nykyaikaisin menetelmin. Termillä viitataan myös siihen, että tavoitteisiin pääseminen on jatkuvaa työskentelyä ja parantamista. Growth hacking eli kasvuhakkeroinnin tarkoitus on löytää kustannustehokkain tapa vauhdittaa yrityksen kasvua, se on jatkuvaa uusien mahdollisuuksien etsimistä, analysointia, testaamista ja optimointia. Tiivistettynä se on innovatiivista markkinointia ottaen huomioon niukat resurssit. Eli jos tavoitteenasi on kasvu, growth hacking on sinulle. 

Kasvuhakkerointi syntyy luonnollisesti resurssipulassa, jolloin ollaan pakotettuja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja etsimään uusia keinoja. Kasvuhakkeroinnissa on lopulta kyse asiakasryhmän tarpeiden ja käyttäytymisen syvällisestä ymmärtämisestä, sillä ainoastaan sitä kautta voidaan luoda tehokasta markkinointia. 

Aluksi kasvuhakkerointia hyödynsivät pääasiassa start-upit, jotka etsivät räjähdysmäistä kasvua tiukassa kilpailutilanteessa erittäin pienellä budjetilla. Nykyään kasvuhakkerointi on yleistynyt useissa eri yrityksissä niiden iästä tai koosta huolimatta.  

Kasvuhakkeroinnin avulla me Folcanilla tunnistamme parhaat digimarkkinoinnin keinot aina tapauskohtaisesti ja tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja kasvuun, hyödyntämällä markkinointibudjettisi maksimaalisen hyödyn. Growth hacking on osa jokapäiväistä toimintaa hakukoneoptimoinnissa, verkkomainonnassa ja kaikessa digimarkkinoinnissaSe on nykyaikainen ja fiksu tapa tehdä markkinointia. Tämä johtuu erityisesti siitä, että kasvuhakkerointi ei rajoitu mihinkään markkinoinnin muotoon, vaan tarkoituksena on tehdä sitä, mikä toimii. 

Voit myös halutessasi katsoa videon, jossa kasvuhakkeroinnin esikuvana pidetyn Ryan Holidayn kirjan esittelemät kasvuhakkeroinnin perusideat tiivistetään alle neljään minuuttiin.

Perinteinen markkinointi vs. growth hacking markkinointi

Jotta sinun olisi helppo ymmärtää mitä growth hacking markkinoinnissa käytännössä tarkoittaa, on asiaa helpoin lähestyä vertaamalla perinteistä markkinointia kasvuhakkerointiin. Perinteinen markkinointi usein keskittyy tavoittelemaan suurta yleisöä. Uusi sukupolvi eli growth hackers ajattelee kuitenkin toisella tavalla. He keskittyvät kasvun mahdollistamiseen ja kustannustehokkuuteen kohdentamalla mainonnan tarkasti oikealle kohdeyleisölle.  

Koska ihmiset löytävät todennäköisemmin nykyään internetistä, puhelinten ja läppäreiden äärestä kuin lehtiä selaillen, ovat growth hackerit keskittyneet digimarkkinointiin. He mittaavat ja parantavat tuloksia datan eli verkosta saadun tiedon avulla. Nykyään kampanjoista onkin mahdollista saada tietoa melkein reaaliajassa. Radio-, sanomalehti- ja televisiomainosten sijaan kasvuhakkeroinnissa hyödynnetään digitaalisia kanavia kuten sosiaalista mediaa ja tarkoin kohdennettuja Google-mainonta kampanjoita. 

Miksi growth haking toimii?

Growth haking toimii, koska kokeileva ja luova datalähtöinen tekeminen kertoo nopeasti, mihin suuntaan markkinointia kannattaa lähteä kehittämään ja miten markkinoida pienelläkin budjetilla mahdollisimman tehokkaasti. 

Miten hyödyntää kasvuhakkerointia markkinoinnissa?

Kohdennettavuus ja kustannustehokkuus

Tärkeää kasvuhakkeroinnissa on unohtaa vanhanaikainen ajattelutapa, jossa keskityttiin kaikkien ihmisten tavoittamiseen. Nykyaikaista markkinointia tehdään rajatulle kohdeyleisölle tarkasti ja edullisesti.  

Systemaattinen testaaminen ja oppiminen

Toinen tärkeä asia muistaa on jatkuva kehitys. Markkinointi ei ole koskaan valmis, vaan vaatii jatkuvaa kehittämistä, minkä avulla varmistat nykyisten asiakkaiden säilyttämisen, uusien asiakkaiden hankinnan ja tuotteen tai palvelun kehityksen. Asiakkailta saatu palaute ja markkinoinnin data on todella arvokasta liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Vaikka mittaaminen on tärkeää, yhtä tärkeää on myös se, että tuloksia osataan hyödyntää systemaattisesti, aina tulosten seurannasta markkinoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. Markkinointi on strategisesti merkittävä toiminto, mutta vaatii tuloksellisuuden todentamista, numeroista ja euroista puhumista. Kasvuhakkeroinnissa siis kokeillaan useita eri menetelmiä ja muutetaan markkinointistrategiaa nopeasti tulosten pohjalta. 

Yksinkertaisuudessaan growth hacking on suunnittelemista, toteuttamista, mittaamista, analysoimista ja parantamista. Tämä toimii erittäin hyvin markkinoinnissa. Testaaminen sisältää aina epäonnistumisen mahdollisuuden ja epäonnistumisen myöntäminen vaatii rohkeutta. Me Folcanilla näemme epäonnistumisen mahdollisuutena oppia uutta ja vaihtaa suuntaa tarvittaessa. Tärkeintä on, että mitä nopeammin opimme, sen parempi.  

Kasvuhakkerointia voidaan tehdä niin orgaanista näkyvyyttä kasvattaen kuin maksettua mainontaa hyödyntäen. 

Tavallisia menetelmiä ovat:  

Haluatko keskustella mainonnan vaihtoehdoista sinun yrityksesi näkökulmasta?

Varaa ilmainen digimarkkinoinnin konsultaatio, jossa keskitymme yrityksesi mainonnan mahdollisuuksiin. 

Millainen on kasvuhakkeri?

Kuinka saada lisää asiakkaita hirmuisella kasvulla, kun markkinointibudjetti on lähellä nollaa euroa? Vaikka kysymys voi vaikuttaa pähkähullulta, voidaan tähän löytää vastaus kasvuhakkeroinnin avulla. Kasvuhakkeri eli Growth Hacker, on nimittäin henkilö, joka hankkii yritykselle maksavia asiakkaita mahdollisimman edullisesti. Meillä Folcanilla ei varsinaisesti ole kasvuhakkereita töissä, mutta koko työkulttuurimme perustuu kasvuhakkeroinnin toimintatapaan, jatkuvaan mittaukseen ja toimintojen kehittämiseen.

Folcanilla yhdistämme markkinoinnin, datan ja teknologian kasvattaen asiakkaidesi määrää kustannustehokkaasti. Tämä vaatii halua ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. On myös löydettävä yrittäjähenkisyyttä, paloa ja luovuutta löytää uusia kasvua edistäviä tapoja. Rajana on vain markkinoijan mielikuvitus. Mitä rohkeammat keinot kasvun edistämiseen uskalletaan ottaa käyttöön, sitä tehokkaammiksi ne usein osoittautuvat.  

Halutessasi voit varata kanssamme tapaamisen, jossa keskustelemme yrityksesi tarpeista ja teemme ehdotuksen mainontasi tehostamiseksi. 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Rekry – Digital Marketing Specialist

Paikka on täytetty. Etätyö / HybridiEtsimme digitaalisen markkinoinnin moniosaajaa kasvamaan tiimiimme! Haluatko kasvaa kanssamme digitaalisen markkinoinnin huippuosaajaksi? Asiantunteva ja omistautunut digimarkkinoinnin tiimimme etsii vahvistusta.  Työnkuvasi

Lue lisää »