Hakukoneoptimoinnin hinta - mitä eroa on halvalla ja kalliilla hakukoneoptimoinnilla?

Jos et halua tai ehdi tekemään hakukoneoptimointia itse, on seuraavaksi mietittävä, mitä se maksaa palveluna. Mitä eroa on halvalla ja kalliilla hakukoneoptimoinnilla ja mitä ostajan on hyvä ottaa huomioon palveluntarjoajaa valitessaan?

Tässä tekstissä avaamme sinulle, mitä hyötyjä hakukoneoptimoinnista on, mistä hakukoneoptimoinnin työ muodostuu ja mistä maksat ostaessasi hakukoneoptimoinnin Folcanilta, jotta sinun on ostajana helpompi tehdä päätöksiä hakukoneoptimointia ulkoistaessasi.

Mitkä ovat hakukoneoptimoinnin hyödyt?

 • Sivustojen löydettävyyden kehittäminen hakukoneiden hakutuloksissa 
 • Markkinoinnin ja näkyvyyden kohdentaminen oikealle yleisölle  
 • Uusien laadukkaiden liidien hankkiminen 
 • Sivuston laadun parantaminen  

Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat hakukoneoptimoinnin hintaan?

 • Verkkosivustosi koko tai optimoitavien sivujen määrä  
 • Kuinka paljon sisältöä tuotetaan tai muokataan  
 • Sivuston teknisten ongelmien määrä ja niiden laajuus  
 • Kuinka paljon sivusto vaatii lisää sisäisiä ja ulkoisia linkkejä  
 • Miten kovaa alan kilpailu on 

Miksi hakukoneoptimoinnin hintaa voi olla vaikea määrittää?

Olet varmasti huomannut hakukoneoptimoinnin  hintoja Googlettaessasi, että mahdollisia hakukoneoptimoinnin osaajia löytyy Suomesta paljon. Monta erilaista hinnoittelumallia, erilaisia toimijoita, tekniikoita sekä taustoja. Useimpien alan asiantuntijoiden tuntihinta liikkuu 50–200 euron välillä, riippuen henkilön osaamisesta, aikaisemmasta kokemuksesta ja meriiteistä. Näin laaja hintahaarukka itsessään ei auta sinua hakukoneoptimoinnin kumppania valittaessa. Tästä syystä avaamme seuraavaksi tarkemmin hakukoneoptimoinnin hintaan vaikuttavia tekijöitä ja selvittämme, mistä palasista hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu. Tärkeintä ei kuitenkaan ole tuijottaa vain hintalappua, vaan selvittää, mitä palveluntarjoaja tekee ja onko hänellä työnäytteitä sekä referenssejä aikaisemmin tehdystä hakukoneoptimoinnista. 

Mitä on hakukoneoptimointi ja miksi se on tärkeää liiketoiminnallesi? Jos haluat lukea hakukoneoptimoinnista lisää, pääset Rasmuksen kirjoittamaan blogiin tästä Mitä hakukoneoptimointi on.   

Hakukoneoptimoinnin kustannukset

Moz:n kyselyn mukaan keskimääräinen SEO asiantuntijan tuntiveloitus on 80-130 dollaria tunnissa. Keskimääräinen kuukausiveloitus optimoinnista on puolestaan 750-1500 dollaria kuukaudessa. Suomessa hakukoneoptimoinnin tuntihinta on noin 50-200 euron välillä ja kuukausittainen veloitus 500-1000 euron välillä, riippuen tekijästä. 

Miten sinun sitten pitäisi osata valita sopiva kumppani toteuttamaan hakukoneoptimointia yrityksellesi? Listasimme sinulle avuksi kuusi kohtaisen listan, jonka avulla sinun on helpompi hahmottaa, mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu ja mitä sinun tulee ottaa huomioon kumppania valittaessasi. 

Mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu?

1. Nykytilanteen kartoitus: Mikä sivustosi hakukoneoptimoinnin tila on nyt?

Hakukoneoptimointi on suositeltavaa aloittaa aina nykytilanteen kartoituksella. Se tarkoittaa sitä, että selvitetään, millaisilla sijoituksilla ja millä hakusanoilla yrityksen sivut näkyvät hakukoneissa tällä hetkellä. Samalla kartoitetaan eri sivujen kävijämäärät, mikä on orgaanisten hakujen osuus ja millä hakusanoilla sivustolle saavutaan. 

Hakusanatutkimus

Huolellinen hakusanatutkimus muodostaa hakukoneoptimoinnin perustan. Sen avulla selvitetään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät termit, joilla yrityksen kannattaa löytyä Googlesta. Samalla tulee tarkistettua myös hakutermien kilpailutilanne ja analysoitua, minkälaisilla teoilla hakutuloksissa suoriutumista voidaan parantaa. Hakusanakartoituksentutkimuksen yhteydessä tulee usein ilmi, että sivustolle saavutaan jopa täysin eri hakusanoilla tai –lausekkeilla kuin alun perin on suunniteltu. Hakusanoista voi saada myös inspiraatiota uusien hakusanojen asettamiseen. Kartoitus puretaan yleensä auki taulukkoon, esimerkiksi Exceliin, josta asiakkaankin on helppo tutustua kartoituksen tuloksiin.  

Tekninen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa onnistuminen vaatii myös sen, että sivusto on teknisesti oikein toteutettu. Tämä tarkoittaa sitä, miten sivuston järjestelmä on ylläpidetty, miten sivusto skaalautuu ja kuinka hyvin esimerkiksi hakurobotit pääsevät indeksoimaan sivuston sisältöjä. Nämä ovat perusasioita nykypäivän verkkosivuilla, mutta siitä huolimatta monella yrityksellä on jätetty nämä huomioimatta. 

 • Tuplasisältö  
  Hakukoneoptimoinnin yhteydessä on tärkeää tarkistaa, ettei sivustolla ole sivuversioita, jotka kilpailevat keskenään. Tässä tilanteessa hakukone ei tiedä minkä sivun se indeksoi korkeammalle hakutuloksissa ja näin molempien sivujen näkyvyydet kärsivät.
 • Uudelleenohjaus 
  Hakukoneiden ei tulisi indeksoida toimimattomia URL-osoitteita. Hakukoneoptimoinnin yhteydessä on siis huolehdittava myös vanhojen sivujen uudelleenohjauksesta uusille osoitteille.
 • Sivuston nopeus 
  Hakukoneiden tulee pystyä lataamaan sivusto mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti käyttäjän näkökulmasta katsottuna. Raskaat sivut sekä suuret kuvatiedostot aiheuttavat nopeuden hidastumisen. Älä tee sivuja kuitenkaan konetta varten. Muista, että sisältöä tehdään aina ensisijaisesti tietoa etsivälle ihmiselle.  

Linkkiprofiili

Vahva hakukonelöydettävyys vaatii myös vahvaa linkkiprofiilia. Tällä tarkoitetaan listaa ulkoisista linkeistä, joiden kautta sivustolle voi löytää suoraan. Ne toimivat ikään kuin suosituksina verkkosivustollesi. Niiden vaikutus on merkittävä, sillä mitä enemmän vahvat sivustot linkittävät sivustollesi, sitä tärkeämmäksi hakukoneet tulkitsevat sen. Tämä on myös eniten aikaa vievä prosessi hakukoneoptimoinnissa. Mitä hyödyllisempää sisältöä sivustollasi on, sitä enemmän sitä linkitetään. 

Haluatko tietää sivustosi hakukoneoptimoinnin nykytilan?

Ota asiasta selvää ja pyydä ilmainen analyysi sivustosi hakukoneoptimoinnin nykytilasta. Käymme analyysin läpi kanssasi 30min etäpalaverissa, minkä jälkeen lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.

2. Tavoitteiden määrittäminen: Mitkä hakusanat ja millä ehdoilla?

Nykytilanne on nyt kartoitettu, joten on aika siirtyä projektin seuraavaan vaiheeseen eli itse toteutukseen. Tavoitteiden määrittäminen alkaa hakusanojen ideoinnilla yhdessä asiakkaan kanssa. Tehokkaan ja hyödyllisen hakusanatutkimuksen edellytyksenä on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Tämän vuoksi hyvä kommunikointi asiakkaan ja hakukoneoptimoinnin toteuttajan välillä on erittäin tärkeää. Jos huolellisen perehtymisen liiketoimintaan jättää tekemättä, voi hakukoneoptimointi mennä pahasti pieleen.  

Hakusanoja määritettäessä on erityisen tärkeää, että hakusanat tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja arvoja sekä vastaavat potentiaalisten asiakkaiden hakuja Googlessa. Käytännössä siis listataan hakusanoja, joiden näkyvyyttä halutaan parantaa Googlessa. Kun hakusanat on listattu, palataan tavoitteisiin. Millaisilla sijainteja ja kävijämääriä lähdetään tavoittelemaan? Hakukoneoptimoinnissa tavoitteena tulisi aina olla pääsy ensimmäiselle sivulle eli kymmenen parhaan hakutuloksen joukkoon, sillä harva asiakas selaa enää toisenkaan sivun hakutuloksia. Tämän takia hakusanoja täytyy analysoida vielä syvemmin. 

3. Hakusana-analyysi: Millä hakusanoilla on potentiaalia tuoda uutta asiakaskuntaa sivustolle?

Hakusana-analyysin tarkoituksena on analysoida yhdessä määritettyjä avainsanoja, niiden hakumääriä ja kilpailua. Ensimmäinen tärkeä huomio on kilpailu sijoituksesta. Toiset hakusanat ovat kilpaillumpia kuin toiset, joten useissa tapauksissa on optimaalista osua johonkin “nicheen” eli kohdistaa hakusanaa tarkasti mietitylle pienemmälle yleisölle.   

Toinen asia, johon on tärkeää kiinnittää huomiota, on kuukausittaisten hakujen määrä Googlessa. Joku hakusana voi kuulostaa toimivalta, mutta tarkemmin analysoitaessa, saatetaan huomata, ettei sillä tehdä lähes laisinkaan hakuja. Tämän takia on tärkeää tutkia, kuinka paljon hakukoneiden käyttäjät tekevät hakuja kyseisellä termillä kuukausitasolla.  

Mikäli tarvitset työkaluja hakusanatutkimuksen- ja analyysin tueksi, kokeile seuraavia hyödyllisiä työkaluja: Google Trends ja Moz.   

Yhteenvetona: Hakusana-analyysi tarkoituksena on varmistaa, että määritetyt hakusanat ovat relevantteja liiketoiminnallesi ja että niillä on potentiaalia tuoda kohdennettua asiakasvirtaa sivustollesi.   

4. Suunnitelma: Palveluntarjoajalla ja asiakkaalla yhteinen ymmärrys etenemisestä

Suunnitelman avulla sekä palveluntarjoaja että asiakas ymmärtävät, mitä hakukoneoptimoitaessa lähdetään tekemään ja millä aikataululla. Suunnitelmassa on määritettynä tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.   

On tärkeä muistaa, että tarkkoja lupauksia tuloksista ei hakukoneoptimointiprojektissa voida antaa etukäteen, sillä hakukoneissa sijoittumiseen vaikuttaa moni toisistaan riippumaton tekijä. Sen takia jo projektin suunnitteluvaiheessa määritetään, mikä on palveluntarjoajan osuus optimoinnista ja mitä asiakas tekee itse. Usein asiakkaat haluavat tehdä muun muassa sivuston sisällöntuotannon itse. Me voimme verkkosivujen ylläpidon avulla ohjeistaa asiakasta ja auttaa sisällön optimoinnissa jatkuvasti. Lopullinen sijoitus hakukoneessa on kuitenkin Googlen käsissä. Vaikkei tarkkoja lupauksia voikaan antaa, voidaan kuitenkin tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.  

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, eikä kertaluontoinen projekti riitä korkeisiin sijoituksiin kilpailuilla hakusanoilla.   

5. Toteutus: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty?

Laadukkaan hakusana-analyysin ja kattavan suunnitelman jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan projektia. Toteutuksen laajuus riippuu täysin asiakkaan lähtötilanteesta. Toteutukseen voi kuulua mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • Sivuston tekninen optimointi esimerkiksi sivuston nopeutus  
 • Sisällön rakenteen optimointi  
 • Otsikkotunnisteiden asettaminen 
 • Sivuston hierarkiarakenteen uudistaminen 
 • Hakusanojen lisääminen 
 • URL-rakenteen selkeytys 
 • Sisäisten ja ulkoisten linkkien rakentaminen  
 • Metakuvauksien kirjoittaminen
 • Käyttökokemuksen parantaminen

 

Voit lukea lisää hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä Rasmuksen blogista Mitä hakukoneoptimointi on?  

6. Seuranta ja Kehitys: Lisää liikennettä ja enemmän konversioita

Sivuston seuranta ja kehitys on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Seuraamalla analytiikkaa voimme nähdä, millaisia tuloksia hakukoneoptimointi tuottaa. Analytiikan perusteella voimme myös tehdä kehitystoimenpiteitä, joiden pystymme kasvattamaan liikennettä ja parantamaan tuloksia entisestään. Analytiikan avulla voimme myös seurata konversioiden toteutumista ja parantaa sivuston käyttökokemusta, jotta konversioita toteutuu jatkuvasti. Analytiikan säännöllinen seuranta mahdollistaa konversioiden seurannan hakusanakohtaisesti. Sen avulla tiedämme, mitkä hakusanat tuottavat eniten tuloksia ja oletettavasti myös eniten kauppaa.     

Miten tunnistaa hyvä palveluntarjoaja?

Näkyviä tuloksia ei usein saavuteta kuukaudessa eikä välttämättä vielä kahdessakaan. Hakukoneoptimoinnin prosessi vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa, mutta on onnistuneena erittäin tehokas työkalu liikenteen ohjaamiseen ja liidien keräämiseen. Hakutuloksissa korkealle pääseminen ja siellä pysyminen riippuu aina myös kilpailutilanteesta. Hakukoneoptimoinnissa maksat työhön käytetystä ajasta ja sen vaatimasta erityisosaamisesta. Tärkeintä siis on, että palveluntarjoaja ymmärtää liiketoimintasi. Hinta sisältää muun muassa huolellisen hakusanatutkimuksen, teknisen toteutuksen tarkastamisen ja linkkiprofiilin varmistamisen. Lisäksi työn kertaluontoinen toteuttaminen ei riitä, vaan tämän jälkeen tuloksia tulee seurata ja kehittää toimintaa jatkuvasti. 

Miksi tämä kaikki on tärkeää ymmärtää ennen kuin ostat SEO-projektin?

Jotta hakukoneoptimointi voidaan toteuttaa laadukkaasti ja yrityksesi tavoitteita palvelevasti, on tärkeää, että projektia tehdessä käydään yllä mainitut kohdat läpi. Meillä projektin hinta määräytyy asiakkaan tarpeiden ja budjetin mukaisesti. Jos budjetti ei riitä projekti voidaan tarvittaessa pilkkoa pienempiin osiin, sillä laadusta ei kannata tinkiä. Erityisen kallista hakukoneoptimointi on silloin, kun sen jättää tekemättä.  

Yhteenveto: Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi

 • Hakukoneoptimoinnin hinnoitteluun vaikuttaa monta tekijää 
 • Kumppania valittaessa, ota huomioon tarjouksen sisältö ja projektin toteutustapa 
 • Aloita toteutus aina nykytilanteen kartoituksella  
 • Analysoi hakusanat kokonaisvaltaisesti ja kattavasti  
 • Hyödynnä työkaluja projektin kartoitusvaiheessa  
 • Seuraa ja kehitä jatkuvasti 

Tilaa ilmainen analyysi yrityksesi sivuston hakukoneoptimoinnin nykytilasta

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista