Hakukoneoptimointi (SEO)

Oletko turhautunut maksamaan jokaisesta klikistä Googlessa? Hakukoneoptimoinnin avulla löydyt Googlesta liiketoiminnallesi tärkeillä hakusanoilla ja ohjaat potentiaalisia asiakkaita kohti ostopäätöstä – maksamatta klikeistä.

SEO-palvelut

– Jatkuva kumppanuus
– Hakusanatutkimus
– SEO-audit
– Sisällöntuotanto
– Konsultointi

Hakukoneoptimointi tuo lisää kävijöitä ja kasvattaa myyntiä

Joka minuutti maailmassa tehdään yli 3,5 miljoonaa Google-hakua. Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on prosessi, jonka päämääränä on tuoda osa tästä liikenteestä sivustollesi. 

Hakukoneoptimoinnin toimenpiteisiin lukeutuvat mm. sivuston sisällön, käyttäjäkokemuksen, tekniikan ja ulkoisten tekijöiden, kuten linkkien, optimointi. Hakukoneoptimointia voi tehdä kaikissa hakukoneissa, joista yleisimpiä ovat Google (Google-haku ja -kuvahaku) sekä YouTube. 

Muista, että sijoituksesi Googlessa eivät koskaan pysy muuttumattomina. Ne joko laskevat tai nousevat, jatkuvasti. Sinä voit vaikuttaa siihen, kumpaa ne tekevät.  

Kuvassa Rasmus ja Emilia työstävät hakukoneoptimointia ja hinta

Mitä yrityksesi voi saavuttaa hakukoneoptimoinnilla?

Ennen hakukoneoptimoinnin aloittamista tulee määrittää, mitä hakukoneoptimoinnilla tavoitellaan. Hakukoneoptimoinnilla voi olla erilaisia tavoitteita: 

  • Yrityksen näkyvyyden ja tunnettuuden parantaminen 
  • Verkkosivuston kävijämäärän kasvattaminen 
  • Myynnin lisääminen 
  • Markkinoinnin tehostuminen kokonaisvaltaisesti 

Asiakascaset

Miten hakukoneoptimoinnin projekti
etenee kanssamme?

Hakukoneoptimoinnin projektissa yhdistyy sinun tuntemuksesi liiketoiminnastasi ja meidän asiantuntijuutemme hakukoneoptimoinnista.  Kokonaisvaltainen hakukoneoptimoinnin projekti sisältää seuraavat vaiheet:  

1.

Ilmainen auditointi eli sivujen hakukone-optimoinnin nykytilan kartoitus

Ilmaisen auditoinnin ideana on antaa sinulle käsitys siitä, mikä verkkosivujesi hakukone-optimoinnissa toimii tällä hetkellä ja mikä sivuston osa-alue vaatii vielä jatkokehitystä. Käymme analyysin kanssasi läpi 30 min palaverissa. Analyysi ei sido sinua ostopäätökseen. 

2.

Yhteinen aloituspalaveri

Hakukoneoptimointiprojekti alkaa yhteisellä palaverilla, jossa keskustelemme lisää liiketoiminnastasi ja asetamme yhdessä tavoitteet projektin läpiviennille. Samalla määritämme projektiin osallistuvien henkilöiden vastuualueet sekä projektiaikataulun. 

3.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen tavoitteena on tutkia ja määrittää, millä hakutermeillä yrityksesi kannattaa kilpailla Googlessa. Avainsana-tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta määritetään jatkotoimenpiteet hakukoneoptimoinnille. 

4.

Tekninen optimointi

Tekninen optimointi toteutetaan yleensä samanaikaisesti avainsanatutkimuksen kanssa, jotta sivuston tekniset muutokset kerkeävät vaikuttamaan ennen sisältöjen optimointia. Teknistä optimointia voi olla mm. sivuston kompressointi, navigoinnin selkeytys, sivustokartan luonti tai JavaScriptin optimointi. 

5.

Sisällön optimointi

Kun avainsanatutkimus on toteutettu, siirrytään sivuston sisällön optimointiin. Sisällön optimointia voi olla mm. nykyisten sisältöjen läpikäynti ja optimointi tai täysin uusien sisältöjen luominen. Tehtävät toimenpiteet määritetään täysin yrityksesi nykytilan, tavoitteiden ja avainsanatutkimuksen tulosten perusteella. 

6.

Tulosten seuranta ja jatkokehitys

Sivustosi optimointi-toimenpiteiden jälkeen voimme jatkaa yhteistyötä seurannan ja jatko-kehityksen merkeissä. Jatkokehitys on tärkeä osa hakukoneoptimointia, koska hakusijoitukset muuttuvat jatkuvasti sekä kilpailijoiden että Googlen toimesta. Jatko-kehityksen toimenpiteitä voivat olla mm. analytiikkaraportit, kehityspalaverit tai konkreettiset kehitystoimenpiteet sivustolla esim. käyttäjäkokemuksen parantaminen tai linkitysten kehittäminen. 

Miksi sinun kannattaa aloittaa hakukoneoptimointi jo tänään?

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteinen prosessi, joka voi olla avainasemassa yrityksesi kasvussa. Parhaimmillaan se tuo itsessään yrityksen sivustolle kuukausittain satoja, tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä. Mitä aiemmin lähdet liikkeelle, sitä aiemmin voit odottaa tuloksia. Hakukoneoptimoinnin kanssa ei kuitenkaan kannata hätäillä, vaan ennen aloittamista tulee pohja laittaa kuntoon ja tehdä suunnitelma etenemiselle.  

Ennen aloittamista sinun tulee tietää: 

  • Mitä haluat saavuttaa hakukoneoptimoinnilla 
  • Mikä on hakukonenäkyvyytesi nykytila 
  • Mikä on verkkosivustosi tekninen nykytila 
  • Mitkä ovat ne toimenpiteet, joiden avulla voit saavuttaa tavoitteesi 

Sinun ei kuitenkaan tarvitse löytää näihin kysymyksiin vastauksia yksin. Olemme luoneet maksuttoman SEO-analyysin juuri sitä varten, että saat mahdollisimman hyvän kuvan hakukonenäkyvyytesi nykytilasta ja sen kehittämisen ensiaskeleista. SEO-asiantuntijamme käyvät analyysin yhdessä kanssasi läpi etäpalaverissa, jotta tiedät, miten sinun kannattaa edetä.