Hakukoneoptimoitu teksti

Hakukoneoptimoitu teksti on yksi osa laajempaa hakukoneoptimoinnin kokonaisuutta. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla verkkosivuston teknistä sekä sisällöllistä toteutusta pyritään edistämään hakukoneiden silmissä. Näiden toimenpiteiden avulla tavoitellaan mahdollisimman korkeita sijoituksia hakukoneissa liiketoimintaan liittyvillä avainsanoilla.

Tässä artikkelissa keskitytään sisällöllistä toteutusta edistäviin toimenpiteisiin, eli miten tuotetaan hakukoneoptimoitua sisältöä ja tekstiä.

Avainsanat

Avainsanojen tärkeys korostuu, kun halutaan luoda hakukoneoptimoitu teksti. Lähtökohtana hyville avainsanoille on kartoittaa mitä kohderyhmäsi tai luomasi ostajapersoonat etsivät hakukoneista. Avainsanoja kartoittaessa apuna toimii esimerkiksi Googlen oma Keyword Planner sekä Neil Patelin Ubersuggest. Näiden työkalujen avulla voit tutkia eri avainsanoja, niiden hakuvolyymeja, kilpailullisuutta sekä hahmoittaa minkälaiset sisällöt milläkin avainsanalla menestyvät ja päätyvät ensimmäisille hakutulos sijoituksille. Kun järjestelmällisesti näiden työkalujen avulla kartoitetaan yritykselle tehokkaita avainsanoja puhutaan avainsanatutkimuksesta.

Kartoitusta aloittaessa huomataan usein, että yleisimmät avainsanat ovat erittäin kilpailtuja. Tästä syystä etenkin uusien sivustojen alkutaipaleella kannattaa keskittyä spesifisempiin ja hieman vähemmän kilpailtuihin avainsanoihin ja hakea niistä ”voittoja” eli hyviä sijoituksia. Hyvän hakukoneoptimoinnin luoman kehityksen myötä sivuston auktoriteetti kasvaa ja siten pystyt kilpailemaan myös kovemman kilpailun avainsanoilla.

Yksittäistä sisältöä sivustolle suunniteltaessa valitaan tärkein avainsana, jolla halutaan sisällön sijoittuvan hakutuloksissa. Tämän lisäksi on hyvä käyttää aiheeseen liittyviä muita täydentäviä hakutermejä ja korostaa niiden avulla sisällön aiheellisuutta. Kun avainsana ja täydentävät hakutermit ovat selvillä pitää ne sijoittaa tekstiin. Avainsana tulee sisällyttää Title- ja metateksteihin, otsikoihin sekä leipätekstiin. Avainsanaa ei tule kuitenkaan pakottamalla sisällyttää tekstiin vain mahdollisimman paljoa niin, että sisällön laatu kärsii.

Title- ja metatekstit

Hakukoneen käyttäjä törmää ensimmäisenä hakutulos -sivulla kunkin sivun title- ja metateksteihin. Avainsanojen sisällyttämisen lisäksi, title- ja metatekstin tulee kertoa sivun sisällöstä mahdollisimman avaavasti ja mahdollisesti vastata hakijan etsimään kysymykseen, sekä houkutella hakukoneen käyttäjä sivulle tutkimaan sisältöä.

Titletekstistä Google näyttää 50-60 merkkiä, joten se on hyvä pitää ytimekkäänä ja välttää turhan pitkiä tekstejä. Metatekstissä vastaava suositeltu pituus on 50-160 merkkiä, tässä on kuitenkin huomioitavaa että Googlen hakutulos -sivu näyttää eri määrän tekstiä eri laitteilla hakukonetta käytettäessä.

Otsikot

Hakukonenäkyvyyden kannalta sisältöjen otsikot ovat erittäin tärkeitä. Niiden avulla selvität sekä hakukoneelle että käyttäjälle mitä sisällössä käsitellään. Siksi myös käytettävä avainsana tulee sijoittaa otsikkoon ja mielellään sen alkuosaan. Ilman että avainsana löytyy pää- tai alaotsikoista on erittäin vaikeaa sijoittua hyvin hakutuloksissa.

Tekstiä kirjoittaessa on tehokasta hyväksikäyttää otsikkomuotoiluja sekä niiden hierarkiaa avaamaan hakukoneelle sekä käyttäjälle sisällön rakennetta. Pääotsikko on H1-otsikko, siitä alaspäin H2, H3.. ja niin edelleen. Otsikoissakin on hyvä muistaa että ne kirjoitetaan ennen kaikkea potentiaaliselle yleisölle eikä vain hakukoneille.

Tekstin pituus & laatu

Hakukoneoptimoitua tekstiä kirjoittaessa tulee myös mietittyä, kuinka pitkä on hakukoneiden kannalta hyvä teksti? Vähimmäismäärä mitä useimmiten hakukoneoptimoituun tekstiin suositellaan on 400-600 sanaa. Tekstien pituus vaihtelee kuitenkin avainsanasta ja sen tarkoituksesta riippuen kuitenkin hyvin paljon. Välillä 400 sanaa riittää hyvin kertomaan aiheesta, kun taas välillä 2000 sanaa ei tunnu olevan tarpeeksi. Tästä syystä onkin tärkeämpää keskittyä tekstin laatuun ja asianmukaisuuteen avainsanan kanssa. Kannattaa tutkia minkälaiset- ja pituiset tekstit ovat avainsanan hakutuloksissa sijoittuneet hyvin ja millä tavoin ne ovat vastanneet hakukoneen käyttäjän tarkoitukseen. Niin kuin otsikotkin, kirjoitetaan tekstit viime kädessä käyttäjälle, ei hakukoneelle. Nämä kaksi asiaa voivat kuitenkin palvella toinen toistaan, sillä hyvin kirjoitettu kiinnostava teksti sitouttaa lukijat pidemmäksi aikaa, jonka vastaavasti hakukone taas ymmärtää arvokkaaksi sisällöksi.

Yhteenveto

Hakukoneoptimoitua tekstiä ja sisältöä suunniteltaessa kannattaa lähteä liikkeelle kartoittamalla liiketoimminnan kannalta tärkeitä avainsanoja. Kun avainsanat on kartoitettu pystytään helpommin suunnittelemaan minkälaisia sisältöjä sivustolle halutaan luoda. Yksittäistä sisältöä kirjoittaessa sisällytetään avainsanat myös title- sekä metateksteihin ja otsikoihin, leipätekstin lisäksi. Kirjoittaessa tulee pitää mielessä kohderyhmä kenelle tekstiä kirjoitetaan ja pyrkiä luomaan arvoa heille, eikä pelkästään hakukoneille. Hyvin suunnitellut ja toteutetut sisällöt toimivat parhaassa tapauksessa kuitenkin hyvin molempiin suuntiin, sillä kun lukija pitää lukemastaa viestii se sisällön arvokkuudesta hakukoneelle.

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.
Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista