Hyvä mainos, joka pysäyttää – Millainen se on?

Useimmiten mainos katsotaan hyväksi, kun sen ansiosta yrityksen asiakasmäärä, verkkosivuliikenne ja liikevaihto kasvavat. Mutta mitkä ovat onnistuneen mainoksen ominaisuudet? Entä kuinka luodaan mainos, joka saa pysähtymään ja janoamaan lisätietoa? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastauksen tästä artikkelista.

Mainonnassa vain taivas on rajana! Vai onko?

Mainonnalle tai mainoksen ulkonäölle ei ole olemassa mitään muita rajoitteita kuin lakisäänteiset ja mainoksen julkaisualustan asettamat rajoitteet. Mainos voi täten olla hyvinkin vapaamuotoinen, joskin mainonnan onnistumisen kannalta täytyy pitää mielessä tietyt kriteerit. Hyvän mainoksen tulee olla informatiivinen, mukaansatempaava, huomiota herättävä, mieleenpainuva ja riittävän yksinkertainen.

Kun pohdit näkemiäsi mainoksia, sinulle tulee varmasti mieleen kampanjoita, jotka ovat sisältäneet unohtumattoman iskulauseen, tunteisiin vetoavan kuvan tai muun huomiosi varastaneen elementin. Muistamasi mainokset ovat voineet naurattaa sinua, saaneet sinut surulliseksi tai laittaneet sinut ajattelemaan valintojasi. Kohtaamasi mainokset ovat voineet olla myös täysin informatiivisia ja opettaneet sinua kyseiseen aiheeseen liittyen. Mikä mainoskampanja sinulle on jäänyt erityisesti mieleen? Oletko törmännyt näihin HubSpotin maailman parhaimmiksi listaamiin kampanjoihin?

Mainoksissa käytetään useita eri tehokeinoja, joilla viedään mainosten viestiä eteenpäin. Useimmiten mainoksesta löytyy vähintään yksi tai kaksi näistä tehokeinoista. Käytetyimpiä tehokeinoja ovat värit, mieleenpainuvat kuvat, iskulauseet, huumori, tunnetut henkilöt, arvoihin vetoaminen, tunteisiin vaikuttaminen ja hienovarainen syyllistäminen.

Mainoksen perusrakenne digitaalisessa markkinoinnissa

Kuinka siis luodaan hyvä mainos ja mikä on sen rakenne? Riippuu paljon tavoitteesta sekä kohderyhmästä, että millaista mainosta voidaan pitää hyvänä. Onneksesi digitaalisessa markkinoinnissa on kuitenkin tunnistettavissa tietty mainoksen perusrakenne, josta on helppo lähteä liikkeelle.

Mainoksessa on otsikko, kuvaus, kuva tai video sekä selkeä toimintakehote eli Call to Action. Sen lisäksi mainoksen tulee olla brändin graafisen ohjeistuksen mukainen, sisältää brändin logon ja ohjata mainoksen viestiä tukevalle laskeutumissivulle.

Otsikko

Otsikko on kuvan tai videon lisäksi ensimmäinen asia, joka osuu mainoksen kohdanneen henkilön näkökenttään. Otsikko määrittelee sen, pysähtyykö hän katsomaan mainosta vai jatkaako matkaa. Sen täytyy kertoa mainoksen nähneelle ihmiselle, mitä hän mainoksesta hyötyy tai miten mainos vastaa hänen ongelmaansa. Huomiota herättävistä otsikoista löytyy usein tarjous, kysymys tai mieleenpainuva toteamus.

Kuva tai video

Kuva ja video ovat yhdessä mainoksen otsikon kanssa keskeisessä roolissa, kun mainoksen kohdanneen henkilön huomio halutaan herättää. Kuvan tai videon tulee olla tarpeeksi yksinkertainen ja sen täytyy pystyä kertomaan sekunneissa syy pysähtyä mainoksen äärelle.

Netin informaatiotulva on valtava, joten valitun materiaalin tulee vangita somefeediään tai muita verkkosisältöä selaava henkilö mainoksen äärelle välittömästi. Kuvassa on hyvä olla yksi selkeä kiintopiste, johon kiinnittää huomiota. Kuvan muut muodot, ihmiset, tekstit ja elementit ovat tukemassa tätä kiintopistettä ja nostamassa sitä esille. Videossa aloitus on tärkein. Hyvä mainosvideon aloitus pakottaa pysähtymään ja herättää halun katsoa video loppuun asti.

Kuvaus

Siinä missä otsikon ja kuvan tai videon on tarkoitus herättää huomio, on kuvauksella myös tärkeä rooli. Hyvä mainos sisältää kuvauksen, joka vakuuttaa mainoksen äärelle pysähtyneen ihmisen brändin, tuotteen tai palvelun viestistä. Mihin kohderyhmän ongelmaan sinulla on ratkaisu? Mitä kohderyhmäsi pitää tärkeänä?

Mainoskuvauksen pituus riippuu siitä, millaisen tilan kulloinen mainosalusta kuvaukselle antaa. Vaikka annettu palstatila olisikin laaja, teksti tulee pitää ytimekkäänä ja selkeänä, jotta lukijan mielenkiinto säilytetään.

Call to Action eli toimintakehote

Hyvä mainos sisältää toimintakehotteen eli Call to Actionin. Tällä tarkoitetaan usein sanaparina esiintyvää kehotusta siirtyä mainoksesta yrityksen sivuille tai tekemään muun mainoksen tavoitteen kannalta tärkeän toimenpiteen. Tällainen toimintakehotus voi olla esimerkiksi ”Ota yhteyttä”, ”Lue lisää”, ”Osta liput” tai ”Tilaa uutiskirje”. On maksamalla saavutetun näkyvyyden hukkaamista, jos mainoksesta puuttuu toimintakehote.

Myös hyvä blogiartikkeli sisältää selkeän toimintakehotteen, kuten alta näet! 

Laskeutumissivu

Tähän mennessä olet pysäyttänyt mainoksen nähneen henkilön, vakuuttanut hänet mainoksen viestistä ja saanut hänet siirtymään mainoskehotteen mukaisesti organisaatiosi verkkosivuille. Olet maksanut mainoksen klikkauksesta ja haluat toki, että klikkihinta tulee moninkertaisena takaisin liikevaihdon muodossa. Sillä mille laskeutumissivulle mainoksen klikkaaja saapuu, on siis väliä. Mainoksen ja laskeutumissivun tulee olla viestinnällisesti linjassa ja sivun tulee ohjata kohti konvertoitumista. Vinkit hyvään laskeutumissivuun löydät tästä. 

Muista brändin ilme!

Mainokselle asetetaan tavoite, joka voi olla esimerkiksi verkkokaupan myynnin kasvattaminen, yhteydenottopyyntöjen lisääntyminen tai tapahtumalippujen myynti. Tavoitteesta riippumatta jokainen julkaistu mainos on brändiä ja sen tunnettuutta vahvistava. Mainoksen luomiseen täytyy käyttää brändin värejä, fontteja, logoa sekä muita brändi-ilmeeseen kuuluvia elementtejä. Tämä luo pitkässä kaavassa jatkumon, joka on omiaan vahvistamaan brändin sekä sen tuotteiden tai palveluiden luotettavuutta. Löytyykö yritykseltäsi jo brändikirja?

Hyvä mainos on tehty kohderyhmä mielessä

Tiedätkö ketä mainonnallasi tavoittelet? Kenelle haluat näkyä ja kenelle sinulla ei ole mitään tarjottavaa? Mainonta kohdistetaan aina kohderyhmälle eli asiakassegmentille. Se, millaisia sinun kohderyhmäsi henkilöt ovat, riippuu täysin mainostamastasi tuotteesta tai palvelusta. Hyvä mainos tehdään aina vastaamaan kohderyhmän tarpeita ja haluja.  

Älä tarjoa kaikille kaikkea. Uskallan väittää, että sellaista tuotetta tai palvelua ei olekaan, jonka mainostaminen kaikille ihmisille on kannattavaa. Kannattavaa on määrittää yrityksesi kannalta oleelliset kohderyhmät eli segmentit ja tehdä jokaiselle segmentille räätälöity mainos. Segmentointi on kaiken mainonnan perusta ja siinä auttaa Folcanin ostajapersoona -pohja. Segmentoinnin avulla pystyt myös määrittämään sen, missä kohderyhmäsi viettää aikaa ja missä kanavissa heidät voi tehokkaimmin tavoittaa.

Kun olet määrittänyt segmentoinnin avulla kohderyhmäsi, sinulla on mahdollisuus tehdä tarkasti kohdennettua mainontaa. Mainosta tehdessä kysy itseltäsi kysymyksiä: Minkä ongelman tuotteeni tai palveluni ratkaisee? Mitä kohderyhmäni arvostaa? Mikä saa heidät reagoimaan myönteisesti?

 

Mikä toimii ja mikä ei? Ota käyttöön A/B testaus

Hyvin usein käy niin, että ensimmäinen tai toinenkaan mainosversio ei tuota toivottuja tuloksia. Ota käyttöön A/B-testaus, jonka avulla pystyt optimoimaan mainoksesi aina edellistä tehokkaammaksi. Yhden mainosversion perusteella on vaikea sanoa, että mikä toimii ja mikä ei. Usein onkin järkevää aloittaa mainonta vähintään kahdella eri mainosversioilla, joissa jokin elementti on mainosten välillä eriävä. Tämä erottava elementti voi olla kuva, otsikko, kuvauksen ensimmäinen virke tai mikä tahansa muu mainoksen elementeistä. Tällä tavoin saadaan selville, että millainen mainos on kohderyhmää houkuttelevin.

A/B-testaus tarkoittaa usein mainonnassa erilaisten mainosversioiden luomista, mutta A/B-testausta kannattaa hyödyntää myös kohderyhmien välillä. A/B-testaus kohderyhmälle tarkoittaa samojen tai samankaltaisten mainosten näyttämistä toisistaan eroaville kohderyhmille. Kohderyhmät voidaan jakaa esimerkiksi iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden tai sijainnin mukaan. Mainosdatan perusteella tehdään jälkeenpäin analyysi siitä, mikä kohderyhmä on mainostettavan tuotteen tai palvelun kannalta tuottavin.

Hyvä mainos ei aina synny hetkessä. Matka kohti onnistunutta ja tehokkaasti konvertoivaa mainontaa vaatii useimmiten erilaisia testiversioita, jatkuvaa optimointia ja tulosten analysointia.  

Konversioseuranta kertoo, mitä tapahtuu mainoksen klikkaamisen jälkeen

Onko mainos hyvä, jos se saa paljon näkyvyyttä ja klikkauksia? Ei välttämättä! Mainostajalle on tärkeintä mitä tapahtuu sen jälkeen, kun mainoksella tavoitettu henkilö päätyy verkkosivuille.

Konversioseuranta on mainonnan analysoinnin ja seurattavuuden kannalta oleellinen osa mainontaa. Oikein rakennettu konversioseuranta kertoo mainostajalle, kuinka kampanjat performoivat. Seurannan avulla saadaan selville, että ottaako mainosta klikannut henkilö yhteyttä, tekee ostoksen tai ostaa lipun tapahtumaan.

Muista ainakin nämä asiat

Hyvä mainos kertoo sen mainoksen tavoittaneelle ihmiselle heti ensimmäisistä sekunneista lähtien mainoksen viestin ja suorastaan pakottaa tutustumaan lisää. Mainoksen perusrakenne koostuu otsikosta, kuvasta tai videosta, kuvauksesta, toimintakehotteesta ja mainosta vastaavasta laskeutumissivusta. Hyvä mainos tehdään kohderyhmä mielessä, A/B-testausta hyödyntäen ja tehokas konversioseuranta asennettuna.

Luodaanko sinullekin hyvä mainos? Ota yhteyttä Folcanin mainonnan asiantuntijoihin!

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Kiitos! Voit ladata pohjan alta.

Kaipaatko apua ostajapersoonan määrittämisessä tai haluaisitko keskustella yrityksesi digimarkkinoinnista. Ota yhteyttä niin jutellaan! Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon.

Maksuton tarvekartoitus

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoiminnastanne, tavoitteistanne ja tarpeistanne. Tapaamisen pohjalta teemme teille kirjallisen tarjouksen mainonnan kehittämisestä.