Hyvä työpaikkailmoitus

Hyvä työpaikkailmoitus tavoittaa oikeat henkilöt, herättää mielenkiinnon ja houkuttelee hakemaan kyseessä olevaa pestiä. Sen laatimiseen kannattaa siis panostaa – erityisesti nyt, kun työntekijäpula koettelee useaa eri alaa antaen työntekijöille enemmän valinnanvaraa ja valtaa. 

Miten hyvä työpaikkailmoitus laaditaan?

Vinkki 1: Hyvä työpaikkailmoitus puhuttelee kohderyhmää

Hyvä työpaikkailmoitus ei puhuttele kaikkia, vaan keskittyy puhuttelemaan vain haluttua kohderyhmää. Työpaikkailmoitusta tehdessä on tärkeää tuntea ihannehakija ja osata puhutella häntä. Kohderyhmä tulee pitää mielessä ilmoituksen sisällössä (kuinka kattavasti avoimesta paikasta kannattaa kertoa), rakenteessa (mikä kiinnostaa juuri tätä kohderyhmää eniten), kielessä, visuaalisessa ilmeessä ja vaatimuksissa. 

Valitsimme tähän artikkeliin esimerkeiksi kaksi Wellpackin julkaisemaa työpaikkailmoitusta: Wellpackin oman työpaikkailmoituksen rekrytointikonsultin paikasta sekä terminaalityöntekijän työpaikkailmoituksen. Niistä käy hyvin ilmi erilaisten kohderyhmien huomioiminen ja eroavaisuudet ihannehakijoiden puhuttelussa. Rekrytointikonsultin työ on vaativaa asiantuntijatyötä, jolloin työtä tarjoavan yrityksen ja työtehtävien kattavampi avaaminen työpaikkailmoituksessa on hakijalle hyödyllistä ja hakija luultavasti vaatiikin enemmän yksityiskohtia tarjolla olevasta pestistä. 

Wellpackin sivuilla oleva työpaikkailmoitus rekrytointikonsultin pestistä.

Terminaalityöntekijän työ puolestaan on pestinä suoraviivaisempi ja selkeämpi – siihen hakevat henkilöt yleensä tietävät jo valmiiksi työnkuvan perusluonteen eivätkä kaipaa kovin kattavaa työpaikkailmoitusta. Muista kuitenkin, että ihmiset ovat yleisesti nykyään kärsimättömämpiä kuin ennen, joten liian pitkä ilmoitus ei ikinä ole hyvä. Lisätiedot ja yksityiskohdat voidaan käydä tarkemmin läpi myöhemmin mahdollisessa työhaastattelussa. 

Vinkki 2: Hyvä työpaikkailmoitus tuo esille kaikki käytännön yksityiskohdat

Hyvä työpaikkailmoitus sisältää luonnollisesti kaikki tarpeelliset käytännön yksityiskohdat. Se on oleellista sekä työpaikkailmoituksen laatijan että hakijan resurssien säästämisen kannalta: kenelläkään ei mene aikaa hukkaan, kun kriteerit ovat selkeät eikä turhia hakemuksia tarvitse tehdä tai käydä läpi. 

Työpaikkailmoituksesta tulee löytyä ainakin seuraavat asiat: 

Mitä hakijalta odotetaan? Hyvä työpaikkailmoitus tuo esille hakijalta odotetun osaamisen ja ihannehakijalta toivottavat ominaisuudet. Tee selkeä ero vaatimusten ja toiveiden välille. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi tietty koulutus tai tiettyjen ohjelmien osaaminen, toiveena taas voi olla vaikka tietynlainen työkokemus. 

Mitä hakijalle tarjotaan? Kaikkia hakijoita kiinnostaa mitä työstä saa. Hyvä työpaikkailmoitus tuo selkeästi esille palkan ja työn mukana tulevat edut, kuten työvaatteet, lounasrahan tai mahdolliset työhön kuuluvat koulutukset. Mikäli mahdollista, tuo esille myös etenemismahdollisuudet organisaation sisällä, kuten on tehty esimerkiksi rekrytointikonsultin työpaikkailmoituksessa. 

Työnkuva. Ilmoitusta lukee useimmiten henkilö, joka ei luultavasti tiedä työpaikasta tai yrityksestä entuudestaan mitään. Ilmoituksen laatijat puolestaan tiedostavat yleensä tarjolla olevan kokonaisuuden liiankin hyvin. Pidä siis mielessä, että mikään ei ole hakijalle itsestään selvää – selitä kaikki tarpeellinen äläkä oleta hakijan tietävän työpaikasta tai yrityksestä mitään entuudestaan. 

Tässä kohdassa tulee mainita työn tyyppi (esimerkiksi osa-aikainen/kokoaikainen), työsuhteen tyyppi, työaika ja -paikka, kuvaus työtehtävistä sekä lyhyt yrityksen ja tiimin esittely. 

Prosessin eteneminen. Anna selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten työtä haetaan ja mitä dokumentteja prosessissa vaaditaan. Hyvä työpaikkailmoitus tuo selkeästi esille työnhaun aikataulun ja kertoo mahdollisista seuraavista askeleista. Kerro myös miten ja keneen voi olla yhteydessä, jos on kysyttävää. 

Vinkki 3: Hyvä työpaikkailmoitus myy tiimisi

Työpaikkailmoituksessa on luonnollisesti tärkeää kuvailla ihannehakijaa ja häneltä toivottavia ominaisuuksia, mutta vähintään yhtä tärkeää on kuvailla myös yritystä ja työyhteisöä. Anna potentiaalisen hakijan itse päättää sopiiko hän joukkoon. 

Kerro lyhyesti esimerkiksi teidän yrityksenne tarina ja kuvaile työyhteisön fiilistä. Älä liioittele tai luo harhaluuloja vaan ole realistinen. Haluat, että työpaikkailmoitus saavuttaa oikeat henkilöt juuri teidän yritykseenne ja kyseessä olevaan tiimiin. Pidä tässäkin kohtaa mielessä kohderyhmä ja alakohtaisuus. 

Rekrytointikonsultin työpaikkailmoitus kertoi Wellpackin tiimistä seuraavasti: 

Hyvä työpaikkailmoitus - Wellpackin rekrytointikonsultin ilmoitus esimerkkinä

Vinkki 4: Hyvä työpaikkailmoitus panostaa visuaalisuuteen

Hyvä työpaikkailmoitus on nykyajan työntekijämarkkinoilla kuin mainos – sinun tulee myydä tarjolla oleva pesti hakijalle (englanninkielinen sana työpaikkailmoitukselle onkin itse asiassa job ad). Yksi keino kiinnittää hakijoiden huomio on panostamalla visuaalisuuteen. Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme kiinnittää potentiaalisen työnhakijan huomion, selkeyttää työpaikkailmoitusta ja ohjaa lukijaa eteenpäin hakuprosessissa (esimerkiksi erilaisilla fontti- ja värivalinnoilla). Kannattaa harkita myös kuvien, erityisesti videomateriaalin, hyödyntämistä. Varsinkin ihmiskasvot tekevät hakemuksesta helpommin lähestyttävän ja herättävät luottamusta. 

Visuaalinen ilme vaikuttaa hyvän työpaikkailmoituksen lisäksi työnantajamielikuvaan ja työtä tarjoavan yrityksen brändikuvaan. Potentiaalinen työnhakija on saattanut törmätä sinun yritykseesi jo aikaisemmin somessa kiinnittämättä sisältöösi sen enempää huomiota. Nyt yhtenäisen värimaailman ja brändi-ilmeen ansiosta hän voi alitajuntaisesti tuntea luottamusta ja kokea yrityksen tutuksi tämän ansiosta.     

Wellpack hyödyntää visuaalisuutta systemaattisesti työpaikkailmoituksissa esimerkiksi listojen selkeyttämisessä. Se tekee ilmoituksesta helppolukuisemman ja houkuttelevamman, alla olevassa kuvassa esimerkki tällaisesta listasta:  

Kaipaatko apua yrityksesi visuaalisen ilmeen selkeyttämisessä?

Vinkki 5: Hyvä työpaikkailmoitus kiinnittää hakijan huomion ensimmäisen lauseen aikana

Ensimmäinen lause ratkaisee sen, lukeeko potentiaalinen työnhakija ilmoituksesi loppuun asti vai ei. Hyvä työpaikkailmoitus alkaa hyvällä aloituksella, joka herättää kiinnostuksen ja määrittelee tyylin loppuilmoitukselle. Muista tässäkin kohtaa pitää kohderyhmä mielessä ja puhutella suoraan ihannehakijaa. Jollekin kohderyhmälle voi toimia persoonallisempi ja hauskempi aloitus, kun taas toiselle kohderyhmälle voi toimia suoraan asiaan meneminen. 

Vertaile rekrytointiasiantuntijan ja terminaalityöntekijän ensimmäisiä lauseita.  

Rekrytointikonsultin työpaikkailmoituksen aloitus:  

Etsimme tiimiimme Rekrytointikonsulttia! – Helsinki 

Oletko kiinnostunut urasta henkilöstöalalla? Meillä olisi tarjolla työpaikka kasvujohtoisessa yrityksessä ja hyvässä porukassa! 

Terminaalityöntekijän työpaikkailmoituksen aloitus: 

Etsimme asiakkaallemme terminaalityöntekijää Vantaan Pakkalaan. Terminaali sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

Asiakkaamme on Suomen johtavia kuljetus- ja logistiikkayhtiöitä ja sen terminaali Vantaalla tarjoaa ensiluokkaisen työympäristön terminaalityöntekijälle. 

Rekrytointikonsultin ilmoituksessa mainitaan heti mahdollisuudesta luoda uraa alalla ja maalataan mielikuvaa kasvuyrityksestä. Terminaalityöntekijän ilmoitus puolestaan keskittyy enemmän käytännön asioihin, kuten sijaintiin ja työolosuhteisiin. 

Haluatko apua sisällöntuotannossa?

Yhteenveto

Hyvä työpaikkailmoitus on monen tekijän summa. Sen tulee olla houkutteleva, puhutella oikeaa kohderyhmää ja vastata potentiaalisen työnhakijan kysymyksiin. Työnantajien keskuudessa on kova kilpailu hyvistä tekijöistä ja työhakemuksen jokaiseen yksityiskohtaan tuleekin panostaa – ilmoitusta kannatta kohdella ennemmin mainoksena kuin pelkkänä ilmoituksena. Hyvä työpaikkailmoitus tekee työnhaun hakijalle houkuttelevaksi ja helpoksi.  Artikkeli tehtiin yhteistyössä Wellpackin kanssa. Se on kotimainen henkilöstöpalvelualan yritys, joka on erikoistunut etenkin rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluihin. Lue lisää Wellpackin palveluista yrityksille täältä. 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista