Mitä on inbound-markkinointi ja miksi se on kannattavaa?

Inbound on menetelmä, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen markkinoinnin. Unohda “kaikkea kaikille” ja nappaa käyttöösi käytännön vinkit, joiden avulla voit hyödyntää inbound-markkinointia tuloksekkaasti yrityksesi digimarkkinoinnissa.  

Outboundista inbound-markkinointiin

Ennen markkinointi keskittyi pääasiassa kampanjamuotoiseen markkinointiin, jossa markkinoitiin tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Keskeinen piirre markkinoinnissa ja myynnissä oli, että yritys meni asiakkaan luo tietämättä, oliko asiakas kiinnostunut palvelusta vai ei. 

Edellä mainittua tapaa kutsutaan outbound-markkinoinniksi. Outboundille tyypillisiä markkinointikeinoja ovat esimerkiksi TV- ja printtimainonta, ostetut sähköpostilistat sekä yhä monien käyttämät ja tehokkaana pitämät kylmäsoitot. Outbound-markkinointia tehdään lyhyellä tähtäimellä ja sillä tavoitellaan nopeita tuloksia. Useat kuitenkin kokevat nämä markkinointikeinot häiritsevinä, koska he altistuvat markkinoinnille tahtomattaan ja usein huonolla hetkellä. 

Nämä perinteiset markkinointikanavat ovat menettämässä tehokkuuttaan ihmisten etsiessä tietoa yhä enenevissä määrin itse. Suuri osa ostotapahtumista tapahtuu kokonaan ilman myyjää, ja myös valtaosa B2B-ostajista aloittavat ostoprosessinsa netistä. 

Nykypäivänä markkinointi pyrkii jatkuvasti tarjoamaan uudenlaisia keinoja tavoittaa asiakkaita kiinnostavalla, houkuttelevalla ja kohdennetulla sisällöllä. HubSpotin lanseeraama termi inbound haastaa perinteisiä markkinointitoimenpiteitä, ja pyrkii saamaan asiakkaan itse aktiivisesti ottamaan yhteyttä markkinoijaan. Suurin ero inbound- ja outbound-markkinoinnin välillä on se, että inbound-markkinoinnissa asiakkaat hakeutuvat heille hyödyllisten sisältöjen kautta itse yrityksesi luokse, täysin omasta tahdostaan, kun taas outbound-markkinoinnissa yrityksesi lähestyy asiakasta itse. 

Inbound-markkinoinnissa:

  • Ostaja löytää potentiaalisen myyjän etsiessään tietoa oma-aloitteisesti.
  • Myyjä palvelee ostajaa hyödyllisellä ja merkityksellisellä sisällöllä.
  • Vuorovaikutus tapahtuu ostajan valitsemissa kanavissa silloin, kun hänelle sopii. 

Outbound-markkinoinnissa:

  • Vuorovaikutus tapahtuu myyjän valitsemissa kanavissa ja myyjän valitsemina aikoina. 

Tuloksellista markkinointia yhdistämällä inbound- ja outbound

Nyt, kun ymmärrät inboundin ja outboundin erot, on hyvä mainita, että toimivimman kombinaation luot yhdistämällä molempia. Inbound ja outbound täydentävät toisiaan koska:  

Inbound on hidasta ja outbound nopeaa

Inbound vie aikaa, mutta jos haluat viestisi kohderyhmällesi mahdollisimman nopeasti, kannattaa silti harjoittaa outbound-markkinointia eli mainontaa.  

Inbound vaatii toimiakseen riittävästi volyymiä

Jos olet uusi, tuntematon toimija tai sivustosi liikennemäärä on muuten vähäinen, tarvitset myös outboundia ohjataksesi asiakkaasi tuotteidesi luokse mahdollisimman tehokkaasti.  

Haluatko kuulla, millaista markkinointikokonaisuutta suosittelisimme sinun yrityksellesi?  

Mitä inbound-markkinointi sisältää?

Inbound-markkinointi koostuu toimenpiteistä, jotka pyrkivät tarjoamaan hyödyllistä informaatiota potentiaalisille asiakkaille ostopolun eri vaiheissa. Inbound-markkinoinnissa ostaja itse päättää hyödyntää tarjoamaasi sisältöä, joka mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen ihmisille, jotka ovat osoittaneet olevansa kiinnostuneita tarjonnastasi. Häiritsevän ja huomiohakuisen markkinoinnin sijaan lähtökohtana on tarjota asiakkaalle ratkaisuja silloin, kun asiakas niitä itse etsii ja tarvitsee päätöksentekonsa tueksi.  

Inbound-markkinoinnin välineitä ovat esimerkiksi blogikirjoitukset, uutiskirjeet, podcastit, julkaisut sosiaalisessa mediassa ja webinaarit. Kun ihmiset kiinnostuvat yrityksestäsi houkuttelevien sisältöjen kautta kasvatat luottamusta ja saat heistä todennäköisimmin uusia asiakkaita. Mutta mistä lähteä liikkeelle? Onnistuaksesi inbound-markkinoinnissa tulee sinun ymmärtää asiakkaan kulkema ostopolku ja sen vaiheet. 

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Toimiiko Inbound verkkosivuillasi? Tilaa analyysi verkkosivujesi nykytilasta!

Ilmaisen analyysin ideana on antaa sinulle kattava käsitys siitä, mikä on verkkosivustosi nykytila ja mitkä ovat ne toimenpitenpiteet, joilla sivustoa voisi kehittää inboundin näkökulmasta. Analyysi ei sido sinua mihinkään. Käymme analyysin kanssasi läpi maksuttomassa tapaamisessa.

Inbound-markkinoinnissa valta on asiakkaalla

Yritykset voivat nykyisin mainostaa lukuisia eri markkinointikanavia hyödyntäen, mutta yleensä haastavinta on ymmärtää, missä vaiheessa potentiaaliset asiakkaat ovat ostopolullaan. Internetin ja varsinkin Googlen ansiosta me kaikki harkitsemme ja vertailemme ostopäätöksiä koko ajan pidempään ilman suoranaista kontaktia myyjiin tai yritysten muihin edustajiin. Ostajan tiedonetsintä, valintojen arviointi ja todellinen ostopäätös voivat kaikki tapahtua jo ennen kuin olet ehtinyt lukea tämän blogitekstin loppuun. Tämä on mahdollista, koska kaikki informaatio on nykyisin vain parin klikkauksen päässä. Valta on näin ollen siirtynyt yritykseltä asiakkaalle.   

Mutta miten yrityksesi voi päästä markkinoinnin avulla vaikuttamaan tiedonetsintään, arviointiin ja ostopäätökseen, jos kerran asiakkaat hoitavat kaiken tiedonhaun ja päätöksensä itse? Arvasit oikein. Nimittäin juuri inbound-markkinoinnin avulla. Inbound-markkinointi tarjoaa yrityksille keinon markkinoida asiakkaan ehdoilla, tuoda lisäarvoa ostopolun eri vaiheisiin ja mahdollistaa aitojen asiakassuhteiden rakentamisen. 

Inbound-markkinointi käytännössä

Kuvitellaan, että kuluttaja harkitsee keittiön remontoimista ja haluaa lukea, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon ennen projektin aloittamista. Googlen kautta hän törmää aihetta käsittelevään blogikirjoitukseen ja päätyy samalla remonttipalveluita tarjoavan yrityksen sivuille. 

Sillä kuluttaja on muutenkin harkinnut remontin toteuttamista ja sivuston sisältö oli hänen mielestään hyödyllistä, kuluttaja päättää ottaa yhteyttä yritykseen. Näin yritys sai yhden blogikirjoituksen avulla uuden asiakkaan tarjoamalla hänelle arvokasta tietoa asiakkaan toivomalla hetkellä ja tavalla. Tämä on pelkistetty esimerkki ja ostoprosessi saattaa kestää pidempään. Kuitenkin tämän esimerkin avulla voimme ymmärtää sen, miten laadukas sisältö ohjaa kuluttajaa ostoprosessissa eteenpäin. 

On myös tärkeää ymmärtää, ettei inbound-markkinointikaan ole oikotie onneen vaan vaatii onnistuakseen paljon resursseja, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Se ei ole yksittäinen markkinointitoimenpide, vaan kokonaisvaltainen tapa luoda asiakkaita kiinnostavaa sisältöä. 

Jos haluat oppia tarkemmin inbound-markkinoinnin menetelmistä, sen eri vaiheista, sekä niissä toimivista markkinointitoimenpiteistä, jatka lukemista.  

Jos aloit miettimään voisiko yrityksesi hyötyä inbound-markkinointiin siirtymisestä, niin ota yhteyttä ja keskustellaan asiasta lisää ilman sitoumuksia. 

Inbound-markkinoinnin vaiheet

1. Houkuttele

Ensimmäisessä vaiheessa pyritään houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita hyödyllisen ja lisäarvoa tuovan sisällön avulla tutustumaan tuotteeseen tai palveluun esimerkiksi yrityksesi verkkosivuille. On tärkeää, että tarjoat relevanttia sisältöä liittyen potentiaalisen asiakkaan etsimään aiheeseen tai ongelmaan, johon sinulla löytyy asiantuntijana ratkaisu. Sosiaalinen media, oikein kohdennettu mainonta ja blogitekstit ovat oiva tilaisuus rakentaa tietoisuutta ja opettaa aiheeseen kiinnostunutta henkilöä. Vaikka somepostaus ei itsessään tuo sinulle suoraan lisää kassavirtaa, voi se herättää huomiota ja tuoda sivustollesi uuden vierailijan. Parhaimmassa tapauksessa vierailija haluaa jatkossakin kuulla kun julkaiset uutta sisältöä, ja jättää vastineeksi sinulle kontaktitietonsa. 

2. Tunnista

Kun olet onnistunut tarjoamaan potentiaaliselle asiakkaalle heitä kiinnostavaa ja houkuttelevaa sisältöä, on sinun aika tunnistaa ne ihmiset, jotka nauttivat tuottamastasi sisällöstä. Tämä on mahdollista esimerkiksi chatbotin, konversiopisteiden, retrargetoidun mainonnan tai kontaktitietojen keräämisen avulla. Näin saat identifioitua yrityksesi tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneet henkilöt. Keskeistä on kuitenkin luottamuksen rakentaminen, ja se että voit jatkaa lisäarvoa tuovan sisällön jakamista 

3. Myy

Kun olet saanut kontaktitietoja kerättyä käynnistyy kriittisin vaihe inbound-markkinoinnissa. Esimerkiksi jos olet kerännyt sähköpostitietoja sivustollasi vierailleista ihmisistä on hyvä follow-upata heitä lähettämällä lisää informaatiota, esimerkiksi selkeitä ohjeita ja tarjouksia liittyen aiheeseen, mistä asiakas oli alunperin ollut kiinnostunut. Follow-upit on hyvä tässäkin vaiheessa nähdä asiakaskohtaisina. Näin jokainen yrityksesi sisällöstä kiinnostunut ihminen siirtyy niin sanottuun henkilökohtaiseen “workflowhun” jonka tavoite on saada liidistä tulvaisuudessa ostava asiakas. 

4. Virkistä

Kun olet onnistunut saamaan itsellesi uusia asiakkaita, tavoitteena on erinomainen asiakaskokemus joka kerta, kun asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Uutiskirjeet, ilmaiset tapahtumat  ja muut avustavat palvelut jotka pitävät asiakkaan tyytyväisinä mahdollistavat, että asiakassuhteesta tulee pysyvä. Parhaimmassa tapauksessa tyytyväisestä asiakkaasta tulee yrityksesi puolestapuhuja ja suosittelija 

inbound-markkinointi infografia

Kenelle inbound-markkinointi sopii?

Inbound-markkinointi sopii toimialasta riippumatta niin B2B kuin B2C yrityksille. Tärkeintä on miettiä, millainen ostajapersoona juuri sinun yritykselläsi on ja identifioida ostopolku, jota pitkin asiakkaat päätyvät ostamaan yrityksesi tuotteita tai palveluita.  

Inbound-markkinointi soveltuu erityisesti yrityksille:  

  • Joiden asiakkaat etsivät tietoa ostopäätöksensä tueksi ja vertailevat eri vaihtoehtoja verkossa.  
  • Joilla on paljon potentiaalisia ostajia ja haluaa tarjota asiakkailleen lisäarvoa. 
  • Jotka ennestään keräävät liidejä perinteisemmin tavoin (mm. suoramarkkinoinnilla) 

Tilaa ilmainen analyysi verkkosivujesi nykytilasta

Inbound in a nutshell

Inbound-markkinointi pyrkii siihen, että asiakas päätyy yrityksesi tarjoaman hyödyllisen tiedon pariin, kun hän etsii tietoa sosiaalisesta mediasta tai Googlesta. Tämä tieto voi olla ratkaisu asiakkaan ongelmaan tai puhutella muilla tavoin asiakasta tarjoamalla arvokasta tietoa. Yhdistämällä inbound- ja outbound-markkinoinnin keinoja, pääsee yritys yleensä kaikista parhaisiin tuloksiin.  

Haluatko kuulla kuukausittain uusimmat digimarkkinoinnin uutiset?

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lataa ilmainen opas verkkosivu-uudistuksen tueksi

Oppaassa kerromme sinulle askel askeleelta, mitä sinun tulee ottaa huomioon, kun suunnittelet verkkosivujen uudistusta.

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista