Kohdennettu mainonta

Mitä on kohdennettu mainonta?

Kohdennetulla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, joka voidaan kohdistaa tietylle yleisölle piirteen, kiinnostuksen kohteen tai mieltymyksen perusteella. Kohdennetussa mainonnassa tavoitteena ei ole siis tavoittaa mahdollisimman laajaa yleisöä, vaan yleisöä, joka potentiaalisemmin on kiinnostunut ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Kohdennettu mainonta siis mahdollistaa yritykselle kustannustehokkaan tavoittaa kohderyhmänsä. Kohdennetun mainonnan avulla voi yritys tarjota jokaiselle ostajapersoonalleen personoidumpaa mainontaa, jolloin mainoksen vastaanottava ihminen todennäköisemmin reagoi siihen ja konvertoituu. 

Tässä artikkelissa käymme läpi ensin kohderyhmän tunnistamista, tämän jälkeen kerromme, minkälaisia kohdennustyyppejä kohdennetulla mainonnalla on mahdollista tavoittaa ja lopuksi avaamme hyvin toteutetun kohdennetun mainonnan hyötyjä.

Kohdennettu mainonta alkaa kohderyhmän tunnistamisesta

Digitaalisessa markkinoinnissa on yleisestikin erityisen tärkeää, että markkinointi perustuu asiakkaan tuntemiseen ja mainonta tuotteista tai palveluista toteutetaan asiakasta kiinnostavasta näkökulmasta. 

Ennen kuin kohdennettua mainontaa voidaan lähteä toteuttamaan, yrityksen tulee tunnistaa sen ihanneasiakkaat. Digitaalisessa markkinoinnissa ihanneasiakkaita kartoittaessa puhutaan usein ostajapersoonista. Nämä ostajapersoonat muodostavat yrityksen kohderyhmän. Kun yrityksen ostajapersoonat ovat määritetty mahdollisimman tarkasti, voidaan mainontaa kohdentaa juuri näille ostajapersoonille, mikä mahdollistaa parempien tulosten saannin. Perinteisiä tapoja määrittää ostajapersoonia yritykselle on esimerkiksi valita heille ikä, sukupuoli ja ammatti. Tämän lisäksi tulee yrityksen olla tietoinen ihanneasiakkaansa tarpeista ostopolun aikana ja pyrkiä tarjoamaan ratkaisuja jokaisessa vaiheessa. Mitä paremmin ihanneasiakas tunnetaan, sitä paremmin mainontaa pystytään kohdistamaan. Kohderyhmän ja ostajapersoonien määrittäminen on siis jatkuvaa oppimista, sillä heidän käyttäytymisestään voidaan havaita jotain uutta tai käyttäytyminen saattaa jopa muuttua. Näin mainonnan tuloksetkin kehittyvät ajan myötä.

Kohdennetun mainonnan kohdennustyypit

Kohdennetun mainonnan toteuttaminen tapahtuu digitaalisen alustan avulla, jonka kautta mainonta on mahdollista. Tällaisia alustoja ovat esimerkiksi Google Ads, Facebook, Instagram ja LinkedIn. Nämä alustat toteuttavat kohdistusta käyttäjiinsä heistä keräämänsä datan avulla. Tätä dataa kerätään esimerkiksi sivustojen evästeiden, sosiaalisen median profiileiden sekä hakukoneiden käyttäjien tekemien hakujen avulla. 

Seuraavaksi tarkastelemme, minkälaisia erilaisia kohdennustyyppejä tämän datan perusteella on mahdollista luoda. 

 • Demografinen kohdennus. Tämä kohdennustyyppi keskittyy yleisön tunnusomaisiin piirteisiin kuten ikään, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansallisuuteen sekä muihin vastaaviin ominaisuuksiin. 
 • Käyttäytymiseen perustuva kohdennus. Tässä kohdennustyypissä taas keskitytään yleisöjen käyttäytymiseen sivustoilla, esimerkiksi millä sivuilla he vierailevat ja osoittavat sillä tavalla kiinnostusta tiettyjä aiheita kohtaan. Oleellinen käyttäytymiseen perustuva kohdennustapa on myös aikaisempaan ostokäyttäytymiseen perustuva kohdennus. 
 • Kontekstiin perustuva kohdennus – eli asiayhteyteen perustuva kohdennus. Tällä kohdennustyypillä saadaan yhdistettyä mainoksia sisällöltään vastaavanlaisiin mainospaikkoihin. Esimerkiksi reseptejä jakavalla sivustolla saatetaan mainostaa keittiövälineitä. 
 • Maantieteellinen kohdennus.  Keskittyy potentiaalisen asiakkaan sijaintiin. 
 • Aikaan perustuva kohdennus. Aikaan perustuvan kohdennuksen avulla tavoitat yleisösi silloin kun he todennäköisemmin mainoksiisi reagoivat, eli esimerkiksi aamulla ennen töitä tai iltapäivällä töiden jälkeen. 
 • Laitteeseen perustuva kohdennus. Voit myös kohdentaa mainoksiasi tiettyä laitetta käyttävälle yleisölle. Haluatko esimerkiksi kohdistaa mainontasi mieluummin mobiililaitetta kuin pöytäkonetta käyttäville henkilöille? 

Kohdennetun mainonnan hyödyt

Kohdennetulla mainonnalla on useita hyötyjä yritykselle verrattuna muihin mainonta tapoihin. Listaan niistä merkittävämpiä: 

 • ”Oikean” yleisön löytäminen. Kohdennettu mainonta auttaa välttämään ”turhien” mainoksien näyttämisen yleisölle, joka ei ole tuotteestasi tai palvelustasi kiinnostunut. Kohdentamisen avulla saavutat niitä yleisöjä, jotka ovat etukäteen osoittaneet mielenkiintoa liiketoimintaasi liittyviä asioita kohtaan. 
 • Personoitua mainontaa. Erilaisille yleisöille mainonnan personointi on tärkeä osa digitaalista markkinointia. Kohdennettu mainonta auttaa mainoksien personoimisessa kullekin yleisölle. Sen lisäksi että kohdistaminen selkeyttää mitä tuotteita tai palveluita näille yleisöille tulisi tarjota, auttaa se myös löytämään keinoja millä tavalla niitä kannattaa mainostaa. 
 • Tuloksia pienemmillä sijoituksilla. Verrattuna perinteisiin mainosmuotoihin kuten lehti- tai televisiomainontaan tai digitaalisen mainonnan laajempia yleisöjä tavoittaviin geneerisempiin mainontatapoihin saat kohdennetulla mainonnalla tuloksia jo pienemmillä budjeteilla. 
 • Kustannustehokkuus. Näyttämällä kohderyhmillesi heidän kannaltaan relevanttia mainontaa on mahdollista saavuttaa muita mainonta keinoja korkeampia konversioprosentteja sekä alhaisempia klikkihintoja kohdennetun mainonnan avulla. Huolella tehtyjen kohdennusten avulla saavutat rahoillesi enemmän vastinetta. 
 • Palautetta analytiikasta. Suurin osa markkinointi alustoista antaa nykyään reaaliajassa hyvinkin yksityiskohtaista informaatiota mainostesi toimivuudesta. Kohdennetun mainonnan tapauksessa tämä tarkoittaa palautetta mainonnasta eri yleisöille, sekä siitä minkälaiset mainokset kullekin yleisölle toimivat parhaiten. Näiden tietojen perusteella pystyt myös reagoimaan ja tekemään muutoksia mainoksien kohdistuksiin. 
 • Uudelleenmarkkinointi. Viimeisimpänä mutta ei missään tapauksessa vähäisimpänä (etenkään Suomessa, jossa liiallinen kohdistaminen voi joissain tapauksissa johtaa liian pieniin yleisöihin) on uudelleenmarkkinointi eli remarketing. Uudelleenmarkkinoinnilla mainontaa kohdennetaan yleisöille, jotka ovat olleet jo jollain tavalla yhteydessä yritykseen. Esimerkiksi käyneet yrityksen sivustolla, tarkastelleet jonkin tietyn tuotteen sivua tai vastanneet kyselyyn. Voit luoda eri yleisöjä riippuen siitä, millä tavoin ovat he olleet yhteydessä yritykseesi. 


Kiinnostuitko mainonnan kohdentamisesta juuri sinun potentiaalisimmille asiakkaillesi?

Yhteenveto

Kohdennetulla mainonnalla voidaan tavoittaa kustannustehokkaasti potentiaalisia asiakkaita ja tehdä lisää myyntiä. Kohdennuksia voi luoda eri kriteereiden perusteella kuten esimerkiksi kiinnostusten kohteiden tai iän perusteella. Parhaimmillaan kohdennettu mainonta tuottaa liiketoiminnalle kokonaisvaltaista etua, sillä siitä saatavan datan perusteella voidaan ymmärtää entistä paremmin asiakaskäyttäytymistä.  

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan siitä, kuinka voisimme auttaa yritystäsi kohdennetun mainonnan saralla! 

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Rekry – Digital Marketing Specialist

Etätyö / HybridiEtsimme digitaalisen markkinoinnin moniosaajaa kasvamaan tiimiimme! Haluatko kasvaa kanssamme digitaalisen markkinoinnin huippuosaajaksi? Asiantunteva ja omistautunut digimarkkinoinnin tiimimme etsii vahvistusta.  Työnkuvasi Digital Marketing Specialistina

Lue lisää »