Mitä on konversio-optimointi?

Ennen kuin hypätään konversio-optimoinnin maailmaan, kerrataan nopeasti mikä olikaan konversio. Konversiolla tarkoitetaan sitä, että kävijä suorittaa sivustolla ennalta määritetyn ja mitattavan toimenpiteen eli konvertoituu.

Konversio-optimointi eli Conversion Rate Optimization (CRO) on joukko toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa verkkosivuston konversioprosenttia. Konversioprosentti on mittari, joka mittaa, miten tehokkaasti sivuston vierailijat konvertoituvat yrityksen haluamaan tavoitteeseen eli esimerkiksi tuotteen ostoon tai uutiskirjeen tilaukseen. Yksinkertaistettuna, konversio-optimoinnilla pyritään siis saamaan samasta määrästä liikennettä enemmän toiminnallista hyötyä irti.

Korversio-optimointi on hyvin oleellinen osa yrityksen markkinoinnin tehokkuutta ja kannattavuutta. Pohjimmainen idea konversio-optimoinnissa on etsiä ja todentaa sivuston ongelmakohtia konvertoitumisen kannalta. Tätä ongelmakohtien tunnistamista toteutetaan testaamisen ja analysoinnin avulla. 

Miten Konversio-optimoinnin tulisi edetä?

Mikäli olet vasta perustamassa sivustoasi, voit jo suunnitteluvaiheessa huomioida tiettyjä asioita konversio-optimoinnin näkökulmasta. Suositeltavaa on muun muassa suunnitella selkeä ostopolku, jota tukee sivuston yleinen visuaalisuus sekä valikot. Hyvä suunnittelutyö auttaa myöhemmin määrittämään sivustolle selkeitä konversiopisteitä niin yrityksen kuin asiakkaankin kannalta. Jos olet perustamassa verkkokauppaa, tulee sinun ottaa huomioon esimerkiksi selkeät toimitus- ja palautusehdot sekä mahdollisimman laaja valikoima maksutapoja.
 
Ensimmäinen vaihe ennen kuin konversio-optimoinnin toteutusta voidaan aloittaa, on määrittää sivuston tavoitteet. Nämä tavoitteet tulee määrittää yrityksen strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan pohjalta. Tämä tarkoittaa pääkonversion määrittämistä, jonka kautta määritetään välilliset konversiot eli mitä konversiopisteitä on ostopolun aikana edetessä pääkonversioon. Kun tavoitteet on määritetty, toteutetaan ne sivustolle seurattaviksi konversioiksi.

Esimerkkejä tavoitteista eli seurattavista konversioista verkkosivustolla:

  • Tuotteen osto
  • Uutiskirjeen tilaaminen
  • Ostoskoriin lisääminen
  • Tietyllä sivulle käyminen
  • Lomakkeen täyttö
  • Ajanvaraus

Tavoitteiden ollessa selvillä varmistetaan, että sivuston analytiikkaa koskevat toiminnot sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta ovat asennettu oikein. Hyvä yhdistelmä työkaluja seurantaan on Google Analytics sekä Google Tag Manager. Kun seuranta on asennettu kerran oikein, voi konversio-optimoinnin tuloksia seurata luotettavasti ja uusien konversiopisteiden määrittäminen on helppoa. 
Tästä onkin hyvä siirtyä itse sivuston elementteihin ja sisältöihin. Johdonmukainen tapa aloittaa näiden tutkiminen on listata, mitä kaikkia elementtejä sivustolla tai kullakin hetkellä optimoitavan konversion laskeutumissivulla on. Lähestulkoon kaikkea sivustolla pystytään kehittämään teksteistä elementteihin. Testaamista ei siis kannata rajoittaa ainoastaan toimintakehotuksiin (Call-to-action) ja painikkeisiin. Näiden lisäksi on suositeltavaa testata erilaisia variaatioita esimerkiksi sivuston teksteistä ja kuvista. 

Konversio-optimointi on testaamista ja oppimista

Edellä mainittujen osa-alueiden ollessa kunnossa, voidaan siirtyä testaamisen pariin. Tämä on konversio-optimoinnin oleellisin ja käytännöllisin osa. Testaaminen aloitetaan hypoteesista muutoksesta sivustolla, joka mahdollisesti parantaisi konversioprosenttia. Joissain tapauksissa, jos liikennettä on tarpeeksi, voidaan useampia eri versioita testata sivustolla samanaikaisesti. Tämä pätee myös testattavan muutoksen kokoon, jos liikennettä on paljon, on silloin sivustolla mahdollisuus testata tehokkaammin hyvinkin pieniä muutoksia ja saada niistä luotettavaa dataa. Sivustoilla, joilla liikennettä on vähän, täytyy keskittyä isompiin muutoksiin ja optimoida niitä. Yleisesti on kuitenkin järkevää käyttää A/B-testausta eli testataan ainoastaan kahta eri versiota samanaikaisesti toisiaan vastaan. Testaus kannattaa suorittaa käyttäen siihen tarkoitettua ohjelmaa, esimerkiksi Google Optimize. Ohjelman avulla koko sivuston tai yksittäisen laskeutumissivun vierailijat jaetaan kahtia, jolloin puolelle yleisöstä näkyy alkuperäinen versio ja toiselle puolelle uusi hypoteesin kautta luotu kilpaileva versio. Näin päästään seuraamaan kumpi versiosta johtaa todennäköisemmin konversioon. Tällöin voidaan tehdä yksi johtopäätös kerrallaan ja testaaminen jättää mahdollisimman vähän tilaa spekulaatioille. Kun johtopäätökseen takana on dataa eikä vain mielipiteitä ja pohdintaa, ovat johtopäätökset perusteltuja. 

Kuinka kauan testin tulisi kestää?

Miten kauan kutakin testiä tulisi sitten jatkaa? Tämä riippuu vierailijoiden määrästä. Kuinka kauan kestää ennen kuin saadaan tarpeeksi vierailijoita, jotta testistä saatu data on luotettavaa ja vaihtelu mahdollisimman pientä? Tärkeää on myös ottaa huomioon, että sivuston koko vierailija määrä ei ole välttämättä aina käytettävissä. Esimerkiksi jos testataan vain tietyn laskeutumissivun ominaisuuksia, on käytössä ainoastaan sillä yksittäisellä sivulla käyvä yleisö.

Yleensä testin kesto on jotain kahden ja neljän viikon välillä. Liian pitkä testikään ei ole hyväksi, sillä pitkällä aikavälillä testissä oleellisia tekijöitä voi muuttua liikaa eikä tuloksiin voida luottaa enää samalla tavalla. Testin kestoon vaikuttaa yleisön määrän lisäksi myös tämänhetkinen konversioprosentti ja kuinka paljon sitä on tavoitteena nostaa, sekä testattavan muutoksen koko. Yleensä lopputulokseen päästään sitä nopeammin mitä suurempi ero on testattavan ja alkuperäisen version välillä. Testin keston laskemisellekin on olemassa hyödyllisiä työkaluja, yksi niistä on esimerkiksi VWO-laskuri

Tulosten analysointi

Kun testi on saatu päätöksen, on aika tutkia siitä saatuja tuloksia.

  • Onko valmistelemamme hypoteesi todettu oikeaksi? 
  • Saavutimmeko konversioprosentissa haluamaamme muutosta? 
  • Mitä muita johtopäätöksiä voimme tehdä testin tuloksista?

Testin tulosten perusteella tehdään päätökset seuraavista toimenpiteistä. Jatketaanko esimerkiksi samaa testiä edelleen muuttamalla testattavaa versiota hieman. Yksittäistä ideaa harvoin voidaan todeta täysin vedenpitäväksi yhden testin perusteella. Tässä vaiheessa on myös hyvä arvioida ovatko mahdolliset muutokset kannattavia suhteessa niihin kuluviin resursseihin vai ei. Jos todetaan, että johtopäätökset ovat tyydyttäviä ja tarvittavat ratkaisut pystytään testistä saadun datan perusteella tekemään, voidaan siirtyä testaamaan seuraavaa ideaa.

Konversio-optimointi on jatkuva prosessi eikä kerrallaan loppuun saatettava projekti. Siihen tulee suhtautua yhtenä yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden kannalta oleellisena prosessina. Aina löytyy ominaisuuksia, elementtejä tai sisältöjä, joita voidaan optimoida paremman korversioprosentin saavuttamiseksi. 

Yhteenveto

Konversio-optimoinnilla testataan ja kehitetään eri kokoisia muutoksia sivustolla, joilla voidaan positiivisesti vaikuttaa konversioprosenttiin. Vaikka lähes mitä tahansa voidaan testata, tulee testin kohteen syntyä tavoitteista. Tavoitteiden tueksi tarvitaan dataa, jonka pohjalta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä. Ennen kuin voit siis tuloksellisesta aloittaa testien suorittamisen, tulee datan keräyksen kannalta oleelliset toiminnot olla kunnossa. Testaamiseen käytettävään aikaan vaikuttaa useita tekijöitä, joista tärkeimmät ovat liikenteen määrä sekä konversioprosentti.

Testin lopputulos ei ole aina sitä mitä testaaja on ennakkoon odottanut. Tärkeintä onkin, että jokaisesta testistä opitaan vähintään jotain uutta, mikä auttaa tulevissa testeissä tai muuten sivuston suunnittelussa. Kun konversio-optimointiprosessia suoritetaan johdonmukaisesti tuo se muutakin arvoa yritykselle kuin konversioprosentin nousua. Konversio-optimoinnin lopputuotteita ovat usein parempi asiakaskokemus, sivuston käytettävyyden parantuminen sekä syvempi ymmärrys vierailijoiden ja asiakkaiden ostokäyttäytymisestä. 

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.
Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista