Mainonnan seuranta – Google Ads mainostyökalu

Mainonnan seuranta on välttämätöntä, jotta voidaan tarkastella puolueettomasti mainonnan menestymistä ja tuloksellisuutta. Viime blogissa käsittelimme Google-mainonnan aloittamista tilin perustamisesta ensimmäisen mainoksen luontiin. Tällä kertaa kurkistamme seuraavaan osaan mainonnan elinkaarta – seurantaan ja optimointiin. Esittelen Google Adsin mainosseurantaa ja nostan tärkeimpiä seurattavia lukuja esiin. Aloitamme seurantaan pureutumisen vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 

Mitä ovat mainonnan tulokset ja mitä ne kertovat?

Tämä on ensimmäinen ja mahdollisesti myös tärkein kysymys mainonnan seurantaan liittyen. Mainonnan tulokset ovat useimmiten mitattavissa mainonnan kautta tulleiden kauppojen tai liidejen, eli esimerkiksi kerättyjen sähköpostiosoitteiden tai pelkästään ostetun brändinäkyvyyden ja verkkosivuliikenteen kautta. Nyt, kun käytämme rahaa mainontaan, olisi tärkeää tietää, mitä saamme vastineeksi käytetylle rahalle, sillä vain siten voimme seurata, että vastaavatko tulokset asettamiamme tavoitteita. 

Miten mainontaa seurataan?

Mainontaa voi seurata Googlen Ads–alustalla. Myös verkkosivuanalytiikan seuraaminen mainoskampanjoiden yhteydessä on hyödyllistä muun muassa siksi, että voi reagoida sivukohtaiseen dataan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt kun mainonnalla tuodaan liikennettä verkkosivuille, huomataan, että käyttäjät viihtyvät tietyllä sivulla hyvin vähän aikaa suhteessa muihin sivuihin. Sivua jatkokehittämällä voidaan tulevaisuuden kävijöistä saada suurempi hyöty irti samalla kehittää sivuston hakukoneoptimointia. Mainonnan seurannan tärkeimmistä mittareista käytetään yleensä nimitystä KPI (Key Performance Indicators), (jota käytetään usein myös liike-elämässä kuvaamaan yritysten tärkeimmistä toimenpiteistä koostuvien mittareiden listaa (KPI:t)). Esittelemme näitä mainonnan tärkeimpiä mittareita lisää alempana. 

Huom. Vaikka käsittelemmekin tässä kirjoituksena alustana Google Ads:ia, ei mainonnan seuranta eroa merkittävästi esimerkiksi Facebook Business Managerissa. Perustoimet, taulukot ja KPI:t ovat kutakuinkin samat. Lisää Google-mainonnan perusteista täältä.  

Mainonnan seuranta Google Ads -alustalla

Siirry Google Ads:iin ja kirjaudu sisään tilillesi. Etusivunäkymästä paina All campaigns”. (Tämä, kuten mainosalustani muutenkin on useimmiten oletusasetusten takia englanniksi. Toiminnot eivät kuitenkaan eroa, vaikka sinulla alusta olisikin suomeksi.) 

Nyt oletkin jo siellä, missä tärkein mainoskampanjoiden data sijaitsee. Alla näet niin aktiiviset kuin epäaktiiviset kampanjasi (merkitty samassa järjestyksessä vihreällä ja harmaalla pallolla). Kampanjan kohdalla rivissä on erilaisten otsikoiden määrittämää dataa. Tästä näkee useimmat mainonnan KPI:t. Aivan alhaalta löytyy myös kaikki kampanjat huomioiva kokonaisdatarivi, joka kertoo kunkin KPI:n yhteenlasketut arvot, eli laskee kaikkien kampanjoidesi datan yhteen. 

Usein on tarpeellista tarkastella jotain tiettyä ajanjaksoa, kuten edellistä kuukautta. Tämä onnistuu seuraavasta painikkeesta: 

Huom. Kannattaa dataa kerätessään tai muuten vain tarkastellessaan aina tarkistaa valittuna oleva ajanjakso, niin välttyy väärien lukujen aiheuttamasta päänvaivasta.


Jos taas haluat vaihtaa näkymän mittareita tai esimerkiksi lisätä tai poistaa “Optimization scoren” näkyvistä, se onnistuu tästä: 

Mainonnan mittarit

Seuraavaksi esittelen muutamia tärkeitä mittareita ja niiden tarkoitusta tarkemmin:

 1. Impressions / Näyttökerrat 
  Näyttökerrat kertovat nimensä mukaisesti sen, kuinka monta kertaa mainoksesi on “nähty”. Googlen hakukonemainonnassa huomionarvoista on se, että näyttökerta rekisteröityy, kun käyttäjä avaa hakutulossivun (ensimmäinen tai joku muu sivuista). Tämä tarkoittaa sitä, että näyttökerraksi rekisteröitynyt käyttäjä ei välttämättä todellisuudessa ikinä näe mainostasi. Mitä kauempana ensimmäiselle sivulle sijoittuvista mainoksista omasi on, sitä todennäköisemmäksi tällaiset näyttökerrat muodostuvat. 
 2. Clicks / Klikit 
  Klikit kuvastavat klikkauksien kokonaismäärää. Klikki rekisteröityy, kun käyttäjä painaa mainoksessasi olevaa sinistä, linkitettyä tekstiä (joka johtaa yleensä verkkosivuillesi). 
 3. Average CPC (Cost Per Click) / Keskimääräinen klikkihinta 
  Keskimääräinen klikkihinta “CPC” kuvaa keskiarvoa sille, kuinka paljon yksittäinen klikkaus mainoskampanjassasi on maksanut sinulle. Arvo saadaan yksinkertaisesti jakamalla kokonaiskustannus klikkien kokonaislukumäärällä. Vertailuarvoa voi hakea alustan keskiarvosta (1-2 dollaria) tai tarkemmin toimialakohtaisista keskiarvoista.  
 4. Conversions / Konversiot 
  Konversiot kuvaavat konversioiden lukumäärää. Konversiot ovat erikseen tärkeäksi määrittelemiäsi toimintoja, joita käyttäjät tekevät klikattuaan mainostasi (esimerkiksi yhteydenotto verkkosivuillasi tai suoraan mainoksen kautta). 
 5. CTR (Click-Through Rate) / Klikkaussuhde 
  Klikkaussuhde “CTR” kertoo mainoskampanjaasi klikkaavien henkilöiden suhteen kokonaisnäyttökertoihin. Lasketaan jakamalla klikkien kokonaismäärä näyttökertojen kokonaismäärällä. Vertailuarvoa voi hakea, jos ei aikaisempia menestyneiksi miellettyjä mainoksia löydy, esimerkiksi toimialan keskiarvosta. 
 6. Cost / Kustannus 
  Kustannus on kokonaismäärä rahaa, jota kampanjaan on tähän mennessä käytetty.
 7. Cost Per Conversion / Hinta konversiota kohden 
  Konversion hinta kertoo keskiarvon sille, paljonko yksi konversio on vaatinut mainontaan käytettyä rahaa. Se lasketaan jakamalla kampanjan kokonaiskustannus konversioiden lukumäärällä.  
 8. ROAS (Return Of Ad Spend) / Mainontaan sijoitetun pääoman tuotto 
  Mainontaan sijoitetun pääoman tuotto kuvaa sitä, miten paljon mainoskampanja on tuottanut suhteutettuna sen kustannukseen. Esimerkiksi: Jos mainoskampanja maksaa 2 000 euroa ja kampanja tuottaa 10 000 euron myyntitulot, on ROAS 10000€ / 2000€ = 5€ tai vaihtoehtoisesti merkittynä 5:1. Toisin sanoen jokainen mainontaan käytetty euro, on tuottanut viiden euron edestä tuloja. ROAS:in saa Googlessa näkyviin valitsemalla kolumnien muokkausvalikosta ensiksi “Conversions” ja sitten “All conv. value / cost”. Huomioi, että jotta Google voisi seurata konversioidesi rahallisia arvoja, on sinun täytynyt ensin itse määrittää nämä arvot.  

ROAS:ia useimmat yritykset seuraavat ainakin joissain määrin automaattisesti laskiessaan esimerkiksi uusien asiakkaiden tuomat rahat yhteen ja suhteuttaessaan tämän mainontaan käytettyyn rahaan.  

Mainonnan optimointi

Jos mainoskampanjan luvuissa olisi kehitettävää, on muutamia asioita, jotka kannattaa käydä heti aluksi läpi:

 1. Avainsanat
 2. Mainokset 
 3. Kampanjan asetukset 

Avainsanat

Jos klikkihinta on korkea tai CTR matala, kannattaa aluksi tarkistaa avainsanat. Avainsanat ovat nimensä mukaisesti avainasemassa kampanjassa, näkyyhän kampanjasi juuri näitä sanoja hakuun kirjoittaville ihmisille. Avainsanojen optimointia:

 • Lisää tarvittaessa hakutermejä (ja poista turhia). Lue lisää avainsanatutkimuksesta täältä
 • Varmista hakutermiesi ja kokonaisuuden yhteensopivuus, kaiken pitää olla samaa pakettia aina termistä laskeutumissivusi sisältöön asti 
 • Varmista hakutermiesi hakumäärät (jos termiä ei haeta, sillä on vaikeaa tuoda kävijöitä sivulle)  
 • Kasvata tai pienennä budjetoimaasi klikkihintaa (pätee, jos kampanjan tarjousstrategiana on “Manual CPC”).  Jos CTR on pieni, voi tarjouksesi olla liian alhainen suhteutettuna kilpailuun mainospaikkojen sijoituksista. Täällä lisää laatupisteistä ja täällä mainoksen sijoituksen muodostumisesta

Avainsanojen data löytyy klikkaamalla ensin käsiteltävää kampanjaa, jonka jälkeen vasemmasta reunasta “Keywords”. Jokaiselle termille on täällä eriteltynä muun muassa näyttökerrat, klikkien määrä ja CTR.  

Mainokset

Mainokset ovat näkyvä, ja täten käyttäjän kannalta hyvin olennainen, osa kampanjaasi. Jos CTR on alhainen, voi syy olla esimerkiksi huonossa mainostekstissä. Suosittelen rakentamaan kutakin kampanjaa varten useamman mainoksen, jotta myöhemmin voi tarvittaessa rajata huonommin menestyviä mainoksia pois. Näin myös näkee, onko syy nimenomaan jossakin tietyssä mainosversiossa vai mahdollisesti jossain muualla. Mainosversioiden eriteltyä dataa pääsee tarkastelemaan klikkaamalla valitsemansa mainoskampanjan sisällä vasemmasta reunasta “Ads & Extensions” ja “Ads”: 

Täältä pääsee muokkaamaan mainoksia (harmaasta kynäsymbolista). Sivupalkin kohdasta “Extensions” löytyvät mainoksen yhteyteen saatavat lisälinkit, tekstit ja esimerkiksi kohta puhelinnumeroa varten.  

Kampanjan asetukset

Vaikka kampanjan asetukset ovat kampanjan luomisvaiheessa jo kertaalleen määritettyjä, ei niiden kriittisestä läpikäynnistä ole ainakaan haittaa. Kannattaa tarkistaa ainakin nämä:

 • Käytettävä tarjousstrategia
 • Kohdennus (maantieteellinen, demografinen)
 • Aikataulutus  

 

Tarjousstrategia näkyy oletuksena mainoskampanjoiden yleisnäkymässä, ja sitä pääsee muokkaamaan vasemman palkin “Settings”-painikkeesta. Kohdennuksia pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan kohdista “Demographics” ja “+More”, josta “Locations”. Aikataulutus löytyy “Ad schedulesta” 

Kun olemme käyneet läpi ja optimoineet hakutermistön, mainosversiot ja kampanjan asetukset voimme jättää kampanjan hetkeksi rauhaan ja palata myöhemmin katsomaan, onko muutoksia tapahtunut vai ei. Tässä kohtaa voi olla hyödyllistä ottaa käyttöön vertailu, joka löytyy samasta paikasta, mistä tarkasteltava aikajakso valittiin. 

Yleisenä ajatuksena vielä: Aina ei ole välttämättä selvää, että mitä kautta esimerkiksi verkkokaupasta tilannut käyttäjä on päätynyt ostopäätökseen. Mainonnan vaikutus voi joskus olla välittömien mittarien lisäksi myös pidemmällä tähtäimellä kannattavaa muun muassa brändinäkyvyyden ja –tunnettuuden takia.

Kiitos mielenkiinnostasi!

Toivottavasti ohjeista ja vinkeistä on hyötyä. 

Kysy minulta lisää!

Jaakko Luokkanen
Mainonnan spesialisti
jaakko.luokkanen@folcan.fi
+358 45 893 7980

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista