Markkinoinnin automaatio — mitä se tarkoittaa ja mitä sillä voi tehdä

Sisältömarkkinoinnin suosio on kasvanut huomattavasti viime aikoina ja näin ollen myös sen tarve on lisääntynyt. Tähän liittyy myös markkinoinnin automaatio, sillä kaikessa yksinkertaisuudessaan se on oikeiden sisältöjen jakelua oikeille ihmisille oikeaan aikaan.  

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa markkinoinnin prosessin automatisointia. Sen avulla tehostetaan myyntiä ja markkinointia palvelemalla asiakkaita entistä paremmin, automaattisemmin ja henkilökohtaisemmin ostoprosessin eri vaiheissa. Markkinoinnin automaatio tehostaa potentiaalisten asiakkaiden muuttumista liideiksi ja edelleen asiakkaiksi. 

Markkinoinnin automaatio 

  • on personoitua viestintää, oikea-aikaisesti ja automatisoidusti.
  • on nimitys järjestelmille, joiden tehtävä on vahvistaa ja automatisoida toistuvia prosesseja, luokitella liidejä ja pitää yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa ja sitouttaa heitä. 
  • yhdistää yhden järjestelmän alle mm. sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin, verkkosivujen analysointiin tarvittavia työkaluja, laskeutumissivut sekä CRM:n (customer relationship management eli asiakkuudenhallinta).  

 

Tästä huolimatta se on kuitenkin paljon muutakin kuin vain teknologiaratkaisu. Mietitkö vielä mitä markkinoinnin automaatiolla voi tehdä, mitä hyötyä siitä on ja mitä se vaatii? Jatka lukemista ja pian tiedät. 

Mitä markkinoinnin automaation avulla voi tehdä?

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa asiakkaiden automaattisen profiloinnin eli segmentoinnin ja näin ollen auttaa myös personoidumman ja oikea-aikaisemman markkinoinnin ja myynnin rakentamisessa. Verkkosivukävijöitä voidaan segmentoida heidän sivustolla tekemien toimenpiteiden perusteella ja tunnistaa heidän kiinnostuksensa kohteet. Myyjällä on näin ollen ennakkotietoa asiakkaasta jo ennen ensimmäistä varsinaista kontaktia ja hän voi keskustella heti asioista, joista asiakas on kiinnostunut. 

Automaatio myös poistaa rutiininomaista työtä ja vapauttaa aikaa sisällön tekemiseen ja strategiseen suunnitteluun. Markkinoinnin automaatio siis hoitaa personoitujen viestien välittämisen ostoprosessin erivaiheissa, ja ihmiselle jää henkilökohtaisten viestien kirjoittaminen ja suunnittelu. 

Esimerkki markkinoinnin automaatiosta käytännössä:

Yksinkertaisimmillaan markkinoinnin automaatio voi tarkoittaa sähköpostiautomaatioiden rakentamista muun markkinoinnin tueksi. Kun potentiaalinen asiakas löytää sivustollesi ja lataa hänen tarpeitaan vastaavan oppaan, hän päätyy markkinoinnin automaation piiriin. Jatkossa hän saa valmiiksi muotoiltuja sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan juuri kyseistä asiakasta kiinnostavasta aiheesta lisää.  
Potentiaalisen asiakkaan käyttäytyminen eli se kuinka usein hän avaa sähköposteja, klikkaa niitä tai se mitä hän tekee verkkosivustollasi voi vaikuttaa siihen, millaista sisältöä hän tulee tulevaisuudessa yritykseltäsi saamaan.

Potentiaalinen asiakas voi suoritettuaan tietyt toimet, kuten lukemalla tietyn määrän blogeja tietystä aiheesta, saada tagin, jolla merkitään asiakkaan olevan kiinnostunut kyseisestä aiheesta. Yrityksesi tunnistaa näiden avulla potentiaaliset liidit ja osaa kontaktoida oikeita henkilöitä. 

Markkinoinnin automaation hyödyt yrityksellesi

  • Opit tuntemaan liidin, ennen varsinaista kontaktointia ja onnistut myynnissä todennäköisemmin 
  • Löydät lämpimimmät liidit nopeasti ja lämmittelet heidät valmiiksi myynnille
  • Käytät vähemmän aikaa asiakkaiden prospektointiin ja muihin rutiinitöihin ja vapautat resursseja markkinoinnin suunnitteluun (work smarter, not harder)
  • Parannat asiakaskokemusta tekemällä myynnistä ja markkinoinnista paljon kohdennetumpaa
  • Lisäät reaaliaikaisuutta ja läpinäkyvyyttä myynnin ja markkinoinnin toimiin ja liität myynnin ja markkinoinnin prosessit tiiviimmin yhteen
  • Sitoutat liidejä ja nykyisiä asiakkaita tehokkaasti 

 

Markkinoinnin automaatiolla edesautat erityisesti asiakkaiden konvertoitumista sekä sitouttamista. Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi toki lisäät myös verkkosivullasi käyneiden henkilöiden ja liidien määrää sekä kasvatat myyntiä. 

Markkinoinnin automaation haasteet

Suurin haaste markkinoinnin automaatiossa on se, että siinä kyse ei ole vain markkinoinnista. Siinä integroituvat myynti sekä markkinointi ja koko myyntiprosessi kokee mullistuksen, kun markkinoinnin automaatio otetaan käyttöön. Uuden järjestelmän käyttöönotto ja valmistelu vaatii huolellista suunnittelua toteutuksen lisäksi. 

Toinen haaste monelle yritykselle on laadukkaan, houkuttelevan ja puhuttelevan sisällön tuottaminen. Esimerkiksi sähköpostiviestien tapauksessa, viestin sisällön ja otsikoiden sekä laskeutumissivun laatu vaikuttavat paljon asiakkaan lopulliseen sitoutumiseen. Asiakkaalle markkinoinnin automaation pitäisi näkyä tervetulleena ja oikeaan aikaan tarjottuna sisältönä, joka saa aikaan haluttua toimintaa. 

Mikäli sinua kiinnostaa sisällöntuotannon kehittäminen omassa yrityksessäsi, tutustu täältä palveluumme ja ota meihin yhteyttä! Autamme mielellämme.  

Kenelle markkinoinnin automaatio sopii ja mitä se vaatii?

Markkinoinnin automaatiota voivat hyödyntää niin pienet kuin suuretkin yritykset. Markkinoinnin automaatiojärjestelmien skaala on todella laaja ja työkalujen hinnat vaihtelevat aina yhdeksän euron kuukausihinnasta yli tuhannen euron kuukausihintaan. Suomessa yksi tunnetuimmista alustoista on Hubspot. Se sisältää lähestulkoon kaiken tarvittavan verkkosivuista sähköpostimarkkinointiin ja myynnin CRM:ään

Markkinoinnin automaation käyttöönottoa suunnitellessa on hyvä muistaa, että myyntiin ja markkinointiin vaadittavat resurssit eivät tule vähenemään, vaan pikemminkin jopa kasvavat. Tämä johtuu siitä, että sisältöjen tuottaminen ja huolellinen suunnittelu vie paljon aikaa, kuten myös lämpimien liidien oikeanaikainen ja personoitu kontaktointi myyntivaiheessa. Markkinoinnin automaatio siis vaatii paljon sisältöä, joka tuo liikennettä sivustolle ja kontakteja automaation piiriin.  

Kun automaattinen polku on suunniteltu ja rakennettu, tulee sen toimivuutta seurata. Onko viestien sisältö ja ajoitus varmasti oikea, reagoivatko ihmiset niihin halutulla tavalla? Jos kaikki näyttävät hyvältä, tulee aloittaa säännöllinen tulosten seuranta. Mitä todennäköisemmin tulos suhteutettuna myyntiin ja markkinointiin käytettyyn aikaan tulee kuitenkin kasvamaan automatisoitujen prosessien myötä. 

Jos haluat tehdä personoidumpaa ja oikea-aikaisempaa myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua, niin sinun kannattaa harkita markkinoinnin automaation käyttöönottoa. Muista kuitenkin, että markkinoinnin automaatio ei tee huonosta markkinoinnista hyvää markkinointia, sillä laadukas sisältö on kaiken a ja o.  

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista