Markkinoinnin vuosikello – mikä ja miksi?

Markkinoinnin vuosikello on mitä mainioin työkalu tukemaan markkinoinnin suunnittelua. Kirjaamalla vuosikelloon markkinoinnin tavoitteet ja tulevat toimenpiteet, hahmotat helposti kokonaisuuden ja kaikki tulee tehtyä ajallaan, ilman kiirettä ja viime hetken paniikkia. Myös markkinointibudjetin määrittely on helpompaa, kun näet kerralla ”koko kuvan.”

Markkinoinnin vuosikello, -suunnitelma tai -kalenteri, kaikki tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa. Käytämme tässä kirjoituksessa sanaa vuosikello, mutta on hyvä muistaa, että millä tahansa muullakin tavalla tehty markkinoinnin vuosisuunnitelma ajaa saman asian. Tärkeintä on, että suunnitelma on olemassa, ja se tulee myös käyttöön.

Kaikkihan me tiedämme, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee myös markkinoinnissa. Oikeastaan tämä pätee erityisesti markkinoinnissa. Markkinointisuunnitelman laatiminen on todella tärkeä työvaihe minkä tahansa yrityksen liiketoimintaa toteuttaessa. Nykypäivän yrityksillä on tärkeää olla myös digitaalisen markkinoinnin suunnitelma. Onneksi suunnittelun avuksi on olemassa työvälineitä, kuten markkinoinnin vuosikello. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, mikä markkinoinnin vuosikello on ja miksi se kannattaa ottaa käyttöön.

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikello käsitetään usein perinteisenä ympyrämallina, mutta se voi olla yhtä hyvin vaikkapa Excel-taulukko. Sitä, minkä mallinen kello on, oleellisempaa on sisältö. Vuosikello toimii yrityksen sisällä raameina ja suuntaviivoina kaikelle markkinoinnin toteuttamiselle.

Vuosikello jaetaan yleensä kvartaaleiksi tai kahteentoista kuukauteen. Kaikki yritykselle tärkeät päivämäärät, teemat ja ajankohdat kirjataan ylös kellon sektoreille omille paikoilleen. Vuoden aikana kelloa voidaan päivittää ja sinne voidaan lisätä tarvittaessa tapahtumia.

Vuosikello voi näyttää esimerkiksi tältä:

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikello on työkalu, jonka avulla markkinoinnista saadaan entistä suunnitelmallisempaa. Kellon avulla tärkeät päivämäärät eivät unohdu, kun tiedetään, milloin on oikea aika tarttua mihinkin aiheeseen. Vuosikellon avulla on helppo nähdä yhdellä vilkaisulla, mitä markkinoidaan, kenelle ja milloin. Samalla se on myös hyvä työkalu yrityksen sisäiseen viestintään.

Markkinoinnin vuosikello toimii mitä parhaimpana apuna, kun markkinointistrategia halutaan jalkauttaa käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Kellon avulla yrityksen markkinointisuunnitelma aikataulutetaan koko seuraavaksi vuodeksi eteenpäin. Tärkeää on myös muistaa seurata ja analysoida tuloksia, sillä niiden perusteella toimintaa voidaan jatkossa kehittää oikeaan suuntaan. Kellon avulla käsitetyn kokonaistilanteen ansiosta voidaan myös helpommin määritellä, vaatiiko jokin markkinoinnin osa-alue mahdollisesti toiminnan ulkoistamista.

Kello on hyvä työkalu yritysten lisäksi myös mm. somevaikuttajille, jotka voivat sisällyttää sen avulla helposti sisältöstrategiaansa kaikki ajankohtaiset teemapäivät ja puheenaiheet. Vinkkejä sosiaalisen median julkaisuihin sopiviin teemapäiviin löydät esimerkiksi YK:n tapahtumakalenterista

Puuttuuko sinulta sosiaalisen median strategia? Pääset alkuun lataamalla ilmaisen sosiaalisen median strategiapohjan.

Laaditaanko vuosikello yhdessä? Varaa aika kalenteristamme, niin autamme sinut alkuun.

Miksi markkinoinnin vuosikello?

Markkinoinnin vuosikellon avulla markkinoinnin toimenpiteet kuten mainoskampanjat on mahdollista ajoittaa oikein, niihin voidaan varautua hyvissä ajoin, eikä mitään pääse unohtumaan. Kun suunnitelma on selkeä, yksi vilkaisu vuosikelloon riittää kertomaan siitä, mitä tehdään seuraavaksi. Kun jaat kellon muille, koko organisaatio pysyy tilanteen tasalla. Sen avulla pystyt myös ennakoimaan tulevia tapahtumia, teemoja ja puheenaiheita sekä tuottamaan markkinointimateriaaleja kuten blogi- ja somesisältöjä jo valmiiksi etukäteen. Näin säästyt monelta viime hetken paniikilta.

Jos tekeminen ei ole suunniteltua, pienemmät ja joskus isommatkin projektit jäävät helposti kiireen jalkoihin, eivätkä tuloksetkaan ole näin ollen välttämättä kummoisia. Kun oikeanlainen markkinointi ajoitetaan oikein ja oikealle kohderyhmälle, se kohtaa kysynnän kanssa. Ja tästä, asiakkaan tarpeesta ja siihen vastaamisestahan koko markkinoinnissa on kyse. Hyvän suunnittelun ja asiakaslähtöisen toteutuksen lisäksi on tärkeää myös testata markkinoinnin toimivuutta eri kohderyhmille. Testaamisen avulla voit saada tarkkoja lukuja siitä, mikä markkinoinnissasi toimii ja mikä ei. A/B-testauksella eli kokeilemalla erilaisia mainosmuotoja eri kohderyhmille, pystyt valikoimaan käyttöösi parhaiten toimivat mainokset ja tehostamaan näin liiketoimintaasi.

Oikein toteutettuna kello muistuttaa siitä, milloin on oikea aika toteuttaa yrityksen kannalta tärkeitä markkinointikampanjoita ja millaista sisältöä kannattaa milloinkin tuottaa yrityksen ulkoisiin digikanaviin. Kodinkoneita myyvän yrityksen kannalta on varmasti tärkeää valmistautua ajoissa Black Fridayhin varmistamalla, että varastossa on tarpeeksi tavaraa ja mainoskampanjat saadaan pyörimään ajallaan. Kukkakaupan on puolestaan tärkeää muistaa valmistautua etukäteen koulujen valmistujaisiin tai vaikkapa äitienpäivään, jolloin kysyntäpiikki on varmastikin yksi vuoden suurimmista. Vuosikalenteriin on hyvä merkitä myös hiljaisemmat ajanjaksot kuten lomat. Hiljaisempia ajanjaksoja voidaan hyödyntää tekemällä markkinointimateriaaleja valmiiksi kiireisempiä ajankohtia varten. Loma-ajoille voidaan myös ajastaa esimerkiksi sosiaalisen median päivityksiä.

Kerran tehty markkinoinnin vuosikello toimii pohjana tulevien vuosien suunnitelmille. Todennäköisesti ainakin osa sisällöstä pysyy samana, joten usein pelkkä muokkaaminen riittää sen sijaan että tekeminen pitäisi aloittaa kokonaan alusta. Kun käytät vuodestasi edes yhden päivän markkinoinnin vuosikellon laatimiseen, säästyt todennäköisesti useammalta harmaalta hiukselta, kiireessä väsätyltä kampanjalta ja dead linejen kolkutellessa hätäisesti toteutetuilta sisällöiltä. Sen avulla pystyt tuottamaan aina ajantasaista sisältöä eri kanaviin, oikealle kohderyhmälle ja oikeaan aikaan eli silloin kun niille on kysyntää. Suunnittelemalla markkinointiasi paremmin, saat myös parempia tuloksia aikaan.

Mistä kannattaa aloittaa?

Jotta markkinoinnin vuosikellon käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa, kannattaa aloittaa käyttö valmiista vuosikellopohjasta. Ilmaisia pohjia tarjoavat mm. Plandisc ja Cloqqa. Maksullisilla versioilla saat käyttöösi paljon lisäominaisuuksia, mutta ilmaisversiollakin pääsee pitkälle. Voit toki halutessasi käyttää Excel-taulukkoakin.

Ennen kuin aloitat täyttämään vuosikellopohjaa, aloita pohtimalla seuraavia asioita:

1. Mieti, mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet. Miten tavoitteisiin voidaan päästä, ja mikä on markkinoinnin rooli tässä kaikessa?

2. Määrittele ja tunnista kohderyhmäsi. Pohdi, ketkä ovat yrityksesi ostajapersoonia. Mieti, millainen viestintä toimii parhaiten yleisöösi ja mitkä olisivat parhaita kanavia heidän tavoittamisekseen. Pyri tavoittamaan sekä yrityksestäsi jo kiinnostuneet asiakkaat että niin sanottu kylmä yleisö, joka ei vielä tiedä teistä. Voit käyttää apunasi ostajapersoonien luomiseen ilmaista luo ostajapersoona-pohjaamme.    

3. Aseta markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Varmista, että markkinointisuunnitelma käsittää jatkuvan markkinoinnin lisäksi myös boostauksia. Boostaamisella tarkoitetaan orgaanisen postauksen nostamista maksetuksi mainonnaksi. Näkyyhän yrityksesi Googlessa oikeilla hakusanoilla? Asiakkaiden on tärkeä löytää yrityksesi, kun he etsivät tietoa.

4. Laadi aikataulu markkinointisuunnitelmalle. Ota viimeistään tässä kohtaa esille vuosikellopohja, ja aloita kirjaamalla tällä hetkellä tiedossasi olevat yrityksesi kannalta tärkeät ajankohdat ja teemat sekä niihin liittyvät kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet. Muista jakaa suunnitelmasi myös muiden käyttöön.

5. Seuraa, mittaa ja analysoi tuloksia. Ilman markkinoinnin tulosten seurantaa ja mittaamista on vaikeaa päästä liiketoiminnan tavoitteisiin. Suunnitelmaan kannattaa kirjata useampi ajankohta esimerkiksi neljä kertaa vuodessa, jolloin käydään läpi saatuja tuloksia. Tulosten pohjalta voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.  

Kohti suunnitelmallisempaa markkinointia

Markkinoinnin vuosikello auttaa hahmottamaan tulevan vuoden markkinoinnin toimenpiteet yhden kuvan avulla. Sen avulla suurenkin markkinointiosaston on helppo pysyä kartalla siitä, mitä milloinkin tapahtuu, ja ennakoida tulevia tapahtumia hyvissä ajoin. Hiljaisemmat ajankohdat saadaan hyödynnettyä, ja kiireiset ajankohdat ovat paremmin hallinnassa hyvän suunnitelman ansiosta.

Se, että ymmärrät koko liiketoimintasi kokonaisuuden ja suunnittelet markkinointia etukäteen, auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi nopeammin. On tärkeää ymmärtää mitä, kenelle, miten ja milloin tehdään. Vuosikello on hyvä apuväline toiminnan suunnitteluun, mutta sitäkin tärkeämmässä roolissa toimii markkinoinnin testaaminen. Vaikka markkinointi olisi kuinka hyvin suunniteltua, ei toimintaa voida kehittää, jos ei tiedetä, mitä kehitetään. Muista siis testaaminen, niin tiedät, millainen mainonta toimii juuri sinun yleisöösi.

Oletko jo ottanut vuosikellon käyttöön? Jos olet, tai aiot niin tehdä, olet jo hyvää matkaa vauhdissa kohti suunnitelmallisempaa markkinointia ja ennen kaikkea tuloksia.

Kaipaatko apua markkinointisuunnitelman tekoon ja vuosikellon laatimiseen? Varaa aika kalenteristamme, niin autamme sinut alkuun.

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Rekry – Digital Marketing Specialist

Etätyö / HybridiEtsimme digitaalisen markkinoinnin moniosaajaa kasvamaan tiimiimme! Haluatko kasvaa kanssamme digitaalisen markkinoinnin huippuosaajaksi? Asiantunteva ja omistautunut digimarkkinoinnin tiimimme etsii vahvistusta.  Työnkuvasi Digital Marketing Specialistina

Lue lisää »