Markkinointiviestintä: Mitä se on?

Sisällysluettelo

Vaikka yrityksesi brändi, palvelut tai tuotteet olisivat kuinka erinomaisia, ne eivät mene kaupaksi, jos niistä ei tiedetä. Kaupan syntymistä ja paremman hinnan saamista edistää se, että asiakkaalla on posiitivinen mielikuva yrityksestä ja selkeä ymmärrys sen tarjonnasta. Tämän takia markkinointiviestintä on oleellinen osa yrityksen menestystä. Tässä blogissa kerromme, mitä markkinointiviestintä on, mistä se koostuu ja miksi sen toteuttaminen onnistuneesti on oleellista yrityksen menestymiselle. 

Mitä on markkinointiviestintä?

Markkinointiviestintä on työkalu, jonka avulla pyritään vaikuttamaan kohderyhmän ajattelutapaan ja ostokäyttäytymiseen. Markkinointiviestinnän avulla luodaan tunnettuutta ja rakennetaan yritysmielikuvaa, sekä jaetaan tietoa yrityksestä ja sen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa niin, että asiakkaalle luodaan ostotarve. Markkinointiviestintä on yksi osa markkinoinnin klassisesta 4P-mallista ja on olennainenosa 4P-mallin markkinointimixiä.

Me Folcanilla autamme yritystäsi kasvamaan tehokkaalla digimarkkinoinnilla!

Mistä markkinointiviestintä koostuu?

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin osa-alueista, joka sisältää mainonnan, myyntityön, myynninedistämisen ja tiedotus- ja suhdetoiminnan.  

Mainonta

Mainonta on jaettu kahteen lokeroon: mediamainontaan ja suoramainontaan.

Mediamainonta sisältää esimerkiksi televisio-, radio- ja verkkomainonnan, joista somemainonta on nykyään oikein tehtynä suosituin ja kustannustehokkain tapa markkinoida. 

Suoramainontaan kuuluu esimerkiksi postin kautta jaettavat flyerit eli mainoslehtiset sekä kanta-asiakkaille tehty osoitteellinen mainonta kuten sähköpostimarkkinointi. Suoramainontaan kuuluu myös verkko-mobiilimainonta. 

Myyntityö

Henkilökohtainen myynti on erittäin tehokas markkinointiviestinnän keino. Myyntityön tavoite on tyytyväinen asiakkuus ja tämän asiakkuuden kehittäminen pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Myyntityöhön kuuluu toimipaikka-, puhelin- ja kenttämyynti. 

Myynninedistäminen

Myynnin edistäminen on myös olennainen osa markkinointiviestintää. Tähän sisältyy kaikki yrityksen toimenpiteet, jotka edistävät myyjien halua ja motivaatiota myydä tuotteita tai palvelua. Sen tavoitteena on myös lisätä asiakkaiden ostohalua ja mielenkiintoa yritystä kohtaan. 

Tiedotus- ja suhdetoiminta

Tiedotus- ja suhdetoiminta on markkinointiviestinnän muoto, jonka avulla pyritään kehittämään yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Tiedotus- ja suhdetoiminnalla  tavoitteena on luoda yrityksestä hyvä mielikuva niin ulkoisesti kuin sisäisestikkin.  

Markkinointiviestintä koostuu monesta osa-alueesta ja vaatii onnistuakseen yritykseltä osaamista ja resurrseja. Niiden ulkoistaminen voi auttaa pitämään palat kohdillaan. 

Mitä minun kannattaa muistaa markkinointiviestintää toteuttaessani?

Ennen markkinointiviestinnän aloittamista, tulee sinun ymmärtää, mitkä ovat yrityksesi markkinoinnin tavoitteet ja miten niitä mitataan. On hyvä muistaa seuraavat vinkit markkinointiviestintää toteuttaessa: 

  • Yrityksesi tulee laatia markkinointistrategia ennen aloittamista. 
  • Suunitelman valmistuttua, varmista, että tulosten seuranta on mahdollista (mm. Google Analyticsin avulla) sekä seurattavat mittarit on määritetty. Mittareita voivat olla mm. Sivustovierailut, sosiaalisen median reaktiot, yhteydenottopyynnöt, tai oppaan lataukset tai mikä ikinä tukeekaan yrityksesi tavotteita.  
  • Markkinointiviestinnässä kannattaa keskittyä yrityksesi vahvuuksiin ja tekijöihin, joilla erotutte massasta. Jos yritykselläsi on esimerkiksi pitkä alan kokemus, kannattaa silloin luoda referenssitarinoita, joiden avulla voitte tuoda esille tekemiänne töitä, saavutettuja tuloksia ja onnistuneita asiakaskokemuksia. 
  • On tärkeää pysyä ajantasalla alan nykyisistä trendeistä, sillä niistä saa hyviä aiheita sisällön luomiseen. Uutiset, kilpailijat ja asiakkaiden asiakastapaamiset ovat hyviä lähteitä inspiraatiolle!  
  • Pysy kohdeyleisösi mielessä olemalla esillä ja jakamalla arvokasta tietoa. Voit myös käyttää apunasi vuosikelloa ja ajastimia joiden avulla voit suunnitella ja ajastaa sisältöä. 

Muista, että markkinointiviestintä ei koskaan lopu. Sen kehittäminen ja työstäminen on jatkuvaa. Tulosten analysointi ja datan pohjalta toiminnan kehittäminen vie markkinointiviestinnän jälleen seuraavalle tasolle. Hyvät luvut kertovat niistä asioista, joita kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa ja huonot niistä, joissa on kehittämisen varaa. 

Yhteenvetona

Markkinointiviestintä on oleellinen yritystoiminnan menestymiselle. Se koostuu useasta eri osa-alueesta, joiden hallitseminen voi pienelle tiimille olla lähes mahdotonta. Markkinoinnin ulkoistamisella pystyt itse keskittymään ollenaiseen, kun ammattilaiset auttavat sinua viemään yrityksesi markkinointia tuloksellisesti eteenpäin.