KPI-mittari –mitä ja miksi?

Nykyään iso osa kaikesta yrityksen tekemisestä on mitattavissa. Tämä tarkoittaa sitä että, jos haluat pysyä mukana alati muuttuvassa ja tiukentuvassa kilpailussa tulee sinun määrittää toimintaasi ohjaavia mittareita. Tällöin puhutaan Key Performance Indicator – eli KPI-mittareista. KPI-mittareiden tarkoituksena on osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa itselleen asettamia tavoitteita ja kehitytäänkö niiden eteen työskentelemisessä oikeaan suuntaan.  

Miksi yrityksen on tärkeää asettaa itselleen KPI-mittareita? ​

Teknologian kehitys on mahdollistanut yrityksille eri liiketoiminta-alueiden hyvinkin tarkan mittaamisen. Tämä on johtanut siihen, että dataa on tarjolla yllin kyllin ja tarpeellisen tiedon tunnistamisesta on tullut entistä haastavampaa. Sen vuoksi on erityisen tärkeää tehdä päätöksiä, siitä mitä mitataan ja miksi. On helppo ihastua saamaan lukuja ja dataa mahdollisimman paljon kaikesta yrityksen toiminnasta ja kuvitella, että sitenhän homma menee eteenpäin. Tämä johtaa yrityksessä helposti siihen, että statistiikkaa, tunnuslukuja, analytiikkaa yms. seurataan ymmärtämättä sitä mitä ne tarkoittavat ja miten niihin pystytään vaikuttamaan.  

Mikä toimii toisaalla ei välttämättä toimi sinun kohdallasi. Yritykset ottavat usein käyttöön ne mittarit, jotka muilla samalla alalla menestyneillä organisaatiolla on käytössä ja odottavat, että niillä päästään toivottuihin tuloksiin. Todellisuus on kuitenkin usein päinvastainen. Mittarit tulee määrittää siten, että ne palvelevat juuri sinun yrityksesi yksilöllisiä tavoitteita. Esimerkiksi henkilöstöä silmällä pitäen miten KPI-mittareiden avulla motivoidaan nimenomaan sinun työntekijöitäsi työskentelemään yhteisen toiminnan optimoimiseksi.

Asettamalla erilaisia KPI-mittareita organisaation kaikille toimintatasoille tekeminen selkeytyy, kun kaikille yhteiset päämäärät ovat mahdollisimman läpinäkyviä. Tämä helpottaa niin jokapäiväistä tekemistä kuin pitkän ajan strategista suunnittelua. Positiivisena ilmiönä tästä myös seuraa yrityksen sisäisen viestinnän selkeys ja tehokkuus. Kun yrityksen toiminnalle vitaalit mittarit ovat selvillä ja seurattavissa, on niiden avulla myös helppo reagoida mahdollisiin kompastuskiviin ja turhaan toimintaan hyvinkin nopeasti.  

Miten valita juuri sinun yrityksellesi oikeat KPI-mittarit?​

Kun ruvetaan tarkastelemaan lukuisten mahdollisten mitattavien asioiden joukosta niitä itselle ominaisia vaihtoehtoja, tulee tavoitteita miettiä organisaation ylätasolta alkaen. Jos halutaan esimerkiksi kasvattaa organisaation mainonnan kannattavuutta, asetetaan se ylätason KPI-mittariksi ja mietitään siitä alaspäin mitkä kaikki tekijät yrityksen toiminnassa vaikuttavat siihen. Olisiko esimerkiksi verkkokaupan konversioprosentissa parantamisen varaa? – Mitä mitattavia toimenpiteitä voidaan tehdä esimerkiksi konversioseurannan saralla, jotta prosentti lähtee kohoamaan?  

Vaikka mittarit suunnitellaan ylhäältä alaspäin, tapahtuu niiden edistäminen itseasiassa käänteisessä järjestyksessä. Kun toimintaa ruvetaan ohjaamaan oikeaan suuntaan alatason mittareiden perusteella, siirtyvät niiden tuomat vaikutukset kohti ylemmän tason tavoitteita. 

KPI-mittareita valitessa voidaan käyttää avuksi esimerkiksi Peter Druckerin SMART-ajattelua tavoitteista: 

  • Onko tavoite selkeä, niin että tiedetään mitä kaikkea sen saavuttamiseksi tarvitaan? 
  • Onko tavoite mitattavissa, jotta tiedät eteneväsi oikeaan suuntaan? 
  • Onko tavoite realistinen siten, että organisaation on mahdollista se saavuttaa? 
  • Onko tavoite merkityksellinen isommassa kuvassa yrityksen toimintaa ajatellessa? 
  • Onko tavoite aikataulutettu ja sen saavuttamisella jokin päivämäärä?

Haluatko apua markkinoinnin KPI-mittareiden määrittämisessä?

Yhteenveto

KPI-mittareita luodessa tulee niiden päämäärät ja esittäminen toteuttaa organisaation yksilöllisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta. Jotta mittarit toimivat tehokkaasti, tulee niiden tukea niin ylätason tavoitteita kuin henkilöstön jokapäiväistä toimintaa.

Pelkät hienot mittarit ja visuaalit eivät kuitenkaan riitä vaan on tärkeää implementoida yhteinen toimintasuunnitelma, jonka avulla haluttuihin maaleihin päästään. Kun KPI-mittarit ja niille laaditut toimintasuunnitelmat ovat selkeitä sekä läpinäkyviä, tekee se toiminnasta tehokkaampaa ja viestinnästä helpompaa.

KPI-mittarit ovat yksittäinen väline organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Mittareita tulee analysoida ja niiden tarpeellisuutta yrityksen toiminnassa kyseenalaistaa. Kun organisaatio kehittyy, tulee KPI-mittareiden kehittyä sen mukana.

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Google SGE – Googlen generatiivinen tekoäly tulee

Sisällysluettelo Lisää luettavaa Googlen jatkuva sitoutuminen innovaatioiden kehittämiseen on jälleen kerran nähtävissä heidän uusimmassa työkaluominaisuudessaan, Google SGE:ssä (Search Generative Experience eli generatiivinen tekoäly hakutulosten tuottamisessa). Tässä

Lue tästä

Varaa maksuton strategiapuhelu

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoimintanne tavoitteista ja autamme teitä määrittämään, miten voitte hyödyntää digimarkkinointia niiden saavuttamisessa. Otamme sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.