Miksi markkinointi on tärkeää?

Tiedätkö, miksi markkinointi on tärkeää, ja millaisia tuloksia sen avulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa? Mitkä voisivat olla niitä syitä, miksi markkinointibudjettiin kannattaisi lisätä muutama euro lisää? Markkinointibudjetin tarkistaminen saattaa olla paras asia, mitä olet yrityksesi eteen tehnyt.

Markkinointi on todella tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, mutta moni yritys ei ole vieläkään suonut markkinoinnille sitä arvostusta, joka sille kuuluisi. Markkinointibudjetista saatetaan pihistellä, ja liiketoiminnallisia hyötyjä toivotaan saavutettavan muutamalla hyvin toteutetulla mainoskampanjalla tai jopa yksinään orgaanisella näkyvyydellä. Markkinointi ei kuitenkaan toimi niin.

Ymmärtääkseen, miksi markkinointi on tärkeää, tulee ensin ymmärtää, mitä markkinointi on. Aloitetaan siis siitä. Tässä blogissa kerromme, mitä markkinointi on, miksi se on niin tärkeää ja miten yrityksesi todellisuudessa hyötyy markkinoinnista.

Mitä markkinointi on?

Kuvitellaanpa tilanne, että olet perustanut juuri verkkokaupan. Mietit, miten saisit asiakkaat löytämään uuteen, hienoon verkkokauppaasi ja ostamaan upeita tuotteitasi. Se onnistuu tietenkin markkinoinnin avulla. Pari mainoskampanjaa pyörimään, ja muutama mainos sosiaaliseen mediaan. Kuulostaa helpolta, mutta se ei ole sittenkään niin yksinkertaista.  

Markkinointi ymmärretään usein suppeasti ainoastaan mainontana tai laajemmin markkinointiviestintänä. Markkinointi ei ole näistä kumpaakaan. Se on paljon enemmän. Markkinointi on laaja kokonaisuus, josta markkinointiviestintä on vain yksi osa-alue. Markkinointiviestintä jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat:

  • Mainonta
  • Myyntityö
  • Menekinedistäminen
  • Tiedotus- ja suhdetoiminta

 

Markkinointi ei ole siis yhtä kuin upea mainos, joka saa myynnin räjähtämään pilviin tai slogan, joka saa päät kääntymään. Markkinointi on osa suurempaa kokonaisuutta, joka kietoutuu tiukasti yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden ympärille. Liiketoiminnan tavoite on tietenkin tuottaa yritykselle kannattavuutta ja liikevoittoa. Markkinointi on avain yrityksen kasvuun ja kehitykseen, ja parhaimmillaan hyvin toteutettu markkinointi voi muodostua yrityksen tärkeimmäksi kilpailueduksi. Markkinointiin investoiminen näkyy usein nopeastikin positiivisesti liikevaihdossa ja tuo pitkällä tähtäimellä merkittävästi lisää kannattavuutta. Tässä on ensimmäinen syy, miksi markkinointi on tärkeää.

 

Kuka markkinointia tekee?

Markkinointi on kokonaisuus toimenpiteistä, joiden avulla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa tai palvelujensa myyntiä. Se on siis oikeastaan kaikkea mitä yritys tekee. Markkinointia tekee markkinointiosaston lisäksi koko yrityksen tai organisaation henkilöstö. Myyntityö, ulkoinen ja sisäisen viestintä, tuotekehitys, uusien tuotteiden lanseeraaminen ja nopea kuvajulkaisu toimiston arjesta sosiaalisessa mediassa. Kaikki tämä on markkinointia.

Markkinoinnissa on kyse ihmisten vuorovaikutuksesta ja yhteispelistä. Jos koko henkilöstö, johto ja asiakkaat saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä, saadaan tulokseksi usein kaikille merkityksellinen lopputulos. Tilanne, jossa kaikki voittavat. Asiakas saa sen, mitä etsii ja tarvitsee ja yritys hyötyy siitä taloudellisesti. Kasvua syntyy viime kädessä ihmisistä eli asiakkaista, joilla on jokin ongelma, jonka yrityksesi tarjoutuu ratkaisemaan.    

Markkinointia ei tee tänä päivänä enää yksinään markkinointiosasto tai myynti, vaan markkinointi käsittää koko ostoprosessin alusta loppuun aina tuotteen toimitukseen asti. Markkinoinnin merkitys on korostunut yhä entisestään digitalisoitumisen myötä, kun asiakas kulkee ostoprosessin läpi usein ilman kontaktia myyjään. Monessa tilanteessa myyjään otetaan kontaktia vasta siinä vaiheessa, kun asiakas haluaa tarjouksen, tai hänellä on jotain kysyttävää. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tarkoituksena on tehdä tästä ostopolusta asiakkaan kannalta mahdollisimman helppo ja sujuva.

Tarvitsetko apua yrityksesi markkinoinnissa? Varaa aika kalenteristamme, niin katsotaan, miten voisimme olla parhaiten avuksi.

Miksi markkinointi on tärkeää

Aiemmissa kappaleissa olemme käyneet läpi, mitä markkinointi on ja kuka sitä tekee. Lähdettäessä toteuttamaan markkinointia on tiedettävä, miksi sitä tehdään. Seuraavassa kappaleessa saat vastauksen kysymykseen, miksi markkinointi on tärkeää? Olemme koonneet kuuden kohdan listan, jotka lukemalla saat hyvän kokonaiskuvan siitä, miksi markkinointi on tärkeää, ja miksi sen toteuttamiseen kannattaa varata kunnollinen markkinointibudjetti. Kiität itseäsi vielä myöhemmin. Markkinointi on siis tärkeää, koska:

1. Potentiaaliset asiakkaat löytävät tuotteesi ja palvelusi

Ensinnäkin markkinointi kertoo siitä, mitä myyt. Ilman markkinointia kukaan ei tiedä, että yrityksesi on edes olemassa. Huolimatta siitä, kuinka erinomainen myymäsi tuote tai palvelu mielestäsi on, täytyy sinun ensin levittää sanaa ja tavoittaa asiakkaat, jotta he tulevat tietoisiksi siitä. Olisi sääli, jos erinomainen tuotteesi jäisi paitsi ansaitsemastaan huomiosta vain siksi, ettei kukaan ole koskaan kuullutkaan siitä. Tämä päivänä internet on pullollaan uusia innovaatioita, ja kilpailu on kovaa. Sinun on pystyttävä erottautumaan jo heti alkumetreillä kilpailijoistasi, ja herätettävä potentiaalisten asiakkaiden kiinnostus. Tämä on mahdollista markkinoinnin avulla.

Uuden yrityksen on tärkeää saada itsensä, tuotteensa ja palvelunsa mahdollisimman monen tietoon. Sen lisäksi, että saat näkyvyyttä, sinun on erottauduttava kilpailijoista kertomalla asiakkaille, miksi heidän tulisi valita juuri sinun tuotteesi jonkun toisen tuotteen sijasta. Tässä kohtaa tulee kuvioihin markkinointi. Markkinoinnin avulla välität asiakkaillesi tietoa siitä, miten tuotteesi tai palvelusi palvelee juuri hänen tarpeitaan. Tämä tapahtuu sisältömarkkinoinnin avulla. Verkkosivujesi ja muun markkinointimateriaalin sisällöllä on valtava merkitys siinä, millaisena yrityksesi ja myymäsi tuotteet tai palvelut näyttäytyvät potentiaalisille asiakkaille. Laadukkaiden sisältöjen avulla sinulla on mahdollisuus tuottaa asiakkaille todellista arvoa ja hyötyä, ja sitouttaa heidät näin yritykseesi. Kilpailijoista erottaudut parhaiten olemalla erilainen kuin muut.  

2. Markkinointi myy

Sen lisäksi, että potentiaalisille asiakkaille viestitään tuotteen tai palvelun olemassaolosta, tulee markkinoinnin olla osa koko asiakkaan ostopolkua aina tuotteen mainostamisesta toimitukseen saakka. Markkinointi kattaa kaikki nämä ostoprosessin vaiheet: kun asiakas hakee tuotetta Googlesta, myynninedistämisen eli esimerkiksi mainonnan, itse myyntitilanteen ja lopuksi vielä tuotteen toimituksen perille. Kun nämä kaikki prosessin vaiheet toimivat ja tuotteella pystytään vastaamaan asiakkaan tarpeeseen, se myy. Ja myymällä tuotteitasi, saat tuottoa yrityksellesi. Markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa asiakkaan asenteisiin ja käyttäytymiseen esimerkiksi lisäämällä heidän ostohalukkuuttaan. Markkinoinnin taustalla tulisi kuitenkin aina olla aito ja vilpitön halu auttaa asiakasta.

Uusasiakashankinnan lisäksi markkinoinnin avulla pyritään säilyttämään vanhat eli jo olemassa olevat asiakkaat, ja aktivoida heitä hankkimaan lisää yrityksen tuotteita tai palveluita. Jotta markkinoinnilla olisi toivottu vaikutus, on tärkeää, että tunnet asiakkaasi. Aloita määrittelemällä kohderyhmäsi ja miettimällä, ketkä ovat yrityksesi ostajapersoonia. Opettelemalla tuntemaan asiakkaasi mahdollisimman hyvin, tiedät, miten he ajattelevat ja osaat kohdentaa heille oikeanlaista markkinointia. Kun tiedät, keitä asiakkaasi ovat, miten he elävät elämäänsä ja mitä he tarvitsevat, tiedät, minkälaisella viestillä ja mistä kanavista tavoitat heidät parhaiten. Oikeanlaisen markkinoinnin avulla voit myydä mitä vain, jos vain taustalla on aito tarve.

3. Liiketoiminnan kasvu mahdollistuu

Markkinointi on yrityksen kasvun avaintekijä. Kun sinulla on toimiva markkinointistrategia, johtaa markkinointi usein liiketoiminnan kasvuun. Jos onnistut sitouttamaan asiakkaasi, ja he ostavat sinulta aina uudelleen ja uudelleen, kuuluu ansaittu kunnia yleensä markkinoinnille. Yritykselläsi menee hyvin ja kasvu mahdollistuu, kun asiakkaat kokevat yrityksesi olevan luottamuksen arvoinen ja he saavat lisäarvoa tai ratkaisun ongelmaansa. Kasvua on vaikeaa saavuttaa ilman tyytyväisiä ja yritykseen sitoutuneita asiakkaita. Toki uusiakin asiakkaita tarvitaan, mutta vanhoista asiakkuuksista on pidettävä erityisen hyvää huolta. Se on mahdollista markkinoinnin avulla. Kohdentamalla markkinointia eri asiakasryhmille, saadaan viestittyä jokaiselle asiakkaalle sopivalla viestikärjellä, jolloin markkinointi tuottaa myös parempia tuloksia.

Jokaisen yrityksen kohdalla kasvun tulisi olla yksi markkinoinnin tavoitteista. Tulevaisuuden johtajien onkin erityisen tärkeää ohjata markkinointitoimenpiteitä kohti yrityksen kasvutavoitteita. Mikäli yrityksesi tavoitteena on kasvaa lähitulevaisuudessa, kannattaa lukea kasvuhakkeroinnista aikaisemmasta blogistamme.

4. Saavutat asiakkaiden luottamuksen ja saat tyytyväisiä ja uskollisia asiakkaita

Se, että luot asiakkaalle erinomaisen asiakaskokemuksen koko ostopolun matkalta uudessa verkkokaupassasi, on tärkeää. Markkinointi ei lopu kuitenkaan siihen. Se, että huomioit asiakkaan vielä ostotapahtuman jo päätyttyä, on vähintään yhtä tärkeää. Tavoitteenasihan on kuitenkin, että asiakas palaa verkkokauppaasi uudelleen, eikö vain?

Markkinointi auttaa koukuttamaan asiakkaat. Tehokkaan ja oikealle kohderyhmälle kohdistetun markkinoinnin avulla rakennat parhaimmillaan elinikäisiä asiakassuhteita, jotka kannattelevat yritystäsi. Rakenna, ja ylläpidä siis suhteita asiakkaisiisi olemalla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Vain tällä tavalla ansaitset heidät puolellesi. Muista, ettet anna lupauksia, joita et voi pitää. Keskity yrityksesi kannalta oikeanlaisiin asiakkaisiin, ja pidä heidät tyytyväisinä. Kun olet saanut kerrytettyä liudan tyytyväisiä asiakkaita, he ovat valmiita suosittelemaan yrityksesi palveluja muillekin. Varmista, että asiakas saa ratkaisun, josta hän hyötyy aidosti. Tästä syntyy kannattavuutta.

5. Brändin imago paranee

Markkinoinnin perinteinen tehtävä on ollut levittää tietoa yrityksestä ja sen myymistä tuotteista tai palveluista. Markkinointi onkin tavallaan myös maineen kasvattamista, koska sen avulla pyritään saamaan yrityksen olemassaolo mahdollisimman monen asiakkaan tietoon. Maine voi olla joskus ratkaiseva tekijä, kun asiakas tekee valinnan sinun tai toisen yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun välillä. Vahva ja arvostettu, ammattimaisesti rakennettu brändi ja sen mukaan toteutettu markkinointi auttaa yritystäsi menestymään kovassakin kilpailussa.

Markkinoinnin avulla on mahdollista lisätä myös uskottavuutta, ja tuoda oma, ainutlaatuinen äänesi kuuluville. Mitä uniikimpi brändi, sitä kiinnostavampi se asiakkaiden silmissä on. Myös uskottava, luotettava ja hyvämaineinen brändi auttaa saamaan liiketoimintaetua. Jälleen yksi syy, miksi markkinointi on tärkeää.

Yhteenveto

Maailma on täynnä uusia, toinen toistaan hienompia tuoteinnovaatioita, teknologioita, palveluita, ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, jotka kaikki odottavat tulevansa löydetyksi. Harva tuote myy itse itsensä ilman minkäänlaista markkinointia, oli se sitten kuinka erinomainen tahansa. Jotta saisit myytyä tuotteesi, sitä täytyy markkinoida. Pelkkä markkinointi ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan se pitää myös tehdä hyvin ja ennen kaikkea suunnitellusti. 

Markkinoinnin pitää tuottaa tuloksia. Tuloksia saadaan aikaiseksi, kun markkinoinnin vaikutuksia ja tuloksia mitataan oikeilla mittareilla. Ilman tulosten mittaamista, ja niiden kautta markkinoinnin toimenpiteiden kehittämistä ja toiminnan jatkuvaa parantamista, hyödyt jäävät lyhytaikaisiksi. Pitkäjänteinen tekeminen on hyvien tulosten perusta, ja satsaaminen tehokkaaseen ja laadukkaaseen markkinointiin kannattaa. Nyt kun tiedät, miten tärkeää markkinointi on koko liiketoimintasi menestyksen ja kasvun kannalta, mikset kasvattaisi markkinointibudjettia edes ihan vähän ja katsoisi, millaisia vaikutuksia jo pienellä muutoksella voidaan saada aikaan?

Muistathan, että markkinoinnin avulla saavutetut tulokset eivät näy aina heti, joten ole siis kärsivällinen. Testaamalla, mittaamalla ja kehittämällä markkinointia saadaan kehitettyä koko ajan toimivammaksi ja kannattavammaksi.

Mikäli omat rahkeet eivät riitä, apua on aina saatavilla. Varaa aika kalenteristamme, niin katsotaan, miten voisimme olla parhaiten avuksi.

Kirjoittaja: Outi Ikonen

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista