Mitä Copywriting oikein on?

Miksi copywriting on tärkeä osa yrityksesi markkinointia? Miten copywriterin tuottaman sisällön avulla voidaan lisätä myyntiä?

Ihmistä puhuttelevan ja oikein kohdistetun tekstisisällön merkitys kasvaa päivä päivältä. Sosiaalisen median eri kanavien yleistyessä ja digimarkkinoinnin ollessa muutenkin murroksessa kohdeyleisön ymmärtäminen ja heille kohdistetun sekä heitä puhuttelevan sisällöntuotannon merkitys kasvaa entisestään. (Kohdeyleisön määrittämisessä apuna voit käyttää ostajapersoonaasi.) Tämän myötä myös tarve ihmisten ostokäyttäytymistä ymmärtäville kirjoittajille eli copywritereille kasvaa.

Copywriting on asiakkaiden halujen ja tarpeiden kanavointia tuotteeseen tai palveluun tekstin välityksellä. Copywriting pyrkii siis ymmärtämään ihmisten ostokäyttäytymistä ja liittämään sen yhdessä myynnin kanssa kirjoitettuun tekstisisältöön. Onnistuessaan copywriting tyydyttää asiakkaiden tarpeet, ohjaa heitä kohti ostopäätöstä tai ratkaisee heidän ongelmansa. Parhaassa tapauksessa copywriting voi jopa toteuttaa enemmän kuin yhden näistä edellä mainituista vaihtoehdoista samanaikaisesti, tuoden asiakkaille paljon lisäarvoa tekstin muodossa. Ei ole siis ihme, että copywritereita kuvataan yleensä englanninkielessä Salesmanship in print” nimikkeellä. Yksinkertaistettuna copywriting on siis tekstillä myymistä.  

Copywriting sisältää myös paljon muutakin kuin pelkkää tekstisuunnittelua, esimerkiksi landing pagejen, myyntisivujen ja erilaisten mainosten suunnittelua.

Onko Copywriting pelkkää kirjoittamista?

Usein asiaan tutustumattomat henkilöt ajattelevat, että copywriting eli copy on pelkkää kirjoittamista. Uskaltaisin väittää, että käytän copyä tehdessäni noin 50% ajastani taustantyön tekemiseen ja 50% kirjoittamiseen.  

Taustatyöllä on siis paljon merkitystä tekstin onnistumisen kannalta.  

Copywriting tekstisiällöntuotto mustekynällä paperille

Ilman kohdeyleisösi tuntemistasi et hyödynnä sisältösi täyttä potentiaalia

Ilman oikeaa tulokulmaa teksti ei tule uppoamaan kohdeyleisöön, mikä tarkoittaa pelin menettämistä jo alkumetreillä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teksti ei hyödynnä täyttä potentiaaliaan väärän tulokulman takia. Yleisöä on hyvin hankala, ellei jopa mahdotonta sitouttaa sisältöön, jos he poistuvat sivulta heti ensimmäisen otsikon tai kappaleen jälkeen. 

Itse kiinnitän tästä syystä erityisesti huomiota tekstin alkuosan suunnitteluun, joka määrittää pitkälti onnistuuko teksti vai ei. Hyvä tapa tarkastella ja jatkokehittää tekstin alkua on seurata tiettyjä ennalta määritettyjä parametreja ja niistä kertynyttä dataa, kuten Bounce Rate ja Average Read Time. 

Itselläni myyvän ja asiakasta puhuttelevan tekstin tuottamiseen ja toteuttamiseen kuluu lähtökohtaisesti enemmän aikaa kuin esimerkiksi artikkelin kirjoittamiseen.  

On kuitenkin tärkeä muistaa, että eri tyyppisten artikkeleiden suunnitteluun kuluu eri määrä aikaa. Esimerkiksi verkkoartikkeleiden suunnitteluun saa kulumaan paljon aikaa hakukoneoptimoinnin suunnittelun ja toteutuksen johdosta.

Mikä Copywritingin tavoite on?

Copywritingin tavoitteena on aina saada asiakas tekemään haluttu toiminto. Haluttuja toimintoja voivat olla mm. Tuotteen osto, yhteydenotto tai sähköpostiosoitteen keruu.  

Tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta on myös helppoa, koska halutun toiminnon määrittämisen jälkeen on copyn vastuulla päästä näihin tavoitteisiin. 

Copywritingissa on siis yksi ja ainoa tavoite, joka on saada asiakas tekemään ennalta määritetty toiminto. 

Copywriting tulosten analyysi ja hakukoneoptimointitalukko, jossa on eri copywriting tuloksia listattuna

Miten Copywriting eroaa sisällöntuotannosta?

Sisällöntuotanto on yleisesti sisällön tuottamista yrityksen kohderyhmälle. Tekstisisällön osalta sisällöntuotannon alle kuuluu artikkelit, blogit, uutiskirjeet, verkkolehdet, referenssit ja verkkotekstit. 

Sisällöntuotanto on tyypillisesti tyyliltään enemmän informatiivista ja viihdyttävää kuin myyvää. Sen tavoitteena on antaa lisää informaatiota yrityksestäsi, tuoda lisäarvoa sisältösi avulla ja saada käyttäjät palaamaan uudestaan sivuillesi. Säännöllisellä sisällöntuotannolla voidaan myös vaikuttaa sivuston hakukoneoptimointiin ja sijoittumiseen hakukoneissa. 

Sisällöntuotannossa huomioidaan myös yrityksen kohderyhmä, mutta ei niin syvällisesti kuin copywritingissa.  

Sisällöntuotannon apuna kannattaa käyttää yritykselle määritettyjä ostajapersoonia, jotta oikean tulokulman selvittäminen olisi mahdollisimman vaivatonta. 

Yhteenveto

Copywriting on asiakkaan halujen ja tarpeiden kanavointia tuotteeseen tai palveluun tekstin välityksellä.  

Yksinkertaistettuna siis tekstillä myymistä. 

Copyn onnistumista voi seurata ja mitata mm. Bounce Raten ja Average Read Timen avulla. 

Copywritingin tavoitteena on aina saada tekemään ennalta määritetty toiminto, oli se sitten yhteydenotto tai osto. 

Copywriting ja sisällöntuotanto ovat kaksi eri asiaa. 

Sisällöntuotannon erona copyyn on, että se on tyyliltään enemmän informatiivista ja viihdyttävää kuin myyvää. 

You are currently viewing a placeholder content from Facebook. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.
Rasmus Ranta kuva mustavalkoinen

Kysy minulta lisää!

Rasmus Ranta
Yrittäjä, CTO
rasmus.ranta@folcan.fi
+358 40 844 3327

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista