Mitä hakukoneoptimointi eli SEO on?

Sisällysluettelo

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on prosessi, jonka päämääränä on tuoda verkkosivustollesi lisää kävijöitä hakukoneista (Googlesta pääosin) ja konvertoida heidät ostaviksi asiakkaiksi ilman, että joudut maksamaan niiden hankkimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan verkkosivuston orgaanista sijoitusta Googlessa tekemällä sivustolla toimenpiteitä heidän ohjeidensa mukaisesti, jotta omistamasi verkkosivut ja tuottamasi sisältö vastaavat heidän toiveitaan. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. avainsanatutkimus, sivuston sisällön tai rakenteen tarkistus, tekninen toteutus hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, sisällön optimointi hakukoneisiin sopivaksi ja sivuston linkkiprofiilin kehittäminen. Sijoituksen nouseminen Googlessa puolestaan johtaa siihen, että sivustosi näkyy suuremmalle määrälle Googlen käyttäjiä, joka mahdollistaa kävijävirran kasvun sivustollesi.

Hakukoneoptimointia tehdessä on hyvä muistaa, että Googlelle heidän hakukonettaan käyttävät henkilöt ovat asiakkaita, joten on luonnollista, että Google haluaa tarjota heidän palveluansa käyttäville henkilöille eli asiakkaillensa ”parhaita” mahdollisia hakutuloksia, jonka takia heidän ohjeistuksensa ja arviointikriteerinsä kannattaa ottaa huomioon.

Sisältöä tuottaessa (esimerkiksi blogiin) kannattaa ajatella, että nämä asiakkaat myös päättävät omalla mielenkiinnollaan, mitä hakutulosta klikkaavat ja kuinka kauan viettävät aikaa tämän tuloksen tarjoamalla sivulla. He toimivat näin Googlen arvostelijoina ja toimittavat kallisarvioista dataa aiheesta Googlelle.

 
Tästä syystä ajattele aina kirjoittavasi sisältösi ihmisiä varten, jotta he aidosti hyötyvät siitä ja vasta tämän jälkeen keskity optimoimaan sisältösi hakukoneille soveliaaksi.

Tässä on vielä lyhyt video englanniksi, jossa Googlen työntekijä Alexi Douvas kertoo, millaista sisältö Google arvostaa heidän hakukoneissaan:

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi

Hakukoneoptimointia tehdessä, on tärkeää muistaa, että sijoitus hakutuloksissa ei koskaan pysy muuttumattomana pitkään. Sijoitukset joko laskevat tai nousevat, jonka takia hakukoneoptimointi kannattaa ajatella jatkuvana prosessina kertaluontoisen projektin sijaan. Hakukoneet myös kehittävät ja päivittävät toimintaansa jatkuvasti, mikä tukee ajatusta jatkuvasta prosessista. Google on sanonut ja osoittanut meille useaan otteeseen, että heidän algoritminsa ja sen kriteerien väliset painoarvot muuttuvat jatkuvasti Googlen matkalla kohti parhaiden hakutuloksien tarjoamista. Lähivuosina erityisesti sivuston tekninen toteutus ja mobiilioptimointi on kasvattanut merkitystään.

Tilaa ilmainen analyysi hakukoneoptimointisi nykytilasta

Jätä alle verkkosivustosi tiedot, niin teemme analyysin sinulle. Käymme analyysin kanssasi läpi 30 min etäpalaverissa, niin sinulla on mahdollisuus kysyä sinua askarruttavista asioista. Läpikäynnin jälkeen lähetämme analyysin sinulle sähköpostiin PDF-muodossa. Analyysi ja sen läpikäynti ovat täysin ilmaiset sinulle, eivätkä sido mihinkään.

Miksi hakukoneoptimointi?

  • Löydyt ennen kilpailijoitasi Googlesta
    • Kasvatat brändisi näkyvyyttä verkossa suhteessa kilpailijoihisi
    • Saat enemmän myyntiä kuin kilpailijasi
  • Tehostat markkinointiasi
  • Pystyt testaamaan Googlen toimivuutta myyntikanavana toimialallasi
  • Tavoitat kohderyhmäsi jäseniä, jotka eivät ole vielä olleet kosketuksissa brändisi kanssa
  • Mahdollistaa dataan perustuvan markkinoinnin kehittämisen

Orgaanisen näkyvyyden merkitys kasvaa jatkuvasti potentiaalisten asiakkaiden käyttäessä yhä enemmän hakukonetta (Googlea) ostopäätöksen tekemisessä. Noin 76% kaikista verkossa tapahtuvista hauista tapahtuu Googlen kautta, joista yli 60% on tehty mobiilista käsin. Näistä Googlessa tehdyistä hauista 71% katsoo vain Googlen ensimmäisen sivun hakutulokset. Lisäksi Googlen paikallisten hakujen määrä on kasvanut vuonna 2020 250% edelliseen vuoteen verrattuna.

Tästä syystä kaikkien digitaalista markkinointia harjoittavien tahojen pitäisi ottaa hakukoneoptimointi huomioon markkinointia tehdessään. Laadukkaan hakukoneoptimoinnin merkitys kasvaa päivä päivältä ja kilpailu sen ympärillä tiivistyy. Laadulla tehdyn hakukoneoptimoinnin vaikutus on myös pitkäjänteistä. Se luo jatkuvaa ja kohdennettua asiakasvirtaa, jonka ansiosta säästät aikaa asiakkaiden tullessa sinun luoksesi ensin. Asiakkaiden etsinnän aika on siis ohi. On kuitenkin tärkeää muistaa tarjota näille sivustollesi saapuville henkilöille myös sitä, mitä varten he avasivat sivustosi laadukkaan käyttäjäkokemuksen kera.

Mitkä ovat SEO:n eri osa-alueet?

Avainsanatutkimus

Ennen kuin hakukoneoptimointia aloitetaan tekemään, on tehtävä avainsanatutkimus, jonka tarkoituksena on löytää ne hakusanat, joilla kohderyhmääsi kuuluvat henkilöt hakevat palveluitasi Googlesta eli syöttävät ne hakukenttään. Avainsanatutkimus on siis prosessi, jossa kerätään ja yhdistetään jo tiedossa dataa (tiedossa olevat avainsanat, Googlen tarjoama data, ulkoiset seo-työkalut olevat avainsanat, generoidaan uusia avainsanoja ja luodaan näiden pohjalta suuntaviivat hakukoneoptimoinnin läpiviennille. Avainsanatutkimus luo siis pohjan sisältösuunnitelmallesi ja ohjaa sekä tehostaa markkinointistrategiaasi kohti tuloksellisempaa lopputulosta.

Tekninen hakukoneoptimointi

Teknisellä hakukoneoptimoinnilla viitataan yleensä sivuston koodin (semantiikka), palvelimen, latausnopeuden ja sisällön title- ja metatekstien optimointiin. Sivuston koodin rakenteella ja rakennustavalla on suuri merkitys sivuston latausnopeuteen ja pyyntöjen määrään. Sivuston latausnopeus hyvin yksinkertaistettuna koostuu kahdesta komponentista, jotka yhdessä muodostavat sivun yhteenlasketun latausajan. Nämä komponentit ovat sivuston tekninen toteutus ja palvelimien laatu (sijainti, teho, jaettu jne.). Oikein laadittuna myös sivuston sisällön optimointi tukee teknistä hakukoneoptimointia. Esimerkiksi sisällön rakenteen ollessa optimoitua koodinsa puolesta, löytää hakukone tarvitsemansa asiat nopeammin, joka nopeuttaa sivuston toimintaa.

Semantiikalla tarkoitetaan puolestaan merkitysopin hyödyntämistä, joka on yleistynyt HTML5-standardin myötä. Käytännössä semantiikalla tarkoitetaan yleisellä tasolla sitä, että HTML:ää käytetään sivuston rakenteen rakentamiseen  ja CSS:ää käytetään tyyliasun määrittämiseen. Verkkosivujen kanssa työskennellessä semantiikka tarkoittaa HTML-elementtien standardien mukaista käyttöä, jotta hakukone pystyy tulkitsemaan HTML-dokumenttia paremmin. Tästä syystä hakukoneet rakastavat julkaisujärjestelmiä (CMS) kuten WordPress.

HTTPS-suojaus ja tietoturva hakukoneoptimoinnissa

Google on erikseen maininnut vuonna 2014, että HTTPS-suojaus ja verkkosivuston tietoturva on yksi kriteeri heidän algoritmissaan, jolla he rankkaavat verkkosivustoja. Olet saattanut myös huomata sivuston yläkulmassa ilmestyvän “Ei-turvallinen” ilmoituksen, jos sivustolta puuttuu liikenteen salaus eli HTTPS-suojaus. HTTPS-suojausta kytkettäessä on tärkeää varmistaa, että kaikki sivuston resurssit ja liikenne siirretään käyttämään HTTPS-suojausta, jotta esimerkiksi kuvat eivät jää latautumaan http:n yli aiheuttaen aukon tietoturvahyökkäyksille. Oikein toteutettuna kaikki verkkosivuston liikenne siirtyy käyttämään suojattua yhteyttä ja vanha suojaamaton versio poistuu kokonaan käytöstä.

Kuvien valinta ja muokkaus

Kuvien valinnan tärkeys korostuu entisestään mobiilioptimoinnin yleistyessä. Heikkolaatuiset tai asiaan kuulumattomat kuvat johtavat kävijän sekä robotin harhaan sivustollasi. Tästä syystä samojen kuvien käyttäminen eri alasivuilla ei ole suositeltavaa (ellei kyseessä ole puhtaasti visuaalinen otos). Eri kuvien määrittäminen jokaiselle sivulle näyttää sekä käyttäjän että hakukoneen näkökulmasta paremmalta. Kuvapankkien käyttöä voi muodostua myös ongelmalliseksi, koska aiheeseen liittyviä kuvia voi olla vaikea löytää riittämiin. Kuvien julkaisun yhteydessä on hyvä varmistaa, että kuvat ovat nimetty selkeästi (tiedostonimi), kuville on määritetty ALT-tagit vaihtoehtoista tekstiä varten ja kuvat ovat pienennetty oikeain kokoisiksi verkkosivustolla. Kuvat on helppo pienentää itse käyttämällä esimerkiksi Photoshoppia tai Canvaa hyödykseen. Mikäli et ole tätä ennen tehnyt, kannattaa pyytää asiantuntijaa muokkaamaan kuvasi oikean kokoisiksi, jotta sivustosi latausnopeus pysyy kohtuullisena. Näiden toimenpiteiden avulla hakukoneet pystyvät tulkitsemaan sivustollasi olevat kuvat oikein, eivätkä ne hidasta sivuston latausaikaa.

Hakukoneoptimoitu sisältö

En voi painottaa sivuston sisällön merkitystä tarpeeksi hakukoneoptimoinnista puhuttaessa. Google arvostaa sivustoasi sitä enemmän, mitä laadukkaampaa tuottamasi sisältö on. Laadukas sisältö puolestaan tarkoittaa sisältöä, joka on suunniteltu vastaamaan hakijan hakuaikomusta ja tarjoamaan hänelle arvoa, ottamalla samaan aikaan huomioon Googlen asettamat kriteerit sisällölle. Laadukasta sisältöä arvostavat sekä ihmiset että hakukoneet (ovathan nekin ihmisten suunnittelemia). Parhaimmillaan sisältö tuo lukijalleen lisäarvoa, jota tuetaan havainnollistavilla kuvilla ja videoilla tarvittaessa. Hyvälaatuiset, paketoidut ja asianmukaiset kuvat tai videot luovat asiakkaalle ammattimaisen ja asiantuntevan kuvan kirjoittajasta. Sivustosi sisällöllä on oleellinen merkitys myös kävijöiden käyttäytymiseen. Pidempään viihtyvät käyttäjät ovat yleensä niitä kiinnostuneimpia käyttäjiä, jotka todennäköisesti myös ostavat palveluitasi.

Mobiilioptimointi

Yhä useampi verkkoa käyttävä henkilö käyttää puhelinta tietokoneen sijaan. Google on myös huomioinut tämän omissa algoritmeissaan. Tästä syystä verkkosivuston mobiilioptimoinnin merkitys hakukoneoptimoinnin näkökulmasta on kasvanut lähivuosina rajusti. Kuten aikaisemmin mainitsin, hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, joten sivustojen käytännössä oletetaan toimivan ongelmitta eniten käytetyssä päätelaitteessa eli mobiilista. Tästä syystä Google on alkanut myös indeksoimaan hakukoneettaan mobiili edellä puhelimen sijasta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että Google katsoo enemmänkin sivuston optimointia mobiilissa kuin tietokoneella valitessaan hakutuloksien järjestystä omassa hakukoneessaan.

Google tarjoaa testin, josta voit selvittää, onko verkkosivustosi sopiva mobiililaitteille vai ei. 

Linkkiprofiili – luotettavuus hakukoneessa

Linkkiprofiili tarkoittaa käytännössä listaa kaikista sivustollesi osoittavista ulkoisista linkeistä, joilla on suora vaikutus domainin eli verkkotunnuksen luotettavuuteen eli DA:han (domain authorithy). Ulkoiset linkit toimivat Googlen silmissä suosituksina verkkosivustollesi, joten vahvalla linkkiprofiililla sivustosi on kilpailukykyisempi Googlen hakutuloksissa.

Ulkoiset linkit

Ulkoisella linkityksellä tarkoitetaan toisessa verkkotunnuksessa sijaitsevaa linkkiä, jota painamalla liikenne ohjataan omalle sivustolle. Laadukkaiden ulkoisten linkkien hankkiminen on yksi tärkeimmistä yksittäisistä kriteereistä hakukonesijoitusta määritettäessä. Hakukoneet pitävät ulkoisia linkkejä suureessa arvossa, koska niiden hankita ei ole suoranaisesti hallittavissasi, vaikka monet hakukoneoptimointia toteuttavat tahot ovat keksineet tekniikoita ulkoisten linkkien rakentamista varten. Hakukoneille ulkoiset linkit kertovat sivustosi arvostuksesta ja luotettavuudesta, jonka vuoksi ne ovat hyvä arvostelukriteeri sivustosi sijoituksen määrittämiseen. Jos rakennat ulkoisia linkkejä, niin suosittelen kääntymään ammattilaisen puoleen tässä asiassa, jotta saat käyttämällesi ajalle ja rahalle vastinetta. Ulkoisia linkkejä voi saada esimerkiksi sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta.

Ulkoisilla linkeillä on myös toinen tehtävä: auttaa hakukoneita löytämään sivustollasi oleva sisältö. Näin ollen toisilla verkkotunnuksilla sijaitsevat linkit ohjaavat myös hakukoneiden robotteja sivustollesi parantaen hakukonenäkyvyyttäsi. Suunnitelmallinen ja pitkäaikainen linkkistrategia on siis kaiken a ja o.

Kuten aikaisemmin mainitsin, kannattaa ulkoisten linkkien kanssa kääntyä ammattilaisen puoleen. Google nimittäin jakaa ulkoiset linkit hyviin ja huonoihin linkkeihin. Huonoihin linkityksiin kuuluvat esimerkiksi suurin osa massana ostetuista linkityksistä. Huonoilla linkityksillä on yleensä negatiivinen vaikutus sivuston sijoitukseen. Emme siis suosittele esimerkiksi linkkien ostamista massana jonkin linkkifarmin kautta.

Jos joku kilpailijoistasi päättää investoida sinun hakukonenäkyvyytesi romuttamiseen, tässä Googlen ohjeet linkkien hylkäämiseen. Jos päätät käyttää tätä ohjetta, niin lue se läpi huolella, sillä väärin tehtynä se voi heikentää sivustosi sijoittumista Googlen hakutuloksissa!

Sisäiset linkit

Sisäinen linkitys viittaa siihen, miten sivustosi alasivut ovat linkitettynä toisiinsa ja kuinka usein tämä tapahtuu eri sivujen välillä. Oikein toteutettuna sivustosi sisäinen linkitys tukee sivustosi rakennetta (määritetty yleensä verkkosivujen tekemisen yhteydessä), ja auttaa sekä hakukonetta että käyttäjää löytämään sivustoltasi tarvittavan tiedon käyttäjäystävällisellä tavalla. Sisäisten linkkien käyttäminen voi tuntua käyttäjän mielestä luontevammalta tavalta navigoida eri sivujesi välillä kuin hakea uusia sivuja esimerkiksi päävalikon kautta. Tästä syystä on hyvä myös huomioida sisällössä olevien linkityksien merkitys tekstisisältöä luodessa.

Me Folcanilla autamme yritystäsi saamaan hakukoneoptimointi uudelle tasolle!

Maksuton analyysi SEO:n nykytilasta

Analyysi kertoo sinulle mikä on sivustosi näkyvyyden nykytila ja millä keinoin voit parantaa hakukoneoptimointia. Asiantuntijamme käy analyysin kanssasi läpi 30min etäpalaverissa.