Mitä on brändäys ja miksi sinunkin pitäisi hyödyntää sitä?

Tässä kirjoituksessa kerromme, mikä on brändi, mitä brändäys tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on, sekä annamme vinkkejä brändin rakentamiseen.

Mikä on brändi?

Brändi ei ole tuote tai yritys yksinään. Se on kokonaiskokemus, sen herättämät tunteet ja niistä muodostunut maine. Brändi on fiilis ja mielikuva, joka ihmisillä on tietystä tunnetusta tuotteesta, henkilöstä, yrityksestä tai tuotemerkistä. Yritys voi kaikilla teoillaan vaikuttaa omaan brändiinsä ja sen kehittymiseen, mutta brändi ei ole koskaan täysin yrityksen rakentama, vaan asiakkaat mielipiteineen ja kokemuksineen vaikuttavat siihen myös.  

Visuaalisuus, kuten logot, värit ja fontit, kuin myös tuotepakkaukset tai yrityksen toimitilat ovat vain yksi osa brändiä. Henkilöstön käytös, palvelut, sanavalinnat, miltä brändi kuulostaa,  kaikki mitä ihminen voi kokea, ovat osa brändiä. Myös siis esimerkiksi työnantajamielikuva sisältyy brändiin.  Kielitoimiston sanakirjan mukaan brändi on ”tuote(merkki), yritys, henkilö tms., jolle on markkinoinnin yms. avulla luotu t. syntynyt laaja (myönteinen) tunnettuus.”  

Hyvä esimerkki brändistä on Fazerin sininen. Varmasti lähes kaikille tulee mieleen suomalainen, laadukas maitosuklaa ja sininen hetki. Saatat jopa muistaa videomainoksia, joissa kuvataan rauhallista tunnelmaa, sinistä hetkeä. Tämän suklaalevyn tunnistaa karkkihyllyltä jo kaukaa katsottunakin.

Mitä tarkoittaa brändäys ja miksi se on tärkeää?

Brändäys tarkoittaa toimia, joiden avulla brändistä saadaan luotua haluttua mielikuvaa brändin kanssa tekemissä oleville ihmisille.  Kun brändi elää tunteissa ja mielikuvissa, se voi syntyä, vaikka et sitä itse rakentaisikaan. Silloin riskinä on, että syntyvä mielikuva ei välttämättä ole toivotunlainen. Jo tästä syystä brändäys on tärkeää.

Brändäyksellä voidaan luoda myös lisäarvoa tuotteelle, palvelulle, henkilölle, yritykselle tai tuotemerkille sekä erottua kilpailijoista. Kun brändi on rakennettu hyvin, kuluttajat voivat tunnistaa brändin helpommin. Tunnistettava brändi on useimmin helpompi valinta kuluttajalle ja näin voidaan saavuttaa myös brändiuskollisia asiakkaita, mikä kasvattaa myyntiä ja nostaa brändin arvoa. Eri brändit voivat myydä samanlaista tuotetta erilaisin hinnoin esimerkiksi valkoista t-paitaa.  Halvempi tuote on voitu brändätä edulliseksi ja helposti saavutettavaksi, kun taas kalliimpi tuote voidaan liittää esimerkiksi luksukseen tai laatuun.

Brändäyksen tavoitteena on usein olla kuluttajan silmissä sekä mielessä tuttu ja luotettava, helppo valinta. Elämä on täynnä valintoja, esimerkiksi ruokakaupassa saattaa olla samaa tuotetta useilta valmistajilta. Jos kaikki tuotteet olisivat samanlaisissa pakkauksissa ja ilman mainostusta, tuotteiden vertailu olisi hyvin erilaista, tuotteiden olisi vaikea erottua toisistaan ja saavuttaa brändiuskollisia asiakkaita.

Brändäyksellä voidaan tuoda esille esimerkiksi arvoja, visiota (mitä brändi haluaa tavoitella tulevaisuudessa, mitä haluaa saavuttaa) ja missiota (miksi brändi on luotu, miksi se on olemassa, mikä sen tehtävä on), jolloin kuluttajan on helpompi päättää, mikä tuote sopii hänen arvoihinsa, jotka ovat hänelle tärkeitä, kuten esimerkiksi kotimaisuus tai ekologisuus.

Vinkkejä brändäykseen

Brändi ei synny yhdessä yössä. Onnistuneen brändin rakentamiseen tarvitaan kaikkien sen parissa työskentelevien ihmisten panosta. Johtotasolla määritetään tavoitteet ja toimintatavat, jotta jokainen työntekijä tietää, miten brändi toimii, miltä se kuulostaa, mitä sanoja se käyttää, mitä tunteita asiakkaassa halutaan herättää. Tämän vuoksi yrityksen sisäinen markkinointi on tärkeässä osassa onnistuneessa brändityössä.

Pohdi ainakin näitä ja luo yhteenvetona linjat brändillesi ja käytä niitä yhdessä visuaalisen ohjeistuksen kanssa johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa:

  • Aloita taustoista ja missiosta. Miksi tuote/yritys on olemassa, mikä on tarkoituksesi, miten autat? Mihin ongelmaan tuote/yritys luotiin?
  • Kartoita nykytilanne. Kuka on asiakkaasi? Mitä ongelmia heillä on? Miten ratkaiset tuotteen/yrityksen avulla nämä ongelmat? Miltä asiakkaasi elämä näyttää, kun olet ratkaissut hänen ongelmansa (millaista arvoa olet luonut hänelle)?
  • Miten ihmiset näkevät tuotteen/yrityksen suhteessa kilpailijoihin? Miten erottaudut?
  • Mieti tulevaisuutta ja visiota. Mitkä ovat tuotteen/yrityksen pidemmän ajan tavoitteita, mitä haluat saavuttaa, mitä kehittää tai luoda?
  • Kerää ylös arvot, joita haluat tuoda esille yrityksen/tuotteen yhteydessä. Millaisia mielikuvia haluat herättää? Mitä arvolupauksia voit antaa asiakkaille? Arvojen tulisi näkyä ja ohjata toimintaa. Ole aito.
  • Mieti missä tilanteissa asiakas kohtaa brändin. Millaisia tunteita haluat herättää esimerkiksi näissä kohtaamisissa: asiakaspalvelu, verkkosivut, sosiaalinen media, mainonta. Myös viestinnän tulee olla yhtenäistä kaikissa kohtaamispisteissä.

Yritysblogi on oiva brändäyksen väline niin yksittäisille asiantuntijoille kuin yrityksille. Voit kertoa yrityksestäsi, osaamisestasi ja tietotaidoistasi laajemmin kuin minkään muun kanavan kautta. Blogin avulla voit saavuttaa lisää tunnettuutta brändille, vahvistaa asiantuntijuutta sekä luotettavuutta. Yritysblogin keskeisiä hyötyjä ovat myös parempi näkyvyys hakukoneissa, saat lisää kävijöitä verkkosivuillesi ja voit saada arvokkaita liidejä sekä konversioita. 

Verkkosivut kehittävät yrityksen/tuotteen brändimielikuvaa ja toimivat näyteikkunana sekä tarjoavat tietoa myös silloin, kun henkilökunta on vapaa-ajalla.

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Käymme analyysin kanssasi läpi, minkä jälkeen lähetämme sen sinulle sähköpostitse.

Yhteenveto

Brändi on asiakkaan kokemus ja siitä syntyneet tunteet, mielikuva sekä mielipiteet, brändättävää tuotetta, yritystä tai henkilöä kohtaan. Brändäyksen avulla pyritään vaikuttamaan näihin asiakkaiden kokemuksiin ja sitä kautta mielipiteisiin sekä maineeseen.

Brändin rakentaminen on tärkeää, sillä aivan niin kuin mainekin, se kyllä syntyy, vaikkei sitä itse loisikaan. Panostamalla brändäykseen voidaan saavuttaa haluttu mielikuva ja tuttuus asiakkaiden ajatuksissa, joka helpottaa esimerkiksi ostopäätöstä tehtäessä. 

Brändiä rakentaessa kannattaa pohtia missiota, visiota, arvoja, erottuvuutta sekä kaikkia tilanteita, joissa asiakas kohtaa brändin. Näiden pohjalta on hyvä luoda linjat brändille.

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista