Mitä on digimarkkinointi? Digimarkkinoinnin puu ja sen osa-alueet

Mitä digimarkkinointi on? Digimarkkinointi on yrityksen markkinoinnin osa-alue, joka kattaa kaiken digitaalisilla alustoilla tapahtuvan markkinoinnin. Se on tapa muodostaa yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin ja tehdä heihin vaikutus valituissa digitaalisissa kanavissa. Digimarkkinointi pohjautuu digitaalisen läsnäolon hallitsemiseen ja kasvattamiseen, minkä avulla yritys saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Tämän hetken digimarkkinoinnin kanavia ovat esimerkiksi hakukoneet, mediayhtiöiden display-verkostot (bannerimainonta), sosiaalisen median palvelut, sähköpostityökalut ja verkkosivut.

Digimarkkinoinnista eli markkinoinnista digitaalisissa kanavissa on tullut oleellinen osa yrityksien markkinointia. Internetin käyttö on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja tämä muutos on vaikuttanut huomattavasti siihen, miten ihmiset ostavat tuotteita ja ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Digimarkkinointi on avainasemassa yrityksen kasvattamisessa ja onnistuneessa asiakaskokemuksessa. 

Mistä digimarkkinointi koostuu?
Digimarkkinoinnin puu

Verkkosivut ovat yrityksen digimarkkinoinnin runko, jota ravitsemalla saadaan digimarkkinointi kukoistamaan eli tuottamaan mitattavaa tulosta yritykselle. Kuten mikä tahansa puun runko, myös digimarkkinoinnin runko tarvitsee vettä elääkseen ja kasvaakseen. Vesi kuvastaa liikennettä verkkosivuilla. Ilman liikennettä, verkkosivujen on mahdotonta vahvistua ja kehittää yrityksen toimintaa.

Uusi runko eli puun taimi tarvitsee erityisen paljon vettä vahvistuakseen. Vahvistuakseen taimelle ei riitä pelkkä sadevesi, sillä taimi jää suurten puiden varjoihin. Vesi täytyy kuitenkin saada jostain, kuten hanasta. Hana voisi tässä tapauksessa kuvastaa esimerkiksi maksettua mainontaa sosiaalisessa mediassa tai Google-mainontaa, joiden avulla saadaan ohjattua kohdennettua liikennettä sivustolle jo sen elinkaaren alkuvaiheessa. Sama pätee verkkosivuihin – kun uusi sivusto luodaan, täytyy sinne ohjata erityisen paljon liikennettä. Liikenne ravitsee sivustoa, ja näin auttaa sivuston auktoriteetin vahvistumisessa ja näkyvyyden kasvamisessa.

Kun taimesta on kasvanut nuori puun runko, tarvitsee se auringonvaloa saavuttaakseen vankan ja kestävän paikan muiden puiden joukossa. Pikkuhiljaa, kasvaessaan kohti aurinkoa, puu vahvistuu ja sen sijainti suhteessa muihin puihin paranee. Kun puun runko on vahvistunut ja hyvällä sijainnilla, voi se saada entistä enemmän vettä sateesta kasvaakseen ja auringon valoa vahvistuakseen, mikä pätee myös digimarkkinoinnissa. Kun verkkosivuille ohjataan liikennettä aktiivisesti ja ne ovat hakukoneoptimoidut, saavat ne lisää näkyvyyttä verkossa. Näin orgaaninen liikenne lisääntyy ja sivuston auktoriteetti hakukoneen silmissä vahvistuu.

Samalla, kun runko vahvistuu, alkavat puun lehdet kasvamaan. Puun lehdet kuvastavat liidejä, jotka joko rapistuvat, kun liidi ei johda asiakkuuteen, tai kukoistavat, kun liidistä syntyy asiakkuus. 

Miksi digimarkkinointi on tärkeää?

Ennen digimarkkinointi oli vain uusi ja erilainen tapa markkinoida perinteisen markkinoinnin rinnalla. Digimarkkinointi avasi kuitenkin yrityksille aivan uudenlaisen kanavan, jolla he pystyivät kaupata tavaroita ja palveluita ennennäkemättömällä tavalla. Digimarkkinoinnin merkitys on myös kasvanut uusiin ulottuvuuksiin viimeisten vuosien varrella muuttuneen maailmantilanteen myötä. Digitaalisten kanavien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti ja perinteisen markkinoinnin osuus on puolestaan vähentynyt huomattavasti COVID-19 -pandemian aiheuttamasta muutoksesta yleiseen työ- ja ostokulttuuriin. 

Digimarkkinointi on yrityksille helppo tapa kertoa brändinsä tarina ja herättää yrityksensä eloon online-alustalla, ja tavoittaa samalla ihmismassoja. Esimerkiksi eri sosiaalinen median kanavat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden toimia ja vuorovaikuttaa asiakasrajapinnassa kustannustehokkaasti. 

Yritysten digimarkkinoinnin päätavoitteena on yleensä myynnin kasvattaminen ja konversioiden saaminen. Digimarkkinointia hyödynnetään yleensä myös brändin vahvistamiseen tai kilpailijoista erottautumiseen. 

Ilmainen digimarkkinoinnin konsultaatio

Haluatko keskustella digimarkkinoinnin kehittämisestä? Varaa ilmainen konsultaatiosi täältä.

Sisältömarkkinointi osana digimarkkinointia

Nykypäivän markkinoinnissa on yksinkertaisesti mahdotonta unohtaa sisältömarkkinointia, markkinointitekniikkaa, jota yhä useammat yritykset käyttävät osana markkinointistrategiaansa.

Sisältömarkkinointi (content marketing) on markkinointitekniikka, joka perustuu arvokkaan, hyödyllisen ja informatiivisen sisällön luomiseen ja levittämiseen. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on houkutella kävijöitä verkkosivustollesi ja muuttaa heidät ostaviksi asiakkaiksi kohdennetun sekä arvokkaan viestinnän ja tarinankerrontatekniikoiden avulla. Oikein toteutettuna sisältömarkkinointi lisää sivustosi näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaillesi ja muille kohderyhmäsi henkilöille esimerkiksi hakukoneiden ja sosiaalisten medioiden keskuudessa. Sisältömarkkinointi on osa inbound-markkinointia.

Sisältömarkkinointi on tärkeä osa digimarkkinointia, sillä sen avulla tuot liikennettä verkkosivuille, sitoutat kävijöitä entisestään ja edistät myyntiä sekä konversioiden syntymistä.

Kävijäseuranta osana digimarkkinointia

Kävijäseuranta eli verkkosivujen analytiikka mahdollistaa mitattavan markkinoinnin ja tuloksiin ohjautuvan toiminnan digimarkkinoinnissa. Analytiikalla tarkoitetaan useimmiten tässä kontekstissa datan keruuta erilaisten digitaalisten kanavien kautta.

Analytiikka kertoo sinulle, mitä toimenpiteitä sivustolla olevat kävijät tekevät ja mikä heitä kiinnostaa. Useat digimarkkoinnin työkalut käyttävät kävijäseurannan dataa hyödykseen tuloksien maksimoinnissa ja esimerkiksi kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamisesssa. Yleisimmät kävijäseurannassa seurattavat asiat ovat:

  • Klikkaukset
  • Ostotapahtumat
  • Yhteydenotot
  • Materiaalien lataukset
  • Soitot

Ilman analytiikkaa on digimarkkinointi enemmänkin arvailua kuin systemaattista ja tavoitteisiin tähtäävää tehokasta tekemistä. Analytiikan valjastaminen hyötykäyttöön saattaa tuntua isolta ja haastavalta asialta, jos itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta analytiikkatyökalujen hyödyntämisestä. Kaikkea ei tarvitse osata itse ja toisinaan on jopa kannattavaa säästää omaa aikaansa ja antaa asiantuntijan hoitaa analytiikan käyttöönotto puolestasi. Mikäli tarvitset apua käyttöönoton kanssa, jätä meille yhteydenottopyyntö niin laitamme analytiikkasi kuntoon.

P.S. Muista dataa kerätessäsi ottaa huomioon GDPR ja käyttäjien suostumus datankeruuseen jo ennen datan keräämistä.

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista