Mitä on digimarkkinointi? Digimarkkinoinnin puu ja tarkkaileva jalohaukka

Digimarkkinoinnista ja erityisesti markkinoinnista verkossa on tullut oleellinen osa yrityksien markkinointia. Internetin käyttö on yli kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja tämä muutos on vaikuttanut huomattavasti siihen, miten ihmiset ostavat tuotteita ja ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Digimarkkinointi on avainroolissa yrityksen kasvattamisessa ja onnistuneessa asiakaskokemuksessa. 

Mutta mitä digimarkkinointi on? Digimarkkinointi on yrityksen markkinoinnin osa-alue, joka kattaa kaiken markkinoinnin digitaalisilla alustoilla. Se on tapa muodostaa yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin ja tehdä heihin vaikutus verkossa tai muissa digitaalissa kanavissa. Digimarkkinointi pohjautuu digitaalisen läsnäolon hallitsemiseen ja kasvattamiseen, minkä avulla yritys saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Tämän hetken yleisimmät digimarkkinoinnin kanavat ovat hakukoneet, sosiaalinen media, sähköposti ja verkkosivut.

Mistä digimarkkinointi koostuu? -
Digimarkkinoinnin Puu

Nykypäivänä verkkosivut ovat yrityksen digimarkkinoinnin runko, jota ravitsemalla saadaan digimarkkinointi kukoistamaan eli tuottamaan mitattavaa tulosta yritykselle. Kuten mikä tahansa puun runko, myös digimarkkinoinnin runko tarvitsee vettä elääkseen ja kasvaakseen. Vesi kuvastaa liikennettä verkkosivuilla. Ilman liikennettä, verkkosivujen on mahdotonta vahvistua ja kannatella liiketoimintaa.

Uusi runko eli puun taimi tarvitsee erityisen paljon vettä vahvistuakseen. Vahvistuakseen taimelle ei riitä pelkkä sadevesi, sillä taimi jää suurten puiden varjoihin. Vesi täytyy kuitenkin saada jostain, kuten hanasta. Hana kuvastaa maksettua mainontaa sosiaalisessa mediassa, minkä avulla ohjataan liikennettä verkkosivuille. Sama pätee verkkosivuihin – kun uusi sivusto luodaan, täytyy sinne ohjata erityisen paljon liikennettä. Liikenne ravitsee sivustoa, ja näin auttaa sivuston auktoriteetin vahvistumisessa ja näkyvyyden kasvamisessa.

Kun taimesta on kasvanut nuori puun runko, tarvitsee se auringonvaloa saavuttaakseen vankan ja kestävän paikan muiden puiden joukossa. Pikkuhiljaa, kasvaessaan kohti aurinkoa, puu vahvistuu ja sen sijainti suhteessa muihin puihin paranee. Kun puun runko on vahvistunut ja hyvällä sijainnilla, voi se saada entistä enemmän vettä sateesta kasvaakseen ja auringon valoa vahvistuakseen, mikä pätee myös digimarkkinoinnissa. Kun verkkosivuille ohjataan liikennettä aktiivisesti ja kun ne ovat hyvin hakukoneoptimoidut, saavat ne lisää näkyvyyttä verkossa. Näin orgaaninen liikenne lisääntyy ja sivuston auktoriteetti vahvistuu.

Samalla, kun runko vahvistuu, alkavat puun lehdet kasvamaan. Puun lehdet kuvastavat liidejä, jotka joko rapistuvat, kun liidi ei johda asiakkuuteen, tai kukoistavat, kun liidistä syntyy asiakkuus. 

Miksi digimarkkinointi on tärkeää yrityksille?

Ennen digimarkkinointi (erityisesti verkossa) oli vain uusi ja erilainen tapa markkinoida. Se avasi uudenlaisen median muodon, jolla yritykset pystyivät kaupata tavaroita ja palveluita. Muutaman viime vuoden aikana digimarkkinoinnin merkitys on kasvanut uusiin ulottuvuuksiin. 

Digimarkkinointi on yrityksille helppo tapa kertoa brändinsä tarina ja herättää yrityksensä eloon online-alustalla, ja tavoittaa samalla ihmismassoja. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden toimia ja vuorovaikuttaa asiakasrajapinnassa kustannustehokkaasti. 

Yritysten digimarkkinoinnin päätavoitteena on yleensä myynnin lisääntyminen. Digimarkkinointia voi myös hyödyntää mm. brändin vahvistumiseen tai kilpailusta erottautumiseen. 

Miten Folcan liittyy digimarkkinointiin?

Falcon eli jalohaukka tunnetaan lintujen kuninkaana. Sen teräväkärkiset siivet ja jalo olemus viestivät arvokkuutta ja ylpeyttä. Jalohaukat ovat nopeita ja taidokkaita lentäjiä, jotka valitsevat kohteensa tarkkailemalla ja lähestyvät sitä oikealla hetkellä. Parhaimmillaan digimarkkinoinnissa on sama toimintaperiaate kuin arvokkaalla jalohaukalla, maailman nopeimmalla saalistajalla.

Digimarkkinoinnin runko eli yrityksen verkkosivut viestivät potentiaalisille asiakkaille kohdistetun sanoman tuottaen lisäarvoa. Digimarkkinoinnin toimenpiteiden ja niistä saatavan datan avulla seurataan potentiaalisen asiakkaan eli kohteen käyttäytymistä. Kun potentiaalinen asiakas näyttää ostohalukkuutensa, muuttuu kohde liidiksi, jonka jälkeen myynnin on aika liitää kohti liidiä ja muuttaa se arvokkaaksi asiakassuhteeksi. Digimarkkinoinnin on siis tarkoitus houkutella potentiaalisia asiakkaita verkkosivustolle, tarkkailla heidän toimintaansa ja tuottaa yritykselle tulosta luomalla uusia asiakkuuksia.

Meidän jalohaukkamme, Folcan, istuu kukoistavan puun latvassa tarkkaillen ympäristöään. Folcan viestii rehellisyyttä, arvokkuutta ja asiantuntijuutta. Levitä jalohaukan siivet kanssamme ja nostetaan yrityksesi digimarkkinointi korkeuksiin.  

Ilmainen digimarkkinoinnin konsultaatio

Haluatko keskustella yrityksesi digimarkkinoinnin kehittämisestä? Varaa tunnin ilmainen konsultaatio täältä.

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Yrityksen markkinointistrategian määrittäminen kuvassa asiaan liittyviä tavaroita, eli kyniä, suunnittelupaperia ja markkinoinnin kirjallisuutta

Yrityksen Markkinointistrategia

Markkinointistrategialla tarkoitetaan yrityksen yleistä pelisuunnitelmaa kuluttajien tavoittamiseksi ja muuttamiseksi maksaviksi asiakkaiksi. Milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja millä tavoitteilla? Markkinointistrategia vastaa näihin kysymyksiin.

Lue lisää »

Anna palautetta sivuistamme ja voita hierontalahjakortti!