Mitä on digimarkkinointi?

Digitaalisesta markkinoinnista eli digimarkkinoinnista on tullut erittäin oleellinen osa yritysten markkinointia. Mutta mitä digimarkkinoinnilla oikeastaan tarkoitetaan? Mistä se koostuu? Mitkä ovat sen hyödyt ja miten sitä mitataan?  

Mitä on digimarkkinointi?

Digimarkkinointi on yrityksen markkinoinnin osa-alue, joka kattaa kaiken digitaalisilla alustoilla tapahtuvan markkinoinnin. Se on tapa muodostaa yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin ja tehdä heihin vaikutus digitaalisissa kanavissa. Digimarkkinointi pohjautuu digitaalisen läsnäolon hallitsemiseen ja kasvattamiseen, minkä avulla yritys saavuttaa markkinoinnin tavoitteet. Yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin kanavia nykypäivänä ovat esimerkiksi hakukoneet, verkkosivut, sosiaalinen media ja sähköpostityökalut. Uusimpana trendinä on tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa. 

Internetin käytön on kasvanut hurjaa vauhtia viimeisten vuosikymmenien aikana ja tämä muutos on vaikuttanut huomattavasti siihen, miten ihmiset ostavat tuotteita ja ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Digimarkkinointi on avainasemassa yrityksen kasvattamisessa ja onnistuneessa asiakaskokemuksessa. 

Mistä digitaalinen markkinointi koostuu?

Toimivat verkkosivut ovat digitaalisen markkinoinnin ydin. Sinne voidaan houkutella lisää liikennettä eli kävijöitä monin eri digimarkkinoinnin keinoin, kuten hakukoneoptimoinnin, maksetun mainonnan sekä sähköpostimarkkinoinnin avulla. Seuraavaksi käymme läpi digimarkkinoinnin keskeisimmät osa-alueet ja niiden merkityksen digimarkkinoinnin kokonaisuudessa.  

Verkkosivut digimarkkinoinnin runkona

Verkkosivut ovat yrityksen digimarkkinoinnin runko, jota ravitsemalla saadaan digimarkkinointi kukoistamaan eli tuottamaan mitattavaa tulosta yritykselle. Verkkosivut eivät kuitenkaan itsestään tuo yritykselle juurikaan tulosta tai lisänäkyvyyttä, vaan verkkosivut tarvitsevat liikennettä eli kävijöitä. Ilman liikennettä, verkkosivujen on mahdotonta saada näkyvyyttä ja kehittää yrityksen toimintaa. 

Tarvitsetko laadukkaat ja räätälöidyt verkkosivut yrityksellesi? Tilaa aika ilmaiseen tarvekartoitukseen asiantuntijamme kanssa:

Maksettu mainonta vauhdittaa kasvua ja näkyvyyttä

Verkkosivut ovat yrityksen digimarkkinoinnin runko, jota ravitsemalla saadaan digimarkkinointi kukoistamaan eli tuottamaan mitattavaa tulosta yritykselle. Verkkosivut eivät kuitenkaan itsestään tuo yritykselle juurikaan tulosta tai lisänäkyvyyttä, vaan verkkosivut tarvitsevat liikennettä eli kävijöitä. Ilman liikennettä, verkkosivujen on mahdotonta saada näkyvyyttä ja kehittää yrityksen toimintaa. 

Hakukoneoptimointi auttaa vahvistumaan suhteessa kilpailijoihin

Kun uusien verkkosivujen liikennettä on saatu kasvatettua, tarvitsee se lisäenergiaa saavuttaakseen vankan ja kestävän aseman kilpailijoiden joukossa. Kun verkkosivuille ohjataan laadukasta liikennettä aktiivisesti ja ne ovat hakukoneoptimoidut, saavat ne lisää näkyvyyttä verkossa. Hakukoneoptimoinnille on erityisen tärkeää laadukas ja säännöllinen sisällöntuotanto

Näin orgaaninen liikenne (vierailijat, joista ei ole maksettu) lisääntyy ja sivuston auktoriteetti hakukoneen silmissä vahvistuu. Mitä korkeampi sivuston auktoriteetti on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sivustosi saavat näkyvyyttä hakukonetuloksissa. Voit tarkistaa sivustosi auktoriteetin esimerkiksi täältä.  

Oikeanlainen sisällöntuotanto auttaa näkyvyydessä

Sisältömarkkinointi (content marketing) on markkinointitekniikka, joka perustuu arvokkaan, hyödyllisen ja informatiivisen sisällön luomiseen ja levittämiseen. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa jatkuvasti ja johdonmukaisesti kohderyhmää puhuttelevaa ja hyödyntävää markkinontiviestintää parhaiten toimivissa kanavissa. Oikein toteutettuna sisältömarkkinointi lisää sivustosi näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaillesi ja muille kohderyhmäsi henkilöille esimerkiksi hakukoneiden ja sosiaalisten medioiden keskuudessa. Sisältömarkkinointi on osa inbound-markkinointia 

 
Lue digimarkkinoinnin keinoista lisää täältä.
 

Digimarkkinoinnin hyödyt

Ennen digimarkkinointi oli vain uusi ja erilainen tapa markkinoida perinteisen markkinoinnin rinnalla. Se on kuitenkin ajan myötä avannut yrityksille aivan uudenlaisen kanavan, jonka kautta he voivat kaupata tavaroita ja palveluita ennennäkemättömällä tavalla. Digimarkkinoinnin merkitys on kasvanut jo vuosien ajan, mutta viimeisten vuosien muuttunut maailmantilanne on pakottanut viimeisetkin yrityksen digimaailmaan. Digitaalisten kanavien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti ja perinteisen markkinoinnin osuus on puolestaan vähentynyt huomattavasti.  

Yritysten digimarkkinoinnin päätavoitteena on yleensä myynnin kasvattaminen ja konversioiden saaminen. Digimarkkinointia hyödynnetään tehokkaasti kuitenkin myös brändin vahvistamiseen tai kilpailijoista erottautumiseen. 

Mitkä ovat sitten juuri digimarkkinoinnin isoimmat hyödyt? Keräsimme alle listan niistä: 

Digimarkkinointi on helppo tapa esitellä asiakkaille brändiä

Digimarkkinointi on yrityksille helppo tapa kertoa brändinsä tarina ja herättää yrityksensä eloon online-alustalla. Lisäksi markkinointimenetelmät, joissa käytetään digitaalisia alustoja, tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden päästä helposti ja joustavasti kosketuksiin ja vuorovaikutukseen brändisi kanssa riippumatta ajasta ja paikasta. 

Digimarkkinointi mahdollistaa kohdennettavuuden

Kuten markkinoinnissa ylipäätään, myös digimarkkinoinnissa on tärkeää tuntea kohderyhmä, jolle markkinointia kohdennetaan. Digimarkkinoinnin yksi suurimmista hyödyistä onkin nimenomaan kohdennettavuus eli markkinointiviesti voidaan kohdentaa juuri sinun haluamallesi kohderyhmälle, esimerkiksi iän, asuinpaikan tai sukupuolen mukaan. Demografisten tietojen lisäksi digimarkkinointia voidaan kohdentaa myös esimerkiksi henkilöille, jotka ovat aiemmin vierailleet verkkosivuillasi tai sosiaalisen median profiilissasi.  

Koska digimarkkinoinnin avulla voidaan kohdistaa mainokset tarkalle kohderyhmälle, voi jo pienellä budjetilla saada hyviä tuloksia aikaan.  

Digimarkkinointi mahdollistaa laajan kohderyhmien saavuttamisen kustannustehokkaasti

Oikein suunnitellulla ja hyvin kohdennetulla digitaalisella markkinointikampanjoilla voidaan tavoittaa oikeat asiakkaat paljon pienemmillä kustannuksilla kuin perinteisillä markkinointimenetelmillä. Lisäksi digimarkkinoinnin avulla voit saavuttaa asiakkaita käytännössä ympäri maailmaa ja pystyt laajentamaan toimintaasi suhteellisen helposti haluamallesi kohderyhmälle.  

Digimarkkinointi on helposti mitattavaa

Mitä paremmin tunnet kohderyhmäsi ja hyödynnät digimarkkinoinnin dataa, sitä kustannustehokkaampaa digimarkkinointi on. Digitaalisten analyysityökalujen ja muiden digimarkkinoinnin työkalujen mittareiden avulla voidaan kerätä arvokasta dataa asiakkaista ja markkinointikampanjoiden tehokkuudesta (mikä toimii ja mikä ei). Mittareiden avulla voit saada yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi siitä, miten asiakkaat käyttävät verkkosivustoasi tai reagoivat mainontaasi. Pitkäjänteisesti kerätty data antaa hyvän pohjan asiakasymmärrykselle ja auttaa tulevaisuuden markkinoinnin tehokkaassa suunnittelussa.  Voit lukea lisää digimarkkinoinnin mittaamisesta seuraavasta kappaleesta. 

Digimarkkinoinnin mittaaminen

Kuten yllä mainitsimme, yksi digimarkkinoinnin isoimmista vahvuuksista on sen mitattavuus. Pelkän datan tulkitsemisen lisäksi, on tärkeää tietää, mitä dataa kannattaa tulkita ja miten sitä tulee jatkossa hyödyntää. 

Kävijäseuranta eli verkkosivujen analytiikka mahdollistaa mitattavan markkinoinnin ja tuloksiin ohjautuvan toiminnan digimarkkinoinnissa. Analytiikalla tarkoitetaan useimmiten tässä kontekstissa datan keruuta erilaisten digitaalisten kanavien kautta. 

Analytiikka kertoo sinulle, mitä toimenpiteitä sivustolla olevat kävijät tekevät ja mikä heitä kiinnostaa. Useat digimarkkinoinnin työkalut hyödyntävät kävijäseurannan dataa tuloksien maksimoinnissa ja esimerkiksi kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamisessa. Yleisimmät kävijäseurannassa seurattavat asiat ovat: 

  • Klikkaukset 
  • Ostotapahtumat 
  • Yhteydenotot
  • Materiaalien lataukset 
Muistathan dataa kerätessäsi ottaa huomioon GDPR:n ja käyttäjien suostumuksen datankeruuseen jo ennen datan keräämistä.
 

Ilman analytiikkaa on digimarkkinointi enemmänkin arvailua kuin systemaattista ja tavoitteisiin tähtäävää tehokasta tekemistä. Analytiikan valjastaminen hyötykäyttöön saattaa tuntua isolta ja haastavalta asialta, jos itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta analytiikkatyökalujen hyödyntämisestä. Kaikkea ei tarvitse osata itse ja toisinaan on jopa kannattavaa säästää omaa aikaansa ja antaa asiantuntijan hoitaa analytiikan käyttöönotto puolestasi.

Mikäli tarvitset apua käyttöönoton kanssa, jätä meille yhteydenottopyyntö niin laitamme analytiikkasi kuntoon. 

Mistä digimarkkinoinnin hinta koostuu?

Se paljonko digimarkkinointi toteuttaminen maksaa riippuu siitä kuinka paljon ja missä mainostetaan, mitkä ovat mainonnan tavoitteet ja kuinka suuret ovat mainonnan kohderyhmät. Digimarkkinoinnin hinta koostuu mediakulusta, jolla tarkoitetaan summaa, joka maksetaan mainontaa näyttävälle palveluntarjoajalle, kuten Googlelle. Tämä summa vaihtelee riippuen kanavasta ja kampanjatyypistä.  

Voit lukea lisää Google-mainonnan hinnasta täältä, TikTok-mainonnan hinnasta täältä ja Instagram-mainonnan hinnasta täältä. 

Mediabudjetin lisäksi digimarkkinoinnin hinta riippuu sen parissa vietetystä työstä sekä siitä kuka digimarkkinoinnin käytännössä toteuttaa: toteutetaanko markkinointi itse vai ulkoistetaanko se esimerkiksi markkinointitoimistolle. Tehokkaasti tehtynä digimarkkinointi maksaa itsensä takaisin ja kasvattaa yrityksesi näkyvyyttä ja tätä kautta myyntiä.  

On tärkeää muistaa, ettei kaikkea tarvitse osata tai ehtiä tehdä itse ja siksi digimarkkinoinnin ulkoistaminen voi olla oikea ratkaisu kasvattaaksesi myyntiänne tehokkaasti.  

Yhteenveto

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea digitaalisilla alustoilla tapahtuvaa markkinointia. Yleisimmät digimarkkinoinnin kanavat ovat esimerkiksi hakukoneet (kuten Google), verkkosivut, sosiaalinen media (kuten Instagram, Facebook ja TikTok) ja sähköpostityökalut.  

Digimarkkinoinnin ydin on toimivat verkkosivut, jonne voidaan houkutella liikennettä eli kävijöitä monin eri digimarkkinoinnin keinoin, kuten hakukoneoptimoinnin, maksetun mainonnan sekä sisältömarkkinoinnin avulla. Oikein tehtynä digimarkkinoinnilla voidaan saavuttaa juuri oikeita kohderyhmiä mistä tahansa pienilläkin budjeteilla. Digimarkkinointi mahdollistaa siis laajojen ja kohdennettujen kohderyhmien saavuttamisen kustannustehokkaasti ja tarjoaa väylän asiakkaillesi olla helposti vuorovaikutuksessa brändisi kanssa.   

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista