Mitä sisältömarkkinointi on?

Opi käyttämään sisältömarkkinointia osana yrityksesi markkinointistrategiaa.  

Mitä on sisältömarkkinointi? Miksi sitä kannattaa hyödyntää ja miten? Nämä ovat varmasti kysymyksiä, joihin etsit vastausta, kun päätit klikata tätä artikkelia. Nykypäivän markkinoinnissa on yksinkertaisesti mahdotonta unohtaa sisältömarkkinointia, markkinointitekniikkaa, jota yhä useammat yritykset käyttävät osana markkinointistrategiaansa. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä sinun on tiedettävä lähtiessäsi liikkeelle.

“ Sisältömarkkinointi (content marketing) on markkinointitekniikka, joka perustuu arvokkaan, hyödyllisen ja informatiivisen sisällön luomiseen ja levittämiseen. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on houkutella kävijöitä verkkosivustollesi ja muuttaa heidät ostaviksi asiakkaiksi kohdennetun ja arvokkaan viestinnän sekä tarinankerrontatekniikoiden avulla. Oikein toteutettuna sisältömarkkinointi lisää sivustosi näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaillesi kohderyhmäsi henkilöille muun muassa hakukoneiden ja sosiaalisten medioiden keskuudessa sosiaalisen median kanavat. Sisältömarkkinointi on osa inbound-markkinointia.

Mielenkiintoisen sisällön luominen antaa yrityksellesi mahdollisuuden kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio, vakuuttaa heidät ja lisätä heidän tietoisuuttaan tuotemerkistäsi tai yrityksestäsi. Sisältömarkkinointi eroaa perinteisestä mainonnasta, sillä sen tavoite on luoda arvoa eikä ohjata lukijaa suoraan ostamaan. 

Sisältömarkkinoinnin historia

Sisältömarkkinointia käytettiin ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa 1800-luvulla. Vuonna 1895 kuuluisan traktoriyhtiön omistaja John Deere julkaisi aikakauslehtensä The Furrow ensimmäisen painoksen. Tämän aikakauslehden tarkoitus ei ole yhtiön traktoreiden mainostaminen, vaan auttaa maanviljelijöitä parantamaan satoaan. Lehti käsittelee erilaisia maatalouskysymyksiä, esimerkiksi viljelymenetelmien muutoksia tai talouden vaikutuksia maatalouteen. Nykypäivänä lehdellä on yli 1,5 miljoonaa lukijaa 40 maassa ympäri maailmaa. 

Sisältömarkkinoinnin hyödyt yrityksellesi

Sisältömarkkinoinnin vaikutukset ovat mitattavissa pitkällä aikavälillä. Kun sisältösi saavat näkyvyyttä, voivat ne tuoda pitkällä aikavälillä paljon jatkuvaa liikennettä sivustollesi. Sisältömarkkinoinnilla on siis myös valtava vaikutus yrityksesi hakukoneoptimointiin. Lisäksi sisältömarkkinointi voi myös auttaa sinua säästämään osan mainosbudjetistasi, sillä et maksakaan jokaisesta klikistä. Työpanostasi lukuun ottamatta, sisältöjen kautta sivuillesi ohjautuva liikenne on täysin ilmaista. Jos haluat nopeita tuloksia, kannattaa sinun suunnata katseesi kohti verkkomainontaa.

Yhdistämällä sisältösi muihin inbound-markkinointitekniikoihin, voit seurata potentiaalisten asiakkaidesi kehitystä digitaalisella asiakaspolulla ja konvertoida heidät ostaviksi asiakkaiksi.

Sisältömarkkinoinnilla on useita hyötyjä kuten:

  • Tuotemerkkisi tai yrityksesi maineen kasvaminen ja vahvistuminen
  • Verkkonäkyvyyden lisääntyminen
  • Potentiaalisten asiakkaiden ohjaaminen eteenpäin ostopolulla 
  • Asiakkaidesi luottamuksen vahvistaminen  

Miten lähteä liikkeelle?

On olemassa useita vaiheita ja tekniikoita, joita voidaan käyttää sisältömarkkinoinnin strategian toteuttamiseen. Näitä ovat mm. Sisällöntuotanto, hakukoneoptimointi sekä sisältöjen julkaiseminen ja mainostaminen sosiaalisessa mediassa.

Olemme listanneet sinulle neljä vaihetta, jotka sinun tulee kattaa sisältömarkkinointia aloittaessasi.   

Määritä yrityksesi kohderyhmä ja ostajapersoonat

Ennen kuin aloitat ensimmäisen blogitekstisi kirjoittamisen, kysy itseltäsi: ”Kenelle haluan kirjoittaa?” Ketkä kuuluvat kohdeyleisööni?”. Tunnistaaksesi kohderyhmäsi henkilöt ja heidän tarpeensa, suosittelemme sinua määrittämään yrityksesi ostajapersoonat.  Ostajapersoonat ovat kuvitteellisia ihanneasiakkaitasi. Lue lisää ostajapersoonien määrittämisestä Rasmuksen blogista Mikä on Ostajapersoona ja miten se luodaan? 
  
Yleisösi tunteminen auttaa sinua tuottamaan heille kiinnostavaa  sisältöä ja houkuttelemaan näin potentiaalisia asiakkaita verkkosivustollesi. Kiinnitä myös huomiota erottautumistekijöihisi! On tärkeää, että erotut kilpailijoista ja jäät kävijöiden mieleen. 

Luo monipuolisesti sisältöä ostopolun vaiheesta riippuen

Potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi verkkosivustollesi sinun täytyy luoda houkuttelevaa sisältöä. Sisältösi on puhuteltava ostajapersoonaasi ja tarjottava ratkaisu hänen kysymyksiinsä.  
 
Sisältömarkkinoinnissa blogitekstit ovat suosituimpia sisältötyyppejä, mutta yrityksen online-näkyvyyden parantamiseksi on tarjolla monia muitakin sisältötyyppejä. Ole luova tuottaessasi sisältöä! Vaihda formaattia ja luo esimerkiksi kuvia, videoita, podcasteja, infografiikkaa, tapaustutkimuksia, webinaareja, e-kirjoja yms. 
 
Tunnista potentiaalisille asiakkaille lähetettävä sisältö ja viesti sen perusteella, mihin ostopolun vaiheeseen kyseinen sisältö kuuluu. Ostopolun vaiheet voi jakaa karkeasti kolmeen osaan: tietoisuus, harkinta ja päätöksentekovaihe. Mieti myös, mikä on kyseisen sisällön tarkoitus. Onko sen tarkoitus herättää mielenkiinto vai esimerkiksi saada asiakas varaamaan aika? 

Luo sisältösuunnitelma ja julkaisuaikataulu

Seuraava vaihe on luoda sisältösuunnitelma. Ideointihetki työkavereidesi kanssa on hyvä tapa keksiä kiinnostavia sisältöaiheita. Selvitä myös, minkälaista sisältöä netistä löytyy jo.  Avainsanatutkimuksella on hyvä lähteä liikkeelle sisältösuunnitelmaa luotaessa. 
 
Sisältöjä luodessasi, kiinnitä huomiota hakukoneoptimointiin, tekstin rakenteeseen ja visuaalisuuteen. Kuvia ja värejä on myös hyvä hyödyntää lukijan huomion kiinnittämiseksi! 
  
Määritä julkaisuaikataulu varmistaaksesi, että sisältöä julkaistaan säännöllisesti blogiin ja muihin kanaviin. Säännöllinen ja tarpeeksi tiivis julkaisutiheys on elintärkeää sisältömarkkinointistrategiassa. Yritä julkaista vähintään yksi blogiteksti viikossa! Julkaisuaikataulua noudattamalla varmistat pääsyn asetettuihin tavoitteisiin. 

Kuratoi, remontoi ja kehitä sisältöjäsi

Kuratointi tarkoittaa  sisällön valitsemista, suodattamista luokittelemista, kokoamista ja jakamista kohdeyleisölle. Keräämällä ja jakamalla muiden julkaisemaa tietoa ja yhdistämällä sitä omaasi, voit lisätä tekstisi luotettavuutta. Sisältöä kuratoidessa, on tärkeää muistaa kertoa, mistä lähteestä kyseinen tieto on haettu. Lähteitä voivat olla niin sosiaalisen median julkaisut kuin tutkimustuloksetkin. 
 
Vanhoja sisältöjä kannattaa myös hyödyntää ns. Remontoimalla niitä. Se tarkoittaa sitä, että vanha blogiteksti uusitaan ajantasaiseen muotoon ja sitä kehitetään samalla. Blogitekstejä remontoimalla voit parantaa sijoitustasi hakukoneissa sekä säästää aikaasi, sillä sinun ei tarvitse luoda uutta sisältöä aivan tyhjästä.  
 
HUOM! Seuraa tuloksia ja kehitä tekemistäsi saatujen tuloksien pohjalta. 

Sisältömarkkinointi pähkinänkuoressa

Sisältömarkkinointi ei ole uusi asia, sillä sitä on tehty Yhdysvalloissa jo vuodesta 1895 lähtien. Sisältömarkkinointi on yleistynyt lähivuosina, sillä sisältöjen kuluttajat suosivat heille hyödyllistä sisältöä myyvien mainosmateriaalien sijaan. Sisältömarkkinointi perustuu arvokkaan, hyödyllisen ja informatiivisen sisällön luomiseen ja sen jakamiseen. Tämän markkinointitaktiikan tavoite on kommunikoida kohdeyleisön kanssa ja sen myötä tuoda yritykselle näkyvyyttä ja lisämyyntiä. Sisältömarkkinointi on kytköksissä suoraan hakukoneoptimointiin ja verkkonäkyvyyteen. 
 
Suosittelemme, että lähdet liikkeelle ostajapersoonien määrittämisellä ja avainsanatutkimuksella. Näistä saatujen tulosten perusteella voit valita sopivat sisältötyypit, julkaisukanavat ja määrittää sisältösuunnitelman. Kun pääset julkaisemaan sisältöä, seuraa sen saamia tuloksia ja kehitä tekemistäsi niiden pohjalta. Pidä mielessäsi, että sisältömarkkinoinnin tulokset syntyvät lähtökohtaisesti pitkällä aikavälillä. 

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista