Miten valita yrityksellesi sopivat somekanavat?

Sosiaalinen median suosio on noussut valtavasti ja jopa yli puolet (60 %) maailman väestöstä käyttää sosiaalista mediaa. Sosiaalisen media tarjoaakin yrityksille mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisönsä tehokkaasti, kohdistetusti ja edullisesti. Vaikka eri somekanavien tarjonta kasvaa jatkuvasti, ei tämä tarkoita, että yrityksen tulee olla läsnä näissä kaikissa kanavissa. Tärkeintä on valita ja keskittää yrityksen resurssit niihin somekanaviin, joissa kohderyhmäsi viettävät aikaa.

Tämän blogin tarkoituksena on auttaa sinua vertailemaan eri sosiaalisen median kanavia ja löytämään juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivat vaihtoehdot. Käsittelemme muun muassa seuraavia aihealueita: 

 • Somemarkkinointi ja sen hyödyt
 • Mistä lähteä liikkeelle somekanavaa valitessa?
 • Suosituimmat sosiaalisen median kanavat ja niiden ominaisuudet
 • Tiivistettynä tärkeimmät huomiot somekanavien valinnassa 

Somemarkkinointi ja sen hyödyt

Sosiaalisen median kanavat tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia yritysten markkinointiin ja sosiaalisen median käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti. Suomessa somen käyttäjien määrä on jopa yli 4,62 miljoonaa ja globaalisti tämä luku on lähes 5 miljardia. Monien somekanavien ikäjakauma ei rajoitu nykyään enää vain nuoriin, vaan myös vanhemmat ikäryhmät ovat lisääntyvissä määrin alkaneet käyttämään laajemmin eri somekanavia. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi yritys hyötyy entistä enemmän sosiaalisen median kanavien tarjoamista markkinointimahdollisuuksista.  

Somemarkkinointi koostuu maksuttomasta eli orgaanisesta somenäkyvyydestä ja maksullisesta somemainonnasta

Orgaanista somenäkyvyyttä on yrityksen somekanavalle tehdyt julkaisut, joiden postaaminen ei maksa mitään. Orgaaniset julkaisut näkyvät seuraajillesi ja mitä enemmän seuraajat reagoivat julkaisuihisi (tykkäävät, kommentoivat, jakavat yms.), sitä enemmän somen algoritmi suosittelee julkaisua myös muille kuin seuraajillesi. Kiinnostavan, laadukkaan ja kohderyhmääsi puhuttelevan sisällön ansiosta voit siis saavuttaa näkyvyyttä somessa orgaanisesti.

Näkyvyyden kasvattaminen pelkästään orgaanisella näkyvyydellä voi kuitenkin olla työlästä ja melko rajallista. Lisäksi orgaanisen sisällön tekemisestä ei ole juurikaan hyötyä, jos yrityksesi tilille ei ole kertynyt seuraajia. Tästä syystä suosittelemme monesti tekemään orgaanisten julkaisuiden lisäksi maksullista mainontaa. Valitessasi oikeaa sosiaalisen median kanavaa, tulee kiinnittää huomiota siihen, tarjoaako kanava mahdollisuuden boostata rahallisesti orgaanista sisältöä näkyvyyden lisäämiseksi.

Maksullista somemarkkinointia on puolestaan sosiaalisessa mediassa toteutettu mainonta. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan näkyvyyden ostamista eri sosiaalisen median kanavista. Somemainontaa voi hyödyntää monipuolisesti ostopolun eri vaiheissa, sillä sen avulla voi tavoitella tunnettuutta, liikennettä tai suoria konversioita eli ostoja tai yhteydenottoja. Usein parhaiten toimiikin ostopolun huomioiva monikanavainen markkinointi. Maksetun somemarkkinoinnin avulla voidaan saavuttaa laaja yleisö ja kohdistaa mainontaa hyvinkin tarkasti juuri oikeille kohderyhmille suhteellisen edullisesti. Myös somessa toteutetut kaupalliset yhteistyöt ovat maksullista somemarkkinointia.  

Sosiaalisen median kanavien tarjoamat hyödyt yrityksille

Somemarkkinointi tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet markkinointiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi kasvattaa bränditietoisuutta, lisätä suoraan myyntiä tai sitouttaa jo olemassa olevia asiakkaita kustannustehokkaasti. Alle on listattuna kahdeksan syytä, miksi sinunkin yrityksesi kannattaa harkita sosiaalista mediaa, jos et siellä vielä ole:

 1. Some tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakkaita tehokkaasti.
 2. Some mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen juuri oikeille kohderyhmille.
 3. Some mahdollistaa laajan yleisön saavuttamisen kustannustehokkaasti.
 4. Some mahdollistaa vuorovaikutteisen suhteen luomisen asiakkaiden kanssa.
 5. Ajankohtaisten tietojen jakaminen on helppoa ja nopeaa sosiaalisessa mediassa.
 6. Some tarjoaa ajankohtaista analytiikkaa markkinoinnin tulosten tehostamiseksi.
 7. Somemarkkinointi on erinomainen tapa vahvistaa brändiäsi ja kasvattaa verkkosivujesi liikennettä.
 8. Some helpottaa asiakkaiden sitouttamista 

Lue lisää somemarkkinoinnista ja sen hyödyistä

Mistä lähteä liikkeelle somekanavaa valitessa?

Tärkeintä ei ole olla läsnä kaikilla mahdollisilla somealustoilla, vaan tärkeintä on keskittyä ja panostaa yrityksellesi parhaiten toimiviin kanaviin. Seuraavaksi käymme läpi minkälaisia asioita tulisi huomioida sopivien somekanavien valinnassa.

 1. Tavoitteet – mitä haluat saavuttaa somemarkkinoinnilla? Koskeeko tavoitteesi näkyvyyden ja brändin kasvattamista, suoraan myynnin lisäämistä vai etsitkö mahdollisesti uusia työntekijöitä?
 2. Kohderyhmä – Kenet haluat tavoittaa markkinoinnillasi? Onko kohderyhmääsi esimerkiksi nuoret aikuiset vai enemmän vanhempi ikäryhmä? Vaikka monella somekanavalla käyttäjäkunta on hyvin monipuolista, kannattaa yrityksesi keskittyä niihin kanaviin, joissa on eniten yrityksenne tavoittelemaan kohderyhmää.
 3. Kanavan ominaispiirteet – jokaisella kanavalla on omat ainutlaatuiset piirteensä, esimerkiksi sisällön ja postausten elinkaaren suhteen. Joillakin kanavilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa toimii hyvin kuva+teksti-postaus ja julkaisun elinkaari on pidempi, kun taas TikTok-markkinointi edellyttää pelkkää videosisältöä ja julkaisujen elinkaari on todella lyhyt. Yrityksesi tulee siis valita somekanavat myös sen mukaan minkälaista sisältöä pystyt tuottamaan ja kuinka usein.
 4. Resurssit – jokainen sosiaalisen median kanava vaatii aikaa ja panostusta. On tärkeää miettiä aidosti, kuinka paljon yritykselläsi on aikaa panostaa somemarkkinointiin ja löytyykö yrityksestäsi tarvittavaa osaamista. Huolellisesti suunniteltu sosiaalisen median strategia on kaiken A ja O. Siinä määritellään muun muassa missä kanavissa on realistisinta ja kannattavinta näkyä, kuinka usein sisältöä tulee tuottaa ja millaista sisältöä tuotetaan. Mikäli omat resurssit eivät riitä, kannattaa sosiaalisen median markkinointi ulkoistaa ammattilaisille laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. 

Tarvitsetko apua oikeiden somekanavien valinnassa ja somemarkkinoinnin aloittamisessa?

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat ja niiden ominaisuudet

Sosiaalisen median alustoja on tarjolla valtava määrä ja uusia alustoja tulee jatkuvasti lisää. Suosituimpia somekanavia ovat olleet jo monena vuotena Facebook, Instagram, LinkedIn ja TikTok. Muita suosittuja kanavia ovat muun muassa Snapchat, X (Twitter) ja Pinterest. Alla avaamme tarkemmin jokaisen kanavan ominaisuuksia, minkä perusteella voit pohtia mikä kanava sopisi juuri sinun yrityksesi markkinointiin.  

Facebook

 • Suosituin somekanava Suomessa ja maailmalla.
 • Facebookilla on Suomessa 2,40 miljoonaa käyttäjää.
 • Globaalisti Facebookilla on lähes 3 miljardia aktiivista käyttäjää kuukausittain.
 • Suurin käyttäjäryhmä ovat 25-34 -vuotiaat.
 • Etenkin vanhempien ikäryhmien (55 +) käyttäjien määrä noussut viime vuosina.

Facebook sopii hyvin yritykselle, joka haluaa tavoittaa aikuista kohderyhmää eli 20- 65+ -vuotiaita. Tätä nuoremmat eivät ole yleisesti kanavan aktiivisia käyttäjiä. Nykyään Facebookista on tullut pitkälti kanava, josta moni käy lukemassa sukulaisten ja ystävien kuulumisia: tämä tarkoittaa, että yrityksesi mainokset kilpailevat näiden sukulaisten ja ystävien julkaisujen kanssa.

Facebookia käytetään lähes poikkeuksetta yhdessä Instagramin kanssa, sillä molemmat kanavat ovat Metan omistamia ja molempia kanavia voi hallinnoida samasta paikasta. Tämä tarkoittaa, että yrityksesi voi julkaista saman postauksen molempiin kanaviin ja esimerkiksi hallinnoida mainoksia kätevästi samasta paikasta. 
Jos yritykselläsi ei ole intressejä panostaa maksullisen mainontaan, emme suosittele Facebookia ainakaan markkinointisi pääkanavaksi, sillä Facebookissa orgaanisten postausten näkyvyys on melko huono. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yritykselläsi olisi tuhansia seuraajia vain murto-osa näkee postauksesi, jos et boostaa julkaisua maksullisen mainonnan avulla. Tähän poikkeuksena on kiinnostava videomateriaali, joka toimii tällä hetkellä Facebookissa hyvin.

Instagram

Kuten sanottu, Instagramia käytetään usein yhdessä Facebookin kanssa, sillä molempia voi hallinnoida helposti samasta paikasta ja molempiin voi lisätä kätevästi täysin samat postaukset ja mainokset. Vaikka Instagramin käyttäjäkunta on nykyään melko monipuolista, on suurin käyttäjäryhmä kuitenkin edelleen 18-34 -vuotiaat.

Instagramin hyvänä puolena on se, että voit tehdä paljon eri tyyppisiä julkaisuja, kuten kuva+teksti -julkaisuja, karuselli-julkaisuja, keloja eli reelseja, pidempiä videoita ja Instagram-tarinoita. Lisäksi Instagramissa voit olla vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa helposti – tiesitkö, että mitä enemmän seuraajasi reagoivat tarinoihisi, sitä enemmän he näkevät feedille julkaisemiasi postauksia.

Instagramin kohdennusmahdollisuudet ovat myös melko hyvät jo pelkästään orgaanisen somenäkyvyyden osalta. Lisäksi Instagramissa maksullisella mainonnalla pystyy helposti tukemaan orgaanista näkyvyyttä.

Lue aiemmasta blogistamme, miten kasvattaa näkyvyyttä Instagramissa.

TikTok

TikTokin käyttäjäryhmä on pääasiassa nuorempaa eli alle 25-vuotiaita. Tiktokissa sisällön tulee olla helposti lähestyttävää rentoa videomateriaalia. Lisäksi videoiden tulee olla nopeatemposia ja haluttu viesti tulee tuoda esille hyvin tiiviissä muodossa (15-60 sekuntia). Jotta TikTok-markkinoinnista olisi aidosti hyötyä, tulee videoita myös julkaista tiheään tahtiin, sillä postausten elinkaari alustalla on hyvin lyhyt. Tämä vaatii yritykseltä resursseja tuottaa kiinnostavaa videomateriaalia usein. Hyvänä puolena TikTokissa on se, että alusta tarjoaa valmiita videopohjia, joita voi hyödyntää videoiden teossa.

TikTok sopii erityisen hyvin brändeille, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla ja haluavat välittää itsestään helposti lähestyttävän kuvan. TikTok-mainonnassa toimii erityisesti matalalla kynnyksellä ostettavat tuotteet, esimerkiksi alle 100 euroa maksavat tuotteet tai elämystuotteet, kuten erilaiset tapahtumat. Lisäksi rekrytointikampanjat (erityisesti junior-/kesätyötyyppiset työpaikat) toimivat alustalla hyvin.

TikTok-markkinoinnin osalta on tärkeä huomioida, että vaikka halutessasi voit boostata orgaanista sisältöä maksullisen mainonnan avulla, kohdennusmahdollisuudet alueittain ovat vielä verrattain heikot. Alustalla pystyy kohdentamaan nimittäin vain maakohtaisesti, eikä kaupunkikohtaisesti. Jos siis yrityksesi on hyvin lokaali ja tavoittelet kohderyhmää vain tietyn kaupungin sisällä, emme suosittele TikTokia ainakaan markkinointisi pääkanavaksi. Tällöin esimerkiksi Instagram on sinulle parempi vaihtoehto.

Lue lisää TikTok-markkinoinnista aiemmasta blogistamme.  

LinkedIn

Linkedin kannattaa valita markkinointikanavaksi, jos yrityksesi tavoittelee B2B-asiakkaita. LinkedInissa hyvänä puolena on tarkat kohdennusmahdollisuudet, mainontaa voi kohdentaa esimerkiksi tittelin tai toimialan mukaan. Orgaanisten julkaisuiden näkyvyys LinkedInissä on kuitenkin melko heikkoa. Mikäli siis koet, että kanava on sinulle oikea, maksullista mainontaa kannattaa harkita. Mainonta LinkedInissä on keskimäärin kalliimpaa kuin muissa sosiaalisen median kanavissa, mutta oikein toteutettuna se voi toimia LinkedInissa kustannustehokasta. 

LinkedIn toimii hyvin myös rekrytoinnin apuvälineenä. Orgaanisten julkaisujen lisäksi, kanava tarjoaa mahdollisuuden myös maksullisten työpaikkailmoitusten tekemiseen (job ads). Maksulliset työpaikkailmoitukset voi kohdistaa suoraan potentiaalisille työntekijöille esimeriksi ammattinimikkeen tai kokemusvuosien perusteella. Lisäksi LinkedInissa voidaan käyttää rekrytointiin suunniteltua maksullista lisäosaa Recruiteria.

Voit lukea lisää LinkedIn -markkinoinnista täältä. 

Muita sosiaalisen median kanavia

Pinterest on hyvin visuaalinen markkinointikanava ja siellä toimiikin erityisesti visuaalisten brändien ja tuotteiden, kuten sisustustuotteiden, markkinointi. Muita suosittuja aiheita kanavalla ovat esimerkiksi remontointi ja puutarha. Visuaalisuus on tärkeää Pinterestissa, sillä käyttäjät hakeva alustalta usein inspiraatiota kuvien kautta.

Twitter/ X sopii esimerkiksi järjestöille ja yrityksille, jotka ottavat kantaa ja keskustelevat aktiivisesti somessa. Twitterin käyttäminen on kuitenkin hieman riskialtista, koska kommentointi ja keskustelu alustalla voi olla usein melko kriittistä ja sävyltään negatiivista.

Snapchat sopii yrityksellesi, jos kohderyhmääsi ovat erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Snapchatissa toimii alle 10 sekuntia kestävät videot sekä kuvamainokset. Kuten TikTokissa, haluttu viesti on tuotava esiin alustalle sopivalla tyylillä: tiiviisti, huomiota herättävästi ja sopivan rennolla otteella. Trendien kehittyessä, alustan sisältö ja tyyli myös muuttuu, joten suosittelemme tutustumaan Snapchattiin ja siellä pyörivään ajankohtaiseen mainontaan ja sisältöön ennen mainonnan aloittamista.  

Youtube luokitellaan usein somekanavaksi, vaikka se on todellisuudessa hakukone. Youtube on kuitenkin yksi käytetyimmistä alustoista. Siellä toimii erittäin hyvin erilaiset asiantuntija- ja ohjevideot, jotka on kohdennettu joko yrityksille tai kuluttajille. Videoiden tekeminen vaatii kuitenkin usein aikaa ja resursseja. 

Tiivistetysti tärkeimmät huomiot somekanavien valinnassa

 1. Huomioi markkinointisi tavoitteet, kohderyhmä ja resurssit somekanavaa valitessasi.
 2. Kiinnitä huomiota alustan maksullisen mainonnan tarjoamiin mahdollisuuksiin – eli tarjoaako kanava mahdollisuuden boostata orgaanista sisältöä maksullisen mainonnan avulla ja millaiset ovat alustan kohdennusmahdollisuudet (eli kuinka tarkasti alustalla pystyy kohdentamaan juuri sinun kohderyhmällesi).
 3. Keskity vain niihin somekanaviin, joista on aidosti hyötyä yrityksellesi –varmista eri kanavien ominaisuudet ja millainen sisältö alustalla toimii. Esimerkiksi Instagramiin ja Facebookiin voi julkaista samankaltaista materiaalia, kun taas TikTokiin ja LinkedIniin tulee molempiin tehdä erikseen omat sisällöt.
 4. Seuraa somemarkkinoinnin tuloksia kanavien tarjoaman datan avulla ja tehosta markkinointia tulosten mukaisesti.
 5. Tarkkaile jatkuvasti sosiaalisen median trendejä ja uusien kanavien tarjoamia mahdollisuuksia -sosiaalinen media kehittyy nopeasti, ja uudet kanavat voivat tarjota uusia mahdollisuuksia tavoittaa kohdeyleisösi entistä tehokkaammin.
 6. Hyödynnä rohkeasti markkinoinnin ammattilaisen apua somekanavien valinnassa ja somemarkkinoinnin toteuttamisessa 

Ota yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivat somekanavat!

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokaisella sosiaalisen median kanavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Suosituimpia somekanavia ovat tällä hetkellä Facebook, Instagram, LinkedIn ja TikTok. Myös muihin somekanaviin, kuten Pinterestiin ja Snapchattiin on  järkevää tutustua, sillä voi olla että juuri sinun yrityksesi kohderyhmä on näissä kanavissa. Blogikirjoituksessa kävimme jokaisen edellä mainitun kanavan erityispiirteet läpi.

Usein parhaiten toimii yhdistelmä eri kanavia. Useamman kanavan hyödyntämisen avulla varmistetaan, että kohderyhmäsi edustaja näkee markkinointimateriaalisi useamman kerran ja näin kuljetetaan häntä eteenpäin ostopolulla. Suosittelemme myös hyödyntämään orgaanisen eli maksuttoman sisällön ohella maksullista mainontaa sosiaalisessa mediassa. Maksullisen mainonnan avulla on helpompaa tavoittaa uusia käyttäjiä ja houkutella ihmisiä tutustumaan profiiliisi ja yritykseesi tarkemmin.

Oikean kanavan valinta on tärkeää, jotta osaat olla läsnä juuri niissä kanavissa, jossa kohderyhmäsi on ja tuottaa heitä puhuttelevaa ja kyseiseen kanavaan sopivaa sisältöä. Yrityksellesi sopivan somekanavan valinnassa on siis tärkeää kiinnittää huomiota markkinointisi tavoitteisiin, kohderyhmään, eri kanavien ominaispiirteisiin ja käytössäsi oleviin resursseihin. 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista