Brändinäkyvyys ja myynti kasvuun yhteistyön avulla | Palautuminen.com x Folcan

Täysin uudistetu verkkokauppa ja brändi-ilme

Uusien markkinointikanavien käyttöönotto

Kasvanut myynti ja brändinäkyvyys

Verkkokauppa uudistettiin yhteistyön alussa

Palautuminen.com on palautumis- ja kuntoutumistuotteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraamiseen erikoistunut suomalainen yritys. Yrityksen toiminta lähti liikkeelle vuonna 2012 jääkiekkoilija Ville Peltosen toimesta, kun hän huomasi, että laadukkaille palautumistuotteille olisi enemmän kysyntää. Yrityksen toiminta aloitettiin Game Ready –kylmäkompressiolaitteiden maahantuonnilla, milloin yritys toimi nimellä Game Ready Finland. Nykyään yrityksen tuotevalikoimasta löytyy Game Ready –tuotteiden lisäksi reilusti erilaisia palautumiseen, kuntoutukseen ja harjoitteluun kehitettyjä tuotteita. 

Palautuminen.com ja Folcan aloittivat yhteistyön vuonna 2021. Yhteistyö aloitettiin Google-mainonnan kumppanuudella, mutta pian yhteistyön aloittamisen jälkeen syntyi esille verkkokaupan uudistuksen tarve. Verkkokauppa uusittiin täysin, jotta yrityksen digitaalinen ostopolku saatiin kuntoon ja sen myötä pystyttäisiin parantamaan sivuston alhaista konversioprosenttia. Toisena tärkeänä tavoitteena uudistukselle oli sivuston helppokäyttöisyys, jotta Palautuminen.com pystyy itse tekemään isompiakin lisäyksiä ja muutoksia sivustolle. Uudistuksen yhteydessä myös yrityksen brändi päivittyi: ilme uusittiin ja siirryttiin käyttämään brändinimeä Palautuminen.com, joka viestii selkeästi yrityksen tarjonnasta ja on mieleenpainuvampi.

Lisäksi verkkokauppa integroitiin Google Merchant Centeriin (Googlen kauppiaskeskus), mikä mahdollisti tuoteluetteloiden luomisen maksettua mainontaa sekä orgaanista näkyvyyttä varten.

Maksetulla mainonnalla lisää yrityksen brändinäkyvyyttä ja myynnin kasvua

Uudistuksen myötä myyntiä on pyritty kasvattamaan ottamalla käyttöön uusia markkinointikanavia, jotta verkkokauppa ei olisi riippuvainen vain yhden kanavan tuomasta tuotosta. Tällä hetkellä maksullista markkinointia tehdään Googlen lisäksi Metan kanavissa.

Molemmissa kanavissa on tehty sekä tunnettuuteen että myyntiin tähtäävää mainontaa. Mainonnassa on myös hyödynnetty monipuolisesti eri mainostyyppejä niin verkkokaupan kuin vuokraustoiminnan myynnin edistämiseksi. Maksettu mainonta on tukenut myös myymälän myynnin kasvua ja vuokraustoimintaa.

“Brändinäkyvyys on ihan erilaista, mitä se on ollut ennen yhteistyötä.”

Monipuolista apua matalalla kynnyksellä

Ennen yhteistyön aloittamista yritykselle oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa on rento ja helppo olla. Palautuminen.com:lla koetaan, että tämä on toteutunut, sillä yhteistyössä on pysynyt sopiva rentous ja huumori. Erityisen antoisaksi he ovat kokeneet sen, että kuukausipalavereissa on tuotu selkokielellä esille saavutettuja tuloksia, kehitysehdotuksia ja annettu tarvittavaa tietoa markkinoinnin päätösten tueksi.

Palautuminen.com:lla ollaan erityisen tyytyväisiä siihen, että Folcanin yhteyshenkilöihin on voinut ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ja yritys on saanut aina apua monipuolisesti ja nopeasti. 

“On ollut helppo ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja kaikissa asioissa on autettu joustavasti. Tullut sellainen fiilis, ettei ole yksin ongelmien kanssa, jos on tullut jotakin markkinointiin liittyvää ongelmaa. ”

Tulevaisuudessa Palautuminen.com:lla halutaan keskittyä Folcanin kanssa tehtyyn yhteistyöhön myös mahdollisten laajennusten osalta. Yritykselle on tärkeää yhteistyökumppanin kokonaisvaltainen ymmärrys Palautuminen.com:n tarpeista ja tuotteista parhaiden ratkaisuiden löytämiseksi. 

Haluatko sinäkin tuloksia digimarkkinoinnilla?

Soita Alinalle klikkaamalla tästä tai varaa aika kalenteristamme, niin jutellaan!

Tutustu muihin referensseihimme

MENESTYSTARINA 

Folcan ja Mielenterveyden keskusliitto tekivät Pro Bono –projektin Google-mainonnan kehittämisen parissa. Projekti sisälsi Google-mainostilin auditoinnin ja kehityskohteiden listaamisen sekä räätälöidyn Google-mainonnan koulutuksen pitämisen.

MENESTYSTARINA 

Folcanin ja Sähköliiton yhteistyö alkoi keväällä 2022, kun Sähköliitto etsi yhteistyökumppania kehittämään digimarkkinointiaan. Heidän tavoitteenaan oli löytää yhteistyökumppani, joka auttaisi Sähköliittoa kehittämään heille suunnitelmallista ja tavoitteellista digimarkkinointia.

MENESTYSTARINA 

Tili-Vinkin ja Folcanin yhteistyö aloitettiin loppusyksystä 2023. Yhteistyö on keskittynyt alkuun orgaaniseen mainontaan eli somesisältöjen luomiseen. Tavoitteena on kasvattaa Tili-Vinkin näkyvyyttä ja vahvistaa yrityksen mainetta houkuttelevana työnantajana

MENESTYSTARINA 

Folcanin ja Cuttersin yhteistyö alkoi kesällä 2023 orgaanisen somen parissa. Cutters kaipasi säännöllistä, laadukasta ja lokaalia sisällöntuotantoa ja someen onkin tuotettu nyt kesästä asti säännöllisesti sisältöä.

MENESTYSTARINA 

Folcanin ja Kemionin yhteistyö alkoi keväällä 2023, kun yrityksessä koettiin tarve selkeyttää ja raikastaa heidän brändi-ilmettään tähän päivään. Uuden brändi-ilmeen myötä uusittiin myös verkkosivut. Lue lisää yhteistyöstä!

MENESTYSTARINA 

Assemblyn ja Folcanin yhteistyö aloitettiin kesällä 2021. Yritys toivoi markkinoinnin kumppanilta mahdollisimman hyvää ymmärrystä pelialalta ja yrityksen kohderyhmästä.