Brändinäkyvyys ja myynti kasvuun yhteistyön avulla | Palautuminen.com x Folcan

Palautuminen.com on palautumis- ja kuntoutumistuotteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraamiseen erikoistunut suomalainen yritys. Yrityksen toiminta lähti liikkeelle vuonna 2012 jääkiekkoilija Ville Peltosen toimesta, kun hän huomasi, että laadukkaille palautumistuotteille olisi enemmän kysyntää. Yrityksen toiminta aloitettiin Game Ready –kylmäkompressiolaitteiden maahantuonnilla, milloin yritys toimi nimellä Game Ready Finland. Nykyään yrityksen tuotevalikoimasta löytyy Game Ready –tuotteiden lisäksi reilusti erilaisia palautumiseen, kuntoutukseen ja harjoitteluun kehitettyjä tuotteita. 

Verkkokauppa uudistettiin yhteistyön alussa

Palautuminen.com ja Folcan aloittivat yhteistyön vuonna 2021. Yhteistyö aloitettiin Google-mainonnan kumppanuudella, mutta pian yhteistyön aloittamisen jälkeen syntyi esille verkkokaupan uudistuksen tarve. Verkkokauppa uusittiin täysin, jotta yrityksen digitaalinen ostopolku saatiin kuntoon ja sen myötä pystyttäisiin parantamaan sivuston alhaista konversioprosenttia. Toisena tärkeänä tavoitteena uudistukselle oli sivuston helppokäyttöisyys, jotta Palautuminen.com pystyy itse tekemään isompiakin lisäyksiä ja muutoksia sivustolle. Uudistuksen yhteydessä myös yrityksen brändi päivittyi: ilme uusittiin ja siirryttiin käyttämään brändinimeä Palautuminen.com, joka viestii selkeästi yrityksen tarjonnasta ja on mieleenpainuvampi.
 
Lisäksi verkkokauppa integroitiin Google Merchant Centeriin (Googlen kauppiaskeskus), mikä mahdollisti tuoteluetteloiden luomisen maksettua mainontaa sekä orgaanista näkyvyyttä varten.

Maksetulla mainonnalla lisää yrityksen brändinäkyvyyttä ja myynnin kasvua

Uudistuksen myötä myyntiä on pyritty kasvattamaan ottamalla käyttöön uusia markkinointikanavia, jotta verkkokauppa ei olisi riippuvainen vain yhden kanavan tuomasta tuotosta. Tällä hetkellä maksullista markkinointia tehdään Googlen lisäksi Metan kanavissa.

Molemmissa kanavissa on tehty sekä tunnettuuteen että myyntiin tähtäävää mainontaa. Mainonnassa on myös hyödynnetty monipuolisesti eri mainostyyppejä niin verkkokaupan kuin vuokraustoiminnan myynnin edistämiseksi. Maksettu mainonta on tukenut myös myymälän myynnin kasvua ja vuokraustoimintaa.

“Brändinäkyvyys on ihan erilaista, mitä se on ollut ennen yhteistyötä.”

Monipuolista apua matalalla kynnyksellä

Ennen yhteistyön aloittamista yritykselle oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa on rento ja helppo olla. Palautuminen.com:lla koetaan, että tämä on toteutunut, sillä yhteistyössä on pysynyt sopiva rentous ja huumori. Erityisen antoisaksi he ovat kokeneet sen, että kuukausipalavereissa on tuotu selkokielellä esille saavutettuja tuloksia, kehitysehdotuksia ja annettu tarvittavaa tietoa markkinoinnin päätösten tueksi.
 
Palautuminen.com:lla ollaan erityisen tyytyväisiä siihen, että Folcanin yhteyshenkilöihin on voinut ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ja yritys on saanut aina apua monipuolisesti ja nopeasti. 

“On ollut helppo ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja kaikissa asioissa on autettu joustavasti. Tullut sellainen fiilis, ettei ole yksin ongelmien kanssa, jos on tullut jotakin markkinointiin liittyvää ongelmaa. ”

Tulevaisuudessa Palautuminen.com:lla halutaan keskittyä Folcanin kanssa tehtyyn yhteistyöhön myös mahdollisten laajennusten osalta. Yritykselle on tärkeää yhteistyökumppanin kokonaisvaltainen ymmärrys Palautuminen.com:n tarpeista ja tuotteista parhaiden ratkaisuiden löytämiseksi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Tutustu muihin referensseihimme