Promptaaminen tekoälyn ohjauksessa – parhaat vinkit

Maailmaa vallankumouksellisesti muuttanut tekoäly (AI) tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden tehostaa markkinointiaan. Jotta tekoälystä saa valjastettua tehokkaan sparrailukaverin, täytyy siltä osata kysyä tarkentavia kysymyksiä ja pyytää oikeita asioita. Tätä luovaa ohjailua syötteiden avulla kutsutaan promptaamiseksi.

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme, miten voit saada tekoälystä enemmän hyötyä irti oikeanlaisen promptaamisen avulla. Olemme listanneet myös ohjeita, jotka avaavat promptaamisen maailmaa niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin käyttäjille. 

Mitä on promptaaminen?

Promptaaminen eli kehotteiden (eng. prompt) antaminen tarkoittaa tekoälyn ohjaamista tai aktivointia kohti haluttua lopputulosta antamalla sille tietty syöte tai ohje. Olet varmasti törmännyt tilanteeseen, jossa tekoälyllä generoitu lopputulos ei ole ollut toivotulla tasolla. Tätä ongelmaa taklataan juuri promptaamisen avulla. 

Esimerkiksi voit antaa tekoälylle seuraavanlaisen syötteen: 
”Kerro minulle tieteestä ja teknologiasta vuonna 2030.”

Tekoäly käyttää tätä syötettä ymmärtääkseen, mitä pyydetään, ja tuottaa sitten tekstiä, joka vastaa annettuun ohjeeseen.

Yllä olevaa esimerkkisyötettä voidaan kuitenkin kehittää. Määrittämällä esimerkiksi vastaanottajaksi Historian opettaja lukiossa ”minulle” -sanan sijasta voidaan parantaa lopputulosta. Myös tarkemmalla kontekstin ja äänensävyn määrityksellä voidaan lopputulosta parantaa entisestään.

Paranneltu prompti vois näyttää esimerkiksi tältä: ”Kerro historianopettajalle tieteestä ja teknologiasta vuonna 2030. Tekstin tulee olla ammattimaisesti kirjoitettu ja sen tulisi vakuuttaa historian opettaja hänen osaamisensa huomioiden.”

Promptaaminen on tehokas tapa hyödyntää tekoälyn luovuutta ja kielitaitoa erilaisten tekstien, kuten artikkeleiden, kertomusten tai vastausten, generoimiseen. 

On tärkeää kuitenkin muistaa, että promptaaminen vaatii tarkkaa ja selkeää ohjeistusta, jotta tekoäly tuottaa halutun lopputuloksen. Hyvällä syötteellä varmistetaan, että tekoälyn generoima teksti on tarkoituksenmukaista. Tästä huolimatta on hyvä aina tarkastaa sisällön oikeellisuus käymällä teksti ja sen sisältämät faktat läpi. (kts. Lisää tekoälyn roolista sekä hyödyntämisestä sisällöntuotannossa löydät Nean kirjoituksesta.)

Tiivistettynä laadukas syöte on avain siihen, miten tehokkaasti tekoäly kykenee vastaamaan tarpeisiimme.

Promptaamista pääset testamaan esimerkiksi ChatGPT:n avulla.

Kuinka saada enemmän irti tekoälystä?

 1. Ymmärrä tekoälyn mahdollisuudet: Jotta voit hyödyntää tekoälyn potentiaalia, tulee sinun ymmärtää sitä. Ennen promptaamista on hyvä tuntea tekoälyn vahvuudet sekä rajoitukset. Tietämys näissä asioissa auttaa sinua muotoilemaan parempia ohjeita ja hyödyntämään tekoälyä sekä sen kykyjä parhaalla mahdollisella tavalla.
 1. Luo selkeät ja tarkat promptit: Ohjeiden antaminen tekoälylle vaatii huolellisuutta, sillä selkeät ja tarkat promptit ovat avain onnistuneeseen promptaamiseen. Älä epäröi olla yksityiskohtainen ja ilmaise tarkasti, mitä haluat tekoälyn tuottavan. Kysy myös tekoälyltä, jotta se ymmärtää annetun promptin paremmin.

  Tässä muutama asia, jotka sinun kannattaa pitää mielessä promptia kirjoittaessasi:

  – Tehtävä (pakollinen): määritä tehtävä verbin avulla, jonka haluat tekoälyn suorittavan
  – Kerro kontekstista (tärkeä): missä tietoa tullaan esittämään ”Teksti julkaistaan sosiaalisessa mediassa, joten huomioi se tyylivalinnoissa ja tekstin rakenteessa” tai millä tyylillä haluat sen kirjoitettavan ”Selitä asia X auki niin, että 7-vuotias voi ymmärtää sen.”
  – Käytä esimerkkejä (tärkeä): anna kontekstiin liittyviä relevantteja esimerkkejä. Nämä esimerkit parantavat yleisesti promptin tehokkuutta huomattavasti.
  – Vastaanottaja / persoona:
  kerro tekoälylle ketä haluat tekstin puhuttelevan tai kuka olet tekstiä generoitaessa.
  – Määritä äänensävy (tone-of-voice): käytä promptissa esimerkiksi formaalia tai asiantuntevaa äänensävyä, näytä innokkuutta tekstissä tai viesti olevasi surullinen tekstiä tuottaessasi.
  – Anna tekoälylle kattavat pohjatiedot: tieto voi olla linkki sivustolle, pala tekstiä tai muuta taustatietoa, jota tekoäly voi hyödyntää vastauksessaan.
  – Pyydä tekoälyä muokkaamaan vastaustaan: Jatkokehitä vastausta tekoälyn kanssa yhdessä pyytämällä muokkauksia ”Lisää tekstiin kappale asiasta X” tai ”Muokkaa tekstiä myyvemmäksi” tai ”Kerro minulle lisää asiasta X näkökulmasta Y”.

 1. Kehitä iterointi- ja palautteenantotaitoasi: Tekoäly on oppiva järjestelmä. Tästä syystä kannattaa panostaa iterointiin ja palautteen antamiseen tekoälylle. Kouluta tekoälyä antamalla sille palautetta sen tuottamasta sisällöstä, jotta se oppii vastaamaan paremmin ajan mittaan.

  Voit esimerkiksi antaa tekoälylle palautetta generoidusta lopputuloksesta: ”Vastauksessasi muutit aiheen termistöä ja kontekstia. Kun puhumme tästä aiheesta, sinun tulisi aina sisällyttää antamani termit sellaisenaan mukaan.”

  Tai: ”Ymmärsit väärin, salongissamme ei värjätä hiuksia ollenkaan. Voitko kysyä minulta täydentäviä kysymyksiä tästä aiheesta, jotta osaat vastata tähän aiheeseen tarkemmin jatkossa?”
 1. Kokeile monipuolisesti ja uskalla epäonnistua: Tekoälyn käyttöön ei ole yhtä oikeaa tapaa, joten uskalla kokeilla erilaisia prompteja eri konteksteissa. Ole rohkea ja testaa erilaisia lähestymistapoja sekä seuraa, millaiset ohjeet toimivat parhaiten haluamasi lopputuloksen saavuttamiseksi. Voit aina aloittaa tarvittaessa uuden istunnon, jos tekoälyn ottama suunta tuntuu väärältä.
 1. Haastattelumetodin hyödyntäminen: Haastattelumetodin käyttö tekoälyn ja promptaajan välillä voi olla erittäin hyödyllistä, jotta tekoäly voi tuottaa parempia sekä tarkempia vastauksia. Tämä metodi pohjautuu tarkentaviin kysymyksiin, jotka tekoäly esittää promptaajalle saadakseen lisätietoa ja selvennystä siihen, mitä promptaaja tarkalleen ottaen haluaa. Vuorovaikutus tekoälyn ja promptaajan välillä auttaa myös tekoälyä ymmärtämään käsiteltävää aihetta syvemmin ja tuottamaan räätälöityjä vastauksia tarpeiden mukaan.


  Haastattelumetodi voi parantaa esimerkiksi tekoälyn kykyä vastata monimutkaisiin kysymyksiin tai tehtäviin, joissa tarvitaan tarkempaa kontekstia tai selitystä. Metodi auttaa myös varmistamaan, että tekoälyn antama tieto tai ulosanti vastaa promptaajan odotuksia ja tarpeita. 

  Tämän tyyppinen vuorovaikutus tekoälyn kanssa voi olla erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa promptaaminen liittyy esimerkiksi tieteellisten kysymysten selvittämiseen tai monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Haastattelumetodi lisää tekoälyn ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja auttaa tekoälyä tarjoamaan personoituja sekä tarkempia vastauksia.

Turvallisuus ja tekoälyn vastuullinen käyttö

Promptaamisen käytössä on aina otettava huomioon turvallisuus sekä vastuullisuus. Tekoälyn generoima sisältö on suositeltavaa tarkistaa huolellisesti, jotta voit varmistua siitä, että se täyttää eettiset standardit ja on sopivaa käyttötarkoitukseensa nähden.

Lisää tekoälyn turvallisuudesta voit lukea Traficomin sivuilta.

Tekoälyn kanssa työskennellessä on myös hyvä pitää mielessä tekoälyyn liittyvät tekijänoikeuskysymykset.

Yhteenveto – miksi promptaaminen?

Promptaaminen avaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi tekoälyn ohjaamisen myötä. Tuloksellinen promptaaminen vaatii kuitenkin huolellista tekoälyn ohjeistusta sekä ymmärrystä tekoälyn toiminnasta. Hyödyntämällä artikkelissa esitettyjä ohjeita voit saada enemmän irti tekoälyn tarjoamasta potentiaalista.

Promptaaminen ei ole vain tekninen taito, vaan se on myös luovaa vuoropuhelua ihmisen ja tekoälyn välillä. Yhdistämällä kontekstiin sopivan ohjailun ja ymmärtämällä tekoälyn mahdollisuudet voimme avata oven uuteen maailmaan, jossa luovuus sekä teknologia kulkevat käsi kädessä.

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Google SGE – Googlen generatiivinen tekoäly tulee

Sisällysluettelo Lisää luettavaa Googlen jatkuva sitoutuminen innovaatioiden kehittämiseen on jälleen kerran nähtävissä heidän uusimmassa työkaluominaisuudessaan, Google SGE:ssä (Search Generative Experience eli generatiivinen tekoäly hakutulosten tuottamisessa). Tässä

Lue tästä