Sähköpostimarkkinointi vuonna 2024

Vaikka digimarkkinointi on jatkuvassa muutoksessa, sähköpostimarkkinointi säilyttää myös vuonna 2024 asemansa tehokkaana ja budjettiystävällisenä suoran viestinnän välineenä asiakkaiden kanssa. Tämä artikkeli tarjoaa syvällisen katsauksen sähköpostimarkkinointiin ja konkreettisia vinkkejä sen aloittamiseen tai kehittämiseen. 

Mitä sähköpostimarkkinoinnilla oikeastaan tarkoitetaan?

Sähköpostimarkkinointi on strategia, joka hyödyntää sähköpostiviestejä liiketoiminnan viestintään, mainontaan ja asiakassuhteiden rakentamiseen. Sen suosio perustuu kustannustehokkuuteen, mitattavuuteen ja suoraan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. 

Vuonna 2024 sähköpostimarkkinointi kehittyy entistä henkilökohtaisemmaksi ja automatisoidummaksi. Yksilölliset markkinointiviestit, jotka perustuvat asiakkaan käyttäytymiseen ja mielenkiinnonkohteisiin toimivat parhaiten. Tekoälyn avulla markkinointiviestien personointi tulee olemaan yhä helpompaa ja yleisempää, mikä puolestaan mahdollistaa entistä tarkemmat ja tehokkaammat kampanjat. 

Miksi sähköpostimarkkinointi on tärkeää?

On arvioitu, että 99% kuluttajista avaa sähköpostinsa joka päivä, osa heistä katsoo sähköpostinsa jopa 20 kertaa päivän aikana. Sähköpostimarkkinointi ei siis ole markkinoinnin työkaluna ”kuollut”, vaan se on edelleen tärkeä osa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta. Oikein hyödynnettynä se on tehokas tapa sekä lisämyyntiin että asiakasviestintään, ja se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa laaja yleisö välittömästi ja personoidusti.  

Miksi sähköpostimarkkinointi voisi toimia myös sinun yrityksellesi? 

 1. Suora yhteys kohderyhmään: Sähköpostimarkkinoinnissa viestit lähetetään suoraan vastaanottajien sähköpostilaatikoihin, mikä luo henkilökohtaisen ja suoran yhteyden asiakkaisiin.  
 2. Personointi ja kohdentaminen: Sähköpostimarkkinointi mahdollistaa viestien personoinnin ja kohdentamisen tarkasti eri asiakassegmenteille – yhä enemmän ja enemmän tulevaisuudessa tekoälyn ansiosta. Tämä lisää viestien relevanssia ja parantaa vastaanottajien sitoutumista. 
 3. Kustannustehokkuus: Sähköpostimarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin keinoista. Se vaatii vähemmän resursseja ja budjettia verrattuna perinteisiin markkinointimuotoihin. 
 4. Mittaaminen ja analytiikka: Sähköpostikampanjoiden tehokkuutta on helppo seurata ja mitata erilaisten analytiikkatyökalujen avulla. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden säätää strategiaansa reaaliajassa parempien tulosten saavuttamiseksi. 
Sähköpostimarkkinoinnin hyötyjä

Sähköpostimarkkinoinnin strategia – mitä pitää ottaa huomioon?

Ensimmäinen askel on miettiä hieman syvemmin sitä, mitä sähköpostimarkkinoinnilla tavoitellaan ja miten näihin tavoitteisiin päästään. Keskimäärin toimistotyöntekijä saa päivässä 121 sähköpostiviestiä. Jos ei strategiaa ja toteutusta ole mietitty huolella loppuun asti, viestisi hukkuu helposti muiden postien joukkoon tai löytyy roskapostin joukosta.  

Strategian rakentamiseksi on tärkeää huomioida: 

 • Kohdeyleisön ja ostajapersoonan määrittäminen. On tärkeää ymmärtää kohdeyleisön toiveita ja tarpeita syvällisemmin ja tarjota heille räätälöityjä kampanjoita tämän tiedon pohjalta. On äärimmäisen tärkeää, että sähköposti on lukijalleen relevantti.  
 • Kampanjan tyyppi eli sähköpostiviestien teemaa. Onko kyseessä uutiskirje vai esimerkiksi tiedote uudesta tuotteesta? Tiedotatko yrityksen omista uutisista vai blogipostauksista?  
 • Aikataulu. Määritä tarkkaan kuinka usein, minä päivinä ja mihin aikaan lähetät sähköpostia kontakteillesi. Mieti myös kuinka usein lähetät eri tyyppisiä kampanjoita. Aikataulusta on hyvä tiedottaa listan jäsenille ja siinä kannattaa pysyä.  
 • Osoitelista on välttämättömyys, sillä sähköpostiviestin lähettäminen ilman vastaanottajia on luonnollisesti turhaa. Sähköpostilista on joukko käyttäjiä, jotka ovat antaneet sinulle luvan lähettää relevanttia sisältöä. Pidä mielessä, että sähköpostilistoja voi olla useampi, esimerkiksi yksi lista potentiaalisille liideille ja toinen jo olemassa oleville asiakkaille.

Miten sähköpostimarkkinointia sitten käytännössä toteutetaan? Miten kerätään osoitelista ja minkälaisia sisältöjä kannattaa kirjoittaa? 

Lue pidemmälle tai varaa aika keskustelemaan aiheesta lisää asiantuntijamme kanssa. 

Aloittaminen – viisi askelta kohti tuloksellista sähköpostimarkkinointia

1. Sähköpostilista

Rakentaaksesi tuottavan listan tarvitset tapoja kerätä sähköpostiosoitteita. Se ei ole aina erityisen helppoa, sillä nykypäivän ihminen on melko tarkka henkilökohtaisen informaationsa luovuttamisessa ja sen suojelemisessa. Listaa on kuitenkin mahdollista kasvattaa ja sen ytimessä ovat liidien hankkiminen ja lomakkeen onnistunut toteutus.  

Yksi tapa kerätä listaa on houkutella käyttäjsiirtymään suoraan sähköpostilistan tilaajiksi vaikkapa sivustollasi. Yksinkertaisin tapa on pyytää käyttäjää täyttämään lomake ja liittymään listalle. Pelkkä pyytäminen ei kuitenkaan välttämättä riitä ja on melko hidas tapa kasvattaa listaa. Muita tapoja kasvattaa sähköpostilistaa ovat esimerkiksi erilaiset ilmaiset oppaat, pohjat, webinaarit tai arvonnat. Sähköpostimarkkinointilistoja on myös mahdollista ostaa. Ota huomioon kohdeyleisön asiakaspolun vaihe listaa kasvattaessasi ja suunnittele eri vaiheille erilaisia ”syöttejä”. 

Tärkeä osa listalle liittymistä on toteuttaa sivustolle houkutteleva lomake, jossa käyttäjää kehotetaan liittymään listalle. Huomioi esimerkiksi seuraavat asiat 

 • Miellyttävä, brändätty ja muusta sivustosta erottuva design  
 • Huomion vangitseva otsikko  
 • Relevantti mainosteksti  
 • Yksinkertaisuus  
 • Tuplavarmistus (sähköposti, jossa pyydetään vahvistamaan tilaus uudelleen) 
Esimerkki lomakkeesta, jonka kautta liitytään sähköpostilistalle

Sähköpostimarkkinointi toimii erityisen hyvin esimerkiksi silloin, kun viestien yleisönä ovat jo kertaalleen konvertoituneet henkilöt. Sillä on siis mahdollisuus sekä syventää asiakassuhdetta että mahdollistaa lisämyyntiä.  On kuitenkin tärkeää, että sähköpostimarkkinointia käytetään vastuullisesti ja noudatetaan tietosuoja- ja lupaperiaatteita.  

2. Sähköpostimarkkinoinnin segmentointi

Kun sähköpostilistasta alkavat olemaan valmiit, tulee ne jakaa erilaisiin segmentteihin. Segmentointi tarkoittaa yrityksen asiakaskunnan jakamista erilaisiin osiin eli segmentteihin. Tämän tarkoitus on, että kullekin ryhmälle voidaan markkinoida heille parhaiten soveltuvalla tavalla ja toisaalta on helpompaa esimerkiksi priorisoida kannattavimpia asiakassegmenttejä.  Segmentointi onkin yksi tehokkaimmista sähköpostimarkkinointistrategioista. 

Segmentointi tapahtuu käytännössä siten, että asiakaspolun eri vaiheissa olevia henkilöitä puhutellaan eri tavalla. Näin esimerkiksi pelkkä uutiskirjeen tilaaja ja jo ostanut asiakas päätyvät eri listoille ja tarjoat heille erilaista sisältöä. Asiakaspolun vaiheiden lisäksi segmentointi voi tapahtua kontakteista kerätyn datan ja käyttäytymisen perusteella muun muassa perustuen: sijaintiin, elämänvaiheeseen, toimialaan, aikaisempaan kosketukseen brändisi kanssa, kieleen tai työtitteliin. Voit segmentoida listasi lukemattomin tavoin halusi mukaan, mutta pääperiaatteena on rakentaa kullekin ryhmälle eksklusiivinen ja persoonallinen sähköposti.  

3. Sähköpostimarkkinoinnin viestin suunnittelu ja toteutus

Kun pohja on valmis ja lista alkaa olemaan kasassa, alkaa itse sisällöntuotanto. Laadukas sisältö, relevantit viestit ja asiakaslähtöinen lähestymistapa ovat avainasemassa menestyksekkäässä sähköpostimarkkinoinnissa ja pienentävät riskiä joutua roskapostin uumeniin, olipa kyseessä sitten suuri yritys tai pieni paikallinen liike. 

Keräsimme alle muutaman vinkin onnistuneen viestin kirjoittamiseen:  

 • Viestin aihe: Käytä selkeää, toimintakeskeistä ja houkuttelevaa kieltä, joka on personoitua ja viestin runkoon sopivaa.  
 • Teksti: Runkotekstin on syytä pysyä aiheessa ja olla brändiisi sopivaa. Olemme huomanneet, että yhden aiheen viestit toimivat usein paremmin kuin montaa eri aihetta käsittelevät viestit. Testaa erilaisia kulmia, seuraa dataa ja kehitä sähköpostimarkkinointia sen perusteella. 
 • Kuvat: Käytä katseen vangitsevia, aiheeseen liittyviä ja kaikille laitteille optimoituja kuvia.  
 • Call-to-action (painike/linkki, joka ohjaa toivotun tarjouksen luokse): CTA:si pitäisi erottua muusta sähköpostista ja sen pitäisi ohjata relevanttiin toimintaan 
 • Mobiilioptimointi: Todennäköisesti yli puolet sähköposteistasi avataan mobiililaitteella. Pidä se mielessä optimoidessasi niitä.  
 • Ajoitus: Mieti ja tutki parasta ajankohtaa lähettää sähköpostisi. 
 • Personointi: Lähesty lukijaa mahdollisimman puhuttelevalla ja henkilökohtaisella tavalla, esimerkiksi lisäämällä vastaanottajan nimen tervehdykseen tai huomioimalla vastaanottajan ostopolun vaiheen. Yritä tehdä viestistä mahdollisimman vähän sen näköinen, että se olisi lähetetty sadoille ihmisille.

Ja alla vielä muutama vinkki, joilla voit välttää roskapostin sekaan päätymisen: 

 • Sisällytä yrityksesi nimi ja osoite kaikkiin sähköpostiviesteihin  
 • Sisällytä näkyvä “lopeta tilaus” -linkki viesteihin  
 • Käytä sähköpostiosoitteita kentissä “lähettäjä” ja “vastaa”  
 • Varmista, että viestin “aihe” liittyy sen sisältöön  
 • Tutustu tietosuojan, kuten GDPR:n, asetuksiin ja varmista että keräät ja säilytät henkilökohtaista informaatiota oikein sekä informoit toimistasi riittävällä tavalla riittävän selkeästi!  

4. Sähköpostimarkkinoinnin automaatio

Sen sijaan, että näppäilisit itse tervetuloa-viestin jokaiselle uudelle uutiskirjeen tilaajalle tai kiitos-viestin kaikille oppaasi lataajille, kannattaa sähköpostimarkkinointi automatisoida. Sähköpostimarkkinoinnissa on useita vaiheita, joissa automaatio ja sovellukset helpottavat manuaalisen työn taakkaa – onneksi on myös olemassa lukuisia hyviä työkaluja, joilla tätä taakkaa voi helpottaa.  

Sähköpostimarkkinoinnissa on useita tapoja käyttää automaattisia sähköposteja, ja näitä ovat muun muassa ’drip-kampanjat’ ja ’workflowt’. Näiden lisäksi on muitakin automaatiotapoja riippuen yrityksen tarpeista ja käytössä olevista sähköpostimarkkinointityökaluista 

Drip-kampanja eli automatisoitu viestisarja

Drip-kampanja on sähköposti tai sarja sähköposteja, jotka lähetetään automaattisesti tietyn toiminnan laukaisemana. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi uutiskirjelistalle liittyminen tai oppaan lataaminen. Viestejä voi ajastaa niin, että eri viestien välin voi itse määrittää päivistä kuukausiin.  

Workflowt

Workflowt ovat automaatiossa askeleen edellistä pidemmällä. Kyseessä on tavallaan tie, joka kyllä/ei -risteyksissä laukaisee tietyt toiminnat määrittämäsi kriteerien mukaan. Workflow’n suurin ero edelliseen on, että se on fiksu. Se osaa muuttaa automatisoidun viestisarjasi kurssia siten, että prospektisi hyöty olisi mahdollisimman suuri. Jos listasi sarjassa seuraavana viestinä on tarjous, jonka lukija on jo löytänyt ja ladannut sivultasi, workflow tietää tämän ja sopeutuu.  

5. Sähköpostimarkkinoinnin seuranta

Kuten kaikkialla muuallakin digimarkkinoinnissa, tulosten seuranta ja analysointi on myös sähköpostimarkkinoinnissa tärkeää. Seuraa huolellisesti kampanjoidesi suorituskykyä ja hyödynnä analytiikkaa oppiaksesi käyttäjien käyttäytymisestä. Kokeile erilaisia otsikoita, lähetysaikoja ja sisältötyyppejä. Ota oppia tuloksista ja optimoi strategiaasi jatkuvasti parempien tulosten saavuttamiseksi. 

Merkittävimmät mittarit ovat seuraavat:  

 • Toimitusprosentti: Mikä määrä lähettämistäsi viesteistä päätyy päämääräänsä, tilaajan saapuneet-kansioon  
 • Avausprosentti: Kuinka suuri osa viestin saajista avaa sen  
 • Klikkaussuhde (CTR): Kuinka suuri osa klikkaa CTA-painikettasi  
 • Tilauksen lopettajat: Kuinka moni lopetti tilauksen sähköpostin saatuaan 

Jos et ole heti varma siitä mikä toimii ja mikä ei, voi muutoksia tehdä muun muassa A/B-testaamalla. Tällainen testaaminen tapahtuu tekemällä viestistä kaksi kopiota, joissa on joku yksi tunnettu ero, esimerkiksi otsikko. Tuloksia vertailemalla voidaan todeta toinen otsikko toimivammaksi ja hyödyntää sitä tulevaisuuden johtopäätöksissä tehdessä.  

Haluatko keskustella aiheesta asiantuntijan kanssa?

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2024 sähköpostimarkkinointi on edelleen tehokas ja budjettiystävällinen keino tavoittaa ja sitouttaa asiakaskuntaa. Hyödyntämällä oikeita uutiskirjelistoja, personointia, automaatiota, visuaalista sisältöä, mobiilioptimoitua suunnittelua ja jatkuvaa optimointia, voit erottua kilpailijoista ja luoda vaikuttavia sähköpostikampanjoita.  

Tekoälyn avulla markkinointiviestit personointi tulee olemaan yhä helpompaa ja yleisempää, mikä puolestaan mahdollistaa entistä tarkemmat ja tehokkaammat kampanjat. Suunnittele siis sisältösi huolella ja segmentoi sähköpostilistasi niin, että voit kohdentaa erilaisia viestejä erilaisille asiakkaille. 

Haluan muistuttaa, että on kriittisen tärkeää noudattaa voimassa olevia tietosuoja- ja lainsäädäntövaatimuksia, kuten GDPR:ää. 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista