SEO – Kuinka tehdä avainsanatutkimus?

SEO eli hakukoneoptimointi tunnetaan markkinoinnin alati muuttuvana kenttänä, jossa Google sanelee säännöt. Algoritmit vaihtuvat, markkinoijat ja verkkosivujen kehittäjät reagoivat ja optimointitavat muuttuvat. Yksi harvoista asioista, joka on pysynyt lähes muuttumattomana koko Googlen valtakauden aikana, on tarve avainsanatutkimuksen tekemiselle (toimintatapa avainsanatutkimuksen toteutukselle on kerennyt muuttumaan pariin otteeseen).

Mikä on avainsanatutkimus?

Avainsanatutkimus on prosessi, jolla etsitään ja analysoidaan hakutermejä, joita ihmiset syöttävät hakukoneisiin (pääosin Googleen) tällä hetkellä. Näkemys, jonka voit saada käsiisi tarjolla olevan datan avulla näistä hakutermeistä, voi auttaa sinua sisältö-, SEO- ja markkinointistrategian kokoamisessa.

Miksi avainsanatutkimus on tärkeä osa tuloksellista SEO:a?

Kuten aikaisemmin mainitsin, hakukoneoptimointi muuttuu jatkuvasti. Suurin muutos hakukoneissa on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Tämän ajanjakson aikana yksittäisten hakutermien merkitys hakusanojen kokonaissijoittumisessa on vähentynyt entisestään. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että avainsanojen tutkiminen olisi vähentynyt. 

Avainsanatutkimuksen ideana ei suinkaan ole vain löytää kohderyhmällesi suotuisia hakutermejä, vaan ymmärtää, mitkä aihealueet kiinnostavat heitä ja kuinka suosittuja nämä aihealueet ovat yleisesti. Tutkimalla avainsanoja, jotka saavat paljon hakuja tietyllä aikavälillä, voit tunnistaa ja lajitella sisältösi aiheisiin, joiden ympärille haluat rakentaa sisältöä. Pystyt näin hyödyntämään oikeita aihealueita avainsanojen etsinnässä ja niiden priorisoinnissa.

Avainsanoja tutkittaessa kannattaa analysoida niiden suosiota, hakuvolyymiä ja hakutarkoitusta – tarkastele Googlen ensimmäisen sivun hakutulokset. Näiden avulla pystyt valitsemaan potentiaalisimmat hakutermit ja tiedostamaan kohderyhmällesi tärkeimmät aihealueet juuri nyt. 

Aikomuksen / käyttäjän tarpeen tunnistaminen on tärkeää, koska käyttäjät todennäköisemmin eivät saavu sivustollesi / poistuvat sivustoltasi nopeammin, joka taas vaikuttaa sijoittumiseesi hakukoneissa negatiivisesti. Tämä vuorostaan laskee kävijöiden määrää sivustollasi, joka puolestaan johtaa konversioiden mahdollisuuksien pienenemiseen, joten käyttäjän aikomuksen selvittäminen on tärkeä osa hakukoneoptimointia.

Paras tapa selvittää käyttäjän aikomus hakua tehdessään on yksinkertaisesti syöttää hakusana/-termi hakuun ja katsoa läpi ensimmäiset viisi tulosta kyseisellä hakusanalla.

Seuraavaksi esitän kuuden kohdan oppaan avainsanatutkimuksen tekoon, jonka avulla voit generoida lisää hakutermejä ja rajata potentiaalisten hakutermien määrää yksinkertaisten kriteerien avulla. Tällä tavoin pystyt luomaan vahvan avainsanastrategian, joka auttaa sinua löytymään oikean kokoisilla ja yrityksesi näkökulmasta tärkeillä hakutermeillä. 

Kuinka etsit SEO-strategiaasi tukevia avainsanoja?

1. Tee luettelo yrityksellesi relevanteista aihealueista

Aloita avainsanatutkimus miettimällä aihealueita, joilla haluat saada näkyvyyttä Googlessa. Tavoitteenasi on keksiä noin 5-8 yrityksellesi keskeistä aihealuetta, joita hyödynnetään seuraavassa vaiheessa, hakutermien generoimisessa. Aihealueiden generoimisessa voit hyötyä lukemalla kilpailijoiden blogeja, tutkimalla alan keskeisiä termejä tai asettamalla itsesi yrityksen ostajapersoonan saappaisiin – millaisia asioita kohderyhmääsi kuuluvat henkilöt saattaisivat hakea hakukoneista ja millä näistä haluaisit tulla löydetyksi? 

Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella eri aihealueiden / termien hakuvolyymejä, jotta pystyt tarkastelemaan tarkemmin niiden alla olevien hakutermien potentiaalia.

2. Liitä keksimäsi aihealueet potentiaalisiin avainsanoihin

Seuraavaksi on aika keskittyä hakusanojen generointiin aiemmin listattujen aihealueiden pohjalta. Jo tässä vaiheessa kannattaa eritellä aihealueet toisistaan, jotta potentiaaliset hakutermit eivät mene sekaisin toisten aihealueiden hakutermien kanssa. Lisäksi avainsanoja generoitaessa kannattaa miettiä, ovatko ne sellaisia hakusanoja, jotka vastaavat käyttäjien hakumotiivia vai eivät. 

Esimerkiksi, jos valitsen aihealueekseni digitaalisen markkinoinnin niin hakusanani voisivat olla seuraavanlaisia: 

Tämän vaiheen tarkoituksena ei ole luoda lopullista listaa, vaan enemmänkin hahmotella ja haalia potentiaalisia hakusanoja, joita tutkimalla tarkemmin saavutetaan lopullinen luettelo/lista hakusanoja. Näistä lisää seuraavissa vaiheissa. Kun lopullinen lista on valmis, voidaan hakusanat analysoida useiden eri datalähteiden ja järjestelmien avulla, jotta avainsanat saadaan priorisoitua tärkeysjärjestykseen. 

Toinen loistava tapa generoida hakusanoja on tarkastella, millä hakusanoilla ihmiset saapuvat verkkosivuillesi tällä hetkellä. Google Analytics ja erityisesti Google Search Console (kuva) toimivat tässä tapauksessa erittäin hyvin kerätyn datan analysoimisessa ja hyödyntämisessä. Näiden Googlen palveluiden aktivoimiseksi tarvitset verkkosivut ja Gmail-tilin, jotka pitää liittää toisiinsa esim. Googlen seurantakoodin avulla. Kun olet liittänyt toisen näistä palveluista verkkosivuillesi, voit vahvistaa sillä myös seuraavan Googlen palvelusi helposti.

Haluan tutustua Google Analyticsin perusteisiin takemmin.

Google Search Consolen hyödyntäminen hakukoneoptimoinnissa ja avainsanatutkimuksessa

Huom. Tämä vaihe kannattaa toistaa pariin otteeseen eri ajankohtina, jotta pystyt generoimaan mahdollisimman monta sanaa ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 

3. Tutki aihealueisiin liittyviä hakutermejä tarkemmin

Seuraava vaihe on avainsanatutkimuksen luova vaihe, jonka saatoit jo arvata ennen tämän kuuden kohdan oppaan aloittamista.

Aivan – kyseessä on samankaltaisten termien hyödyntäminen avainsanatutkimuksen teossa. Kirjoittamalla esimerkiksi Googlen hakukenttään termin “verkkosivut” saat ennakoivia ehdotuksia suositeltavista termeistä, joita muut käyttäjät hakevat / ovat hakeneet lähiaikoina (kuva). 

verkkosivut hakusana Googlesta haettuna ja hakutulokset

Nämä hakutermit ovat myös hyvä tapa herättää uusia hakusanaideoita, joten tätä vaihetta ei kannata jättää välistä.

Vinkki: Syötä hakuun jokin suositeltu termiä ja etsi tämän termin suositellut termit samalla tavalla. Jotkut hakusanatyökalut pystyvät tekemään tämän vaiheen myös, mutta suosimme itse Googlen ehdotuksia, koska kyseessähän on heidän hakukoneensa. 

Ideoinnissa voit käyttää hyödyksesi myös työkaluja, jotka tulevat esille kohdassa 6.  

4. Muista generoida sekä yksittäisiä avainsanoja että monen sanan yhdistelmiä

Monisanaisten lauseiden tai yhdistelmien merkitys hakukoneoptimoinnissa on kasvanut kilpailun tiivistyessä erityisesti englanninkielisissä hauissa. Tämä johtuu lähtökohtaisesti siitä, että yksittäiset sanat ovat niin kilpailtuja englanninkielisessä haussa, että niistä ei ole kannattavaa kilpailla. Monen sanan yhdistelmät koostuvat usein kolmesta tai useammasta sanayhdistelmästä. 

Suomenkielisessä hakukoneoptimoinnissa hakuja on suhteessa englanninkieliseen niin vähän, että suurinta osaa yli kolmen sanan yhdistelmistä ei ole kannattavaa edes optimoida, koska niillä ei ole tarpeeksi hakuvolyymiä kuukausitasolla suhteessa englanninkielisiin hakutermeihin. Suomenkielisestä hausta löytyy helpommin kahden sanan yhdistelmiä, jotka voivat olla samaan aikaan kannattavia ja joissa kilpailu on vielä melko vähäistä. 

Vinkki: Jos teet hakukoneoptimointia englanniksi, muista pitää tasapaino monisanaisten lauseiden ja yksittäisen termien välillä avainsanatutkimusta tehdessäsi. Jos taas teet hakukoneoptimointia Suomeksi, niin keskity enemmän alle kolmen sanan yhdistelmiin kuin pidempiin hakusanayhdistelmiin.

5. Analysoi kilpailijoiden suoriutuminen näillä hakusanoilla

Yksi tärkeimmistä asioista hakusanoja valitessa on tarkistaa niiden tämänhetkinen kilpailutilanne. Jos hakusanat ovat todella kilpailtuja niiden hakuvolyymiin nähden, voi olla parempi idea olla kilpailematta niistä. Hakusanojen kilpailua analysoitaessa kannattaa kiinnittää huomiota hakuvolyymiin, ensimmäisen sivun keskimääräiseen domain scoreen (Googlen antamat arvostuspisteet verkkosivulle asteikolla 0 – 100) ja keskimääräiseen ulkoisten linkkien määrään.  

Sen sijaan, että yrittäisit yksinkertaisesti kilpailla kilpailijoidesi parhaimpien hakusanojen kanssa, on tärkeämpää ymmärtää, mihin he allokoivat resurssejaan ja miksi. 

On tärkeä muistaa, että vaikka kilpailijallasi jokin hakusana toimisi hyvin, se ei välttämättä ole yrityksellesi sopiva. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sinun kannattaisi pyrkiä vahvistamaan asemaasi tärkeiden hakusanojen joukossa, joita myös kilpailijasi käyttävät osana omaa SEO-strategiaansa. 

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksenahan ei yleensä ole saada pieniä voittoja lyhyellä aikavälillä, vaan ennemminkin tavoitella pitkällä aikavälillä suurempia voittoja. Hakukoneoptimointi on siis pitkän aikavälin sijoitus.

6. Käytä hakusanatyökaluja listan rajaamisessa

Nyt, kun sinulla on oikeanlainen sekoitus hakusanoja listallasi, on aika kaventaa hakusanalistojasi tarjolla olevan datan avulla. Tätä varten löytyy kymmeniä eri työkaluja, joiden joukosta valita. Kerron nyt omat suosikkityökaluni avainsanatutkimuksen tekoon. 

Itse tykkään käyttää Google Trendsiä ja Google Ads Keyword Planneriä (tarvitsee Ads-käyttäjän kirjautumista varten – ei tarvitse kuitenkaan luoda mainoksia). 

Lisäksi käytän Ubersuggestia ja muita vastaavia työkaluja antamaan suuntaa antavia arvioita Googlen datan ohelle. Näin pystyn vertailemaan asettamiani kriteereitä ja tekemään niiden pohjalta johtopäätöksiä kerätyn datan pohjalta. Näin pystyn pisteyttämään hakutermit paremmuusjärjestykseen. Lopuksi valitsen tarvittavan määrän hakutermejä ja tiputan muut termit pois listalta.  

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.

Onnittelut - Olet nyt valmis!

Avainsanatutkimuksesi on nyt valmis käytettäväksi. Sinulla on nyt lista potentiaalisia hakusanoja, jotka auttavat sinua eteenpäin yrityksesi hakukoneoptimoinnissa ja sisällöntuotannossa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 

Muista kuitenkin käydä avainsanatutkimuksesi lista läpi säännöllisin väliajoin (noin 6kk välein) ja tarvittaessa myös päivittää se, jotta hyödyt siitä vielä jatkossakin. 

Kiitoksia, että luit kirjoitukseni! 

Rasmus Ranta kuva mustavalkoinen

Kysy minulta lisää!

Rasmus Ranta
Yrittäjä, CTO
rasmus.ranta@folcan.fi
+358 40 844 3327

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista