Sisällöntuotanto

Mieleenpainuvalla sisällöntuotannolla puhuttelet kohderyhmääsi sekä saat heidät puhumaan sinusta. 

Laadukas sisällöntuotanto tuo lisää näkyvyyttä ja jää mieleen.

Laadukas ja ajantasainen sisältö tekee yrityksestä kiinnostavamman, näkyvämmän ja luotettavamman. Hyödylliset tekstit ja tuoreet näkökulmat kiehtovat lukijaa ja saavat niin nykyiset kuin potentiaalisetkin asiakkaat sitoutumaan yritykseesi. Parhaassa tapauksessa lukija jakaa sisältöä eteenpäin verkostolleen digitaalisesti tai kertomalla siitä lähipiirilleen. 

Yrityksesi hyötyy laadukkaasta sisällöntuotannosta monella tavalla. Keskeisimpiä niistä ovat:

  • Kohderyhmäsi huomion kiinnittäminen 
  • Orgaanisen näkyvyyden lisääntyminen 
  • Kohderyhmäsi ja yrityksesi välisen luottamussuhteen vahvistaminen 
  • Yrityksesi tunnettuuden kasvattaminen 
  • Potentiaalisten asiakkaiden ohjaaminen eteenpäin ostopolulla kohti konversion syntymistä 
  • Haluatko tietää, miten yrityksesi hyötyy sisällöntuotannosta? 

Laadukasta sisällöntuotantoa moneen tarpeeseen

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on sisällön tuottamista, joka on suunniteltu vastamaan kohdeyleisösi hakuja hakukoneissa ja hakukoneiden vaatimuksia. Hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon tavoitteena on nostaa sijoitustasi Googlessa ja tuoda potentiaalisia asiakkaita sivustollesi. Sisältöä tuotettaessa on otettava huomioon sekä kohdeyleisön että hakukoneen tarpeet.  

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto alkaa nykytilan auditoimisella ja avainsanatutkimuksella, jonka pohjalta rakennetaan sisältösuunnitelma optimoiduille sisällöille. Hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa voivat olla niin verkkosivujen tekstisisällöt, blogikirjoitukset kuin verkkokaupan tuotekuvauksetkin. 

Verkkosivusisällöt

Verkkosivusisältöjen tärkein tehtävä on herättää lukijan mielenkiinto, koukuttaa hänet ja ohjata häntä eteenpäin ostopolulla kohti konvertoitumista. Verkkosivutekstien sisällöntuotannossa yhdistyvät yrityksen asiantuntijuus yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta sekä sisällöntuottajan ammattitaito kirjoittaa mieleenpainuvaa tekstiä. 

Verkkosivusisällöt kirjoitetaan usein yhteisen haastattelun pohjalta, jotta sisällöntuottaja pystyy ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa, sen hyötyjä ja luomaa näin arvoa.  

Artikkelit ja blogikirjoitukset

Verkkosivuilla säännöllisesti julkaistavat artikkelit ja blogikirjoitukset parantavat näkyvyyttäsi Googlessa, sitouttavat kävijöitä yritykseesi ja tekevät brändisi tunnetuksi. Parhaan tuloksen saat, kun tekstituotanto on suunnitelmallista, tavoitteellista ja hakukoneisiin optimoitua. Osuvat artikkelit ja blogitekstit erottuvat myös sosiaalisen median sisältötulvasta. 

Yrityksen ulkopuolinen kirjoittaja on hyvä valinta monesta syystä: taitava kirjoittaja auttaa löytämään kohderyhmän näkökulmasta kiinnostavimmat aiheet ja terävimmät kärjet – hyvin kirjoitettu ja rakenteeltaan ehjä teksti jää mieleen ja innostaa tutustumaan yrityksen sisältöihin jatkossakin. 

Uutiskirjeet ja sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on yritykselle nopea ja kustannustehokas keino tavoittaa kohderyhmä, löytää uusia asiakkaita ja lisätä myyntiä. Säännöllisesti sähköpostiin kilahtava tietopaketti on parhaimmillaan informatiivinen, ajatuksia herättävä, visuaalisesti miellyttävä ja virheetön. Uutiskirje on yksi parhaista keinoista lisätä liikennettä yrityksen verkkosivuille ja konvertoida asiakkaat ostaviksi asiakkaiksi.

Suunnitelmallinen sähköpostimarkkinointi, sitä tukevat automaatiot ja hyvin kirjoitetut tekstit tempaavat nopeasti mukaansa ja johdattelevat lukijan eteenpäin kohti toivottua päämäärää.

Tuotetekstit

Hyvä tuoteteksti vastaa juuri niihin kysymyksiin, joista asiakas on kiinnostunut ja innostaa näin ostopäätöksen tekoon. Oikein laadittuna tuoteteksti lisää hakukonenäkyvyyttä ja nostaa myyntilukuja. 

Tuotetekstin tulee olla paitsi informatiivinen ja myyvä myös tarpeeksi pitkä. On tärkeää, että se vastaa kysymyksiin, jotka arveluttavat asiakasta. Taitava kirjoittaja kiteyttää tuotteen tärkeimmät ominaisuudet mielenkiintoisesti ja myyvästi.  

Lue lisää tyytyväisistä asiakkaistamme

Miten sisällöntuotannon projekti
etenee kanssamme?

1

Tarvekartoitus, kirjallinen tarjous ja sen hyväksyntä 

2

Suunnittelu-palaveri

3

Toteutus

4

Kaksi tarkistus-kierrosta

5

Materiaalin toimitus/
julkaisu

Miten sisällöntuotannon hinta määräytyy?

Projektin kiinteä kokonaishinta tai hintahaarukka määritetään tarvekartoituksen pohjalta.