Sosiaalisen median hyödyt yritykselle

Sisällysluettelo

Sosiaalisesta mediasta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta mikä on sosiaalisen median rooli liiketoiminnassa, ja mitkä ovat sosiaalisen median hyödyt yritykselle?  Tässä blogissa käymme läpi käymme nämä asiat läpi.

Sosiaalinen media liiketoiminnassa ja somen hyödyt yritykselle?

Sosiaalinen media on osoittanut voimansa kahden viime vuosikymmenen aikana ja sen rooli markkinoinnissa kasvaa edelleen. Se on luonut yrityksille tavan välittää brändin viestit oikeille henkilöille oikeaan aikaan sekä mahdollistanut niin potentiaalisten kuin jo olemassa olevienkin asiakkaiden tavoittamisen reaaliajassa kotisohvalta käsin. 

Erilaiset sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram ja LinkedIn, ovat nousseet yritysten tärkeimpien markkinointikanavien joukkoon. Näiden alustojen ylläpito ja kasvattaminen vaativat kuitenkin paljon aikaa ja kokemusta.

Sosiaalisen median hyödyt ovat parhaiten saavutettavissa määrittelemällä oikeat ja kustannustehokkaat toiminnot sekä eri aikavälien tavoitteet. Lyhyemmällä aikavälillä oikein tehty mainonta on tehokkain tapa hyödyntää sosiaalista mediaa, kun taas pidemmällä aikavälillä oman sisällöntuotannon ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Tärkeää onkin rakentaa yrityksen sosiaalisen median kanavia kärsivällisesti ja oikeilla toimenpiteillä, jotta voit maksimoida somen hyödyt.

Lataa ilmainen somestrategia-pohja ja saavuta tuloksia!

Sosiaalinen media liiketoiminnassa -Vuoden 2023 trendit

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

9 tärkeintä syytä olla sosiaalisessa mediassa:

  1. Tavoita kohderyhmäsi nopeasti ja helposti 
  2. Verkostoidu kotisohvalta käsin 
  3. Kasvata orgaanista näkyvyyttäsi 
  4. Kasvata verkkosivujesi liikennettä 
  5. Kerää asiakasdataa reaaliajassa 
  6. Sitouta potentiaaliset asiakkaasi
  7. Vahvista brändiäsi 
  8. Seuraa kilpailijoitasi 
  9. Maksimoi mainonnan potentiaali 

Alla olemme käyneet läpi tarkemmin sosiaalisen median hyötyjä kohta kohdalta.

1. Tavoita kohderyhmäsi nopeasti ja helposti

Yli 90 prosenttia alle 34-vuotiaista suomalaisista seurasi ainakin yhtä sosiaalisen median kanavaa vuonna 2021. Koronapandemia on ajanut kuluttajat käyttämään entistä enemmän aikaan verkossa ja ensimmäisenä koronakeväänä vuonna 2020 suomalaiset viettivät keskimäärin jopa 9,5 tuntia median parissa. Voisiko olla helpompaa tapaa tavoittaa kohderyhmääsi reaaliajassa? 

Sosiaalisesta mediasta on tullut iso osa arkeamme ja ostokulttuuriamme. Etsimme sieltä tietoa, luemme arvosteluja ja vuorovaikutamme. Yrittäjänä on tärkeää ymmärtää tämä ja ohjata seuraajia toivottuihin toimenpiteisiin, kuten tutustumaan tuotteeseen verkkokaupassa tai ottamaan yhteyttä yritykseen. On tärkeää olla lähellä asiakasta ja helposti tavoitettavissa. 

Yrityksen ja asiakkaiden välisen kommunikaation tekeminen helpommaksi kuin koskaan aikaisemmin, on yksi sosiaalisen median merkittävimmistä hyödyistä. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä asiakaspalvelun edustajaan milloin vaan ja mistä vaan, ja yritykset voivat vastaanottaa, tarkastella ja vastata näihin palautteisiin aikaisempaa nopeammin ja helpommin. 

Sosiaalinen media mahdollistaa myös oikean kohderyhmän tavoittamisen vaivattomasti. Päivä päivältä lisää ihmisiä ja yrityksiä aloittaa käyttämään sosiaalisen median alustoja tavoittaakseen heidän liiketoiminnalleen tärkeimmät ihmiset. Käyttäjien ruutuaika nousee ja nousee ja yrityksen mahdollisuus löytää ihanteelliset asiakkaat sosiaalisen median maailmasta kasvaa entisestään.

Ostajapersoonan luominen auttaa sinua tekemään kohderyhmääsi puhuttelevaa mainontaa. Tätä varten olemme luoneet sinulle ostajapersoona-pohjan.

2. Verkostoidu kotisohvalta käsin

Maailmassa on paljon ihmisiä, joihin on hankala ottaa yhteyttä ilman oikeanlaista kontaktia, kuten agenttia tai manageria. Sosiaalisen median hyödyt ulottuvat myös verkostoitumiseen, sillä se antaa meille mahdollisuuden olla tekemisissä näiden henkilöiden kanssa, seurata heidän elämäänsä ja lähettää heille viestejä ilman tätä välikättä. Tämä tuntuu hyvin erilaisesta verrattuna aikaan, jolloin näiden ihmisten elämän seuraaminen oli mahdollista vain säännöllisin väliajoin ilmestyvistä lehdistä tai televisio-ohjelmista. 

Sosiaalisen median aikakausi on avannut loputtoman määrän mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri tahojen välillä. Se avaa myös ovia aivan uudenlaisiin yhteistyömalleihin, joissa jokainen osapuoli voi maksimoida hyötynsä. Hyödyntäähän sinunkin yrityksesi tämän verkostoitumismahdollisuuden niin hyvin kuin mahdollista? 

Verkostoituminen alkaa käytännössä siitä, että yritys valitsee ne sosiaalisen median kanavat, joissa omat kohderyhmät ja ihanneverkostot ovat. Tämän jälkeen näitä verkostoja aletaan rakentamaan hitaasti mutta varmasti. Keinoja on monia, kuten seuraaminen, kommentointi, tukilinkit muille yrityksille, viittauskanavien myötä lisääntynyt liikenne ja tavoitteellinen brändäys. Laadukkaiden ja monipuolisten suhteiden rakentamisesta tulee paljon helpompaa jatkuvan keskustelun avulla, jonka sosiaalinen media mahdollistaa! 

3. Kasvata orgaanista näkyvyyttäsi

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa luonnollista eli ei maksettua näkyvyyttä verkossa. Siitä huolehtiminen SEOn eli hakukoneoptimoinnin avulla on osa jokaisen yrityksen arkea.  

SEOn näkökulmasta luotettavat ulkoiset linkit ovat tärkeä osa yrityksesi verkkosivujen hakukoneoptimointia. Ne lisäävät domainin eli verkkotunnuksen auktoriteettia Googlen silmissä. Näitä tukilinkkejä on erilaisia, mutta sosiaalisen median linkit ovat lähes poikkeuksetta NoFollow-linkkejä, joka tarkoittaa Googlen silmissä sitä, että näitä linkkejä ei ole olemassa. Ne eivät kuitenkaan ole turhia tai haitallisia! 

Vaikka Google on useaan otteeseen maininnut, että sosiaalisen median tykkäykset, suosikit, jaot ja linkit eivät ole suoranaisesti arvosteltavia kohteita sivun hakukoneoptimointia tarkasteltaessa, on olemassa selvä korrelaatio sosiaalisen median aktiivisuuden ja hakukoneiden sijoituksen välillä. Näin ollen sosiaalisen median jakojen määrällä ja suosiolla on merkitystä Googlen silmissä, sillä lähtökohtaisesti eniten jaetut artikkelit löytyvät myös Googlen hakukoneesta korkeimmilta sijoilta.  

Avainasemassa on ymmärtää, miten sosiaalinen media vaikuttaa sivustosi hakukoneoptimointiin, tai ulkoistaa tämä palvelu, mikäli koet helpommaksi antaa asiantuntijan ottaa vastuu siitä. 

4. Kasvata verkkosivujesi liikennettä

Verkkosivujen liikenne voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: maksulliseen mainontaan ja orgaaniseen näkyvyyteen. Suuri osa orgaanisesta näkyvyydestä tulee usein joko sosiaalisesta mediasta tai Googlen hakukoneesta, ja tästä syystä jokaisen yrityksen tulisi panostaa niihin. 

Kuten blogikirjoituksen alussa mainittiin, sosiaalisessa mediassa eri aikavälit vaativat erilaiset tavoitteet ja näin myös liikenteen kasvattaminen toimii eri tavalla erilaisilla ja eri kokoisilla yrityksillä. Yrityksen siirtyessä sosiaaliseen mediaan ensimmäisten parin vuoden ajan liikenteen kasvattajana toimii parhaiten maksettu sisältö, kun taas yrityksen vakiinnutettua asemansa somessa ja saatuaan vakaan seuraajapohjan, oman sisällöntuotannon merkitys kasvaa. On tärkeää ymmärtää tämä, keskittää voimavarat oikeanlaiseen sisältöön ja varata sosiaalisen median kehittämiselle aikaa. 

Sosiaalisen median tarkoituksena on tavoittaa yrityksen kohderyhmä personoidulla, hyödyllisellä ja viihdyttävällä tavalla, oli kyse sitten maksetusta tai orgaanisesta sisällöstä. Kummassakin tapauksessa se on kustannustehokas tapa lisätä verkkosivujesi kävijöitä, joka puolestaan mahdollistaa potentiaalisten asiakkaiden sitouttamisen yritykseesi. 

5. Kerää asiakasdataa reaaliajassa

Kaupankäynti on muuttunut paljon vuosisatojen varrella ja viime vuosikymmenien aikana valta päätöksen teosta on siirtynyt myyjältä ostajalle. Yritykset ovat joutuneet laittamaan asiakkaiden tarpeet kaiken liiketoiminnan keskelle. Tästä syystä ostajaa pitää kunnioittaa ja hänen tarpeensa täyttää mahdollisimman hyvin. Menestyksekäs yritys ymmärtää tämän tuomalla jatkuvasti lisää arvoa potentiaalisille asiakkailleen ja tarjoamalla heille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen kokonaisuudessaan. 

Miten tämä tapahtuu käytännössä ja mikä on somen hyöty tässä prosessissa? On sanomattakin selvää, että yrityksen tuotteen tai palvelun pitää olla laadukas, tämä on kaiken lähtökohta. Se ei kuitenkaan riitä. Vaikka tuote olisi kuinka laadukas tahansa ja asiakaskokemus muutenkin hyvä, löytyy aina tyytymättömiä asiakkaita tavalla tai toisella. Se kuuluu asiaan. Se, miten keräät dataa ja vastaat näiden tyytymättömien asiakkaiden palautteeseen voi olla ratkaiseva tekijä yrityksesi menestyksen ja maineen kannalta.  

Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen työkalun juuri tätä varten. Sen avulla voit ylläpitää yrityksesi mainetta kommunikoimalla suoraan sekä tyytyväisten että tyytymättömien asiakkaiden kanssa. Saat samalla ennennäkemättömän mahdollisuuden kerätä dataa asiakaskunnastasi, jonka avulla voit jatkokehittää yrityksesi tarjoamaa ja tukipalveluja. Voisiko yrityksesi seuraava hittituote perustua jonkun potentiaalisen tai nykyisen asiakkaasi ehdotukseen somessa? 

Somen ulkoistaminen voi olla monelle yritykselle järkevä päätös. Näin säästää aikaa, rahaa ja energiaa. Ulkoistamisen avulla voit saavuttaa aidosti näkyviä tuloksia somen avulla ja sinulla jää aikaa keskittyä ydintoimintasi kehittämiseen.

6. Sitouta potentiaaliset asiakkaasi

Datan keräämisen ja maineenhallinnan lisäksi sosiaalisen median avulla pystyt sekä vakuuttamaan että sitouttamaan potentiaalisia asiakkaita. Tänä päivänä internet pursuaa tietoa, jota reilusti yli puolet kuluttajista hyödyntävät osana ostoprosessia. Sieltä löytyvillä arvosteluilla ja sosiaalisesta mediasta löytyvillä mielipiteillä on suuri merkitys lopullisen päätöksen kanssa ja on muistettava, että potentiaaliset asiakkaat tarkastelevat yleensä useamman arvion yrityksen tarjoamasta ennen varsinaisen ostopäätöksen tekoa. Tämän sisäistäminen on tärkeää, sillä haluat yrittäjänä varmasti olla mukana ainakin kuluttajan Top 10:ssä ja mielellään jopa voittaa tämän vertailun. 

Jatkuva ja laadukas palvelu on kaikki kaikessa yrityksen menestystä tarkasteltaessa. Yrityksen sosiaalista mediaa ja verkkosivuja tarkastellessa potentiaaliset asiakkaat arvioivat, onko yrityksesi heidän aikansa arvoinen vai ei. Koska internet pursuaa yrityksiä, on tärkeää ymmärtää sosiaalisen median merkitys aktiivisena työkaluna ostoksien ja päätöksien teossa ja hyödyntää sitä oikein, jotta juuri sinun yrityksesi erottuu joukosta ja on vertailun voittaja kerta toisensa jälkeen. 

Mitä on inbound? – Hubspot Academy

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

7. Vahvista brändiäsi

Vaikka brändäys ja brändin vahvistaminen liittyvät kaikkiin alakohtiin tässä blogikirjoituksessa, on sen rooli niin tärkeä, että se ansaitsee ihan oman nostonsa. Brändin vahvistaminen on nimittäin yksi tärkeimmistä sosiaalisen median tuomista hyödyistä yrityksille. 

Et välttämättä saavuta yhtä suurta konversioprosenttia sosiaalisen median avulla kuin saavuttaisit muista markkinointikanavista, kuten orgaanisesti Googlesta, mutta brändin sanoman ja maineen rakentamisen mahdollisuudet ovat loputtomat. Tämä on myös hyvin alakohtaista, joten oma toimiala on otettava huomioon tuloksia tarkastellessa.

Aktiivinen läsnäolo sosiaalisen median alustoilla antaa yritykselle mahdollisuuden keskustella suoraan asiakkaiden kanssa ja pysymään heidän mielessään. Ostopäätöksen tapahtuessa tämä mielenpainuvuus on keskeisessä roolissa palveluntarjoajan valinnassa, joko tietoisesti tai alitajuisesti. Nykyajan ajattelumaailma on, että jos yritystä ei löydy somesta, sitä ei ole olemassa. Haluatko sinä olla olemassa potentiaalisten asiakkaidesi elämässä? 

Jokaisella sosiaalisen median alustalla on lähtökohtaisesti oma käyttötarkoituksensa ja kohderyhmänsä. Algoritmit ja julkaisutyypit vaihtelevat. Sisältö on erilaista ja eri muodossa. Optimaaliset julkaisuajat vaihtelevat. Tämän takia omien alustojen valitseminen ja tunteminen on erittäin tärkeää. Jokainen yrityksen sosiaaliseen mediaan liittyvä päätös pitää lähteä oman asiakaskunnan ja kohderyhmän tuntemisesta. 

Vaikka sosiaalisen median hyöty ei ole konversioiden näkökulmasta yleensä yhtä suuri ja helposti mitattavissa kuin maksullisessa mainonnassa, tulee yrityksen ensisijaisena tavoitteena kuitenkin aina olla niiden lisääminen. Somessa pystyt näyttämään brändisi kulttuuria ja persoonallisuutta, erottautumaan kilpailijoista, sitouttamaan uusia asiakkaita ja työntekijöitä, ja jakamaan intohimosi niin, että seuraajasi pääsevät paljon syvemmälle kuin missään muussa olemassa olevassa kanavassa.  

Muista kertoa tarinaa, joka kiinnostaa ja sitoo asiakkaita brändiisi. Se on sosiaalisen median todellinen tarkoitus ja sen merkitystä ei voi mitata vain kuukausittaisissa konversioissa. 

8. Seuraa kilpailijoitasi

Potentiaalisten ja jo olemassa olevien asiakkaiden tuntemisen lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa myös kilpailijoiden tarkkailemisen heidän omalla kotikentällään aivan ennenäkemättömällä tavalla. Näet kuinka aktiivisia he ovat, mitä taktiikoita he käyttävät ja miten he kommunikoivat asiakkaiden kanssa voittaakseen heidät puolelleen.  

Kilpailun tarkkailusta pystyy oppimaan paljon ja tästä osaamisesta voi kehittää omalle yritykselle ison kilpailuedun.  

Kukaan ei ole täydellinen. Tärkeintä onkin ymmärtää mitä asioita kilpailijan toiminnassa kannattaa tutkia, mitkä asiat toimivat oikeasti ja miten niitä voi itse jatkokehittää kopioimatta niitä suoraan. Missä kilpailijat onnistuvat ja mitä he tekevät paremmin kuin me? Miten me voisimme parantaa omaa toimintaamme näissä asioissa? Hyvä tavoite on luoda omalle yritykselle sellainen asema oman ihanteellisen kohderyhmän sisällä, joka houkuttelee asiakkaita enemmän kuin kilpailijoiden keinot erottautua joukosta. 

Luonnollisesti kilpailijasi haluavat myös voittaa asiakkaiden huomion ja tavoittelevat samaa asemaa. Tästä syystä kilpailijoiden aktiivinen tarkkaileminen on tärkeää, he tarkkailevat varmasti myös sinua. 

Voit hyödyntää kilpailija-analyysia tehdessäsi SWOT-analyysia, jossa määritellään yrityksen heikkoudet ja vahvuudet sekä uhat ja mahdollisuudet. Voit pohtia näitä erikseen jokaisen avainkilpailijan kohdalla, jonka jälkeen voit laatia SWOT-analyysin sinun yrityksesi tilanteesta. Näin pystyt vertailemaan yrityksesi tilannetta realistisesti ja tehostamaan toimintaasi suhteessa kilpailijoihisi.

9. Maksimoi mainonnan potentiaali

Kuten aikaisemmin mainitsimme, yrityksillä on monta keinoa vaikuttaa näkyvyyteensä internetissä. Hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median sisällöntuotanto ovat esimerkkejä ilmaisista keinoista, joissa maksat vain palkan niistä vastuussa olevalle henkilölle tai markkinointitoimistolle. Voit vaikuttaa näkyvyyteesi myös maksullisen mainonnan kautta, kuten sosiaalisen median markkinoinnin tai verkkomainonnan avulla.  

Saadaksesi kaiken hyödyn irti digimarkkinointibudjetistasi, on maksuttoman puolen oltava hyvässä kunnossa. Kuvittele tilanne, jossa potentiaalinen asiakkaasi selaa Instagramia, kiinnostuu siellä näkyvästä mainoksestasi, mutta ei löydä profiiliasi ollenkaan tai löytää profiilisi, jossa on vain muutama väkisin julkaistu kuva. Tämä potentiaalinen asiakas tekee tämän perusteella johtopäätöksen jatkosta, ja hyvin todennäköisesti etsii vastaavan tuotteen kilpailijaltasi.  

Tämän lisäksi hyvä sisältö tukee kaikkea näkyvyyttä verkossa. Hakukoneet, kuten Google, ovat fiksumpia kuin kuvittelemmekaan ja palkitsee aktiivisesta panostuksesta sisällöntuotantoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitä aktiivisemmin toimit somessa ja muualla verkossa ja mitä laadukkaampaa sisältöä tuotat, sitä paremmin ja ylempänä löydyt hakukoneista.  

Yhteenveto

Kaupankäynti on muuttunut paljon viimeisen parin vuosikymmenen aikana ja valta päätöksen teosta on siirtynyt kuluttajille. Yritykset ovat joutuneet laittamaan asiakkaiden tarpeet kaiken liiketoiminnan keskelle ja sosiaalinen media tarjoaa erinomaisen työkalun oman kilpailuaseman vahvistamiseen, jos sitä käyttää oikein ja kustannustehokkaasti. Jokainen brändi on erilainen ja jokaisen brändin asiakkailla on myös erilaiset tarpeet. Annatko sinä brändistäsi oikeanlaisen kuvan ja sitoutat asiakkaasi?  

Somemarkkinoinnin ammattilaisemme auttavat yritystäsi viemään somemarkkinointisi täysin uudelle tasolle saavuttaen näkyviä tuloksia!

Sosiaalisen median strategiapohja

Paranna somen tuloksellisuutta

Sosiaalisen median strategiapohjan avulla luot somesuunnitelman, jonka avulla säästät aikaa, rahaa ja tekemisesi on tuloksellisempaa.