Sosiaalisen median strategia – Opas tulokselliseen somettamiseen

Sisällysluettelo

Mikä on sosiaalisen median strategia ja onko sen laatimisesta oikeasti hyötyä yritykselle? Sosiaalisen median strategian avulla selkeytät miksi, miten ja missä olet mukana sosiaalisessa mediassa. Strategian laatiminen tekee somettamisesta tuloksellista ja säästää huomattavasti aikaa ja rahaa.

Mitä yrityksesi tekee somessa?

Nykypäivänä kuulee usein, kuinka tärkeää yritysten on olla läsnä eri sosiaalisen median kanavissa. Vielä useammin näkee, kuinka tilit luodaan hätäisesti jokaiseen eri kanavaan ja julkaisuja toteutetaan silloin, kun joku sattuu muistamaan niiden olemassaolon.  Vaihtoehtoisesti saatetaan postata melko tiehään tahtiin, mutta kenelläkään yrityksessä ei ole täysin selvillä, missä tekemisen punainen lanka menee. Pahimmassa tapauksessa nopeasti ja suunnittelemattomasti toteutetulla sosiaalisen median markkinoinnilla voidaan aiheuttaa vahinkoa yritykselle.

Toisin sanoen, vaikka yritykset ovat tunnistaneet sosiaalisen median markkinoinnin tärkeyden, kanavissa näkyminen ja toimiminen saatetaan nähdä ”extrana” muun markkinoinnin rinnalla. Ja vaikka moni meistä ymmärtää jo, että sosiaalisessa mediassa ”kuuluu olla”, tekemisen systemaattinen ja tuloksellinen tekeminen jää herkästi taka-alalle. Sosiaalista mediaa eli somea tehdään, koska kaikki muutkin tekevät. Harvemmin yritykset kuitenkaan kyseenalaistavat sitä, miksi somessa oikeasti ollaan, taikka ymmärretään täysin, mitä kaikkea eri kanavat todellisuudessa tarjoavat yrityksille.  

Yrityksesi sosiaalisen median nykytila?

Mieti hetki yrityksesi sosiaalisen median nykytilaa. Pystytkö tunnistamaan, mitä konkreettista olet saavuttanut sosiaalisen median avulla? Entä kenelle sisältöä tuotetaan, ja kuka vastaa siitä, mitä sisältöä mihinkin kanavaan luodaan? Tukeeko some ydinliiketoimintaasi ja saatko sitä kautta asiakkaita tai saavutettua muita liiketoiminnallesi tärkeitä tavoitteita?

Varsinkin, jos vastauksesi olivat vähänkään epäselviä, jatka ihmeessä lukemista.

Käyn tässä blogissa selkokielellä läpi: 

  • Mikä on sosiaalisen median strategia
  • Mitä hyötyä siitä on yrityksellesi
  • Viisi askelta Some-strategian laatimiseen

Lisäksi voit tilata alta ilmaisen sosiaalisen median nykytilan analyysin.  Maksuttoman analyysin ideana on antaa sinulle kattava käsitys siitä, mikä sosiaalisen mediasi nykytila ja mitkä ovat ne toimenpitenpiteet, joilla sitä voisi kehittää. Käymme analyysin kanssasi läpi 30min etäpalaverissa, minkä jälkeen lähetämme analyysin sähköpostiisi. Analyysi ei sido sivua mihinkään.

Mikä on sosiaalisen median strategia?

Yksinkertaistettuna sosiaalisen median strategia on yhteenveto niistä toimenpiteistä, joita yritys suunnittelee somessa tekevänsä ja saavuttavansa.

Some-strategian avulla yrityksesi määrittelee sosiaalisen median käytön linjaukset, jotka johdetaan markkinoinnin strategiasta, mikä taas määräytyy yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kautta.  

Sosiaalisen median markkinointistrategia auttaa hahmottamaan, miksi sosiaalista mediaa ylipäätään tehdään. Se on yhteenveto kaikesta, mitä aiotaan tehdä ja saavuttaa sosiaalisen median avulla.

Sosiaalisen median strategia ohjaa toimintaasi ja auttaa sinua tekemään somea systemaattisesti, jotta pääset asetettuihin tavoitteisiin. 

Sosiaalisen median strategia – Miksi sellainen kannattaisi laatia?

“Siellä nyt vaan on pakko olla”, tai ”Koska kaikki kilpailijatkin ovat siellä”, ei riitä vastaukseksi, jos sosiaalisen median avulla halutaan saavuttaa tuloksia ja pitää sitä osana yrityksen laajempaa markkinointistrategiaa. Pelkkä läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei yksinkertaisesti enää riitä. Sosiaalinen media tulisi nähdä osana yrityksen kokonaisvaltaista markkinoinnin strategiaa ja siihen tulisi suhtautua samalla tavoin, kuin muihin yrityksen valitsemiin markkinointimixin elementteihin.

Kun lasket yrityksesi markkinoinnin ROI:ta (return on investment), miten sosiaalisen median eri kanavat pärjäävät? Jos kerran teet muissa markkinoinnin kanavissa päätöksiä tulospohjaisesti, miksi some poikkeaisi tästä?  

Tärkeintä sosiaalisen median yrityskäytössä on, että yritys itse ymmärtää mihin tarkoitukseen sosiaalista mediaa käytetään. Mitä tavoitellaan, kenelle sisältö on suunnattu, kuka huolehtii toteutuksesta, ja millä tavoin tuloksia mitataan.

Kun yrityksesi suunnittelee kertaalleen sosiaalisen median strategian, on somessa toimiminen alusta asti liiketoimintaa tukevaa, ja samalla säästyy huomattava määrä aikaa ja rahaa.

Yrityksen sosiaalisen median strategia – 5 helppoa askelta

1. Tavoitteiden määrittäminen

Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta on juuri sinun liiketoiminnallesi?

Aseta somelle selkeät tavoitteet, joiden onnistumista pystyt mittaamaan ja seuraamaan. Voit hyödyntää tavoitteiden määrittämisessä SMART periaatetta.

”Yrityksemme aikoo kasvattaa Facebookin kautta tulevien liidien määrää 30% ensi syksyyn mennessä selkeän sisältösuunnitelman avulla” on yksi esimerkki SMART-tavoitteesta. Voi myös olla, että eri sosiaalisen median kanavilla tavoitteet ovat erilaisia. Linkedin voi toimia yrityksellesi tärkeiden uutisten julkaisemisessa, tai rekrytoinnissa. Instagramin kautta halutaan kehittää tunnettuutta ja asiakaspalvelua. Facebookin avulla pyritään kasvattamaan liikennettä ja myyntiä verkkosivuillesi hyödyntäen Facebook-kauppaa.

2. Kohderyhmä

Seuraavaksi tulisi miettiä  ketä somella tulisi tavoittaa, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Some-strategian laatimisessa tulisi tietysti ottaa huomioon yrityksen ostajapersoonat. Minkä ikäisiä asiakkaasi ovat? Mistä he ovat mahdollisesti kiinnostuneita, ja miten he käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa.

Voit hyödyntää ostajapersoonien määrittelyssä maksutonta ostajapersoona-pohjaa.

3. Kanavat

Missä sosiaalisen median kanavissa juuri sinun yrityksesi potentiaaliset asiakkaasi ovat? Kanavien valinnassa on hyvä yhdistää maalaisjärki tilastoihin ja asiantuntijatietoihin. Yhtä tärkeää on pohtia kanavien hyötysuhteita ja algoritmeja jotka määrittelevät millä tavoin sisältösi saa näkyvyyttä.

Yrityksellesi potentiaalisia sosiaalisen median kanavia on suositeltavaa koluta läpi, jotta ymmärrät paremmin alustalla vallitsevan käyttäytymisen, kulttuurin ja sisältömuodot. Voit myös etsiä alasi kilpailijoita eri sosiaalisen median kanavista ja tutkia, kuinka he menestyvät kyseisellä alustalla. Tyypillisesti sosiaalisen median kanavista löytyy oma hakutoiminto, johon voit kirjoittaa yrityksesi teemaan sopivia avainsanoja.

Sosiaalisen median eri kanavien käyttäjät ovat tottuneet kuluttamaan alustalla olevaa sisältöä tietynlaisena ja he tunnistavat jo ensisilmäyksellä huonolaatuisen, liian myyvän tai muulla tavoin alustalle epäsopivan sisällön. Siksi sisältöä suunnitellessa on kriittistä huomioida alustalla vallitseva kulttuuri ja pohtia, kuinka juuri sinun yrityksesi voisi hyödyntää kanavan ominaisuuksia ja luoda niiden avulla persoonallista, kiinnostavaa ja yritykselle relevanttia sisältöä.

Esimerkiksi Instagramissa (reels) ja TikTokissa dominoivat tyypillisesti lyhyet ja viihdyttävät pystysuorat videot. Miten yrityksesi toiminnasta, tuotteista tai palveluista voisi luoda viihdyttävää sisältöä? Näytä  esimerkiksi, miten se ‘’taika’’ tapahtuu kulissien takaa ja sieltä valmiiseen tuotteeseen. Tai voit näyttää tuotteesi tai palvelusi käyttämisen ennen- ja jälkeen videota.

Jos et tiedä mistä aloittaa sisältöjen tuottamisen, hae inspiraatiota sosiaalisen median kanavista tai hyödynnä valmiita sisältömalleja esimerkiksi ilmaisessa Canva-palvelussa.  Kyseiseltä sivulta löydät paljon vinkkejä sisällöntuottamiseen sekä sopivat tiedostomuodot, koot ja muut valmiit asetukset eri sosiaalisen median kanavien sisältöihin.  

Jos tarvitset lisää apua sisällöntuottamisessa, me autamme mielellämme! 

4. Sisältö

Jos yrityksesi on jo sosiaalisessa mediassa, helpointa on lähteä liikkeelle nykyisen sisällön analysoinnista. Käytä tukenasi käyttämäsi sosiaalisen median kanavan analytiikkatyökaluja. Jos käytät Instagramia, katso lisää tietoa alustan analytiikkatyökaluista täältä. 

Mikä toimii ja mikä ei? Tutki minkä tyyppiset julkaisut saavat eniten esimerkiksi reaktioita ja näkyvyyttä. Ennalta määritetty sosiaalisen median sisältösuunnitelma säästää myös aikaa ja hermoja, kun jokaista postausta ei tarvitse miettiä aina uudestaan alusta asti. Sisältösuunnitelman laatiminen tukee myös tuloksellista somettamista, ja ymmärrät paremmin itsekin, mihin suuntaan yrityksesi sosiaalisen median kanavat kehittyvät. Yksi helppo tapa jaksottaa tuotettua sisältöä on ottaa käyttöön 1/3 tekniikka:   

  • 1/3 sisällöstä edistää myyntiä ja markkinoi yrityksen tuotteita tai palveluita  
  • 1/3 inspiroi, viihdyttää tai opettaa ja tuo lisäarvoa asiakkaalle 
  • 1/3 edistää haluttua brändikuvaa 

5. Seuranta ja tulosten analysointi

Sosiaalisen median strategiaa on hyvä päivittää sitä mukaan, kun tekemisestä saadaan tuloksia. Voit seurata tuloksia esim. Kahden viikon tai kuukauden jaksoissa. On turha jatkaa tiheää postaamista jos huomaat matkan varrella, että yrityksen kohderyhmän tavoittaa paremmin jostain toisesta kanavasta. Resurssit on hyvä allokoida sinne, mistä syntyy yritykselle korkein markkinoinnin ROI. Myös sosiaalisen median trendien, muuttuvien algoritmien ja uusien kanavien julkaisuista kannattaa olla perillä.  

Yhteenveto

Sosiaalisen median strategia selkeyttää yrityksen toimintaa, vahvistaa markkinointia ja tekee sosiaalisessa mediassa käytetystä ajasta sen arvoista. Kun valitut kanavat löytävät oikealla sisällöllä sinun yrityksesi kohderyhmän, pystyt erottautumaan kilpailijoistasi ja voit olettaa myös näkeväsi tuloksia.

Me Folcanilla autamme yritystäsi kasvamaan tehokkaalla somemarkkinoinnilla!