Sosiaalisen median ulkoistaminen

Haluaisitko viedä yrityksesi sosiaaliseen mediaan, mutta et oikein tiedä, miten se kannattaa toteuttaa? Tai oletkin ehkä jo perustanut sometilit, mutta tilien päivittäminen on epäsäännöllistä, aikaa vievää? 

Sosiaalisen median ulkoistaminen ammattilaiselle vapauttaa aikaasi ja tekee sosiaalisen median sisällöntuotannosta tavoitteellista. Ehkä kilpailijasikin ovat ulkoistaneet sosiaalisen median markkinoinnin. 

Miksi sosiaalisella medialla on välillä?

Sosiaalinen media on muodostunut yhdeksi nykypäivän digitaalisen markkinoinnin kulmakivistä, jota hyödyntämällä voit herättää brändisi tarinan eloon, tavoitat asiakkaasi, sitoutat heitä sekä pystyt tarkkailla kilpailijoitasi ja tuoda potentiaalisia ostajia verkkosivuillesi. Sosiaalinen media mahdollistaa myös tehokkaan tuote- ja palvelukehityksen asiakasrajapinnassa toimimisen ansiosta.  

Nykypäivänä potentiaaliset asiakkaasi tutkivat sosiaalista mediaa osana ostopolkuaan ja kilpailuttavat yrityksiä somen perusteella – usein kääntyen kilpailijoiden puoleen, mikäli yritystäsi ei näy somessa. Tärkeää onkin tuntea kohdeyleisö hyvin, jotta sisältö vetoaa juuri heihin. Me Folcanilla olemme kokeneita sosiaalisen median markkinoinnissa haluamme auttaa sinuakin onnistumaan.  

Mitä hyötyä sosiaalinen media voi tuoda yrityksellesi?

Sosiaalinen media on laaja kokonaisuus eri alustoja, minkä vuoksi sen avulla pystytään tavoittamaan monia eri kohderyhmiä, erilaisella sisällöllä, erilaisilla tavoitteilla, kaikissa ostopolun vaiheissa.

Sosiaalisen median ulkoistamisen hyötyjä ovat mm. 

 • Näkyvyyden vahvistuminen 
 • Hyvä tapa tavoittaa kohderyhmä ja toimia asiakasrajapinnassa 
 • Uuden kysynnän luonti 
 • Verkoston luominen 
 • Orgaanisen näkyvyyden kasvattaminen 
 • Mahdollisuus kohdentaa mainontaa eri ostopolun vaiheissa 
 • Helppo kanava asiakaspalautteen keruuseen 
 • Potentiaalisten asiakkaiden sitouttaminen  
 • Liikenteen ohjaaminen verkkosivustolle 
 • Brändin vahvistaminen 
 • Kilpailijoiden toiminnan ja trendien seuranta 

Jos nämä tai osa näistä asiaoista ovat liiketoiminnallesi tärkeitä, voi sosiaalisen median ulkoistaminen olla sinulle tehokas ratkaisu. 

Mitä houkutteleva sometili vaatii?

Aktiivisen ja houkuttelevan sometilin taakse tarvitaan paljon työtä. Järjestelmällisillä työtavoilla tekemistä voidaan tehostaa, eikä työtunteja valu hukkaan. On tärkeää luoda sosiaalisen median strategia, johon määritellään mm. kanavat, kohderyhmät, taktiikat ja analysoidaan kilpailijoita. 

Strategian lisäksi on hyvä luoda myös julkaisusuunnitelma, jonka pohjalta toteutetaan tarvittavat sisällöt ja julkaistaan ne aikataulun mukaisesti. Tarvittaessa julkaisuille voidaan myös ostaa näkyvyyttä rahallisesti, jotta saavutetaan suurempi yleisö. Kallein sisältö on se, joka on tehty, mutta sitä ei nähdä.  

Houkutteleva sometili vaatii myös ymmärrystä kanavasta. Sosiaalisessa mediassa mikään ei ole niin varmaa kuin muutos ja sen takia on tärkeää seurata kanavan kehitystä ja uusia ominaisuuksia.   

Miten sosiaalisen median ulkoistaminen
etenee kanssamme?

1.

Aloituspalaveri

Yhteistyömme alkaa aloituspalaverilla, jossa perehdymme liiketoimintaasi ja asetamme tavoitteet projektin läpiviennille. Samalla määritämme yhteistyöhön osallistuvien henkilöiden vastuualueet, virstanpylväät ja projektiaikataulun.  

2.

Sosiaalisen median strategia ja suunnitelma

Aloituspalaverin perusteella teemme tutkimuksen liiketoiminnastasi ja kehitämme sosiaalisen median strategian ja suunnitelman, jotka sisältävät mm. Yrityksesi kohderyhmän määrityksen, kilpailija-analyysin, oikeiden kanavien valitsemisen sekä sisältö- ja mainontasuunnitelman. 

3.

Strategian ja suunnitelman läpikäynti

Käymme sosiaalisen median strategian ja suunnitelman läpi yhdessä, jotta varmistamme niiden vastaavan aloituspalaverissa määritettyjä linjauksia. Lisäksi selvitämme muut käytännön asiat jatkoa varten. 

4.

Startti

Laitamme suunnittelutyön käytäntöön ja aloitamme valittujen sosiaalisten medioiden tilien rakentamisesta tai vaihtoehtoisesti kehitämme olemassa olevat tilit tavoitteiden mukaisiksi 

5.

Toteutus, seuranta ja jatkuva kehitys

Toteutamme yhteistyötämme sopimamme mukaisesti, samalla seuraten sen onnistumista ja kehittäen toimintaa jatkuvasti tulosten mukaisesti. Pidämme kuukausittain palaverin, jotta sinä tiedät, missä mennään, mikä toimii ja missä on kehitettävää. 

Mitä sosiaalisen median sisällöntuotanto maksaa?

Palvelukokonaisuuden hinta määräytyy sen mukaan, kuinka laajan palvelupaketin kokoat itsellesi. Meidän someasiantuntijat auttavat sinua kartoittamaan tarpeesi ja ehdottavat sinulle parasta palvelukokonaisuutta tilanteeseesi. 
 
Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. sisällöntuotannon, julkaisujen, kanavien ja mainonnan määrä.