TikTok-markkinointi – mitä se on ja kenelle se sopii?

Sisällysluettelo

TikTok on vuonna 2016 julkaistu sosiaalisen median alusta, jossa käyttäjät voivat jakaa itse tekemiään lyhyitä  videoita muiden nähtäväksi. Alkuun TikTok keskittyi lähinnä nuorten jakamiin tanssivideoihin, mutta vuosien saatossa monet muutkin ikäryhmät ovat alkaneet käyttämään alustaa aktiivisesti. Tämän myötä TikTokin sisältö on monipuolistunut hurjasti ja nykyään alustalla jaetaankin videoita aina uutisista ruokavideoihin ja trendaavista tanssivideoista pukeutumisvinkkeihin.

Suomessa käyttäjien määrä nousi vuosina 2021-2022 jopa 200 prosentilla ja tällä hetkellä käyttäjiä on Suomessa jo noin 1,2 miljoonaa. Globaalisti TikTokissa on käyttäjiä lähes 900 miljoonaa ja käyttäjien määrän on ennustettu nousevan joka vuosi.

TikTokin suuren suosion ja räjähdysmäisen kasvun myötä monet yritykset ovat alkaneet hyödyntämään TikTokin markkinointimahdollisuuksia tavoittaakseen uusia asiakkaita ja luodakseen brändilleen näkyvyyttä. Tässä blogitekstissä käymme läpi lyhyesti mitä TikTok-markkinointi on, kenelle se sopii ja miksi siitä voisi olla hyötyä yrityksellenne.

Mitä on TikTok-markkinointi?

TikTok markkinointi voidaan jakaa kahteen osaan, kuten kaikki muukin somemarkkinointi: orgaaniseen markkinointiin ja maksettuun mainontaan. Alla kerromme näistä lisää.

Maksuton eli orgaaninen TikTok-markkinointi

Orgaanisella TikTok-markkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen omalle TikTok-tilille lisättyä sisältöä. Sisältöä voidaan siis lisätä omalle tilille ilmaiseksi ja alustan algoritmi määrittelee käyttäjien kiinnostuksen mukaan kenelle julkaistu video näkyy. Algoritmi tunnistaa käyttäjien kiinnostuksenkohteet ja näyttää näin sisältöä, jonka arvioi kiinnostavan käyttäjää. Tästä syystä on erityisen tärkeää tuntea yrityksen kohderyhmä ja tuottaa heitä aidosti puhuttelevaa sisältöä. Kiinnostava sisältö kannustaa käyttäjiä myös reagoimaan videoihin ja mitä enemmän käyttäjät reagoivat videoihin (tykkäävät, jakavat, kommentoivat yms.), sitä suuremmalla todennäköisyydellä algoritmi suosittelee sisältöä muillekin käyttäjille.

Alustalla on toki mahdollista toteuttaa pelkästään orgaanista markkinointia, mutta tällöin yrityksen julkaiseman sisällön tulee olla erityisen kiinnostavaa ja julkaisuja tulee tehdä hyvin aktiivisesti TikTokin trendejä seuraten ja seuraajia aktivoiden. Yleensä paras lopputulos saadaan  yhdistämällä makuston ja maksullinen TikTok-markkinointi. Maksullisesta TikTok-mainonnasta lisää seuraavassa kappaleessa.

Lue aiemmasta blogitekstistämme vinkit onnistuneen TikTok-videon tekemiseen.  

Lataa ilmainen sosiaalisen median strategiapohja, joka auttaa sinua asettamaan somekanaviisi tavoitteet, määrittämään mitä niiden eteen tulee tehdä ja helpottaa saavuttamaan ne. 

Maksullinen TikTok-mainonta

Maksullinen TikTok-mainonta tarkoittaa maksettua mainontaa alustalla. Mainokset näkyvät käyttäjille For You –sivustolla ja maksetun mainonnan avulla yritys pystyy itse määrittelemään tarkemmin kenelle julkaistu sisältö halutaan näyttää. Alustalla pystyy kohdentamaan mainoksia esimerkiksi iän, kotimaan tai kiinnostuksen kohteiden perusteella. Toistaiseksi kohdennusmahdollisuudet alueittain ovat TikTokissa vielä rajalliset, sillä tällä hetkellä alustalla pystyy kohdentamaan sisältöä  vain maakohtaisesti eikä esimerkiksi kaupungin mukaan, kuten esimerkiksi Instagramissa.

Isoimpana etuna TikTok-markkinoinnissa on sen suhteellisesti edullisempi hinta verrattuna esimerkiksi Metaan ja LinkedIniin. Samalla hinnalla tavoittaa siis TikTokissa yleensä huomattavasti enemmän ihmisiä, kuin muilla somekanavilla. Kokemuksemme mukaan noin 20 € on ollut usein sopiva päiväkohtainen budjetti TikTokissa riippuen kohderyhmästä ja mainonnan tavoitteista.

Maksetun mainonnan avulla voidaan pyrkiä esimerkiksi lisäämään liikennettä verkkosivuille, kasvattamaan verkkokaupan myyntiä tai edistämään brändinäkyvyyttä. TikTok-mainontaa voi tehdä pelkän mainostilin kautta vaikka yritykselläsi ei olisi omaa käyttäjää TikTokissa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että orgaaninen näkyvyys edesauttaa luottamuksen rakentumista sinun ja asiakkaasi välillä ja kasvattaa brändin tunnettuutta. 

Vaikuttajamarkkinoinnilla lisätehoa TikTok-markkinointiin

Vaikuttajien kanssa tehtävä yhteistyö on myös maksullista TikTok-markkinointia. Suosituilla TikTok-käyttäjillä voi olla parhaimmillaan jopa satoja tuhansia seuraajia ja vaikuttajayhteistöiden avulla yritys voi saada huomattavaakin lisänäkyvyyttä brändille, tuotteille tai palveluille. Kuluttajat luottavat usein myös enemmän vaikuttajan mielipiteisiin kuin yrityksen omaan markkinointisisältöön.

Tilaa ilmainen mainonnan auditointi ja selvitä mikä mainonnassasi toimii ja missä on kehitettävää!

Kenelle TikTok-markkinointi sopii?

TikTok sopii erityisen hyvin brändeille, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla ja haluavat välittää itsestään helposti lähestyttävän kuvan. TikTok-mainonnassa toimii erityisesti matalalla kynnyksellä ostettavat tuotteet, esim. alle 100 euroa maksavat tuotteet tai elämystuotteet, kuten erilaiset tapahtumat. 

Myös B2B-yritykset ovat alkaneet hyödyntämään alustaa markkinoinnissaan. TikTok-markkinoinnin avulla yritys voi edistää myyntiä verkossa tai pyrkiä edistämään näkyvyyttä ja haluttua brändimielikuvaa asiakkaiden tai potentiaalisten työnhakijoiden silmissä. TikTokissa törmää usein hieman rennompaan sisältöön kuin muilla sosiaalisen median alustoilla, joten se on myös oiva paikka rennomman tai humoristisemman mielikuvan luomiseen. Kuitenkaan kaikki alustan videot eivät ole pelkkiä huumori- tai tanssivideoita, vaan myös asiapitoisemmat sisällöt, kuten konkreettiset vinkit, opit tai tarinat, toimivat nykyään alustalla hyvin.

On tärkeä huomioida, että TikTok-markkinointi vaatii yritykseltä resursseja, sillä tavoitteiden saavuttamiseksi sisältöä tulee julkaista alustalla usein ja toiminnan tulee olla pitkäjänteistä. TikTokissa käyttäjät kaipaavat usein sisältöä, joka herättää nopeasti heidän kiinnostuksensa ja tarjoaa jotakin uutta heille. Erityisesti videon alun tulee erottua massasta, jotta se herättää mielenkiinnon videovirrassa. 

Vaikka ikäjakauma TikTokissa kehittyy jatkuvasti, sen pääkäyttäjäryhmä on edelleen nuoret. Jos nuoret eli 18-26-vuotiaat ovat yrityksenne kohderyhmä, on erityisen järkevää hyödyntää TikTokia osana markkinointistrategiaanne.

Jos pohdit sopisiko TikTok-markkinointi osaksi yrityksenne markkinointistrategiaa, suosittelemme olemaan yhteydessä markkinoinnin ammattilaiseen. Ammattilaiset osaavat valita juuri sinun yrityksellesi parhaiten toimivat kanavat ja markkinoitisisällöt.

Nappaa täältä vinkit onnistuneen TikTok-mainonnan tekemiseen!

TikTok-markkinoinnin hyödyt

 • Tehostaa näkyvyyttä ja myyntiä82 % TikTokin käyttäjistä kertovat tutustuneensa pieneen tai keskisuureen yritykseen TikTokissa ennen yrityksen näkemistä missään muualla ja 52 % käyttäjistä kertovat ostaneensa TikTokissa näkyvän mainoksen myötä yrityksen tuotteita.
 • Suhteellisen edullinen markkinointikanava verrattuna muihin somemarkkinnoin kanaviin – samalla summalla tavoitat keskimäärin huomattavasti enemmän ihmisiä kuin esim. Metassa.
 • Sisältöä on mahdollista muokata myös alustalla – verratuna esimerkiksi Metaan, TikTok on alustana kätevämpi, sillä videoita pystyy muokkaamaan suoraan itse alustalla esimerkiksi filttereiden avulla. Lisäksi, jos yrityksellänne ei ole omaa videosisältöä, TikTokin omien työkalujen avulla pystyt luomaan helposti hyviäkin videoita.
 • Mainonnan kohdentaminen halutulle kohderyhmälle – TikTokin algoritmi analysoi käyttäjien käyttäytymistä ja mieltymyksiä melko tarkasti, jolloin mainokset näkyvät juuri niille käyttäjille, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita tarjotuista tuotteista tai palveluista. Lisäksi voit kohdistaa mainoksesi esimerkiksi iän, sukupuolen tai maan mukaan. Mainokset on myös mahdollista kohdistaa niille, jotka ovat aiemmin olleet vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa TikTokissa.
 • Tarjoaa analytiikkaa – analytiikan avulla voidaan mitata hyvinkin tarkasti TikTok-markkinoinnin tehokkuutta, kuten seuraajamäärän, katselukertojen ja sitoutumisen kehitystä.
 • Tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteisöllisyyden luomiseen ja käyttäjien sitouttamiseen -TikTokissa on tyypillisiä erilaiset haasteet ja kilpailut, joihin käyttäjät voivat osallistua ja jakaa omia videoitaan. Tämä voi auttaa rakentamaan vahvempia suhteita asiakkaisiin ja lisäämään brändiuskollisuutta sekä yhteisöllisyyden tunnetta. 

Mitä TikTokissa olisi tärkeää huomioida?

 • TikTok-julkaisun elinkaari on lyhyt, eli sisältöä tulee julkaista usein tavoittaakseen potentiaalisia asiakkaita.
 • Lyhyet ja nopeasti kohdennetut videot ovat suositumpia – etenkin nuoret kuluttajat ovat monesti tottuneet nopeaan ja helppoon sisältöön, joka nappaa mukaansa heti ensimmäisestä sekunnista lähtien.
 • Videoiden on oltava lyhyitä ja napakoita – videoiden kesto rajoittuu 15-60 sekuntiin, mikä tarkoittaa sitä, että videoilla tulee pystyä välittämään haluttu viesti hyvin tiiviissä muodossa. Tämä voi olla vaikeaa erityisesti silloin, kun yrityksen tuote tai palvelu vaatii enemmän selittelyä tai syvempää ymmärrystä.
 • Viihdyttävä, aito ja kiinnostava sisältö – käyttäjät harvemmin kiinnostuvat selkeästi myyntipainotteisesta mainoksesta. He haluavat nähdä viihdyttävää ja mukaansa tempaavaa sisältöä.
 • Haasteet, kilpailut, tutoriaalit ja vinkit ovat usein toimivia sisältöjä TikTokissa.
 • TikTokissa trendeillä on suuri merkitys – tämä tarkoittaa, että yrityksen tulee pysyä trendeissä mukana ja tarttua omalle brändille sopiviin trendeihin nopeasti. Tämä vaatii myös joustavuutta mukautua muuttuviin trendeihin.  

Yhteenveto

TikTok on nykyään monien ikäryhmien ja erityisesti nuorten suosiossa oleva monipuolista videosisältöä sisältävä somekanava, jossa suosittuja videoita ovat erityisesti erilaiset haasteet, vinkit, tutoriaalit ja kilpailut. Alusta tarjoaa yhä useammalle yritykselle mahdollisuuden lisätä brändinäkyvyyttään ja kasvattaa myyntiään. Tehokkaan TikTok-markkinoinnin saavuttamiseksi on järkevää toteuttaa sekä orgaanista mainontaa että maksettua mainontaa. Orgaaninen näkyvyys edesauttaa luottamuksen rakentumista sinun ja asiakkaasi välillä ja maksetun mainonnan avulla voidaan boostata orgaanista mainontaa ja kohdistaa yrityksen mainoksia juuri oikeille kohderyhmille.

TikTok-markkinonti sopii erityisesti erilaisille kuluttajabrändeille, kuten verkkokaupoille, markkinoimaan heidän toimintaa ja tuotteita tai palvelujaan. Lisäksi kiinnostavien videoiden avulla yritys voi pyrkiä saavuttamaan haluttua brändimielikuvaa kuluttajien ja potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa. Pohtiessaan sopisiko TikTok-markkinointi juuri teidän yrityksellenne, suosittelemme olemaan yhteydessä markkinoinnin ammattilaiseen. 

Tarvitsetko apua TikTok-markkinoinnin aloittamisessa?