Mitä työnantajamielikuva oikein tarkoittaa ja miten sitä voi kehittää?

Työnantajamielikuva on näkymä yrityksen jokapäiväiseen elämään. Sen ympärillä pyörivät asiat kuten yrityksen visio, yrityksen toimintaperiaatteet ja yrityskulttuuri. Työnantajakuva on siis mielikuva, joka muodostuu yrityksen itse välittämän ja siitä jaettavan tiedon (esimerkiksi yrityksen työntekijöiden jakaman tiedon) pohjalta.

Markkinoinnin rooli työnantajamielikuvan kehittämisessä

Sisältömarkkinointi ei ole ainoastaan tehokas keino potentiaalisten asiakkaiden houkutteluun, vaan myös työnantajamielikuvan rakentamiseen. Nykypäivänä ei enää riitä, että yritys lisää ilmoituksen työnhakusivustolle ja jää odottamaan hyviä hakemuksia. Työnhakijat tarkastelevat yritystä monesta eri näkökulmasta, etsien tietoa useasta eri kanavasta. Tutkimusten mukaan työnantajamielikuvaan panostavat yritykset kokeilevat rohkeasti myös uusia viestintäkanavia.

Arvokkaan sisällön merkitys korostuu potentiaalisen työntekijän etsiessä tietoa yrityksestä. Potentiaalinen työntekijä etsii tietoa niin yrityksen omilta verkkosivuilta kuin muista kanavista esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Tylsä tai epäsäännöllisesti päivitetty Facebook-sivu tai tunkkaiset julkaisut verkkosivuilla eivät houkuttele potentiaalista hakijaa kiinnostumaan yrityksestä riittävästi lähettääkseen hakemuksen. Pahimmassa tapauksessa potentiaalinen työntekijä jättää kokonaan hakematta, jos markkinointi välittää väärän kuvan yrityksestä.

Kun yrityksen digimarkkinointi on kunnossa ja potentiaalinen työnhakija löytää verkosta itselleen mielenkiintoista sisältöä, on tunne aivan toinen. Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi on tehokas keino erottua työntekijän silmissä positiivisesti ja kehittää työnantajamielikuvaa. Positiivinen mielikuva helpottaa rekrytointia ja vähentää usein rekrytointiin kohdistuvia kustannuksia. Lisäksi yrityksen rehellinen viestintä ja positiivinen työnantajamielikuva vähentävät virherekrytointien määrää, sillä oikeat ihmiset kiinnostuvat todennäköisemmin oikeasta yrityksestä.  

Tämän takia työnantajamielikuvan kehittäminen tulee ottaa huomioon markkinointistrategiaa määritettäessä. 

5 vinkkiä työnantajamielikuvan kehittämiseksi

1. Kartoita nykytila

Vaikka et olisi tehnyt vielä toimenpiteitä työnantajamielikuvan kehittämiseksi, on yrityksellesi jo kehittynyt jonkinlainen työnantajamielikuva. Googlaa yrityksesi, selvitä mitä siitä puhutaan sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa. Lisäksi kysy rehellistä mielikuvaa työntekijöiltäsi.  

2. Tee suunnitelma mielikuvan kehittämiseksi ja ota se osaksi yrityksesi strategiaa ja markkinointisuunnitelmaa

Minkälaisia työntekijöitä yrityksesi etsii? Mitä se vaatii puolestaan yritykseltäsi, että oikeat henkilöt löytävät sen luokse ja kiinnostuvat siitä? Markkinointisuunnitelmaa määritettäessä ota huomioon työnantajamielikuvan kehittäminen ja sen kehittämisen vaatimukset. Onko alallasi paljon vahvoja työnantajabrändejä vai pystytkö erottautumaan kilpailijoistasi suhteellisen pienellä investoinnilla? Muun muassa aidon ja rehellisen sisällön jakaminen eri kanavissa tai työntekijöiden kirjotusten esilletuonti ovat hyviä tapoja viestiä yrityksen kulttuurista potentiaalisille työnhakijoille (kuten myös asiakkaille).

3. Valitse oikeat kanavat työnantajamielikuvan kehittämiseksi

Missä kanavissa kohdeyleisösi eli potentiaaliset hakijat viettävät aikaansa? Mitä haluat viestiä heille? Ota selvää, mitä yrityksesi potentiaaliset työnhakijat odottavat sinulta; mitkä arvot ja työnantajan ominaisuudet ovat heille tärkeitä. Lisäksi tutki, miten yrityksesi eroaa muista työnantajista näiden osalta.

4. Keskustele potentiaalisten hakijoidesi kanssa

Vuorovaikuta ja keskustele! Eri sosiaalisen median kanavat ovat loistavia paikkoja pitää yhteyttä potentiaalisten hakijoiden kanssa.

5. Ole rehellinen

Tuo aito ja rehellinen kuva yrityksestäsi esille! Näin työntekijöiden pysyvyys parempi. 

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista