Verkkosivujen hinta - Mistä se oikein koostuu?

Verkkosivujen hinta koostuu monesta eri osa-alueesta. Miten näitä hintoja kuuluisi sitten vertailla keskenään? Tässä artikkelissa käymme läpi lyhyesti tärkeimmät osa-alueet, jotka vaikuttavat nettisivujen hintaan. 

Moni uusia verkkosivuja harkitseva henkilö on varmasti ihmetellyt, mistä verkkosivujen hinta todellisuudessa koostuu. Laatu, toimintatavat ja toteutus prosessin eri vaiheissa vaihtelevat eri palveluntarjoajien välillä vaikuttaen verkkosivujen hintaan. Tämä tekee jo itsessään hintavertailusta lähtökohtaisesti hankalaa. Samalla tarjouspyynnöllä ja samoilla spekseillä saattaa saada tarjouksen 2000 € ja 5000 € hinnalla. Tässä artikkelissa käymme läpi verkkosivujen hintaan vaikuttavia tekijöitä kokonaiskuvan ja ostoprosessin selkeyttämiseksi. 

Ohessa on 4 minuutin video, jossa käydään läpi verkkosivujen hintaan vaikuttavia tekijöitä.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Ostajapersoonan määritys

Ensimmäinen askel verkkosivujen hintaa arvioitaessa on määrittää, mikä on toteutettavan verkkosivuston tavoite ja kenelle se on suunnattu. Tämä prosessi kannattaa aloittaa määrittelemällä ideaali ostajapersoona yrityksellesi, joka kuvailee karkeasti ihanneasiakastasi yrityksesi tuotteille / palveluille. Tyypillisesti ostajapersoonalle pyritään määrittämään ikä, sukupuoli, maantieteellinen sijainti, kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen verkossa.  

Tämän jälkeen suunnitellaan sivuston rakenne ja laskeutumissivut, jotka jaotellaan eri aihealueiden mukaan. Laskeutumissivuja ovat tyypillisesti pääsivut, kauppasivut, tuotesivut ja muut sivut, joihin haluat ohjata liikennettä muista kanavista.  

Ulkoasun ja rakenteen suunnittelu

Tehdessä kustomoituja verkkosivuja lähes poikkeuksetta sivujen rakenteesta piirretään rautalankamallit eli wireframet. Näiden mallien pohjalta lähdetään toteuttamaan ensimmäistä luonnosta laskeutumissivujen ulkoasusta. Nämä mallit auttavat myös yhtenäistämään ja selkeyttämään verkkosivun rakennetta. On sanomattakin selvää, että ulkoasu on yksi sivuston tärkeimmistä elementeistä. Tästä huolimatta monet aliarvioivat ulkoasuun käytetyn ajan merkityksen ja pitävät sitä jopa itsestäänselvyytenä. Huonosti suunniteltu sivuston rakenne ja ulkoasu ajavat potentiaaliset asiakkaasi pois sivustolta vähentäen asetettujen konversioiden syntymistä. Ei olekaan mikään ihme, että sanontaa “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” saattaa kuulla myös näissä yhteyksissä. 

Yksinkertaistettu kuva rautalankamallista

Rautalankamalli verkkosivuje hinta ja suunnittelu WordPress

Tekninen toteutus

Verkkosivujen tekninen toteutus on helpottunut lähivuosien aikana rajusti ilmaisten avoimen lähdekoodin omaavien sisällönhallintajärjestelmien, kuten WordPressin ansiosta. Tästä huolimatta teknisen toteutuksen vaativuus vaihtelee suuresti sivuston toiminnallisuuksien, laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan. Tekniseen toteutukseen sisällytetään lähtökohtaisesti sisällönhallintajärjestelmän asentaminen, tietoturvan varmistaminen ja kehitysympäristön pystyttäminen. Osa palveluntarjoajista tarjoaa teknisen toteutuksen yhteydessä myös domainin ja webhotellin hankkimista asiakkaan työkuorman helpottamiseksi. Palveluntarjoajien erilaisten kokoonpanojen johdosta tekniseen toteutukseen saattaa myös kuulua esimerkiksi hakukoneoptimointi tai sivuston pakkaus. 

Hakukoneoptimointi

Mitä hyötyä on uusista laadukkaista verkkosivuista, jos kukaan ei löydä niitä? Aivan. Tähän kannattaa reagoida jo tarjousvaiheessa selvittämällä potentiaalisten palveluntarjoajien osaaminen hakukoneoptimoinnin sarallaJoitain huomioitavia tekijöitä palveluntarjoajaa valitessa ovat: palveluntarjoajan ymmärrys sisällöntuotannon ja hakukoneoptimoinnin yhtenäisyydestä, avainsanatutkimuksesta puhuminen, ja hakukoneoptimointiin suhtautuminen jatkuvana prosessina. Mikäli hakukoneoptimointi ei ole entuudestaan tuttua tai aihe kiinnostaa, niin kirjoitin hiljattain artikkelin verkkosivujen hakukoneoptimoinnista 

Suosittelemme aina verkkosivu-uudistuksen yhteydessä tekemään avainsanatutkimuksen, jotta yrityksen liiketoiminnalle kriittisimmät termit saadaan selville jo suunnitteluvaiheessa. Valitettavan usein näen kuitenkin avainsanatutkimuksen jäävän tekemättä syystä tai toisesta. 

Huomaan myös usein tätä työtä tehdessäni, että hakukoneoptimointi liitetään pelkästään sisällöntuotantoon ja erityisesti tekstin tuotantoon liian usein. Todellisuudessa hakukoneoptimointiin liittyy paljon muutakin, kuten sivuston teknisen toteutuksen varmistaminen ja jatkokehittäminen, responsiivisuuden saumattomuus laitteesta tai selaimesta riippumatta. Jatkuvaa ja hyvin kohdistettu sisällöntuotantoa ei kuitenkaan saa unohtaa. Se on kuitenkin yksi hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä osa-alueita tuloksien kannalta. 

Sisältö

Verkkosivujen palveluntarjoajasta riippuen he joko tarjoavat tai eivät tarjoa sisällöntuotantoa tekstin kirjoittamista varten. Yleensä edullisin vaihtoehto on tässä tapauksessa kirjoittaa tekstisisällöt verkkosivuja varten itse. Tämä johtuu siitä, että verkkosivujen sisällöntuotanto on yleensä hinnoiteltu noin 80 €/h + alv. Olen myös kuullut, että jotkut yritykset veloittavat kuvapankeista otetuista kuvista erikseen. Mikäli haluat käyttää omia kuvia varmista, että kuvat ovat tarpeeksi korkealaatuisia ja oikeissa tiedostomuodoissa. Näen jatkuvasti tapauksia, joissa halutaan väkipakolla käyttää omia kuvia kustannuksien minimoiseksi. Voitte varmaan jo arvata, miltä lopputulos näyttää, kun kuvat eivät skaalaudu halutulla tavalla, ja loppujen lopuksi päädytään käyttämään palveluntarjoajan kuvia. Tästä syystä kannattaa harkita joko kuvapankkikuvien käyttämistä tai ammattivalokuvaajan palkkaamista, jotta uudet verkkosivut eivät epäonnistu huonojen kuvien takia. 

Projektinhallinta

Projektinhallinta on yleisesti vähän keskusteltu aihe verkkosivujen yhteydessä. Ovathan verkkosivutkin projekteja? Projektinhallinnan selkeys palveluntarjoajan puolelta on suoraan sidoksissa työhön käytettyihin työtunteihin, mikä näkyy asiakkaalle sekä tarjouksessa että laskulla. Onkin hyvä idea kiinnittää huomiota tarjousvaiheessa projektinhallinnan eri osa-alueisiin, kuten yhteisten palavereiden määrään, projektia tekevien henkilöiden lukumäärään ja projektin aikataulutukseen. Yleensä tarjoukseen sisältyy myös joko käyttökoulutus tai ohjeet sivuston ylläpitoon ja järjestelmän käyttöä varten 

Ylläpito

Olen kuullut vaikka kuinka usein asiakkaan suusta, että näitä ylläpidon tarjouksien hintoja on vaikea vertailla keskenään. Mistä tämä sitten johtuu? Verkkosivujen ylläpito pitää lähtökohtaisesti sisällään verkkosivujen yleisen hallinnan ja päivittämisen julkaisun jälkeen. Näihin lukeutuu sisällönhallintajärjestelmän päivittäminen, tietoturvasta huolehtiminen, varmuuskopiointi ja mahdollinen palvelinpuolen ylläpito. Ylläpitoon voi myös kuulua tuki- ja muutostyöt, jotka tukevat käsitystä jatkuvasta prosessista verkkosivujen yhteydessä. Yleinen käytäntö on veloittaa sivujen ylläpidosta joko tuntiperusteisesti tai kiinteällä kuukausihinnalla.  

Lisäksi, on tärkeää selvittää jo tarjousvaiheessa, tarjoaako palveluntarjoaja ylläpitoa vai ei. Kaikki palveluntarjoavat eivät nimittäin tätä tarjoa. Sivustostasi pitää kuitenkin huolehtia tavalla tai toisella. Folcanilla meidän laajaan ylläpitoomme on mahdollista liittää kattava kuukausiraportointi verkkosivujen tilasta ja analytiikasta, joka tähtää kehittämään sivustoa tasaisin väliajoin. Mikäli haluat lukea lisää laajasta verkkosivujen ylläpidostamme, vieraile verkkosivujen ylläpito sivullamme.

Muut tarvittavat palvelut

Verkkosivujen pyörittämiseen liittyy myös muita kustannuksia, jotka saattavat usein unohtua kaiken muun yhteydessä. Näihin kustannuksiin kuuluvat sekä webhotelli että domain eli verkkotunnus. Webhotellin hinta saattaa vaihdella rajustikin, mutta yleensä hinta pysyttelee 50 – 150 €/vuosi välillä. Hinta myös skaalautuu ylöspäin palvelintilan, palvelintyypin ja muiden ominaisuuksien mukaan. Domain joko kuuluu tai ei kuulu webhotellin hintaan, mutta yleensä domain hinta on 10 – 30 €/vuosi. 

Verkkosivujen hinta - Yhteenveto

Yhteenvetona voimme todeta, että verkkosivujen hinta koostuu karkeasti suunnittelutyön laajuudesta, teknisten ominaisuuksien määrästä, sisällöntuotannosta ja hakukoneoptimoinnin määrästä. Muita verkkosivujen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat webhotelli ja domain. Hinta koostuu siis yksinkertaistettuna työn laajuudesta ja vaativuudesta. Lisäksi työvaiheiden hinnat ja toteutustavat vaihtelevat hieman eri yrityksien välillä. Tästä syystä kannattaa pyytää useampi tarjous uusia verkkosivuja harkittaessa. Mikäli haluat tarjouksen verkkosivuista, ota meihin yhteyttä!

Rasmus Ranta kuva mustavalkoinen

Kysy minulta lisää!

Rasmus Ranta
Yrittäjä, CTO
rasmus.ranta@folcan.fi
+358 40 844 3327

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista