YouTube-mainonta

Tässä tekstissä käydään läpi:

Mitä on YouTube-mainonta?

YouTube-mainonnalla tarkoitetaan maksettua näkyvyyttä YouTubessa, joka on toiseksi suurin hakukone heti Googlen jälkeen. Mainoksesi voivat näkyä joko videon katselun yhteydessä, YouTuben etusivulla tai videoiden hakutuloksissa ja ehdotuksissa katsellun videon vierellä. Mainonnan avulla voidaan ohjata katsoja esimerkiksi mainostajan omalle YouTube-kanavalle katsomaan lisää videoita ja tilaamaan kanava tai siirtymään mainostajan verkkosivuille. 

Mitä YouTube-mainonta mahdollistaa?

Videomainonnan hyödyt

Video on yleisesti hyvin tehokas mainonnan muoto, sillä videoon on mahdollista yhdistää ääntä, tekstiä sekä kuvia. Tästä syystä video myös ymmärretäänkin yleensä paremmin kuin esimerkiksi pelkkä teksti. Olet ehkä itsekin etsinyt YouTubesta ohjevideoita siitä, miten joku asia tehdään. Videon monipuolisuus auttaa mainostajaa välittämään paremmin tunteita ja tarinoita, joiden avulla herätetään katsojan kiinnostus sekä tarve. 

YouTube-mainonnan hyödyt

YouTubella on sisäänkirjautuneita käyttäjiä 1,5 miljardia kuukausittain ja päivittäin he katselevat YouTube-videoita yli tunnin päivässä mobiililaitteiltaan (lähde). YouTube on mainostajalle optimaalinen kanava, sillä käyttäjät viettävät kyseisellä kanavalla aikaa heitä kiinnostavien asioiden parissa ja mainontaa voidaan kohdentaa heidän mieltymystensä mukaisesti, jolloin se parhaimmillaan koetaan jopa hyödylliseksi. 

YouTube mahdollistaa tarkan kohderyhmän asettamisen mainokselle. Kohdentamisessa kannattaa miettiä sijaintia ja mainos kannattaakin kohdistaa vain sellaiselle sijainnille, jolla voidaan palvella asiakasta. Kohdennusta voidaan tarkentaa myös rajaamalla halutun kohderyhmän ikä, sukupuoli ja kiinnostuksen kohteet. 

Videomainosten näyttäminen ei rajoitu pelkästään YouTubeen, vaan niitä voidaan sijoittaa myös Googlen Display-verkostoon. Voidaan jopa valita tietyt sivut, joilla videomainoksen halutaan näkyvän tai vastaavasti sulkea pois joitain sivuja. 

Mainoksesta maksetaan ainoastaan, kun mainosta on katsottu tai siihen on reagoitu. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaamman mainostamisen. Mainostaja valitsee myös itse sopivan budjetin ja voi muokata sitä tarvittaessa. Mainoskampanjasta kertyy tietoja mainostajalle. Tätä dataa hyödyntämällä mainoksia voidaan kehittää jatkossa vieläkin toimivammiksi. 

Kolme päämainostyyppiä YouTubessa ja niiden hinnoittelumallit

Kuvan lähde

• TrueView In-Stream-mainos näytetään käyttäjien katsomien videoiden yhteydessä. Nämä mainokset voidaan toistaa joko ennen videota, sen aikana tai videon jälkeen. Katsoja voi ohittaa mainoksen halutessaan, kun sitä on näytetty vähintään viisi sekuntia. Mainoksen kannattaakin herättää mielenkiinto ja tuoda mainostettava asia esiin näiden ensimmäisten sekuntien aikana, jotta sen katselua jatketaan loppuun asti skippaamatta. Ohitettavista In-Stream-mainoksista maksat, kun mainostasi on katsottu 30 sekuntia tai katsoja on reagoinut siihen, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin. Jos videosi on alle 30 sekuntia, maksat jos se katsotaan kokonaan. Hinta perustuu näyttökertoihin, jos käytät erilaisia tavoitehintatarjouksia.  

In-Stream-mainosmuodosta löytyy myös ohittamaton vaihtoehto joka, pakottaa katsojan näkemään koko mainosviestin alusta loppuun. Tämä mainosmuoto voidaan näyttää samoin kuin ohitettava In-Stream-mainos, eli missä tahansa kohtaa videota. Pituutta mainosvideolla voi olla maksimissaan 15 sekuntia. Maksu tapahtuu näyttökertojen perusteella. Mainoksen hyvä puoli on siinä, että katsojan täytyy katsoa mainosviesti kokonaan, mutta huonona puolena mainittakoon, että tämä saattaa nostaa poistumisprosenttia. 

• TrueView Video Discovery ‑mainokset  näytetään itse videosisällön sijasta videon ympärillä. Niitä voi nähdä YouTuben etusivulla, hakutulosten joukossa listauksen alussa sekä videon katselusivulla sisällön vierellä. Tässä mainosmuodossa maksetaan vain siitä, että käyttäjä klikkaa mainosta. Video Discovery -mainos voi koostua mainostekstistä sekä kuvasta. Klikkaamalla mainosta voidaan päästä esimerkiksi yrityksen kotisivuille. 

• Puskurimainokset ovat mainosmuoto, jota katsoja ei voi ohittaa. Mainokset näytetään videon yhteydessä samoin, kuin In-Stream-mainokset, joko alussa, keskellä tai videon lopussa. Puskurimainokset ovat lyhyitä, niiden enimmäispituus on kuusi sekuntia, joten mainoksen viestin tulee olla selkeä ja mieleen jäävä. Tämä on erityisen toimiva mainosmuoto mobiilikäyttäjille. Koska mainosta ei voida ohittaa, siitä maksetaan näyttökertojen perusteella. 

Etkö ole varma, mitä mainostyyppiä sinun kannattaisi käyttää?

Varaa maksuton konsultaatio, niin keskustellaan lisää!

Yhteenveto

  • YouTube-mainonta on maksettua näkyvyyttä toiseksi suurimmassa hakukoneessa, jossa sisältönä toimivat videot. 
  • Video on mainonnan välineenä monipuolinen ja sen avulla voidaan välittää helposti tunteita ja tarinoita, joilla herätetään katsojan mielenkiinto. 
  • YouTubessa mainostaja hyötyy tarkasta kohdentamisesta, kustannustehokkaasta mainostamisesta, ja siitä, että yleisö etsii katseltavaa jo valmiiksi. Mainostajalla on mahdollisuus saada videomainoksensa näkyviin myös Googlen Display-verkostossa. 
  • Mainosmuotoja on kolme päätyyppiä
    • TrueView In-Stream (voidaan ohittaa viiden sekunnin jälkeen, näytetään videon yhteydessä),  
    • TrueView Video Discovery (näytetään videoiden läheisyydessä, katsoja voi itse klikata ja katsoa näitä) 
    • Puskurimainokset (6 sekuntia, ohittamaton, näytetään videon yhteydessä)   

Haluatko tietää lisää YouTubesta markkinointikanavana?

Jatka tutustumista aiheeseen Jaakon kirjoittaman artikkelin parissa:
YouTube-markkinointi

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista