Yrityksen markkinointistrategia

Sisällysluettelo

Markkinointistrategia määrittää markkinointisi suuntaviivat. Huolellisesti laaditun strategian pohjalta on helpompi laatia konkreettiset toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointistrategia vastaa kysymyksiin milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja millä tavoitteilla? 

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategia on pitkän aikavälin kokonaisvaltainen pelisuunnitelma liiketoiminnalle, minkä perustavoitteena on saavuttaa kestävä kilpailuetu ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja toiveita.  Markkinointistrategia määrittää yrityksesi markkinoinnin suuntaviivat, jolloin jokaisen markkinointikampanjan kohdalla ei tarvitse miettiä erikseen mitä, miksi ja kenelle. Markkinointistrategian tulisi pohjautua yrityksen strategiaan.  

Markkinointistrategia kertoo muun muassa  siitä minne haluat päästä eli mikä on tavoitteesi, millä markkinalla ja millä kulmalla menet tälle markkinalle sekä kuinka tavoittaa kuluttajat ja tehdä heistä maksavia asiakkaita. Hyvä markkinointistrategia on huolellisesti suunniteltu ja se on asiakaslähtöinen, johdonmukainen sekä kilpailukykyinen. Siinä määritellään miksi, miten ja kenelle asioita tehdään.

Miten markkinointistrategia eroaa markkinointisuunnitelmasta?

Markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma voidaan termeinä sekoittaa keskenään, mutta ne eivät suinkaan ole sama asia. Markkinointistrategian pohjalta laaditaan yksityiskohtainen markkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään siis konkreettiset keinot ja toimenpiteet, miten markkinointistrategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Se on etenemissuunnitelmasi, joka sisältää yksityiskohtaiset toimenpiteet ja aikataulut sekä ohjeistaa sinua askel askeleelta, toimenpiteestä seuraavaan. Markkinointisuunnitelman laatiminen on siis markkinointistrategian viemistä käytäntöön. Myös markkinointisuunnitelma olisi syytä laatia huolella, sillä monesti strategia kaatuu siihen, että suunnitelma jää vajaaksi. Esimerkiksi markkinoinnin vuosikello voi toimia hyvänä työkaluna suunnitelman tekemisessä. 

Ihanteellisesti markkinointistrategialla tulisi siis olla pidempi elinikä kuin yksittäisillä markkinointisuunnitelmilla, sillä se sisältää arvoehdotuksia ja muita yrityksen brändin avainelementtejä, jotka pysyvät vakioina pitkällä aikavälillä. Markkinointistrategia kattaa viestinnän isommassa kuvassa, kun taas markkinointisuunnitelmat määrittelevät tiettyjen kampanjoiden logistiset yksityiskohdat. 

Kaipaatko suunnitteluapua markkinointiisi? Ota yhteyttä tai varaa ilmainen konsultaatioaika kalenteristamme, niin autamme sinut alkuun.

Miksi markkinointistrategian laatiminen kannattaa?

Tavoitteiden määrittäminen on kriittistä liiketoiminnan kehityksen kannalta niin yrityksessä yleisesti kuin jokaisessa toiminnossa erikseen. Vielä tärkeämpää on määrittää toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Yrityksen visio, missio ja strategia saattavat jonkun korvaan kuulostaa tyhjänpäiväiseltä jargonilta, mutta todellisuudessa ne ovat menestyvän yrityksen ajureita.  Jos markkinointistrategiaa ei ole lainkaan laadittu tai se on huonosti suunniteltu, voi se olla yksi syy, miksi markkinointisi ei tuota odotettuja tuloksia.  

Kun panostat markkinointistrategian luomiseen:

 • toimintasi on suunnitelmallisempaa ja näin kustannustehokkaampaa
 • yrityksesi toiminta on yhtenäisempää, mikä edistää bränditunnettuutta
 • sinun on helpompi kohdistaa resurssisi oikeisiin kohteisiin
 • sinun on helpompi erottautua kilpailijoista ja saavuttaa kilpailuetua
 • markkinointisi vastaa paremmin kohderyhmäsi tarpeita
 • markkinointisi tukee kestävää pitkän aikavälin kasvutavoitteita.

Lataa maksuton sosiaalisen median strategiapohja!

Markkinointistrategian rakentamisen vaiheet

Oli kyseessä uusi tai vanhempi yritys, lähdetään markkinointistrategiaa laatimaan liiketoiminnan perusteellisen tarkastelun pohjalta. Markkinointistrategian määrittelyn alkuvaiheessa on hyvä suorittaa markkinoinnin ja sen tulosten nykytila-analyysi, minkä avulla selvitetään muutoksia vaativat asiat. Se sisältää katsauksen yrityksen tavoitteisiin, markkina-asemaan, asiakkaisiin sekä brändiin. Nykytila-analyysiä tehdessä on hyvä kiinnittää huomiota resursseihin, kuten markkinointibudjettiin niin kuukausi- kuin vuositasolla. 

Voit laatia markkinointistrategiasi seuraamalla seuraavia vaiheita: 

 • Markkinatilanteen kartoitus 
 • Kilpailija-analyysi 
 • Kohderyhmäsi määrittäminen 
 • Yrityksesi arvot ja lupaukset 
 • Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet 

1. Markkinatilanteen kartoitus

Ensimmäinen vaihe markkinointistrategiaa laadittaessa on markkinatilanteen kartoitus. Tässä sinun tulee analysoida yritystäsi, alan markkinatilannetta ja talousnäkymää sekä alan uhkia ja mahdollisuuksia. Markkinoiden kartoituksessa voit käyttää apunasi esimerkiksi SWOT –analyysia.

Markkinatilanteen kartoituksella pystyt määrittelemään omat vahvuutesi verrattuna kilpailijoihin, ja näin löytää yrityksellesi sopivan markkinaraon sekä tavan tavoittaa asiakkaasi parhaiten. Toisaalta saatat huomata, että tulokulmasi markkinalle ei erottaudu kilpailijoista ja vaatii vielä työstöä. Mitä paremmin tutustut kilpailijoiden tarjontaan ja markkinan tarpeisiin, sitä todennäköisempää on, että keksit lopulta juuri teille toimivimman lähestymistavan olemassa olevaan ongelmaan tai tarpeeseen. 

2. Kilpailija-analyysi

Keitä ovat kovimmat kilpailijasi? Miten yrityksesi eroaa kilpailijoistasi?
Mitä paremmin tunnet  yrityksesi kilpailijat, sitä paremmin pystyt erottautumaan heistä ja näin luomaan kilpailuetua.

 1. Tunnista kilpailijasi – Tutustu kaikkiin eri yrityksiin, joilla on samanlaisia tuotteita tai palveluita kuin mitä itse tarjoat.
 2. Kerää tietoa heistä monipuolisesti esimerkiksi yrityksen verkkosivuilta, somesta ja asiakasarvosteluista. Pureutumalla mahdollisimman syvälle ja mahdollisimman laajasti saat toteutettua kattavan kilpailija-analyysin, joka ottaa huomioon kaikki yrityksellesi kriittiset aspektit.
 3. Sijoita kilpailijat eri ryhmiin – ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannen asteen kilpailijat. Tämä auttaa sinua saamaan selvyyden siitä, mitkä kilpailijoistasi kilpailevat suoraan kanssasi ja mihin sinun tulisi keskittyä analyysissäsi. 
 4. Analysoi ja tunnista kilpailijoidesi vahvuudet ja heikkoudet.

Mitä tietoa kilpailijoista tulisi kerätä? 
Tarkkaile alkuun hyvin kokonaisvaltaisesti potentiaalisten kilpailijoidesi toimintaa. Tämän jälkeen kokoa tärkeimmät tiedot yhteen ja ns. profiloi kilpailijat. Tärkeimpiä tietoja voisi olla esimerkiksi liikevaihto, työntekijöiden lukumäärä, tuote tai palvelu (ydintarjonta), minkälaista markkinointistrategiaa he toteuttavat eli miten kilpailija tuo tuotteensa ja palvelunsa markkinoille? Missä ja miten he markkinoivat? Miten kilpailijat toteuttavat myyntiään?

Jos tarjoat useita eri palveluita tai tuotteita, sinun kannattaa pureutua jokaisen kilpailijan kohdalla tuotetasoiseen tarjontaan, esimerkiksi pisteyttämällä jokainen tuote tai palvelu. 

3. Kohderyhmäsi määrittäminen

Keitä asiakkaasi ovat? Millä markkinalla he operoivat? Kohderyhmää märittäessäsi tulee sinun ottaa huomioon sekä nykyiset että potentiaaliset asiakkaasi. Älä mieti pelkästään kenelle voit myydä vaan myös kenelle haluat myydä. Kannattaa siis miettiä millaisista asiakkaista ihanne-asiakaskuntasi koostuisi. 

Yksi suurimmista syistä, miksi tuotteet tai palvelut epäonnistuvat on se, että asiakkaiden kipupisteitä ei pystytä tunnistamaan. Toisin sanoen ne eivät täytä asiakkaan tarvetta tai ratkaise heidän elämässään piilevää ongelmaa. Tarpeet voivat muuttua ajan myötä, joten on tärkeää jatkaa asiakaspolun tutkimista ja ratkaista asiakashaasteita jatkuvasti. 

Strategia, joka tarjoaa ”kaikille jotakin”, harvemmin toimii, ainakaan kovin kustannustehokkaasti. Kohderyhmä määrittely on tärkeää, jotta osataan tuottaa juuri sopivaa ja lisäarvoa tuottavaa markkinointisisältöä. Kun yleisösi inspiroituu, oppii ja nauttii sisällöstäsi, muuttuu myös itse myynti huomattavasti helpommaksi ja todennäköisemmäksi. Samalla luot positiivista brändikuvaa ja mahdollistat sisältösi ja maineesi leviämisen esimerkiksi niin, että sisältöäsi jaetaan tai yritystäsi vinkataan eteenpäin alan asiantuntijana. 

Ostajapersoonien määrittämisessä voit käyttää apunasi ostajapersoonapohjaa.

4. Yrityksesi arvot ja lupaukset

Miksi yrityksesi on olemassa  ja mitä tehtävää yrityksesi toteuttaa? Mitkä ovat yrityksesi arvot? Kuinka yrityksesi erottuu kilpailijoista? Mikä on yrityksesi asiakaslupaus? Määritä nämä tarkasti, jotta toimintasi vastaa arvojasi ja asiakkaasi pystyvät samaistumaan niihin.  

Hyvin määritetyt ja noudatetut arvot sekä asiakaslupaukset ovat mahdollisuus erottua alan muista tekijöistä. Arvoja ja lupauksia kannattaa miettiä ja niitä kannattaa tuoda esille. Hyvin esille tuodulla ja sopivalla arvomaailmalla voit kallistaa tuotteita vertailevan asiakkaan resonoimaan juuri sinun kanssasi ja sitä kautta mahdollistaa pitkän asiakassuhteen. 

Määritä nämä tarkasti ja varmista, että toimintasi vastaa arvojasi ja asiakkaasi pystyvät ja haluavat samaistua niihin. 

5. Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet

Mihin yrityksesi markkinointi pyrkii? Mitä haluat sillä saavuttaa? Aseta markkinoinnillesi tavoitteet, jotka ovat yhteneväiset liiketoimintasi tavoitteiden kanssa ja joita sinun on mahdollista seurata. Tavoitteet motivoivat sinua ja tiimiäsi sekä auttavat sinua seuraamaan menestystäsi. Digimarkkinoinnin tuloksia voit seurata analytiikan avulla.

Tavoitteiden asettamisessa voit hyödyntää SMART-periaatetta.

SMART- tavoitteet ovat:   

S – selkeästi määritellyt  

M – mitattavissa  

A – aikaan sidottuja  

R – realistisia  

T  – tavoittelemisen arvoisia  

Markkinointitavoitteet voivat olla pitkäaikaisia ja niiden onnistuminen voi kestää useamman vuoden. Niiden tulee kuitenkin olla selkeitä ja niiden saavuttamiselle on hyvä asettaa aikarajat. Varmista, että laatimasi strategiat ovat myös käytännöllisiä. Hyvää markkinointistrategiaa ei muuteta joka vuosi, vaan sitä tarkistetaan, kun päämääräsi tai markkinointitavoitteesi on saavutettu.  

Markkinointistrategia + markkinointisuunnitelma + toteutus = menestyksekäs yritys

Markkinoinnin toiminnot luovat niin laajan kokonaisuuden, että ilman selkeitä suuntaviivoja sinun on vaikea valita mitä toimenpiteitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Markkinointistrategia kertoo sinulle milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja mitkä ovat yrityksesi tavoitteet. Strategian pohjalta laadittu markkinointisuunnitelma taas ohjeistaa sinua saavuttamaan nämä tavoitteet asetetuin ehdoin. 

Toteuttamalla markkinointistrategiasi pohjalta laaditun markkinointisuunnitelmasi voit vihdoin päästä nauttimaan tuloksista. Muista kuitenkin, että markkinoinnin trendit ovat jatkuvassa muutoksessa ja siksi onkin tärkeää, että seuraat tuloksia ja kehität suunnitelmaasi jatkuvasti. Ei siis pidä ajatella, että kerran saadut hyvät tulokset takaavat myös jatkossa hyvät tulokset. Aseta markkinointisi tavoitteille oikeanlaiset KPI-mittarit ja seuraa tuloksia jatkuvasti. KPI-mittareiden tuottamien tulosten avulla pystyt seuraamaan mikä markkinoinnissa toimii ja mikä ei.

Lue blogistamme, miksi huonosti toteutettu markkinointi on este yrityksen kasvulle. 

Tehdään yhdessä markkinoinnistasi tehokkaampaa!

Varaa maksuton strategiapuhelu

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoimintanne tavoitteista ja autamme teitä määrittämään, miten voitte hyödyntää digimarkkinointia niiden saavuttamisessa. Otamme sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.