Yrityksen markkinointistrategia

Markkinointistrategialla tarkoitetaan yrityksen yleistä pelisuunnitelmaa kuluttajien tavoittamiseksi ja muuttamiseksi maksaviksi asiakkaiksi. Milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja millä tavoitteilla? Markkinointistrategia vastaa näihin kysymyksiin.

Mikä on markkinointistrategia ja miten se eroaa markkinointisuunnitelmasta?

Markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma voidaan termeinä sekoittaa keskenään, mutta ne eivät suinkaan ole sama asia.  

Markkinointistrategia on pitkän aikavälin kokonaisvaltainen pelisuunnitelma liiketoiminnalle, minkä perustavoitteena on saavuttaa kestävä kilpailuetu ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Markkinointistrategian tulee pyöriä yrityksen arvolupauksen ympärillä ja viestiä kuluttajalle, mitä yritys edustaa sekä miten se toimii. Se kertoo muun muassa  siitä minne haluat päästä, millä markkinalla ja millä kulmalla menet tälle markkinalle sekä kuinka tavoittaa kuluttajat ja tehdä heistä maksavia asiakkaita. Markkinointistrategiasi siis kertoo, mitä tavoitteita sinun tulee saavuttaa markkinoinnin toimenpiteiden avulla.   

Markkinointisuunnitelmasi määrittelee puolestaan ne keinot ja aktiviteetit, jolla voit saavuttaa markkinointistrategian tavoitteet. Se on etenemissuunnitelmasi, joka ohjeistaa sinua askel askeleelta, toimenpiteestä seuraavaan.  

Ihanteellisesti markkinointistrategialla tulisi siis olla pidempi elinikä kuin yksittäisillä markkinointisuunnitelmilla, sillä se sisältää arvoehdotuksia ja muita yrityksen brändin avainelementtejä, jotka pysyvät vakioina pitkällä aikavälillä. Se kattaa viestinnän isommassa kuvassa, kun taas markkinointisuunnitelmat määrittelevät tiettyjen kampanjoiden logistiset yksityiskohdat. 

Miksi markkinointistrategian määrittäminen voi olla haastavaa?

Tavoitteiden määrittäminen on kriittistä liiketoiminnan kehityksen kannalta niin yrityksessä yleisesti kuin jokaisessa toiminnossa erikseen. Vielä tärkeämpää on määrittää toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Yrityksen visio, missio ja strategia saattavat jonkun korvaan kuulostaa tyhjänpäiväiseltä jargonilta, mutta todellisuudessa ne ovat menestyvän yrityksen ajureita. 

Markkinointi on jatkuvassa muutoksessa – miten pysyä muutoksen edellä tai edes kyydissä? Se on varmasti haaste, jonka kanssa lähes jokainen markkinoinnin asiantuntija kamppailee jatkuvasti.  Markkinointistrategian tulisi pohjautua yrityksen strategiaan, unohtamatta operatiivista suunnitelmaa. Monesti strategia kaatuu siihen, että suunnitelma jää vajaaksi.  

Kaipaako yrityksesi markkinointi suunnitteluapua? Varaa ilmainen konsultaatioaika kalenteristamme, niin autamme sinut alkuun.

Markkinointistrategian rakentamisen vaiheet

Oli kyseessä uusi tai vanhempi yritys, lähdetään markkinointistrategiaa laatimaan liiketoiminnan perusteellisen tarkastelun pohjalta. Markkinointistrategian määrittelyn alkuvaiheessa on hyvä suorittaa markkinoinnin ja sen tulosten nykytila-analyysi, minkä avulla selvitetään muutoksia vaativat asiat. Se sisältää katsauksen yrityksen tavoitteisiin, markkina-asemaan, asiakkaisiin sekä brändiin. Nykytila-analyysiä tehdessä on hyvä kiinnittää huomiota resursseihin, kuten markkinointibudjettiin niin kuukausi- kuin vuositasolla. 

Voit laatia markkinointistrategiasi seuraamalla seuraavia vaiheita: 

  • Markkinatilanteen kartoitus 
  • Kilpailija-analyysi 
  • Kohderyhmäsi määrittäminen 
  • Yrityksesi arvot ja lupaukset 
  • Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet 

1. Markkinatilanteen kartoitus

Ensimmäinen vaihe markkinointistrategiaa laadittaessa on markkinatilanteen kartoitus. Tässä sinun tulee analysoida yritystäsi, alan markkinatilannetta ja talousnäkymää sekä alan uhkia ja mahdollisuuksia. Markkinoiden kartoituksessa voit käyttää apunasi esimerkiksi SWOT –analyysia.

Voit tutustua SWOT-analyysin tekemiseen tarkemmin alla olevalta videolta.   

Markkinatilanteen kartoituksella pystyt määrittelemään omat vahvuutesi verrattuna kilpailijoihin, ja näin löytää yrityksellesi sopivan markkinaraon sekä tavan tavoittaa asiakkaasi parhaiten. Toisaalta saatat huomata, että tulokulmasi markkinalle ei erottaudu kilpailijoista ja vaatii vielä työstöä. Mitä paremmin tutustut kilpailijoiden tarjontaan ja markkinan tarpeisiin, sitä todennäköisempää on, että keksit lopulta juuri teille toimivimman lähestymistavan olemassa olevaan ongelmaan tai tarpeeseen. 

2. Kilpailija-analyysi

Keitä ovat kovimmat kilpailijasi? Sijoita heidät eri ryhmiin – ensisijaiset, toissijaiset ja kolmannen asteen kilpailijat. Tämä auttaa sinua saamaan selvyyden siitä, mitkä kilpailijoistasi kilpailevat suoraan kanssasi ja mihin sinun tulisi keskittyä analyysissäsi. Kilpailijoiden sijainnilla on usein väliä samoin kuin koolla – luetko esimerkiksi alan markkinajohtajan kilpailijaksesi, jos sinun yrityksesi on vasta aloittamassa? 

Kilpailijoita analysoidessasi jaa kilpailija-analyysi eri osa-alueisiin: liiketoiminta, tuotteet, kokonaistarjonta, vahvuudet sekä heikkoudet. Näin saat toteutettua kattavan kilpailija-analyysin, joka ottaa huomioon kaikki yrityksellesi kriittiset aspektit. Jos tarjoat useita eri palveluita tai tuotteita, sinun kannattaa pureutua jokaisen kilpailijan kohdalla tuotetasoiseen tarjontaan, esimerkiksi pisteyttämällä jokainen tuote tai palvelu. Kun sinulla on arviot useamman kilpailijasi vastaavasta tuotteesta, on vertailu sekä vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen helpompaa. 

Tutustu siis kaikkiin eri yrityksiin, joilla on samanlaisia tuotteita tai palveluita kuin mitä itse tarjoat. Katso heidän sosiaalisen median sisältöä. Etsi tietoa aiheeseen liittyvistä verkkoyhteisöistä, uutismainonnoista ja tuotearvosteluista. Pureutumalla mahdollisimman syvälle ja mahdollisimman laajasti saat toteutettua kattavan kilpailija-analyysin, joka ottaa huomioon kaikki yrityksellesi kriittiset aspektit.  

3. Kohderyhmäsi määrittäminen

Keitä asiakkaasi ovat? Millä markkinalla he operoivat? Kohderyhmää märittäessäsi tulee sinun ottaa huomioon sekä nykyiset että potentiaaliset asiakkaasi. Älä mieti pelkästään kenelle voit myydä vaan myös kenelle haluat myydä. Kannattaa siis miettiä millaisista asiakkaista ihanneasiakaskuntasi koostuisi. 

Yksi suurimmista syistä, miksi tuotteet tai palvelut epäonnistuvat on se, että asiakkaiden kipupisteitä ei pystytä tunnistamaan. Toisin sanoen ne eivät täytä asiakkaan tarvetta tai ratkaise heidän elämässään piilevää ongelmaa. Tarpeet voivat muuttua ajan myötä, joten on tärkeää jatkaa asiakaspolun tutkimista ja ratkaista asiakashaasteita jatkuvasti. 

Kohderyhmä määritetään siksi, että osataan tuottaa juuri sille sopivaa ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Kun yleisösi inspiroituu, oppii ja nauttii sisällöstäsi, muuttuu myös itse myynti huomattavasti helpommaksi ja todennäköisemmäksi. Samalla luot positiivista brändikuvaa ja mahdollistat sisältösi ja maineesi leviämisen esimerkiksi niin, että sisältöäsi jaetaan tai yritystäsi vinkataan eteenpäin alan asiantuntijana. 

Kohderyhmän määrittämisen apuna voit käyttää Rasmuksen kirjoittamaa blogia ostajapersoonan määrittämisestä: Mikä on Ostajapersoona ja miten se luodaan?  

4. Yrityksesi arvot ja lupaukset

Mitkä ovat yrityksesi arvot? Kuinka yrityksesi erottuu kilpailijoista? Mikä on yrityksesi asiakaslupaus? Määritä nämä tarkasti, jotta toimintasi vastaa arvojasi ja asiakkaasi pystyvät samaistumaan niihin.  

Hyvin määritetyt ja noudatetut arvot sekä asiakaslupaukset ovat mahdollisuus erottua alan muista tekijöistä. Arvoja ja lupauksia kannattaa miettiä ja niitä kannattaa tuoda esille. Hyvin esille tuodulla ja sopivalla arvomaailmalla voit kallistaa tuotteita vertailevan asiakkaan resonoimaan juuri sinun kanssasi ja sitä kautta mahdollistaa pitkän asiakassuhteen. 

Määritä nämä tarkasti ja varmista, että toimintasi vastaa arvojasi ja asiakkaasi pystyvät ja haluavat samaistua niihin. 

4. Yrityksesi arvot ja lupaukset

Mihin yrityksesi markkinointi pyrkii? Mitä haluat sillä saavuttaa?Aseta markkinoinnillesi tavoitteet, jotka ovat yhteneväiset liiketoimintasi tavoitteiden kanssa ja joita sinun on mahdollista seurata. Tavoitteet motivoivat sinua ja tiimiäsi sekä auttavat sinua seuraamaan menestystäsi. Digimarkkinoinnin tuloksia voit seurata analytiikan avulla. Tavoitteiden asettamisessa voit hyödyntää SMART-periaatetta.

SMART- tavoitteet ovat:   

S – selkeästi määritellyt  

M – mitattavissa  

A – aikaan sidottuja  

R – realistisia  

T  – tavoittelemisen arvoisia  

Markkinointitavoitteet voivat olla pitkäaikaisia ja niiden onnistuminen voi kestää useamman vuoden. Niiden tulee kuitenkin olla selkeitä ja niiden saavuttamiselle on hyvä asettaa aikarajat. Varmista, että laatimasi strategiat ovat myös käytännöllisiä. Hyvää markkinointistrategiaa ei muuteta joka vuosi, vaan sitä tarkistetaan, kun päämääräsi tai markkinointitavoitteesi on saavutettu.  

Markkinointistrategia + markkinointisuunnitelma + toteutus = menestyksekäs yritys

Markkinoinnin toiminnot luovat niin laajan kokonaisuuden, että ilman selkeitä suuntaviivoja sinun on vaikea valita mitä toimenpiteitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Markkinointistrategia kertoo sinulle milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja mitkä ovat yrityksesi tavoitteet. Strategian pohjalta laadittu markkinointisuunnitelma taas ohjeistaa sinua saavuttamaan nämä tavoitteet asetetuin ehdoin. Muun muassa sisältösuunnitelma on tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa. 

Toteutus on viimeinen, muttei todellakaan vähäisin osa markkinoinnin yhtälöä menestykseen. Toteuttamalla markkinointistrategiasi pohjalta laaditun markkinointisuunnitelmasi voit vihdoin päästä nauttimaan tuloksista. Muista kuitenkin, että markkinoinnin trendit ovat jatkuvassa muutoksessa ja siksi onkin tärkeää, että seuraat tuloksia ja kehität suunnitelmaasi jatkuvasti.  

Kaipaatko apua yrityksesi markkinointistrategian rakentamisessa? Varaa aika kalenteristamme.

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Google SGE – Googlen generatiivinen tekoäly tulee

Sisällysluettelo Lisää luettavaa Googlen jatkuva sitoutuminen innovaatioiden kehittämiseen on jälleen kerran nähtävissä heidän uusimmassa työkaluominaisuudessaan, Google SGE:ssä (Search Generative Experience eli generatiivinen tekoäly hakutulosten tuottamisessa). Tässä

Lue tästä

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Käymme analyysin yhdessä kanssasi läpi, minkä jälkeen lähetämme sen sinulle sähköpostiin.

Varaa maksuton strategiapuhelu

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoimintanne tavoitteista ja autamme teitä määrittämään, miten voitte hyödyntää digimarkkinointia niiden saavuttamisessa. Otamme sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.