Yritysilme

Haaveiletko, että yritykselläsi olisi yritysilme, joka jättää hyvän ensivaikutelman, viestii yrityksestänne haluttua tunnelmaa ja jää ihmisten mieliin? Uniikki ja kohderyhmääsi puhutteleva yritysilme luo yrityksellesi kilpailuetua.

Miksi yritykselle kannattaa luoda oma ilme?

Kun ihmiset kohtaavat yrityksesi toistuvasti samanlaisella visuaalisella ilmeellä, yrityksesi jää paremmin mieleen ja brändistä tulee tunnetumpi. Miksi tämä on tärkeää? 

Kun ihmiset tarvitsevat tai haluavat ostaa myyviäsi palveluita tai tuotteita, on etulyöntiasema olla ensimmäisenä heidän mielessään. Onnistunut yritysilme viestii myös osaamista ja luo uskottavuutta.  

Mistä yritysilme koostuu?

Yritysilme koostuu visuaalisista, silmin havaittavista asioista. Ilmeeseen valitaan tai luodaan yrityksellesi sopivat visuaaliset elementit, joiden käyttäminen määritetyllä tavalla luo persoonallisen ja kilpailijoista erottuvan ilmeen. Ilmeen tulee viestiä myös, minkä alan yritys on kyseessä ja luoda mielikuvia sekä tunteita, jotka vahvistavat mieleenpainuvuutta. 

Yritysilme koostuu yleisesti logosta ja logomerkistä sekä näiden variaatioista, typografiasta, väreistä, muista visuaalisista elementeistä ja kuvamaailmasta. Yritysilmeen tulee pohjautua yrityksen brändiin ja se tuodaankin yleisesti osaksi yrityksen brändikirjaa. 

Millainen on hyvä yritysilme?

Hyvä yritysilme on yrityksesi näköinen ja se viestii haluttuja asioita. Esimerkiksi, onko yrityksesi keskittynyt luomutuotteisiin, teknologiaan tai sisustukseen? Näiden alojen välillä on suuri ero siinä, ketä halutaan puhutella ja mitä ilmeen tulee viestiä. Hyvä yritysilme kestää myös aikaa, mutta sen ei tarvitse olla ikuinen. Ilmeen voi päivittää kevyesti tai sen voi uusia kokonaan, mutta sitä ei kannata tehdä jatkuvasti, jotta ilmeen tunnistettavuus säilyy. 

Yritysilmettä ei kannata rakentaa pelkästään sen hetken trendien mukaan. Trendeihin perustuva yritysilme voi vaikuttaa houkuttelevalta ajatukselta, mutta tulee muistaa, että trendit ovat ohimeneviä. Tämä tarkoittaa sitä, että trendin vanhettua, saattaa yritykselle jäädä epätrendikäs ilme, jota uusitaan liian usein, eikä tavoiteltu kohderyhmä välttämättä osaa yhdistää muuttuvaa visuaalisuutta samaan yritykseen kovin montaa kertaa.  

Hyvä yritysilme on siis ajaton tai aikakauteen päivitetty kokonaisuus, joka jää kohderyhmän mieleen ja jota on helppo käyttää kaikissa yrityksen materiaaleissa. 

Milloin on oikea aika suunnitella yritysilme?

Ihanteellisinta on suunnitella yritysilme jo yrityksen perustamishetkellä, jolloin kaikki liiketoiminnassa tarvittava materiaali voidaan toteuttaa alusta alkaen yrityksen visuaalisella ilmeellä. Myös brändiuudistus on hyvä aika suunnitella uusi yritysilme tai ainakin päivittää se.  

Miten yritysilmeen suunnittelu etenee?

Aloitamme projektin yhteisellä palaverilla, jossa keskustellaan toiveistanne ja ajatuksistanne, yrityksestä sekä käydään läpi aikataulua. Tämän jälkeen työstämme yritysilmeestä ensimmäisiä hahmotelmia, joista voitte valita mieleisimmän, jota lähdemme kehittämään. Kun ilme on saatu valmiiksi, toteutamme siitä graafisen ohjeistuksen. Tämän jälkeen ilme voidaan viedä heti käytäntöön, esimerkiksi verkkosivuille tai sosiaaliseen mediaan. 

Sinua voisi kiinnostaa myös brändikirjan luominen yrityksellesi työkaluksi, jolla rakennetaan ja ylläpidetään vahvaa, erottuvaa ja persoonallista brändiä.

Lue lisää brändikirjan luomisesta!

Lue lisää tyytyväisistä asiakkaistamme